Бібліотечному фахівцю

Бібліотека - бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький і науково-допоміжний соціальний інститут
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №812 Olga 20/05/2010 × 15:19
Добрый день!
1.Подскажите пожалуйста как списываются методические пособия и брошюрный фонд?
и
2.Если такое положение "Об издательской деятельности организации", укажите пожалуйста ссылку?

1. Якщо ці документи взяті на індивідуальний облік згідно Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затвердженої наказом МКТ від 03.04.2007 № 22 (http://profy.nplu.org/!site/official/i_oblik.htm), то списуються за правилами списання документів (див. Консультації). А якщо ці документи взяті на сумарний облік до 2007, то списуються за актами сумарного обліку.
2. Вказаного Вами положення ми не знайшли.

Питання №811 oksana 20/05/2010 × 13:40

чи можна при кількості населення 1200 чоловік утримувати  1,5 ставки бібл.працівника в селі.чим керуватися.наперед вдячна.

Зазначте ще скільки читачів, і порівняйте з нормативами навантаження на одного бібліотекаря.

Питання №810 marina 20/05/2010 × 12:03
Чи існують нормативи кількості фонду центральної районної бібліотеки? Якщо так, то які?
Ні, не існують.
Питання №809 biblio 20/05/2010 × 11:47
Доброго дня! Скажіть будь-ласка необхідний перелк документів для закриття публічної бібліотеки в сільській місцевості

Див. cт. 15 "Ліквідація бібліотек" Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (із змінами).

Питання №808 Irina 19/05/2010 × 23:05

Добрий день!

Скажіть будь-ласка відноситься посада техніка до працівника бібліотечної сфери???

Ні, див. додаток до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек (перелік посад), затвердженого постановою КМ України від 22 січня 2005 р. № 84 та "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників" (Вип. 81 "Культура та мистецтво". Розділ 1.1 "Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи").

Питання №807 Tatiana 19/05/2010 × 17:24
Добрий день!Після реорганізації міського відділу культури і туризму Централізована бібліотечна система з 13 січня є самостійною юридичною особою "Комунальний заклад ЦБС".Міський відділ культури залишається головним розпорядником коштів.Чи вірно,що відпустки працівники бібліотек мають право отримати тільки через 6 місяців після реорганізації міського відділу культури і туризму? Дякую!

Тільки у випадку, якщо працівники були звільнені (з ЦБС), при звільненні з ними повністю розрахувалися по заробітній платі (виплатили компенсацію за невикористану відпустку), а потім прийняті на роботу (в "Комунальний заклад ЦБС").

Питання №806 LyubovTkach 19/05/2010 × 16:57
У якому періодичному виданні чи на якому інтернет-сайті опублікований наказ МКТ України "Про посилення контролю за збереженням та використанням фондів рідкісних і цінних видань у бібліотеках сфери управління МКТ" № 169/0/16-10 від 1.04.2010? Дякую

Згаданий Вами наказ був надісланий в усі обласні управління культури.

Питання №805 Olga 19/05/2010 × 13:14

Шановні колеги!

Підкажіть, будь-ласка критеріїї визначення "Цінної літератури"!

Гарно дякую, працівник бібліотеки.

Сьогодні бібліотеки не мають чіткого визначення щодо критеріїв цінності документів.
Словник книгознавчих термінів (К. : ТОВ “Видавництво Аратта”, 2003. – С.156) подає наступні визначення:
Цінне видання (ценное издание)
1. Видання, що є відбиттям найвищих досягнень суспільного розвитку в різних галузях, своєрідною пам’яткою подій та епох великого історичного значення, унікальним джерелом для вивчення широкого кола явищ, які мають історичний, науковий, культурний інтерес.
2. Шедевр мистецтва книги – в її художньому оформленні та поліграфічному виконанні з використанням матеріалів поліпшеної якості.
Цінний примірник (ценный экземпляр)
Примірник книги, який в результаті створення чи умов побудування відрізняється своїми якостями чи особливостями від решти тиражу: з автографами чи примітками видатних осіб, з художніми екслібрисами чи суперекслібрисами, з додатковими вкладками ілюстрацій чи тексту, з розфарбованими від руки гравюрами, коштовними палітурками тощо.

Питання №804 Olga 19/05/2010 × 10:49

Шановні колеги!           

 За яким Кодом економічної класифікації оплачуються періодичні видання.           Дякуємо.  

Відповідно до підпункту 1.3.1 пункту 1.3 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Державного казначейства України від 25.11.2008 N 495, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2008 за N 79/16095, яка набуває чинності з 01.01.2010 р., "придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та книг (крім бібліотечних фондів)" здійснюються за кодом 1131 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування".

