Бібліотечному фахівцю

Бібліотечна справа - складова частина інформаційної, виховної, культурно-освітньої діяльності
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Зарубіжний досвід

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Закрити Методисти рекомендують

Взаємодія

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити Відкритий форум

Закрити Переможці конкурсів

Закрити Планування

Закрити Посміхніться

Нове на сайті

Виставлено:

[10.11.14]

Науково-дослідна робота обласних бібліотек України у 2013 році

[17.10.14]

Бібліотечна планета, третій номер 2014 року

[16.10.14]

Cписок нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти у IІІ кварталі 2014 року

[01.10.14]

Статті з зарубіжної фахової періодики III кв. 2014

[01.07.14]

Статті з зарубіжної фахової періодики II кв. 2014

[27.06.14]

Бібліотечна планета, другий номер 2014 року

[18.06.14]

Cписок нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти у ІІ кварталі 2014 року

[17.06.14]

Результати опитування: "Найбільш ефективними формами нестаціонарного обслуговування є…"

[25.05.14]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 42)

[24.04.14]

Бібліотечна планета, перший номер 2014 року

Сільська бібліотека – шлях від традиційної книгозбірні до центру інформації.

Виставлено:

[01.04.14]

Статті з зарубіжної фахової періодики I кв. 2014

[24.03.14]

Cписок нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти у І кварталі 2014 року

Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи

Сільська бібліотека – шлях від традиційної книгозбірні до центру інформації

[07.03.14]

Управління публічною бібліотекою в сучасних умовах та комунікативних можливостях

[04.03.14]

Навчальні заклади, що надають бібліотечну освіту

[18.01.14]

Менеджмент якості в стратегії розвитку бібліотеки

[14.01.14]

Ювілеї 2014 року

[10.01.14]

Бібліотечна Україна в цифрах (2011-2012 рр.) / Статистичний збірник

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 43)

[03.01.14]

Організація нестаціонарного бібліотечного обслуговування населення: історія та сучасність

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).

Питання №2686 Tanya 26/07/2012 × 23:12
Куда относятся книги по биоэтике по таблицам библиотечной классификации?
Відповідь. ББК для масових бібліотек: 87.75 – Біоетика, для наукових бібліотек: Ю751.5 – Біоетика.
Гол. бібліотекар ВК - Логвінова В.М.
Питання №2685 miha 26/07/2012 × 20:25
Здравствуйте! Наш отдел переименовывают, причем, в названии меняется только одно слово, все остальное: штатное расписание остается такое же, должности не меняются, обязанности тоже. Вопрос: зачем сотрудникам писать заявления о переводе в точно такой же отдел и на ту же должность с такой же зарплатой и обязанностями? Или в чем-то подвох и начальство что-то умалчивает?
Відповідь. Протягом року роботодавець має право у будь-який час внести зміни до штатного розпису, зокрема в разі структурних змін (перейменування наявних структурних підрозділів). Якщо просто змінюється назва структурного підрозділу (без зміни завдань і функцій, без зміни істотних умов праці працівників цього підрозділу ), то це не потребує заяв від працівників. У випадку перейменування (зміни назви) структурного підрозділу кадрова служба на підставі наказу директора вносить записи про зміни в трудові книжки. Пропонуємо ознайомитись з текстом наказу та переконатись, що він не призводить до зміни істотних умов праці.
Питання №2684 ANNA 26/07/2012 × 17:39
Нам не відомі санітарно-гігієнічні норми щодо користування книгами та підручниками. Згаданий Вами Наказ Міністерства охорони здоров'я України 18.01.2007 N 13 не має відношення до роботи бібліотек. Належна підтримка санiтарно-гiгiєнiчного стану повітря приміщень, обладнання та документів, знепилювання бібліотечних фондів регулярно здійснюється в санітарні дні та години, що чітко визначено в Типових правилах користування бібліотекою, правилами внутрішнього трудового розпорядку та закріплено в посадових інструкціях працівників бібліотек.
Як на нашу думку, то «палочка Коха туберкулёза » може зберігатися не тільки в книгах, а в багатьох предметах , що використовуються в приміщеннях громадського призначення. Тому так важливо дотримуватись індивідуальних правил гігієни, мити руки до та після користування бібліотечними книгами.
Питання №2683 natacha 26/07/2012 × 14:16
Может ли   библиотекарь уйти на  пенсию  по выслуге лет?
Посади бібліотекрів публічних бібліотек не включені до «Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. N 909 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/909-93-п , відповідно вони не мають право на оформлення пенсії за вислугу років. Додатково див. відповідь на питання № 2648, 1748, 1673.
Питання №2682 natacha 26/07/2012 × 11:06
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як передати книги з однієї сільської бібліотеки-філіалу до іншої сільської бібліотеки- філіалу, що входять в однуЦБС ? Які форми актів?
Відповідь. Ви здійснюєте внутрісистемну передачу бібліотечного фонду. Передача матеріальних цінностей від одної матеріальновідповідальної особи (МВО) до іншої в межах однієї ЦБС відбувається згідно з актом прийому-передачі, що складається в 3-х примірниках (разом з описом документів), який підписують обидві МВО (та, хто передає та та, хто отримує) та бухгалтер, який веде облік основних засобів. Зміст актів має повністю відповідати документам, що передаються. Отримані та вилучені (як передача) документи піддаються інвентарному та сумарному обліку. Звіт про надходження до бібліотеки та вибуття з іншої бібліотеки подається до бухгалтерії у звичайному режимі. Додатково див. відповідь на питання № 1398.
Питання №2681 Olga 26/07/2012 × 07:17
Добрый день! Подскажите пожалуйста в какой отдел ББК зашифровать книгу: Д.Гая и В.Снегитрева Вторжение.Неизвестные страницы необъявленной войны. Эта книга о неизвестных сторонах войны в Афганистане с 1978г. по 1989г.
Відповідь. За таблицями ББК для наукових бібліотек: Т3(5Афг)63-68 Афганська війна (1979-1989 р.р.) – Історія + Ц35 (5Афг)632.02 Афганська війна (1979-1989р.р.) –Воєнна історія.
За таблицями ББК для масових бібліотек: 63.3(5Афг)63-6 Афганська війна (1979-1989 р.р.) – Історія

