Бібліотечному фахівцю

Бібліотечний фонд - сукупність документально-інформаційних ресурсів (книг, документів, рукописів, аудіовізуальних матеріалів, інших носіїв інформації)
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Зарубіжний досвід

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Закрити Методисти рекомендують

Взаємодія

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечна статистика

Закрити Бібліотечний простір

Закрити Відкритий форум

Закрити Переможці конкурсів

Закрити Планування

Закрити Посміхніться

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
P.P.P.S Питання, що стосуються роботи ЄСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №2941 Alina 06/11/2012 × 12:24
Доброго дня! Нам відомо, що в Російських бібліотеках, де є сайт бібліотеки, кількість відвідувачів сайту співвідносять 1 до 10 для того щоб зафіксувати кількість читачів. Як можна переводити відвідувачів сайту у читачі? На які документи можна посилатися? Заздалегідь вдячна за відповідь.Гарного Вам настрою!
Відповідь. Дякуємо за побажання.
На Ваш запит повідомляємо: 1.На сьогоднішній день публічні бібліотеки України здійснюють облік читачів згідно з Розділом 7 Міждержавного стандарту ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика". Правила обліку читачів, які звернулися до бібліотеки через електронні інформаційні мережі прописані в п.7.4, п.7.4.1 вищезгаданого стандарту. В той же час, статистичні звіти про роботу бібліотек складаються на підставі встановлених документів первинного обліку. В бібліотеках, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України, облік роботи ведеться в відповідності до форми статистичної звітності № 6-НК. Згідно з п.5.2 «Інструкції щодо заповнення форми звіту N 6-НК» (затвердженої наказом МКіТ України від 05.12.2007р. № 75): «…вказується загальна кількість зареєстрованих користувачів (фізичних осіб) згідно з єдиною реєстраційною картотекою (ЄРК) на основі облікової документації, прийнятої в бібліотеці. У тому числі подається кількість зареєстрованих користувачів за віковою ознакою (графи 3-7).» П.5.3. «Інструкції …» передбачає облік кількості звернень на веб-сайт бібліотеки. Процес переведення відвідувачів сайту бібліотеки у статус читачів бібліотеки не передбачено діючими правовими актами.
2. Форма федерального статистичного спостереження Росії (6-НК) також не передбачає можливості «переведення відвідувачів сайту в читачів». В Інструкції до заповнення форми 6-НК чітко визначено, що Розділ ІІІ Число користувачів і відвідувань: «…заповнюється на підставі річних підсумкових даних відповідних розділів щоденників бібліотеки, формулярів та щоденників бібліотечних пунктів, формулярів зареєстрованих користувачів. Зареєстрованим користувачем вважається людина або організація, підприємство, установа, зареєстровані бібліотекою, щоб користуватися документами і послугами в бібліотеці чи поза нею».
Питання №2940 Andriy 06/11/2012 × 11:27
Відповідно до наказу №1058 від 27.09.2012р. "Про затвердження Типової структури та Типових штатних нормативів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації" у відділі ІТ та комп. забезпечення повинні такі посади: адміністратор системи, адміністратор бази даних, інженер з комп. систем. Питання таке - які розряди тарифної сітки відповідають переліченим посадам (із вказанням нормативних документів, де це зазначено)? Дякую
Відповідь. Згідно Положення про Науково-методичну бібліотечну комісію Міністерства освіти і науки України саме Наукова бібліотека ім.М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює загальне методичне керівництво бібліотеками вищих навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації всіх систем та відомств. Вам необхідно переадресувати свій запит: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/cont/contact.php3
Питання №2938 olga 06/11/2012 × 07:59
У бібліотеці буде проводитися атестація. Чи повинні працівників бібліотеки ознайомити з переліком орієнтованих питань? Атестаційна комісія мотивує тим, що питатиме виключно по роботі і виконанню посадових обов"язків. Дякую.