Питання №803 Olena 18/05/2010 × 16:34
http://lodb.org.ua

Шановні колеги! Прошу пояснити як нараховувати знос бібліотечних фондів у розмірі 50% , якщо фонд не закріплений на постійне зберігання в певних структурних підрозділах бібліотеки? Чи це розуміти як обов` язкове зменшення на 50% вартості всієї  літератури, яка надійшла в фонд біліотеки з 01.01.2010 р. Як це відображати в сумарній книзі обліку біліотечного фонду. Дякую за відповідь. 

Зважаючи, що "Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ", затверджена наказом Державного казначейства України N 64 від 17.07.2000 р. (із змінами, внесеними згідно наказу Державного казначейства України N 526 від 22.12.2009 р.) - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0459-00 є суто бухгалтерською, ми не готові дати роз'яснення, тим більше, що бібліотечних питань, пов'язаних зі змінами, у нас виникає набагато більше, ніж у Вас.

Можливо Вам допоможуть наступні консультації, розміщені за адресами:
http://www.nibu.factor.ua/ukr/news/news.html?id=2879
http://news.dtkt.com.ua/show/ukr/article/3249.html
лист Державного казначейства України від 31.12.09 N 15-04/3296-23975 - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.36793.0
лист Державного казначейства України від 13.03.2010 N 15-04/553-4546 - http://www.nau.ua/druk.php?name=322238-13032010-0.txt

Питання №802 Katerina 17/05/2010 × 20:21
Чи мають право працівники книгосховища на пільги у зв'язку з особливими умовами праці(штучні освітлення та вентиляція) і які це пільги

Бібліотекар не належить до професій зі шкідливими умовами праці.
Професія «Бібліотекар» не включена до "Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня", затвердженого Постановою КМ України № 163 від 21 лютого 2001 р., а також до "Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку" підрозділу "Інші види виробництв" розділу ХХІІ "Загальні професії за всіма галузями господарства" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. N 679), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 N 1290.
Проте працівники публічних бібліотек отримують 50% доплату за «особливі умови роботи» згідно Постанови КМ України від 30 вересня 2009 р. № 1073.

Питання №801 Svitlana 17/05/2010 × 17:31
1. Працюю завідувачем бібіліотекою у школі за сумісництвом з оплатою праці 0,5 посадового окладу.
Чи повинні мені виплатити:
1)допомогу на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати);
2)матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік".
Якщо так, то в якому розмірі - посадового окладу -943 грн. чи 0,5 посадового окладу.
Дякую.
2. Учень загубив підручники. Запропонувати потрібну заміну не може.
Чи може оплатити вартість загублених підручників?
Як це правильно оформити? Чи можна використати кошти на потреби бібілотеки?

1. Ми не маємо повноважень щодо трактування законодавчих документів. Зважаючи, що у Постанові КМ "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84" від 30.09.2009 № 1062, чітко не сказано щодо виплат допомоги працівникам державних і комунальних бібліотек, які працюють за сумісництвом, рекомендуємо за більш детальним роз'ясненням звернутись до Профспілки працівників освіти і науки України (http://pon.org.ua/).

2. Пропонуємо ознайомитися з Типовими правила користування бібліотеками в Україні, затверджені наказом МКМ України № 275 від 05.05.99 р. (із змінами), зокрема з п. 3.5 та 3.6. Крім того, кожна бібліотека повинна мати розроблені на основі Типових Правила користування бібліотекою, в яких має бути передбачені випадки загублення підручників та шляхи вирішення.

Питання №800 oksana 17/05/2010 × 15:47

яка послідовність наказів, при зміні завідуючої бібліотекою-філіалом, якщо бібліотека-філіал є складовою  ЦБС, але утримується за рахунок коштів місцевої влади. Будь ласка, дайте відповідь.

Питання №799 Marina 15/05/2010 × 12:00
Вишліть, будь ласка, приклад посадових інструкцій бібліотекаря відділу обслуговування обл.бібліотеки. Якщо можна, інтернет центру. Не можу ніде знайти інформацію. Наперед дуже вдячна. Марина.