Гол. Бібліотекар ВК – Різніченко С.О.
Питання №2680 Anzhelika 25/07/2012 × 18:38
Який повинен бути тарифний розряд і оклад директора обласної наукової медичної бібліотеки (яка не відноситься до централізованої бібліотечної системи)? Бібліотека відноситься до 2 групи бібліотек за оплатою праці.
Відповідь. На нашу думку рівень кваліфікації має дозволити директору обласної наукової медичної бібліотеки визначити свій тарифний розряд згідно Наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за № 1285/11565 (із змінами і доповненнями) /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05
Питання №2679 elenka 25/07/2012 × 16:27
Доброго дня! Яка площа бібліотеки повинна бути, щоб прибиральниця могла працювати на повну ставку?
Відповідь. На сьогоднішній день відсутні галузеві нормативно-методичні розробки щодо розрахунку нормативної чисельності робітників, які обслуговують заклади культури (бібліотеки), затверджені Міністерством культури України. Тому, пропонуємо використати Норми прибирання службових приміщень передбачені збірником "Нормативи чисельності робітників , зайнятих обслуговуванням громадських будинків". Зазначені вище норми обслуговування встановлено на основі міжгалузевих нормативів часу на прибирання службових і культурно-побутових приміщень з урахуванням переліку робіт і періодичності їх виконання. Детально див. відповідь на питання 2651, 101. Звертаємо також Вашу увагу на Наказ Міністерства культури України «Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури» (від 20 вересня 2011 року N 767/0/16-11) посада для прибирання службових приміщень вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 250 кв. м площі, що прибирається, але не менше однієї штатної одиниці на заклад /Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/253288 .
Питання №2678 natasha 24/07/2012 × 10:24
Відповідно до наказу МФУ від 12.03.2012 №333 за КЕКВ 1131 здійснюється придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників і книг. За вказаним кодом видатки на поповнення  бібліотечних фондів не здійснюється. До КЕКВ 2110 належать видатки на поповнення музейних та бібліотечних фондів, придбання та випуск підручників для бібліотечних фондів. Тобто передплата періодичних видаень здійснюється за КЕКВ 2110 і є предметом довгострокового користування, а відповідно до наказу Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999 №114 узяття на балансовий облік періодичних видань не передбачено. Періодичні видання є документами бібліотечного фонду, але не довгострокового користування, тому на субрахунку 112 "Бібліотечні фонди" не обліковуються. У зв'язку з цим потребує розяснення правильність застосування коду економічної класифікації видатків на передплату періодичних видань у бібліотеках. Дякую
Відповідь. Наше бачення визначеної проблеми викладено в статті ученого секретаря НПБУ Розколупи Н.І. «Рішення, небезпечне для бібліотек, або Нова інструкція щодо застосування класифікації видатків бюджету», опублікована в журналі Бібліотечна планета. – 2012. –№ 2. Електронна версія статті надіслана на Вашу ел. скриньку 25.07.12. о 14.30.
Питання №2677 Lidiy 24/07/2012 × 09:39
Бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи працюють з одним вихідним днем: в суботу - 2 бібліотеки, в неділю - 5 бібліотек. Деякі працівники мають другий вихідний день в понеділок, деякі в п’ятницю. Графіки роботи складаються раз в рік або при змінах працівників. Відповідно не у всіх місяцях зберігається затверджена Міністерством соціальної політики місячна норма часу.
Складаючи такі графіки не можливо дотримуватись одночасно двох норм: 40-годинного робочого тижня та місячної норми часу. Це впливає на нарахування заробітної плати, якщо працівник працює не повний місяць. Порадьте вихід з даної ситуації.
Відповідь. Ми не розуміємо сенсу питання. Відповідно до статті 7 Закону України "Про колективні договори й угоди" № 3356-ХІІ від 01.07.1993 р. у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регуляції виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Тому нам незрозуміло, яким чином працівник може «працювати не повний місяць»?
Питання №2676 Olga 23/07/2012 × 11:03
Уважаемые колеги, помогите пожалуйста. Вышли Методические рекомендации по бухгалтерскому учету библиотечных фондов // Баланс-бюджет. – 2009. - № 18. - С.21. В комментариях редакции уточнено, что в состав комиссии,которая определяет стоимость биб. фонда, поступающих без указания стоимости,включается бухгалтер и представитель учреждения вышестоящего уровня. Наша бухгалтерия  требует изменить форму акта на поступление.
Відповідь. Рекомендуємо бухгалтеру звернути увагу на п. 1.24 «Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ , затвердженої Наказом Державного казначейства України № 64 від 17.07.2000 р. (із змінами та доповненнями, станом на 02.10.2010) /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0459-00 .
Питання №2675 Tanya 22/07/2012 × 18:07
Помогите пожалуйста, куда шифровать за таблицами ББК для научных библиотек книги по психологии управления, заранее спасибо.
Відповідь. Ю 959.18 Соціальна психологія управління
Гол. бібліотекар ВК – Логвінова В.М.
Питання №2674 Valentyna 20/07/2012 × 18:44
Чи видавався українською мовою