Відповідь. Згідно п.2.2.«Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури», затвердженого Наказом МКіТ України 16.07.2007 N 44 (із змініми)): Строки, графік проведення атестації, перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, узгоджується з відповідним профспілковим органом і доводяться до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за місяць до її початку.Також,засідання атестаційної комісії передбачає ведення Протоколу,а в Порядку денному заповнюються графи «Запитання до працівника, який атестується» та «Відповіді на них» (див. Додаток 3 до Положення).
Результати атестації можуть бути оскаржені працівником, тому якісне заповнення протоколів позбавить членів комісії від зайвих непорозумінь.
Питання №2937 tetyana 05/11/2012 × 21:32
1. допоможіть будь-ласка скласти анотований список діяльності літературних об"єднань Київщини.2. Підкажіть будь-ласка, за якими критеріями можна визначити переваги і недоліки сайту певної бібліотеки?
Відповідь. 1.Наша довідка розрахована на допомогу в вирішенні фахових питань. Пропонуємо особисто скористатись можливостями довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, консультацією бібліографа, Інтернетом, послугами Київської обласної бібліотеки для дітей (забезпечує проведення в життя державної та регіональної політики з питань бібліотечного та інформаційно- бібліографічного обслуговування дитячого та дорослого населення Київської області) /Режим доступу: http://child-library.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=1590 . 2. Оцінка якості сайту є поняттям досить суб'єктивним.Тому - при об'єктивній оцінці сайту, слід враховувати не тільки зовнішні фактори, але і такі критерії як: якісне інформативне наповнення сайту: чітке і повне розкриття теми; затребуваність тематики; єдиний стиль подачі матеріалу; зручність системної конструкції сайту; практичність і ефективність інтерфейсу; безпеку і т.д. Пропонуємо ознайомитись зі статтею Цуріної І. Як зробити веб-сайт публічної бібліотеки успішним? //Бібліотечна планета. – 2007. - №2. – С.34-36. /Режим доступу: http://profy.nplu.org/!site/files/700/lp-36.pdf , збіркою Публічна бібліотека: Веб-сайт: десять кроків до успіху. – К.: НПБ України, 2004. – 32с. , скористатись послугами бібліотечної служби "Віртуальна бібліографічна довідка"/Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/rule.php .
Питання №2936 Anna 05/11/2012 × 14:36
Дякую за відповідь №2933, якщо це так, то підкажіть чи розповсюджується на працівників такого відділу надбавка до зарплати у розмірі 50% ("тимошенковські")?
Відповідь. Доплата (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073)встановлюється працівникам державних і комунальних бібліотек,які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р.N 84.надбавка за особливі умови роботи є обов'язковою виплатою і її розмір фіксований - 50 відсотків посадового окладу. Це означає, що надбавка за особливі умови роботи не може бути встановлена в іншому розмірі, наприклад, 20 чи 30 відсотків залежно від рішення керівника, а має встановлюватися чітко в розмірі 50 відсотків посадового окладу працівника.
Питання №2935 lilya 05/11/2012 × 13:21
Доброго дня! Чи повина завідуюча бібліотекою-філєю відповідати за ведення алфавітного каталогу чи тільки контролювати процес редагування? А всі процеси з алфавітним каталогом  може здійснювати інший працівник бібліотеки? Якщо завідуюча, то яким докуметом це підтверджується? Дякуємо!
Відповідь. Завдання та обов’язки працівників чітко прописані в посадових інструкціях. Пропонуємо перечитати.
Питання №2934 Nata 05/11/2012 × 13:03
Добрий день! Підкажіть будь ласка, якими нормативними документами потрібно користуватися при написанні "Положення про Фонд рідкісних та цінних видань" Зокрема мене цікавить--"Примірне положення про ФРЦФ", також, чому книги відбирати по 1947 рік ( це в межах нашого фонду). Але мені потрібно обгрунтувати чому. Дякую
Відповідь. В першу чергу Ви маєте уважно опрацювати «Інструкцію про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання», затверджену Наказом МКіМ України 20 листопада 2001 р. N 708/Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01 , «Програму збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.99 р. № 1716, відповідь на питання №169.
Питання №2933 Iruna 05/11/2012 × 10:15