Типових посадових інструкцій працівників ОУНБ немає. Тому можете скористатися зразками посадових інструкцій, які є у виданні:
Посадові інструкції : освіта, культура, мистецтво / [Пашутинський Є. К.]. – (3-тє вид., стер.). – К.: КНТ, 2009. – 230 с. – (Кадри підприємства) або пошуковими системами.
Нагадуємо, що посадова інструкція розробляється з урахуванням кваліфікаційних вимог, конкретних завдань і обов’язків, які виконує працівник тощо. Рекомендуємо взяти за основу "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зокрема, вступ до Довідника – розміщений в Інтернеті, де викладено загальні вимоги до змісту та форми посадових інструкцій), Випуск 1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності"), а також Класифікатор професій ДК 003-95, врахувати особливості штатного розпису.

Можна ознайомитися з консультацією, розміщеною за адресою: http://www.dtkt.com.ua/show/3cid01865.html.
Відповіді на подібні запитання були надані за № 548, 587, 620, 749.

Питання №798 Vita 14/05/2010 × 20:20
допоможіть мені будь-ласка знайти що-небудь про "Тематичний вечір як комплексна форма дозвілля"! 

Тематичний вечір поєднує в собі різні форми бібліотечної роботи. Програма вечора складається з комплексу заходів, об'єднаних темою і читацьким призначенням. Майже в кожному вечорі можна виділити інформаційно-пізнавальну і емоційно-образну лінію, які багато в чому визначають тип вечора і його структуру. Спостерігається багато різних форм тематичних вечорів. Це вечір-лекція, вечір зустрічей з цікавими людьми (письменниками, вченими, суспільними діячами тощо), вечори-портрети і "бенефіси читачів", літературні і літературно-музичні вечори і ін.
Про тематичні вечори сказано в підручниках:
Работа с читателями. – М. : Книга, 1981. – 296 с.
Беляков Л.В. Массовая работа библиотеки : учеб. Пособие для студентов массовых и научных б-к ин-тов культуры. – М., 1973. – 160 с.
Библиотечное обслуживание : теория и методика. – М., 1996. – 200 с.

Питання №797 Elena 14/05/2010 × 14:37

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как долго должны храниться акты на списание документов. Какая инструкция это регламентирует?

Заранее спасибо.

Відповідно до Наказу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України N 41 від 20.07.98 "Про затвердження Переліку типових документів" (із змінами і доповненнями),
"Списки літератури, вилученої з обігу" зберігаються до ліквідації бібліотеки (номер 878),
"Акти списання книг і періодичних видань" - 10 років (номер 881),
"Акти інвентаризаційної перевірки бібліотечних і довідково-інформаційних фондів" - до ліквідації бібліотеки (номер 884).

Питання №796 oksana 14/05/2010 × 14:32
підкажіть будь - ласка.я новопризначений директор. в бібліотеці - філіалі буде зміна завідуючого, в звязку з виходом на пенсію попередньої завідуючої.яка послідовність наказів, передачі книжкового фонду і т. д.дякую.

При зміні матеріально відповідальних осіб на день прийняття-передання справ в обов'язковому порядку проводиться інвентаризація тих матеріальних цінностей, які передаються. Рекомендуємо керуватися "Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ” (затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90, із змінами), де описано процес проведення інвентаризації.
Порядок списання матеріальних цінностей виявлених в результаті інвентаризації як недостача, здійснюється на основі "Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ" (затверджено наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 №142/181) та "Інструкції зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів" (затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70).
Щодо норм при проведенні інвентаризації див. "Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи", (затверджено наказом МКТ №1631/0/16-08 від 29.12.08).

Питання №795 Olga 14/05/2010 × 13:12
Доброго дня. Працюю бібліотекарем в дитячій комунальній библіотеці  2 рокі. Маю 8 разряд. Зараз маю діплом бакалавра не видповідної освіти (бухгалтер). При черговому проходженні атестації може мені бути присвоєно, згідно чинного законодавства, 9 разряд. Завідувач не проти, але не знає чи це законно. Дякую.

Неодноразово відповідали на подібні запитання.
Звичайно, при встановленні кваліфікаційного розряду (категорії) освіта до уваги береться (кваліфікаційні вимоги визначені у«Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників». Вип.81. «Культура та мистецтво»). Кожній посаді відповідають визначені тарифні розряди. Окрім цього береться до уваги рішення та рекомендації атестаційної комісії.

Керівники бюджетних установ, закладів та організацій культури мають право встановлювати посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам.
Тому, ще раз наголошуємо: ознайомтеся з п. 3, 7 наказу МКТ України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" № 745 від 18.10.2005, а також – з відповідними "Консультаціями" на нашому сайті.

Питання №794 SUVOROVA 13/05/2010 × 11:33

Від чого залежить ставка бібліотекаря, від кількості учнів чи від кількості бібліотечного фонду?

