Бібліотечному фахівцю

Бібліотечний фонд - сукупність документально-інформаційних ресурсів (книг, документів, рукописів, аудіовізуальних матеріалів, інших носіїв інформації)
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Зарубіжний досвід

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Закрити Методисти рекомендують

Взаємодія

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити Відкритий форум

Закрити Переможці конкурсів

Закрити Планування

Закрити Посміхніться

Нове на сайті

Виставлено:

[01.07.14]

Статті з зарубіжної фахової періодики III кв. 2014

[27.06.14]

Бібліотечна планета, другий номер 2014 року

[18.06.14]

Cписок нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти у ІІ кварталі 2014 року

[17.06.14]

Результати опитування: "Найбільш ефективними формами нестаціонарного обслуговування є…"

[25.05.14]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 42)

[24.04.14]

Бібліотечна планета, перший номер 2014 року

Сільська бібліотека – шлях від традиційної книгозбірні до центру інформації.

Виставлено:

[01.04.14]

Статті з зарубіжної фахової періодики I кв. 2014

[24.03.14]

Cписок нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти у І кварталі 2014 року

Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи

Сільська бібліотека – шлях від традиційної книгозбірні до центру інформації

[07.03.14]

Управління публічною бібліотекою в сучасних умовах та комунікативних можливостях

[04.03.14]

Навчальні заклади, що надають бібліотечну освіту

[18.01.14]

Менеджмент якості в стратегії розвитку бібліотеки

[14.01.14]

Ювілеї 2014 року

[10.01.14]

Бібліотечна Україна в цифрах (2011-2012 рр.) / Статистичний збірник

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 43)

[03.01.14]

Організація нестаціонарного бібліотечного обслуговування населення: історія та сучасність

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).

Питання №2447 Olga 17/05/2012 × 07:22
Шановні колеги! При перевірці бібліотечного фонду було  виявлено  112 книг , які відсутні з невідомих причин. Чи необхідно робити акт заміни на ці книги? Дякуємо.
Відповідь. Згідно «Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ» (затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України 30.10.98 N 90): «… у разі встановлення факту відсутності документа проводиться його розшук у строк, визначений правилами користування бібліотекою щодо користування документом читачем, але не більше тридцяти днів». Також, п. 3.4. зазначає: «Стосовно недостач і лишків інвентаризаційна комісія повинна одержати письмові пояснення осіб, відповідальних за використання та зберігання нематеріальних активів». Розміри збитків від нестачі визначаються: «Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 116) та Листом Головного контрольно-ревізійного управління № 02-14/234 від 11.03.2009 р. „Щодо визначення розміру збитків від нестачі бібліотечних фондів” ( Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.33571.0) . Стосовно матеріальної відповідальності бібліотечних працівників див. юридичну консультацію Н. Розколупи в журналі Бібліотечна планета. -2008. - № 4 (електронна версія розміщена на сайті).
Питання №2446 elena 16/05/2012 × 15:36
В нашей ЦБС сложилась такая ситуация: из сельской библиотеки работник переводится в центральную, а на это место специалиста со специальным образованием в селе нет. Имеем ли мы право принять на работу человека (у него образование - торговый техникум) с условием, что он в этом году поступит учиться  по специальности?
Відповідь. Бібліотечний працівник повинен мати мінімум спеціальних знань, щодо організації роботи в бібліотеці (класифікація БФ, ведення статистичного обліку роботи, заповнення облікових документів, обслуговування читачів тощо). Вважаємо за необхідне провести хоча б двотижневе стажування працівника в ЦБ. Термін випробування при прийнятті на роботу допоможе визначити відповідність чи невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято (див. ст. ст.26, 27, 28 КЗпП України /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 . Загальні кваліфікаційні вимоги до посад регламентує Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 "Культура та мистецтво", затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 р. N 168 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України / Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1152.747.0
Питання №2445 Ludmila 16/05/2012 × 12:33
Підскажіть , будь ласка, чи має право бібліотека брати грошову заставу за користування документами підвищеного попиту та пеню за порушення терміну користування виданнями з фонду бібліотеки? Заздалегідь вдячна.
Відповідь: Офіційна відповідь Міністерства культури України: «Чинними нормативно-правовими актами видачу документів із бібліотечних фондів під заставу не передбачено. Відповідно до статті 20 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами (положеннями), мають право самостійно визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек, у тому числі пені за порушення термінів користування документами. Проте, на сьогодні відсутня процедура реалізації даної норми закону (відсутній механізм встановлення розміру пені, процедура застосування тощо)» /Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/275455
Питання №2444 Valentuna 16/05/2012 × 11:11
Як правильно скласти наказ про перевірку бібліотечного фонду.
Відповідь. Необхідно мати затверджений графік проведення переобліків бібліотечного фонду (на 5-10 років), затверджений засновником бібліотеки. Видається Наказ директора (у випадку переобліку фонду ЦБ – зав. або начальника управління (відділу) культури) на проведення переобліку бібліотечного фонду конкретної бібліотеки. У наказі вказуються причини, строки, методи проведення, склад комісії та її голова, а також режим роботи бібліотеки на період проведення переобліку. Додатково див. відповіді на питання № 1327, 2087.
Питання №2443 marina 16/05/2012 × 09:46
Шановні колеги!   Просимо Вас надати консультацію щодо методики проведення комплексних перевірок роботи ЦБС.
Відповідь. Рекомендації надіслані на Вашу електр. скриньку 17.05.12 о 11.25.
Питання №2442 irina 16/05/2012 × 07:37
Добрий день! Скажіть чи можна працівника бібліотеки з 13 розрядом перевести на методиста 9 розряду? Дякую.
Відповідь. Чинним законодавством працівнику гарантується збереження кваліфікаційного розряду, присвоєного йому у відповідності до встановленої тарифікаційної процедури. Розряд є одним з умов трудового договору і має першочергове значення для розміру заробітної плати, так як тарифна ставка зростає зі збільшенням розряду. Зниження розряду можливе лише у виняткових випадках. Пропонуємо уважно ознайомитись зі ст. ст. 32, 36, 40, 43, 96, 103 КЗпП України.
Питання №2441 Valya 15/05/2012 × 15:30
Яку підставу/документ/має бути вказано в наказі відділу культури при переведенні централізованої бібліотечної системи з 3 групи по оплаті праці на 4-ту?Дякую.
Відповідь. Ознайомтесь з Додатком 7 до наказу Міністерства культури і туризму України 18.10.2005 N 745 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05/page4
Питання №2440 Valya 15/05/2012 × 15:25
Чи діюча сьогодні Постанова  від 1976 року"Временные показатели и порядок отнесения библиотек и книжных палат к группам по оплате труда руководящих работников и специалистов"?Якщо так то де її можна знайти?Дякую.
Відповідь Ні, не діють. Див. відповідь на питання № 2441.
Питання №2438 Ludmila 15/05/2012 × 13:13
http://bib@vec.mk.ua