Доброго дня!

Вже неодноразово на вашому сайті було питання про  методику обстеження діяльності бібліотек.  і якщо це можливо то надішліть для нашої бібліотеки

Відповідь. Звертаємо Вашу увагу на статтю гол. бібліотекаря НПБУ Лагути Л. В. Експертно-діагностичний аналіз діяльності бібліотеки //Бібліотечна планета. – 2012. - №3. – С.27-30 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=3471
Питання №2932 Tanya 05/11/2012 × 09:04
Доброго дня!Якими правовими документами керуватись під час інвентаризації бібліотечного фонду , ми керуємось   згідно ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» чи це є вірно.
Відповідь. Працівникам бюджетних установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, для проведення інвентаризації слід керуватися Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0728-98
Питання №2931 Anas 03/11/2012 × 17:21
Скажіть, будь ласка. Згідно "Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах" аркушеві видання, буклети... підлягають бліку без зазначення ціни. В книзі сумарного обліку бібліотечний фонд розподіляється за видами документів: книги, періодичні видання, аудіовізуальні та електронні видання. Куди віднести буклети? Дякую.
Відповідь.Буклети, згідно затвердженої форми Книги сумарного обліку бібліотечного фонду, відносяться до графи «Книги, брошури».
Пропонуємо розглянути можливість введення в Книгу сумарного обліку бібліотечного фонду додаткової графи «З них:аркушевих видань, буклетів,карткових видань,плакатів» після обліку "Книг,брошур". Передумовою цього рішення повинна стати розроблена та затверджена технологічна інструкція,яка регламентує: критерії відбору продукції, процеси обліку одиниць вищезазначених видів документів, каталогізацію, індивідуальний облік, терміни зберігання тощо.
Питання №2930 Anna 03/11/2012 × 11:22
Буду вдячна за підказку! У відділі інформаційних технологій та комп.забезп. працюють два спеціалісти із вищою технічною освітою(інженер комп.техн.) і людина із середньою спец. освітою(бібліотечна),двома вищими освітами (одна з яких "Держ.служба", яка дає змогу обіймати керуючі посади) людина має 10 років бібліотечного стажу, добре орієнтується в комп.технол., має навички ведення сайту не один рік. Чи має право дана людина обіймати посаду зав.відділом і мати у своєму підпорядкуванні двох техн. спеціалістів? Чи грає роль її досвід та освіта, якщо мова йде про комп. відділ бібліотечної сфери а не заводу?
Відповідь. Кваліфікаційні вимоги до посади зав. відділу бібліотеки чітко визначені в «Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 "Культура та мистецтво", затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 р. N 168 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України /Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/500-legal-domen.pdf
Питання №2929 olga 02/11/2012 × 23:27
Доброго дня! Прошу дати роз'яснення яким чином розраховуються економічні показники, як-то вартість  обслуговування 1 користувача, 1 книговидачі та на які ще статистичні показники розповсюджуються економічні  розрахунки? 2.Як враховується книговидача при користуванні Інтернетом, адже можна врахувати сам факт , а не кількість використаних джерел ,отже ми втрачаємо книговидачу.3. Чи передбачається розумна редакція постанови про скорочення переліку платних послуг ,яка обмежує можливості розвитку при недостатньому бюджетному фінансуванні.
Відповідь. 1. Фінансові показники обчислюються наступним чином: Вартість обслуговування 1 користувача = суму витрачених коштів за рік (бюджетне та позабюджетне фінансування) ділять на кількість користувачів; Витрати на придбання документів в середньому на 1 жителя = суму витрачених коштів за рік на комплектування (бюджетне і позабюджетне фінансування) ділять на кількість жителів;Витрати на придбання документів в середньому на 1 користувача = суму витрачених коштів за рік на комплектування (бюджетне і позабюджетне фінансування) ділять на кількість користувачів за ЄРК; Вартість 1 відвідування бібліотеки = суму витрачених коштів за рік (бюджетне та позабюджетне фінансування) ділять на кількість відвідувань. Також, вичерпну інформацію отримаєте, проаналізувавши статистичні показники стосовно бібліотечних фондів (абсолютні та відносні величини), бібліотечних кадрів, бібліотечного обслуговування, довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування.
2. Книговидача при користуванні Інтернетом не враховується. Сподіваємось на нову редакцію форми 6-НК, яка надасть змогу враховувати видачу документів, розміщену у комп'ютерних мережах.
3. Було зазначено, що: «враховуючи відсутність у бібліотек можливості здійснювати оформлення електронних реєстраційних документів, Мінкультури України буде вживатися заходів щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271, в тому числі і з метою врегулювання порушеного питання. Сподіваємось, найближчим часом ситуацію буде врегульовано.»
Питання №2928 Mariya 02/11/2012 × 14:23
Шановні Колеги!  У бібліотеці не має  нагрузки  на працівника з комплектування  фонду. У даний  час вона  працює  на  повну ставку. Чи  можемо ми  перевести  її  на 0,5 ставки і що  для  цього потрібно  зробити.
Відповідь. Пропонуємо перечитати посадову інструкцію працівника з комплектування фонду та за потребою її відредагувати. Невже питання обробки документів, організації каталогів, обліку, зберігання та вивчення БФ, аналізу незадоволеного попиту та пошуку додаткових джерел фінансування, МБА, участі в переобліку БФ, розробці пропозицій з популяризації БФ, тощо не забезпечать навантаження? Зазначимо, що неповний робочий час встановлюється за згодою сторін трудового договору: працівник подає заяву (якщо за власним бажанням), а працедавець видає наказ. Також, необхідно оформити наказ про зміну штатного розпису, внести зміни в Табель обліку робочого часу. Якщо працівник не погоджується, його потрібно під розпис повідомити про зміну істотних умов праці за 2 місяці до самої зміни.
Питання №2927 Valentyna 02/11/2012 × 10:42
Доброго дня! Як правильно розмістити у фонді бібліотеки комбіноване видання, наприклад, "hi-Tech", "Компьютерная газета"(до цих періодичних видань додаються диски)? Диск має бути якимось чином прикріплений до друкованого видання, до якого він є додатком? Чи диски зберігаються окремо, наприклад, у шафі? В такому разі орієнтуватися можна по номеру видання і року (ця інформація є на диску). І ще один момент: як правильно внести комбіноване видання до сумарного обліку? Чи підлягають диски, які є додатками, запису в інвентар?
Заздалегідь вдячна за відповідь.
Відповідь. Згідно п. 3.5 «Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах»( затверджено Наказом МКіТ України 03.04.2007 N 22 /Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0530-07 ): «Додатки до друкованих документів (мапи, атласи, таблиці, покажчики до географічних назв, ноти, грамплатівки, плакати, оптичні диски і т.ін.), якщо вони не мають самостійного значення, окремо не обліковуються. Вони отримують інвентарний номер основного документа.»
Питання №2926 zoya 01/11/2012 × 20:51
Чи може складатися відділ у бібліотеці з двох працівників.Дякую .
Відповідь. Самостійний відділ утворюється з чисельністю не менш як 5-6 працівників».
Питання №2925 svitlana 01/11/2012 × 15:56
Підкажіть, будь ласка,чи  мають право зняти категорію з працівників бібліотеки взв`язку зі зниженням показників? Від чого взагалі залежить категорія і кількість штатних працівників бібліотеки ВНЗ?
Відповідь. Кваліфікаційні вимоги чітко визначені в «Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 "Культура та мистецтво", затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 р. N 168. Штатні розписи вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації формуються відповідно до «Типової структури бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації», затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 27.09.2012 № 1058 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1729-12
Питання №2924 Iryna 01/11/2012 × 11:14
У бібліотеці буде проведена атестація бібліотечних працівників. Завідувач відділу комплектування не має бібліотечної освіти, а має повну вищу освіту за спеціальністю "викладач фізичного виховання і спорту". Чи має право працювати на цій посаді працівник з такою освітою? Зауважу, що перейти на іншу посаду  відмовляється.
Відповідь. Пропонуємо уважно ознайомитись з «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 "Культура та мистецтво", затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 р. N 168.
Питання №2923 Marina 31/10/2012 × 15:25
Подскажите, пожалуйста: В штатном расписании отдела комплектования ЦБС   из трех единиц сокращены 2 единицы библиотекаря отдела комплектования. Остался 1 библиотекарь, как теперь будет называться отдел?
Відділ не може складатися з 1 працівника.
Питання №2922 Skarlet 31/10/2012 × 12:50
Доброго дня)як розрахувати витрати робочого часу працівника на роботу з сайтом бібліотеки?дякуємо)
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись з відповіддю на питання № 1958, а також нагадати, що при розрахунку норм праці враховуються витрати робочого часу: підготовчо-заключні, оперативні, обслуговування робочого місця, на відпочинок, особисті потреби і нормовані перерви, що регламентувалися.
Питання №2921 Natali 31/10/2012 × 11:16
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно списать неактуальные журналы и газеты (не имеющие инвентарные номера и не состоящие на балансе).Примечание: библиотека небюджетной организации (ООО).Заранее благодарна за ответ!
Відповідь. Рекомендуємо ознайомитись з відповідями на питання №№ 2747, 2643, 2516, 2453.
StartПопередні10 previous pages [ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує методичний відділ Національнальної парламентської бібліотеки України (НПБУ). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Який показник є зараз кращим індикатором діяльності бібліотеки?
 
кількість користувачів
кількість відвідувань
кількість книговидачі і відвідувань
кількість читачів і книговидачі
процент охоплення населення
кількість заходів на сайт бібліотеки
Результати