На жаль, ми не володіємо в достатньому об'ємі інформацією щодо оплати праці шкільних бібліотекарів.
Рекомендуємо Вам ознайомитись з консультацією, розміщеною за адресою:http://bcprofspilka.at.ua/publ/7-1-0-21), а також з подібними матеріалами: http://osvita.ua/teacher/right_teacher/3751 та http://www.obkom.wmsite.ru/dnevnik/jak-zdjsnjutsja-oplata-prac-shklnih.

Питання №793 Tasha 13/05/2010 × 09:03
Для працівиків бібліотек Міністерства культури і туризму виплата матеріальної допомоги чи є обовязковою і її розмір фіксований? Чи виплата матеріальної допомоги залежить від керівника?

Ми не вповноважені тлумачити офіційні документи. Керуємося лише текстом постанови КМ від 30.09.2009 №1062, де чітко сказано:
"Установити, що працівникам державних і комунальних бібліотек, зазначеним у переліку посад, який затверджений цією постановою, виплачується:
допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати);
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік".
У разі непорозумінь, радимо звернутися до ЦК профспілки працівників культури.

Питання №792 Galyna 12/05/2010 × 15:20
Скажіть буль-ласка, де можна прочитати тематику семінару "Сучасна українська література"?

Усі обласні бібліотеки отримали це видання як обов'язковий екземпляр. Також "Сучасна українська література" є у фонді сектору організації професійної самоосвіти нашого відділу.

Питання №791 Katerina 11/05/2010 × 08:45
Добрий день! Чи є обов’язковою виплата допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань  працівникам бібліотек (Постанова КМ від 30.09.2009 р. №1062)?  Чи залежить від установленого бюджету? Будемо дуже вдячні за відповідь.

Взагалі ми вважали, що постанови Кабінету Міністрів України є цілком офіційними документами.
Як стверджує Мінпраці України «адміністрація установи під час підготовки кошторису має своєчасно порушувати питання перед виконавчим комітетом органу місцевого самоврядування (сільською радою) щодо вишукування додаткових коштів для збільшення обсягу асигнувань на зарплату працівникам установи, що перебуває в їхньому віданні з метою виплати передбачених складових зарплатні (надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги тощо)».

Питання №790 alena 08/05/2010 × 18:06

Де знайти кваліфікаційні вимоги до посади завідувача відділу  автоматизації та електронної обробки документів у  бібліотеці.

Дякую.

В "Довіднику кваліфікаційних характеристик працівників" (Вип. 81. "Культура та мистецтво", затвердженого наказом МКМ України N 168 від 14.04.2000 р.) є лише посада "Начальник відділу бібліотеки. Завідувач відділу (сектора) бібліотеки" та кваліфікаційні вимоги до неї. Кваліфікаційні вимоги до завідувача відділу автоматизації та електронної обробки документів будуть відповідати цій базовій посаді.
На основі кваліфікаційних характеристик, під час розроблення посадової інструкції завідувача відділу автоматизації та електронної обробки документів, вказуються кваліфікаційні вимоги до даної посади.

Питання №789 VALENTINA 07/05/2010 × 15:30

Шановні колеги!

Будь-ласка, підкажіть, де можна  подивитись інструкцію чи роз"яснення відповідно надання матеріальної допомоги бібліотекарям на  вирішення соціально-побутових питань ( її розмір, порядок  надання, терміни та ін. )

Щиро дякую

Пропонуємо уважно прочитати постанову КМ України від 30.09.2009 № 1062 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84", розміщену на нашому сайті http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=82 або на сайті Верховної Ради України http://zakon1.rada.gov.ua/.
Інших офіційних роз'яснень ми не маємо.

Питання №788 skarlet_71 07/05/2010 × 09:42

Шановні колеги.

В краєзнавчій картотеці є картка, але відсутнє джерело. Чи потрібно зберігати цю картку? Наприклад: журнал Під прапором ленінізму.- 1989.

Дякуємо за відповідь.

Вітаємо зі святом Перемоги.

Відповідно до Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України (наказ МКМ України № 314 від 11.06.96 р.), "Централізовані бібліотечні системи:
– формують краєзнавчий фонд у центральній бібліотеці – в повному складі, у філіалах –фонд документів про регіон, який обслуговують;
– організовують довідково-бібліографічний апарат (зведену краєзнавчу картотеку в центральній бібліотеці та краєзнавчі картотеки в бібліотеках-філіалах).
Таким чином, краєзнавчі документи збираються і зберігаються незалежно від актуальності в даний час і не підлягають списанню як застарілі за змістом.