ДСТУ 7.1:2006

«Бібліографічний запис,бібліографічний опис.

Загальні вимоги та правила складання»?

Відповідь. Офіційно ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (надання чинності з 1 квітня 2008 р. згідно з Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики N 10 від 16.01.2008 ) українською мовою не видавався.
Питання №2673 Yuliya 20/07/2012 × 16:11

Шановні колеги! Будь ласка, надайте консультацію щодо систематизації книг. Який індекс ББК (для масових бібліотек) будуть мати книги з теорії національної економіки, наприклад: Національна економіка : навч. посіб. / за ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання, 2011. Дякуємо

Відповідь. Індекс ББК (для масових бібліотек) 65.01
Гол. бібліотекар – Руденко А.В.
Питання №2672 irina 20/07/2012 × 14:02

  Добрый день! Прошу Вас помочь разобраться в следующем. Согласно лицензионным условиям(пр.Минюста № 847 от 24.12.2003. в редакции № 1377 от 29.11.2011) книгоообеспеченность считается в соотношении  1:3 ( один учебник на 3 студента). Как это соотносится с приказом Минюста Украины № 26 от 19.01.2006 г. и приложение к нему - "Порядок забезпечення вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки  України навчально-методичною літературою" за подписью директора   НМ Центра высшего образования К. М.Левковского, в котором рекомендуется цикл-гуманитраных и соц-економических дисциплин считать 1 (кн.) :2 (ст.). Или этот порядок касается  обеспечения учебниками только за счет  заказа в МОН, культуры и спорта Украины и за счет средств министерства?