Підскажіть будь ласка, чи можна перевести завідуючу методичним відділом з 9 на 10 розряд без атестації ? Якщо можна, то яким чином, як це оформити в наказі? Дякую за допомогу.

Відповідь. Якщо в поточному році фонд заробітної плати дозволяє, то зміни до штатного розпису вносяться на підставі наказу, в якому у констатуючій частині зазначаються мотивація та (або) роз’яснення щодо дій, запропонованих до виконання (див. Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 20.01.2005 N 18-23 /Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1152.482.0 Пропозиції щодо змін і доповнень подаються в разі розширення і поглиблення змісту завдань і обов'язків працівника. Складність, важливість, відповідальність, шкідливість та інші ознаки та їх ступені – основа для присвоєння вищого розряду (див. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, вип. 1 /Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1152.606.0 Порядок дій може бути наступним: заява від зав. відділом, подання тарифікаційної комісії, наказ, погодження із засновником.
Питання №2437 Valeri 15/05/2012 × 12:50
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, чи можна прийняти на посаду бібліотекаря особу із вищою освітою, але не бібліотекарською. Якщо, так, то прошу вказати згідно яких нормативно-правових документів. Заздалегідь вдячні за відповідь. 
Відповідь. Незрозуміло - на яку посаду, в яку бібліотеку? Так, бібліотечному працівнику загальноосвітнього навчального закладу «…вищу педагогічну освіту можна зараховувати як освіту, яка відповідає вимогам» (згідно Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу» від 24.10.2011 р. N 1/12-5765 /Режим доступу: http://sasl.at.ua/load/13
Питання №2434 Ludmula 15/05/2012 × 08:58
http://bib@vec.mk.ua

Підскажіть будь ласка, хто пише наказ на проведення районного бібліотечного конкурсу для бібліотек системи - директор ЦБС чи начальник районного відділу культури?