Щодо зберігання карток в краєзнавчій картотеці в даному випадку, на нашу думку, потрібно виходити з точки зору краєзнавчої цінності документу, яке значення він має для вивчення даної місцевості (краю), чи вказує картка на місцезнаходження документу не тільки у фонді даної бібліотеки, а й іншої бібліотеки регіону. Якщо ж документ списаний, і картка не несе інформаційної цінності, то картка може бути вилучена з картотеки.

Питання №787 irina 06/05/2010 × 21:46
Объясните, пожалуйста, с 1 мая 2010 года повышают зарплату библиотекарям до 10 разряда, т.е. зарплата  библиотекаря 9 разряда  будет составлять 1530 гр., выше чем зарплата ведущего б-ря 1155 гр. и выше стоящих разрядов. Как это объяснить? Где справедливость?

Перед тим як шукати справедливість та давати пояснення, хотілося б дізнатися назву офіційного документу, в якому зазначено вище сказане.

Питання №786 Katerina 06/05/2010 × 09:44
Добрий день! Згідно якому чинному законодавству користувач повинен відшкодувати комерційну вартість або витрати на відновлення втраченого або пошкодженого видання (документа)?

Ознайомтеся з п. 3.5 Типових правил користування бібліотеками в Україні, затвердженими наказом МКМ України № 275 від 05.05.99 (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказом МКМ N 319 від 25.05.2001) та Правилами користування даною бібліотекою.

Питання №784 NELLI 05/05/2010 × 09:01
http://www.reglibrary.mk.ua

Доброго дня! Шановні колеги, прохання надайти пояснення, чи враховується у звітних даних (6НК) по формуванню бібліотечних фондів ЦБС, сільських , міських, дитячих, районних бібліотеках - надходження та вибуття документів через внутрісистемний перерозподіл. Якщо враховується, то як. Наприклад: з ЦРБ вибуло 300 документів, до сільської надійшло через внутрісистемний перерозподіл. Дякую.

Ознайомтеся з формою 6НК та рекомендаціями щодо їх заповнення. Крім цього перечитайте «Организацию использования единого фонда» з методичного посібника «Организация работы ЦБС». Ми, у всякому випадку, ніде не знайшли інформації щодо відображення в облікових документах літератури, яка передається у тимчасове використання через ВСО.

Питання №783 Natali 04/05/2010 × 22:40
Працюю завідуючою сільської бібліотеки - філії.   Робочі години з 8 до 17год. З червня бібліотеки нашої ЦБС переходять на їнший графік роботи - з 10 до 19 год.  Я маю двох неповнолітніх дітей 3-х. і 8 років. Чи є у мене законні підстави працювати за звичайним графіком. Дякую.

Графік роботи бібліотеки затверджує засновник, який при цьому має врахувати, що бібліотека повинна працювати так, щоб графік її роботи на 30% не збігався із загальноприйнятим. Це продовжений робочий день та робота в один з вихідних днів для населення. Саме це і є «особливими умовами роботи» за які працівники публічних бібліотек отримують 50% доплату. Наявність двох неповнолітніх дітей є лише підставою для додаткової оплачуваної відпуски.

Питання №782 INGA 01/05/2010 × 20:34
Скажіть, будь ласка, яку відповідальність несе за собою прихована недостача,яка була виявлена при співставленні акту недостачі з інвентарною книгою?   Дякую.

Поясніть, будь ласка, що означає "прихована недостача".

Питання №781 Olena 30/04/2010 × 13:31

Шановні колеги! У ДЕСТі 7.20-2000 "Біб. статистика" п.10.2 вказано, що видані документи можуть бути зареєстровані у різних видах документів, що прийняті в бібліотеці.Чи означає це, що видані документи можно не записувати, наприклад, у читацький формуляр, а реєструвати тільки на книжковому формулярі? Дякую.

Це означає, що є різні форми обліку видачі літератури, які мають бути чітко прописані та затверджені в Правилах користування бібліотекою. Вони розробляються кожною бібліотекою згідно Типових правил користування бібліотеками в Україні, затвердженими наказом МКМ України № 275 від 05.05.99 р. (із змінами) Так, у п. 3.4 визначено, що "Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача". В читальному залі інколи реєструють видачу тільки на книжковому формулярі (але це обов’язково треба робити при видачі на кожному книжковому формулярі), а в читацький формуляр записують загальну кількість виданих документів (книги та періодичні видання) з повним шифром. Проте, щоб не виникали непорозуміння і у цьому випадку варто мати підпис читача на книжковому формулярі.

Рекомендуємо також див. Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, затверджені наказом МКТ України 29.12.2008 №1631/0/16-08 http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=83 п. 4.1 "Обслуговування користувачів".