 С ув. Ирина

Відповідь. Проблема неузгодженості нормативно-правових актів, що регулюють одні і ті ж питання, а також розбіжності в правозастосуванні компетентними органами своїх повноважень отримало назву “правова колізія”, що в контексті розвитку українського законодавства викликає суттєві проблеми. Тлумачення зазначених Вами неузгодженостей мають надати в Міністерстві юстиції України /Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/481 , або в методичному відділі наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, яка здійснює загальне методичне керівництво бібліотеками вищих навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації всіх систем та відомств: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/about/metod.php3
Питання №2669 Oxana 19/07/2012 × 15:25
Нас  теж цікавить відповідь на Питання №2623. Будьте ласкаві, надайте доцільну відповідь, відповідно даному питанню.
Відповідь. Ми не знаємо, що значить «доцільна відповідь», тому даємо розгорнуту: при розрахунку показників навантаження бібліотеки керуються Додатком 7 до Наказу МКіТ України № 745 від 18.10.2005р, який визначає показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек та централізованих бібліотечних систем. За кожною групою (з І по IV) закріплені середньорічні показники кількості користувачів та кількості видачі документів. Виконання таких показників обов’язкове, тому ці дані щорічно аналізуються і на цій підставі відбувається підтвердження групи оплати праці, при якому можливе підвищення або пониження. Прораховуючи обсяг роботи ЦБС за «Типовими нормами часу на основні процеси бібліотечної роботи»(затверджені Наказом МКіТ України 29.12.2008 № 1631/0/16-08) навантаження може бути 500, 600, 750, 900, 1000 користувачів на 1 бібліотекаря. Це залежить від обсягів роботи ЦБС, штатної чисельності колективу.
Питання №2668 Olga 19/07/2012 × 14:34
В какой инструкции можно увидеть форму акта на поступление? В инструкции 321/0/16-19 говорится, что в состав комиссии, которая определяет стоимость библиотечного фонда, поступающего без указания стоимости необходимо включать бухгалтера и представителя учреждения вышестоящего уровня. На поступление оформлять два акта, или достаточно расширить комиссию? А если книги поступили по накладной? Спасибо.
Нам не відомий документ із зазначеними ознаками:"321/016-19", який використовується в бібліотечній практиці. Для отримання відповіді просимо надати вихідні дані документу.
Питання №2667 Valya 19/07/2012 × 14:31
Доброго дня! Шановні колеги, підкажіть  будь ласка, як вирішити таке питання. Наша ЦРБ до 2006 року надавала платні послуги користувачам згідно переліку затвердженого наказом відділу культури і туризму. В 2006 році ЦРБ стала належати до об’єктів районної комунальної власності і перелік платних послуг був затверджений рішенням районної ради, а в подальшому зміни до переліку платних послуг – внесенням змін до регуляторного акту. Чи має право на даний час відділ культури і туризму видавати наказ про затвердження переліку платних послуг?
Відповідь. Відділ культури має право видати Наказ про впровадження платних послуг у бібліотеці , перелік яких відповідає Постанові Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. N 1271 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1271-2011-п
Питання №2666 Oxana 19/07/2012 × 14:19
Будьте ласкаві , надрукуйте постанови про переміщення бібліотек у приміщення з погіршеними умовами праці.
Чи можливо розмістити читальний зал у кабінеті,де багато років проводились ренгенологічні дослідження?
Дякуєм. Колектив районної бібліотеки
Відповідь. Зрозуміло, що Постанов з таким формулюванням не існує, а існує цілий ряд законодавчих документів, що стоять на захисті бібліотеки. Рішення щодо можливості розміщення бібліотеки в кабінеті рентгенології може надати місцева санiтарно-епiдемiологiчна служба після звернення Вашої профспілки.
Питання №2665 Valya 19/07/2012 × 13:37
Як вірно сформулювати наказ про передачу бібліот ечного фонду і кому,якщо працівник передає фонд фактично ще не призначеній на цю посаду людині?
Відповідь. У наказі зазначаються: причина (підстава) приймання-передачі;порядок та строки приймання-передачі;відповідальні особи, які здійснюють приймання-передачу;особи, відповідальні за своєчасність приймання-передачі. У разі коли керівник звільняється з і деякий час посада керівника залишається вакантною, справи, документи та майно передаються у вищевказаному порядку особі, на яку покладено виконання обов'язків керівника відповідно до норм законодавства, від якої в аналогічному порядку передаються справи, документи та майно призначеному керівникові.
StartПопередні10 previous pages [ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує відділ наукового аналізу та розвитку бібліотечної справи (НАРБС) ДЗ "Національна парламентська бібліотека України" (ДЗ НПБУ). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Який показник є зараз кращим індикатором діяльності бібліотеки?
 
кількість користувачів
кількість відвідувань
кількість книговидачі і відвідувань
кількість читачів і книговидачі
процент охоплення населення
кількість заходів на сайт бібліотеки
Результати