Відповідь. Якщо управління (відділ) культури вважає за необхідне сприяти розвитку кадрового потенціалу бібліотечної спільноти, стимулювати активну, творчу діяльність бібліотек, як центрів інформації, освіти, культури та духовності місцевих громад - то місцевий орган виконавчої влади, що є розпорядником бюджетних коштів, має: очолити організаційний комітет конкурсу; видати наказ; затвердити Положення про конкурс, яке буде регламентувати організацію його проведення ( склад журі, критерії оцінки, відзнаки та матеріальне заохочення переможців, місце і дату проведення).
Питання №2433 Timonenko 14/05/2012 × 19:47
Яка тривалість основної та додаткової щорічної відпустки завідуючої шкільної бібліотеки, враховуючи те, що посада зав.бібдіотекою не входе до переліку посад з ненормованим робочим днем?
Відповідь. Види, умови, підстави, тривалість і порядок надання працівникам відпусток регулюються КЗпП України, Законом України "Про відпустки", Колективним договором. Додаткова відпустка за особливі умови праці регламентується: Ст. 8 Закону України "Про відпустки" (504/96-вр, остання редакція вiд 12.01.2011 на пiдставi 2824-17) /Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=504%2F96-%E2%F0. Колективний договір може передбачати прийняття додаткових днів до відпустки диференційовано до різних категорій працівників. Посади бібліотекаря, бібліографа включені до «Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка» (див. Лист Міністерства освіти України N 1/9-96 від 11.03.98 /Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.169.0 . Додатково ознайомтесь зі статтею вченого секретаря НПБУ Розколупи, Н. Щорічна відпустка працівникам бібліотек (юридична консультація) //Бібліотечна планета. – 2011. - № 3 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=2541 та відповідями на питання № 12153, 550, 1481.
Питання №2432 Lydmila 14/05/2012 × 14:27
Потрібна схема координаційного плану надання бібліотечно-бібліографічних знань.(координаційний план роботи шкільної та сільської бібліотек).
Відповідь. Об’єднайте пропозиції , надані працівниками шкільної та сільської бібліотек, відредагуйте та складіть координаційний план з питань популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед користувачів бібліотек, учнівської молоді. Зверніть увагу на розділ нашого сайту Матеріали, лінки: Координаційний план; Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек /Режим доступу: http://profy.nplu.org/download.php?lng=uk .
Питання №2431 Larisa 14/05/2012 × 13:45
Підскажіть,будь- ласка,в звязку з приостановкою роботи по списанню майна       бюджетних організацій згідно наказу Мінфіна України від 14.10.2011р.,чи можна списати книги тих людей,що померли?
Відповідь. Можна, якщо будете мати дозвіл на списання майна від місцевого органу виконавчої влади, що є розпорядником бюджетних коштів та документи, підтверджуючих цю сумну подію (акт, копію свідоцтв тощо).
Питання №2430 ALLA 14/05/2012 × 11:50
Добрий день!Підскажіть будь-ласка .Згідно_постанови_ від_30вересня 2009р. №1062 державним та комунальним_бібліотекам_виплачується матеріальна допомога на вирішення_соціально-побутових_питань_.Чи може отримати цю допомогу працівник який находиться на лікарняному по вагітності та пологах.Дякую.
Відповідь. Необов’язково. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається за рішенням керівника бібліотеки (згідно Постанови КМУ від 30 вересня 2009 р. N 1062). Виплата може здійснюватись за умов передбачених для цього коштів або економії .
Питання №2429 anna 14/05/2012 × 11:15
Доброго дня, шановні колеги! При вивчені роботи ЦБС ми використувуємо "Методичні рекомендації працівникам обласних бібліотек  по організації комплексних перевірок діяльності ЦБС видані Вами у 1988р. з деякими власними правками і змінами. Просимо Вас надати консультацію щодо методики проведення комплексних вивчень, застосування критерів оцінки ефективності роботи ЦБС в сучасних умовах?
Відповідь. Рекомендації надіслано 18 травня 2012р. о 14. 40.
Питання №2428 Tatiana 14/05/2012 × 08:58

Доброго дня, шановні колеги!

Потребуєм допомоги в такому питанні: на підставі яких нормативних документів прибиральниці бібліотеки встановлюється 2 разряд.

Відповідь. Згідно із наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 4 вересня 2000 р. N 221 скасовані кваліфікаційні розряди у кваліфікаційних характеристиках професій робітників, які виконують прості некваліфіковані роботи: Вагар, Возій, Гардеробник, Двірник, Кубівник, Кур'єр, Носій, Нянька, Опалювач, Прибиральник виробничих приміщень, Прибиральник службових приміщень, Прибиральник територій, Сторож, Швейцар. Кваліфікаційні вимоги до прибиральників передбачають наявність базової загальної середньої освіти або початкової загальної освіти та професійної підготовки на виробництві, без вимог до стажу роботи (згідно Вип. 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників). Стосовно умов оплати праці прибиральників службових приміщень, то вони встановлюються на підставі положень наказу МКіТ України 18.10.2005 N 745 / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05 .
Питання №2426 Alla 12/05/2012 × 16:24
Вітаю! 28 березня 2012 року атестаційна комісія підтвердила мені кваліфікацію «спеціаліст другої категорії», при цьому відмовила у підвищенні кваліфікації до «бібліотекаря першої категорії» у зв’язку з відсутністю повної вищої освіти, посилаючись на лист Заступника Міністра - керівник апарату Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України П.Кулікова «Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу» (N 1/12-5765, 24.10.2011):

«При встановленні розрядів (категорій) бібліотечним працівникам застосовуються кваліфікаційні вимоги, затверджені наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 р. N 168 (Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 "Культура та мистецтво"). Для встановлення категорій: бібліотекаря I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією бібліотекаря II категорії - не менше 2 років.»

            Однак, у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників затвердженому наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 р. N 168 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України визначені вимоги: «Для бібліотекаря 1-ї категорії - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря 2-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 2 років».

Я працюю у бібліотеці навчального закладу 24 роки. Під час попередньої атестації присвоєно ІІ категорию. Маю базову вищу освіту – молодший спеціаліст (училище культури у 1991 році). Характеристика позитивна, є лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2007, 2011 роках, заохочена подякою організаційного комітету міського туру Всеукраїнського конкурсу у 2009 році.

Чи має право атестаційна комісія вищого рівня підвищити мені кваліфікацію до першої категорії?.
Відповідь. Атестаційна комісія , згідно «Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затверджене Наказом Міністерства культури і туризму України 16.07.2007 N 44 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/official/o_att.htm ) лише надає оцінку професійній кваліфікації і діловиим якостям працівника (див. п. 1.2, п.4.6) та рекомендує керівництву підвищити кваліфікаційну. Атестаційна комісія мала б врахувати Ваші досягнення та рекомендувати керівництву підвищити категорію. Аргументація атестаційної комісії незрозуміла, адже, згідно «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 "Культура та мистецтво", затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 р. N 168 Ваша освіта (молодший спеціаліст) відповідає кваліфікаційним вимогам посади бібліотекаря І категорії. Але, остаточне рішення за «…своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників вищестоящих органів управління» (п.6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102 за погодженням з Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Мінфіном /Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93 . Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством (ст.13, п.4 Закону України «Про професійний розвиток працівників» 12.01.2012 № 4312-17 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 та п. 5.3. «Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури»).
Питання №2425 viktor 11/05/2012 × 23:00
Прошу відповісти чи мають фахівці НПБ,в чиїй це компетенції врегульовувати питання оплати праці та встановлення надбавок працівникам бібліотек-не бібліотекарям за фаховою освітою,проте працюючих в основних бібліотечсних процесах:комп,ютерних технологій,до прикладу,художників та інших, чиї професійні обов,язки пов,язані безпосередньо з виконанням суто бібліотечних функцій.Дякую за потенціальну відповідь.
Відповідь. Посадові оклади бібліотекарів встановлюються на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією, тобто за виконання суто бібліотечних функцій, які, до речі, мають бути чітко визначені посадовими інструкціями. Згідно з чинним законодавством України саме керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах надано право установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них (Постанова КМ України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298. ; Наказ МКіТ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» 18.10.2005 N 745).
Питання №2424 Natalia 11/05/2012 × 18:28
В цьому році я отримала від підприємства матеріальну допомогу у зв"язку зі скрутним становищем. Зараз іду у відпустку і маю отримати допомогу на оздоровлення, яка виплачується до відпустки. Бухгалтерія відмовляється нараховувати домогу на оздоровлення. Роз"ясніть ситуацію, будь-ласка. Чи мають вони право мені відмовляти у цій обов"язковій виплаті? Дякую.
Відповідь. Зважаючи на формат нашої довідки ( бібліотечна галузь) пропонуємо переадресувати свій запит до фахівців з соціально-правових питань на підприємствах.
StartПопередні10 previous pages [ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує відділ наукового аналізу та розвитку бібліотечної справи (НАРБС) ДЗ "Національна парламентська бібліотека України" (ДЗ НПБУ). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Який показник є зараз кращим індикатором діяльності бібліотеки?
 
кількість користувачів
кількість відвідувань
кількість книговидачі і відвідувань
кількість читачів і книговидачі
процент охоплення населення
кількість заходів на сайт бібліотеки
Результати