Питання №780 Lina 30/04/2010 × 12:48

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как учитывать книговыдачу во время проведения массового мероприятия в такой ситуации:  не все посетители  мероприятия являются читателями библиотеки (т.е. не имеют чит. формуляра), но в ходе проведения мероприятия книги им фактически выдавались. Эта выдача зафиксирована только в паспорте мероприятия. Чем еще она должна быть подтверждена?

Спасибо.

В ДСТУ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика" (додаток до п. 13 "Облік заходів") зазначено "Додатково в прийнятій документації (або БД) ведеться облік експонованих і виданих документів, а також учасників заходів".

Питання №778 myroslava 23/04/2010 × 14:17
Чому неможливо прочитати на сайті матеріали збірника "Примірна тематика семінарів для районних бібліотек"

Перевірили. Матеріали розкриваються і читаються.

Питання №777 ura 23/04/2010 × 13:55
Добрий день!
Про що йде мова у наказі Мінкультури від 1.04.2010р № 169/0/16-10. Які документи віднесено до рідкісних і цінних видань у бібліотеках сфери управління МКТ. Як зробити інвентаризацію фондів рідкісних і цінних видань.
Дякую.

1. У наказі МКТ України "Про посилення контролю за збереженням та використанням фондів рідкісних і цінних видань у бібліотеках сфери управління МКТ" № 169/0/16-10 від 1.04.2010 йде мова про наступне:
Керівникам національних та державних бібліотек сфери МКТ України:
– до 1 травня 2010 року вжити заходів щодо посилення контролю за збереженням та використанням фонду рідкісних і цінних видань;
– до 1 липня 2020 року провести позапланову інвентаризацію фондів рідкісних і цінних видань.
Про результати проведеної роботи поінформувати МКТ в установленому порядку.

2. Визначення щодо рідкісної книги, стародруку, фонду рідкісних і цінних видань містять наступні джерела:
Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – М. : и-во "Пашков дом", 2007. – 1300 с.
Книговедение : энциклопедический словарь. – М. : Сов. энциклопедия, 1982. – 664 с.
Ковальчук Г.І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах. – К. : НБУВ, 2004. – 644 с.
Книга : энциклопедия. – М. : Большая рос. Энциклопедия, 1999. – 800 с. : ил.
Бібліотека самостійно розробляє профіль комплектування фонду рідкісних і цінних видань, з урахуванням чинного законодавства в галузі бібліотечної справи, стандартів, статуту бібліотеки тощо. В документі визначаються основні критерії відбору рідкісних і цінних документів.

3. Інвентаризація фондів рідкісних і цінних видань проводиться згідно загальних правил проведення переобліку, проте терміни проведення значно коротші (щороку).

Питання №776 galuna 23/04/2010 × 13:38

Здравствуйте, окажите пожалуйста помощь в поиске:  где можно найти 1.Положение совета при директоре. 2. Положение о краеведческой работе.

С уважением директор ЦГБ им. Белинского г. Харькова

Фисенко Галина Васильевна

Типового положення про раду при директорі не існує, кожна бібліотека розробляє такий документ самостійно. Затверджує його директор ЦБС.
Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України, затверджене наказом Міністерства культури і мистецтв України № 314 від 11.06.96 р. містить, зокрема методичний посібник, підготовлений Національною історичною бібліотекою України "Краєзнавча діяльність бібліотек" (К., 2002. – 197-203 с.). Крім того, електронний варіант Положення розміщений в інтернеті (потрібно задати пошук за ключовими словами).
Див. також відповіді 147 та 174.

Питання №775 ura 23/04/2010 × 12:31
Добрий день!
Будь ласка, підкажіть як організувати в бібліотеці портфоліо,його методику організації.

Дякую!

Уявіть собі, що Ви ідете на прийом до високого посадовця чи потенційного спонсора, і маєте розказати про свою бібліотеку. Тому варто підготувати інформативний матеріал, який доречно оздобити кількома фотографіями, звичайно не з порожнім читальним залом чи абонементом. Це 4-5 сторінок, на яких цікаво розповісти про стратегію діяльності бібліотеки, наскільки вона затребувана у громади, задіяна у важливих проектах, має гарних партнерів, як її робота висвітлена у засобах ЗМІ. Остання сторінка традиційно запрошує до співпраці з бібліотекою.

Питання №771 Svitlana 22/04/2010 × 15:10

Доброго дня!

Підскажіть, будь ласка, на якому сайті можна знайти планування роботи відділу комплектування? 

Пропонуємо самостійно знайти потрібну інформацію за ключовими словами, скориставшись безмежними можливостями мережі інтернет.

Питання №770 Mariya 21/04/2010 × 18:09
Зараз працюю зав.шкільної бібліотеки, до цього працювала просто бібліотекарем. Маю вищу бібліотечну освіту і стаж 12 років. До цього моменту мене жодного разу не відправляли на курси і не атестували. Закінчила інститут в 1997 році, через 2 роки пішла в декретну відпустку, а коли вийшла через 3 роки, посада бібліотекаря скоротилась і я звільнилась. Деякий час не працювала за професією, а тепер хочу пройти перепідготовку і атестацію  одразу на вищу категорію.
Підкажіть, будь ласка, чи маю я право після курсів і атестації на встановлення вищої категорії (провідний бібліотекар)? Мені в школі говорять, що я повинна здавати спочатку на ІІ, потім на І категорію, а вже потім на вищу. Але згідно з положенням про атестацію бібліотечних працівників, якщо я працюю більше 1 року і маю повну вищу освіту, я можу отримати категорію провідного бібліотекаря за результатами атестації. Може я не правильно зрозуміла написане?

Шановна п. Маріє! Ми вже відповідали на це запитання (див. № 765, а також відповідні підрозділи "Консультацій").

Питання №769 Nadija 21/04/2010 × 14:31

Чи може райВНО зняти категорію з працівника шкільної бібліотеки, якщо перед цим вона займала посаду провідного бібліотекаря у районній ЦБС? (Освіта вища бібліотечна, стаж бібл. роботи понад 20 років). Зараз вона має категорію бібліотекар (9 розряд). Їй закидають те, що вона не пройшла атестацію, до речі, не зі своєї провини. Чи враховується те, що працівник уже двічі з 2004 року проходив курси перепідготовки у системі освіти?

В "Положенні про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури», затвердженого наказом МКТ України від 16.07.2007 № 44, ми не знайшли підтвердження того, що працівнику, який не пройшов атестацію, має бути знижений тарифний розряд.
Зважаючи на особливості оплати праці шкільних бібліотекарів, радимо з цим запитанням звернутися на сайт профспілки працівників освіти і науки України: http://www.pon.org.ua/.

Питання №767 lara 20/04/2010 × 09:19
Прошу вашої підказки з приводу написання великої букви в аналітичному бібліографічному описі нормативно - правових актів. Наприклад, яка буква має бути в написанні постанов, розпоряджень, указів, законів України. Літопис журнальних статей дає тільки велику букву, тоді як  на сайтах Національних бібліотек зустрічаються описи з малої, як у гості. k
Ще питання  з приводу написання скорочень років в ключових словах: рр., РР., Р., р. Також цікавить написання інтервалів, чи допускається в ключових словах писати- 1922-24 рр., чи 1922-1924рр.

Бібліографуюча установа може прийняти своє методичне рішення щодо написання великої букви в аналітичному бібліографічному описі.
Згідно ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила", слово рік (роки), коли воно зустрічається біля цифр, скорочується як р. (рр.).
Щодо написання в ключових словах років, доцільніше повністю писати усі цифри, як от: 1922-1924 рр.

Питання №766 nataliya 19/04/2010 × 23:10
Добрий день. Допоможіть будь ласка. В мене 35 років бібліотечного стажу, але маю середню спеціальну освіту (уч-ще культури, бібліотекар). Три роки  займаю посаду зав. відділу в міській бібліотеці, неодноразово проходила курси підвищення кваліфікації, за період керування відділом ніяких нарікань, претензій від керівництва не було, відділ завжди виконує план. Попереду проведення чергової атестації. Чи можу я займати дану посаду й надалі (в разі успішного проходження атестації), чи відсутність вищої освіти передбачає обов’язкове переведення на іншу посаду (пониження)? Дякую.

Згідно п. 4.6 «Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури», затвердженого наказом МКТ України від 16.07.2007 № 44, атестаційна комісія може підтвердити, що працівник: "відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді".
Крім того, зверніть увагу на п. 11 "Довідника кваліфікаційних характеристик" (http://posada.com.ua/useful/employer/5/41/).

Якщо Ви у повному обсязі виконуєте покладені на вас завдання і обов'язки, то остаточне рішення щодо займаної посади залежить від керівника бібліотеки.
У всякому випадку, ми не зовсім зрозуміли, чому Ви отримавши цю посаду та пропрацювавши протягом трьох років, не можете займати її і далі.

Питання №765 Mariya 19/04/2010 × 19:04
Доброго дня! Підкажіть,будь ласка, чи маю я право на встановлення категорії "провідний бібліотекар", якщо маю повну бібліотечну освіту, стаж за професією 12 років, але раніше не проходила атестацію.

Встановлення вищої категорії залежить від багатьох чинників, зокрема Штатного розпису (наявність вакантної посади), рішення керівника бібліотеки, а також від рішення кваліфікаційної комісії за результатами атестації.
При цьому слід керуватись вимогами до посади провідного бібліотекаря згідно "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників". Вип.81. "Культура та мистецтво», затвердженого наказом МКТ України від 14.04. 2000 р. №168 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України.

Питання №764 iryna 19/04/2010 × 16:48
http://www.vspu.edu.ua/web_bibl/
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка який авторський знак правильно поставити на книгу українською мовою з назвою на латиниці наприклад "Fatum" Дякуємо

F 27 (за двозначними авторськими таблицями для іноземних мов).

Питання №763 Olga 19/04/2010 × 13:44

Шановні колеги!

Як згідно ГОСТУ 7.1-2006  скласти бібліографічний опис для каталогів матеріалів сесії  Верховної Ради України .      Дякуємо.

Приклад бібліографічного опису для каталогів матеріалів сесії Верховної Ради України:

Україна. Верховна Рада (2006-2007). Сесія (3).
Верховна Рада України п'ятого скликання : третя сесія : стеногр. звіт. – К. : Парлам. вид-во, 2007 –
Т. 6 : 6 лютого – 16 березня 2007 року. – 2008. – 908 с. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-611-623-2.

Питання №762 natali 12/04/2010 × 12:46
Добрый день. Скажите, пожалуйста, играет ли какую-либо роль красный диплом (раньше была доплата). Я работаю по специальности в библиотеке, стаж 20 лет. Заранее благодарю.

Серед переліку можливих доплат (за вислугу років і т.і.), ми не знайшли згадки про червоний диплом.

Питання №761 Julia 12/04/2010 × 11:24

Доброго дня!

Бібліотекар був прийнятий на роботу 1 серпня. З якого місяця, через відповідний термін, йому буде призначатись доплата за вислугу років?

Згідно п. 5 постанови "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" від 22 січня 2005 р. N 84 "Доплата виплачується працівникам бібліотек з дня прийняття на роботу у разі наявності стажу, який дає право на її одержання". Тобто з 1 серпня.

Питання №760 skarlet_71 09/04/2010 × 10:33

Шановні колеги!

Всі джерела, які ми продивилися, дають рік заснування 1894, а рік відкриття 1895. Тому ми засумнівалися у святкуванні ювілейної дати.

Бібліотечна Україна. Довідник. - К: АБРИС,1996. - С.381.

Вивчення історії обласної бібліотеки. Метод. рекомендації. - К.:Державна бібліотека України, 1993. - С. 6.

А на сайті ПОУНБ ім. Котляревського надається інформація про дату відкриття 10 ківтня 1895 року та дату заснування 1894 рік.

Якщо писати історію своєї бібліотеки, яку дату необхідно святкувати.

Дякуємо!

Не розуміємо сенсу питання. Пропонуємо самостійно визначитись з датою ювілею.
Також радимо ознайомитися з Указом Президента України "Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв" № 1116/95.

Питання №759 olena 08/04/2010 × 13:00

Доброго дня! Яка бібліотека розписує ноти в ІРБІС.

Більшість обласних бібліотек України працює в системі ІРБІС.
Просимо колег, які мають досвід опису нотних видань в системі ІРБІС, відгукнутися.

Питання №758 skarlet_71 08/04/2010 × 11:37

Шановні колеги!

На Вашому сайті у розділі "Ювілеї", написано що ПОУБ ім. І.Котляревського була заснована у 1895.  А згідно довіднику "Бібліотечна Україна" рік заснування є 1894. Просимо уточнити цей факт.

Дякуємо!

Якщо Ви знаєте більш уточнені дані, повідомте нам з посиланням на першоджерело.

Питання №757 Yana 07/04/2010 × 21:30
Шановні колеги! Скажіть будь-ласка чи не можна на сайті обласної бібліотеки знайти таблиці класифікації ( рубрикатор) до СКС? Зазделегідь вдячна вам.

Класифікаційні таблиці діляться на: ББК, УДК, Рубрикатор тощо.
Публічні бібліотеки складають СКС користуючись таблицями ББК.
В нашій бібліотеці СКС складається за Таблицями ББК для наукових бібліотек.

StartПопередні10 previous pages [ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати