Бібліотечному фахівцю

Користувачі бібліотек зобов'язані дотримувати правил користування бібліотекою.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №6382 Svitlana 21/11/2016 × 08:54
Доброго дня!Потрібна Ваша допомога. В 2016 році в самостійній сільській бібліотеці  пройшла перевірка КРУ. Інспектор КРУ  попросила надати їй формуляри читачів за останні 5 років, мотивуючи це тим,що остання перевірка КРУ була проведена в 2011 році і ми зобов’язані були зберігати всі ці формуляри за ці роки. Ми зберігаємо формуляри згідно наказу Міністерства юстиції України 12.04.2012 №578/5, тобто поки не мине потреба, але не менше 1 року. Вона сказала, що її це не цікавить і що про строки зберігання формулярів ми повинні були вписати в Положення бібліотеки. І тому вона нарахувала велику недостачу в гривнях. Свої висновки інспектор КРУ зробила на підставі постанови « Временные типовые штаты для Централизованных библиотечных систем Министерства культуры СССР»  1979 року , але за цей час форми та методи роботи бібліотек змінились і вона взагалі не брала до уваги нашу масову роботу, говорячи, що це її не цікавить. Але як інспектор нарахувала цю недостачу для нас це загадка, адже формуляри ми так їй не змогли фізично надати ( за ці роки  деякі наші користувачі виїхали, померли та просто перестали відвідувати бібліотеку і не було потреби зберігати ці формуляри). Що нам в цій ситуації робити?
Відповідь. 1. Що означає «…нарахувала велику недостачу в гривнях»?. Якщо Акт ревізії у констатуючій частині має посилання на «Временные типовые штаты для Централизованных библиотечных систем Министерства культуры СССР» 1979 року, то це, щонайменше, некоректно. Вищезазначений документ увійшов у протиріччя із чинним українським законодавством, зокрема, тому, що згідно «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура і мистецтво» (Режим доступу: http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/topic-61/ ) відсутні посади старших бібліотекаря, бібліографа, редактора та методиста; визначення тарифного розряду бібліотечного працівника, групи за оплатою праці (кількість читачів, обсяг книговидачі) здійснюється відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745; штатна кількість працівників, планування роботи визначається відповідно до «Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» (затверджено Наказом МКТ України від 29.12.08 №1631/0/16-08) і т.п.

2. Склад і строки зберігання документів, що створюються в організаціях певної галузі або сфері діяльності, визначаються відомчими (галузевими) переліками документів зі строками їх зберігання, які затверджуються відповідними державними органами, центральними органами та установами за погодженням з Державною архівною службою України. Терміни зберігання облікових документів визначаються Номенклатурою справ Вашої бібліотеки (або ЦБС). Якщо номенклатура справ відсутня, пропонуємо використати Розділ 7.6. Організація роботи відомчої бібліотеки, довідково-інформаційного фонду ”Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів” (затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5) /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12 .

3. Після отримання Акта керівник, головний бухгалтер та інші визначені працівники установи зобов’язані ознайомитися з актом ревізії та у разі погодження з викладеними у ньому фактами підписати отримані примірники такого акта. Але у разі наявності заперечень (зауважень) щодо змісту акта ревізії керівник, головний бухгалтер чи інші особи підписують його, а під підписами керівник об’єкта пише таку фразу: «Акт підписано із запереченнями». Зміст заперечень має бути ґрунтовним, із посиланням на діючі нормативно-правові акти законодавства, бажано з додаванням копій підтверджуючих документів, оскільки лише в такому випадку вони принесуть результат. Заперечення на кшталт «не згоден, тому що не згоден» не мають сенсу.
Питання №6381 Ljubov 21/11/2016 × 08:52
http://library.pl.ua
Доброго дня, шановні колеги!
Прошу надати консультацію: при розрахунку робочого часу на рік, яким документом необхідно керуватися, що визначає який відсоток часу на одного працівника відводиться на тимчасову непрацездатність (лікарняні), підготовку робочого місця.  особисті потреби та самоосвіту.
Відповідь. Офіційного документа не існує. Аналізуючи використання фонду робочого часу за минулі роки Ви маєте визначити вищезазначені відсотки самостійно. Так, в окремих бібліотеках: показники кількості днів тимчасової непрацездатності – від 2 до 5% (лікарняні); невиробничі витрати (господарська робота) - 5 - 7%; на самоосвіту та підвищення кваліфікації - від 5 до 7 %; на відпочинок і особисті потреби (0,2-1 %); резерв робочого часу (в першу чергу, це стосується керівників структурних підрозділів) – 2-7 %.
Питання №6380 svitlana 21/11/2016 × 08:41
Доброго дня ! Завідуюча самостійної сільської бібліотеки має з 2010 року 12 (мінус 10%) тарифний розряд згідно наказу Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки». Їй поставив цей розряд роботодавець, яким є голова сільської ради, після реорганізації ЦБС  . В 2012 році успішно пройшла атестацію, де було підтверджено, що завідуюча бібліотекою відповідає займаній посаді. В 2016 році була перевірка КРУ. За висновками КРУ завідуюча не мала права отримувати цей тарифний розряд, а мала право лише отримувати 9 тарифний розряд і тому нарахували виплачувати аж більше 27000 грн.(це порахували з 2011 року по 2016 рік) та пропонує зняти з неї завідування. Тепер в нашій бібліотеці буде два бібліотекаря з 9 тарифними розрядами. Інспектор КРУ пояснює це тим, що відповідно до Випуску 81 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників "Культура та мистецтво", затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 року № 168 (далі - Випуск 81) - посада завідуючого бібліотеки на 12(мінус 10%) тарифний розряд може вводитися лише за умови, що бібліотека являється юридичною особою. Наша бібліотека не є юридичною особою, а підпорядковується сільській раді. Чи правомірне в цьому випадку рішення інспектора КРУ? І чи винна в цьому випадку завідуюча бібліотекою?
Відповідь.1. Відповідно ст. 12 до ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (від 27.01.1995 № 32/95-ВР, із змінами): бібліотека може не мати статусу юридичної особи та перебувати у складі підприємства, установи або організації. У Положенні про сільську бібліотеку (затверджене рішенням сесії сільської ради) є розділ Керівництво бібліотеки, який передбачає умови призначення і звільнення керівника бібліотеки. Схеми тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем визначаються відповідно до Додатку 2 (Таблиця 4) Наказу МКТ України від 18.10.2005 № 745 (із змінами). Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи. Тобто, Ваш 12 тарифний розряд (– 10%) визначено у відповідності до діючого Наказу № 745. За допомогою Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи») визначається порядок застосування характеристик, присвоєння та підвищення розрядів, але не тарифних розрядів. Довідник є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом бібліотеки. Бібліотекар, який відповідно до Наказу №745 визначено 9 розряд, має зовсім інші функціональні обов’язки, якими не передбачено здійснення оперативного керівництва бібліотекою.

2. Виявлені допущені об'єктом контролю порушення законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції контролюючого органу, фіксуються в констатуючій частині акта ревізії з обов'язковим посиланням на норми законів чи інших нормативно-правових актів, які порушено, та зазначенням винних у їх допущенні осіб. У разі наявності заперечень (зауважень) щодо змісту акта ревізії керівник, головний бухгалтер чи інші особи підписують його із застереженням. Контролюючий орган аналізує правильність обґрунтувань, викладених у запереченнях (зауваженнях), і в строк не пізніше ніж 15 робочих днів після отримання заперечень (зауважень) дає на них письмовий висновок, який затверджується керівником контролюючого органу або його заступником (див. ПОРЯДОК проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 )).
Питання №6379 ivanna 20/11/2016 × 14:51
Доброго дня, шановні колеги! У зв'язку зі змінами до Податкового кодексу України ми вносимо зміни до Статуту комунального закладу "Централізована бібліотечна система". Керівництво районної ради вносить свої поправки до Статуту, які вони вважають правильними. Наприклад, 1) штатний розпис ЦБС затверджує голова районної ради (у нашому варіанті - затвержує начальник відділу культури і погоджує голова районної ради); 2) у разі відсутності директора ЦБС його обов'язки виконує заступник директора по роботі з дітьми, який призначається начальником відділу культури (наш варіант - призначається директорм ЦБС за погодженням начальника відділу культури. У положенні про ЦБС вказано, що "завідувач дитячої бібліотеки є заступником директора по роботі з дітьми". Чи означає це, що під час відсутності директора має бути   призначено саме завідувача районної дитячої бібліотеки  виконувати обов'язки директора і хто саме повинен призначати?; 3) при директорі створено дорадчий орган - "рада при директорі", яка приймає участь у прийнятті важливих рішень щодо діяльності ЦБС. Чи потрібно розробити "Положення про раду при директорі", яким би вона керувалась, як цього вимагає від нас керівництво районної ради? Заздалегідь дякую за відповідь!
Відповідь. 1. Штатний розпис установ затверджується у порядку, визначеному відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади (див. ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений Постановою КМУ від 28 лютого 2002 р. № 228 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF ).

2.Посадові обов’язки директора ЦБС у період його відсутності (відпустка, лікарняний, відрядження тощо) виконує працівник, який за своїми посадовими обов’язками (див. посадову інструкцію) автоматично уповноважений виконувати усі або частину обов’язків директора.

3.Галузевими нормативно-правовими актами не визначено процедуру створення та формування Ради при директорові ЦБС. Створення Рад (при директорові, науково-методичної і таке інше) можливе при наявності повноважень на ці дії, які закріплено в Статуті (Положенні) ЦБС. Якщо такі повноваження делеговані директору, він має право створювати дорадчі органи. Процес розробки положення про Раду при директорові є індивідуальний для кожної ЦБС. При цьому слід дотримуватись чинного законодавства (ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,” Положення про бібліотеку”, "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" тощо). Положення, як правило, розробляється керівником з урахуванням можливостей , потужності, специфіки діяльності ЦБС. Пропонуємо ознайомитись із профвиданням «Бібліотечний менеджмент як головний чинник управління» (2014 рік) із серії “Бібліо-клас” науково-методичного відділу Закарпатської ОУНБ ім. Ф.Потушняка /Режим доступу: http://www.biblioteka.uz.ua/public/biblio_class/biblio_class.php .
Питання №6378 Vika 20/11/2016 × 13:53
/
Якщо бібліотекаря прийнято на умовах випробування, чи пишемо про це в трудовій книжці?

Відповідь.Запис у трудовій книжці про умови випробування під час прийняття на роботу працівника не робиться. У трудовій книжці має бути проставлене те число, з якого розпочалися трудові відносини, тобто початок випробування. Отже, в трудовій книжці має бути зазначено фактичну дату прийняття на роботу.

Відповідно до п.2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.93 р. №58 (зі змінами), зареєстрованим у Мін'юсті України 17.08.93 р. за №110, усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше від тижневого строку, а в разі звільнення – у день звільнення і мають точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
Питання №6377 nataliya 19/11/2016 × 07:40
Яке  навантаження  читачів  на одного сільського  бібліотекаря?
Відповідь. Вищезазначених нормативів не існує. При розрахунку навантаження необхідно керуватись Типовими нормами часу на основні процеси бібліотечної роботи, затверджені наказом МКТ України від 29.12.2008 №1631/0/16-08 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=83 , які передбачають всі напрями діяльності (поповнення бібліотечного фонду; бібліотечну обробку та каталогізування документів; організацію БФ; надання послуг користувачам; надання довідково-бібліографічних послуг; соціокультурну діяльність, рекламу бібліотеки та бібліотечних послуг; роботу з організації праці та управління тощо). Визначення навантаження вирішує питання щодо зайнятості бібліотекарів (режим нормального робочого часу, неповний робочий час, неповний робочий тиждень).

Додатково див. відповідь на питання №№ 4594, 5367, 6031.
Питання №6376 Tetiana 18/11/2016 × 08:52
Доброго дня! Потрібна Ваша допомога. В центральній районній бібліотеці бібліотекар не має спеціальної бібліотечної освіти ( вона за фахом бухгалтер). Стаж роботи в бібліотеці 10 років. Атестації працівників проходила успішно. Зараз на її місце претендує людина з бібліотечною освітою, мотивуючи тим, що не фахівець не має права працювати, і адміністрація повинна її звільнити а її взяти на цю посаду. Що робити? Дякую.
Відповідь. Звертаємо увагу на п.11 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 1 (затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336 /Режим доступу: http://www.uazakon.com/big/text15/pg1.htm ), де зазначено: особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу).
Питання №6375 Svitlana 17/11/2016 × 12:49
Доброго дня! Ми працівники звичайної сільської бібліотеки. Були раніше в ЦБС, а потім стали самостійними. Але є але. Раніше керували нами фахівці, а тепер передали культуру на місця. Це добре, якщо  у голови сільської ради «болить душа» за село, але це не про наш випадок. Нашій історії вже два роки. Ну хоче наш голова чи то скоротити одну ставку  чи то нас звільнити з причин антипатій за нашу проукраїнську позицію чи взагалі зачинити бібліотеку. Спочатку в 2014 році за один місяць були аж три підряд перевірки. В результаті – нуль, виявилось, що ми працюємо. Потім в 2015 році через  місцевих депутатів була спроба скоротити одну штатну одиницю ( я вже про це писала питання № 5531). Апогею досягло це протистояння культури з місцевою владою в цьому році. Не буду багато писати, почитайте будь-ласка статтю – код доступу http://kl.org.ua/kozatska_varta/2604-nevglasu-kultura-nepotrbna.html. Ось такі ми «корупціонери»! А нерви в нас не залізні. Дякую.
Відповідь. Тримайтесь! У вас є захисники (ГО «Козацька варта», депутати сільської ради»). Сподіваємось, що після утворення ОТГ під час виборів на посаду сільського голови, старост прізвище Гуріна О.О. буде відсутнє.
Питання №6374 Lada 17/11/2016 × 09:16
Шановні колеги,щиро дякую за вашу працю.Постійно слідкую за новинами на вашому сайті.А зараз виникло  спірне питання; чи потрібно вести паспорта масових заходів чи достатньо запису в "Щоденнику бібліотеки".На жаль, виникла така дискусія в бібліотеці.
Відповідь. Облік масової роботи здійснюється в Щоденниках роботи бібліотеки і Паспорті масового заходу. Паспорт масового заходу – є складовою частиною бібліотечної статистики. Форма має передбачати інформацію про дату,форму, місце проведення, кількість відвідувачів заходу та виданих документів, відповідальних за захід , його учасників тощо. Зразок Паспорта публікувався в методичному виданні НПБУ «Соціокультурна діяльність» серії «Публічна бібліотека».
Питання №6373 nataliya 16/11/2016 × 12:41
Шановні  колеги, будь ласка  дайте  відповідь  на  запитання  чи чина  постанова « Временные типовые штаты для Централизованных библиотечных систем Министерства культуры СССР»  1979 року,  чи    діє вона  на даний  час на території   України?  Яке  навантаження  читачів на одного сільського  бібліотекаря?
Відповідь. Зазначений Наказ Міністерства культури СРСР – не є чинним в Україні.
Питання №6372 Yuliya 16/11/2016 × 12:10

Прошу надати консультацію з такого питання: як взяти на інвентарний облік книги, наприклад "Англійська бібліотека", що були замовлені через передплатну агенцію у загальному списку періодики та на які немає видаткових накладних. Дякуємо

Відповідь. Ви маєте уточнити за яким КЕКВ оплачували передплату. Від цього чинника залежав подальший облік отриманих періодичних видань. Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом МФУ від 12.03.2012 р. № 333, для оплати періодичних видань передбачені:

• КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» — якщо періодичні видання придбавають для поточної діяльності;

• КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» — якщо періодичні видання придбавають для поповнення бібліотечного фонду.

Періодичні видання, придбані за КЕКВ 3110, оприбутковувались на баланс. Така періодика обліковується у складі бібліотечного фонду.
Питання №6371 Tatiana 15/11/2016 × 09:20

Добрий день, шановні колеги!

Чи відома вже тема Всеукраїнського соціологічного дослідження на 2017 рік? Дякую за відповідь. 

Відповідь. Тема загальнодержавного дослідження 2017 р. «Кадрові ресурси публічних бібліотек України: стан та перспективи розвитку».

Зав. науково-дослідного відділу - Любаренко Л.
Питання №6370 Tetiana 15/11/2016 × 07:46
Шановні колеги! На сайті Книжкової палати України, на жаль, відсутній сервіс зворотнього зв'зку, тому звертаюсь до вас за роз'ясненням щодо використання  ДСТУ 8302:2015, який викликає багато професійних непорозумінь. Не зрозуміло, наприклад, за якими правилами слід оформлювати список використаної літератури, який містить не тільки цитовані джерела, а й ті, що не цитуються, тобто були використані для заглибення в тему. Дякую.
nbsp;
Відповідь. Список використаної літератури – це не тільки процитовані джерела інформації, але й інші документи, що були дослідженні автором.

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» не призначений для створення списків використаної літератури. Про це сказано в самому ДСТУ 8302:2015, дослівно п. 5.4.2: Сукупність позатекстових бібліографічних посилань, оформлених як перелік бібліографічних записів, не можна вважати бібліографічним списком (списком використаної літератури) чи покажчиком, що мають самостійне значення як бібліографічні посібники. Проте текст документа можна пов’язувати знаками виноски з бібліографічним списком використа­ної літератури.

Науково-бібліографічний відділ.

Питання №6369 Lena 14/11/2016 × 13:09
Скажіть будь ласка, як нам оцінювати літературу до 1996 р., яку ми отримали по акту передачі з іншої бібліотеки. По акту була проведена індексація (ми не знаємо за яким коефіцієнтом), але якщо наприклад книга 1985р. коштує 0,25 к., то при проведенні індексації ціна її буде в тисячних (0,009 к.). Як нам правильно виставляти ціну на книги?
Дякуємо.
Відповідь. 1.Індексація бібліотечних фондів - це переоцінка їх вартості згідно з індексом інфляції року. Індексація балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ України проводилась у чотири етапи – у 1992, 1993, 1995 та 1996 роках. Ця процедура регламентувалась Постановами Кабміну, Інструкцією з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ (затверджену Наказом Державного казначейства України 17.07.2000 N 64 /Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0459-00 ), Листом Держкомстату України від 01.08.2000р. № 05-2-4-8/281 /Режим доступу: http://ukraine.uapravo.net/data/base49/ukr49229.htm . Рекомендовані індекси відображались в Інвентарній картці групового обліку основних засобів в бюджетних установах типової форми №03-9, які вела бухгалтерія. Тобто, Ви мали отримати проіндексовані книги. 2. Ми не зовсім зрозуміли, а яким чином Ви отримали книги: з фі

лії Вашої ЦБС? З обмінно-резервного фонду? Просимо уточнити цей момент.
Питання №6368 Zoya 13/11/2016 × 17:12
Прошу підказати, чи є якість конкретні вимоги до пандусу бібліотеки ? Дякую.

Відповідь. «Пандус» або «аппарель» — похила поверхня, що дублює сходи, збудована на підставі ДБН В.2.2-9-99 для пересування осіб, які користуються колісними кріслами та для переміщення вантажів за допомогою технічних засобів. У відповідності до норм співвідношення між висотою та довжиною пандуса у середині будинку, споруди не більше як 1 до 10 м., та зовні – 1 до 12 м. Ширина пандуса при односторонньому русі повинна бути не менше 1,2 м. На початку і в кінці кожного підйому пандуса слід влаштовувати горизонтальні площадки завширшки не менше ширини пандуса і завдовжки не менше 1,5 м. По зовнішніх бокових краях пандуса і площадок слід передбачати бортики завширшки не менше 0,05 м. Якщо довжина пандуса більша 1,5 м., обов’язкова наявність поручня на висоті 0,7 і 0.9 м. Держбудом затверджені державні будівельні норми В.2.2-9-99 «Громадські будинки і споруди», Додаток Г (обов’язковий) «ПАРАМЕТРИ ЗОН, ПРОСТОРІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ БУДИНКІВ І ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ТА МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ» та внесені зміни до норм «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН «Культурно-видовищні та заклади дозвілля», «Архітектурно-технічні та санітарно-гігієнічні стандарти соціального житла».
Питання №6367 Oleg 10/11/2016 × 15:58
Чи вірите Ви у реальний вплив профспілок під час сьогоднішнього скорочення бібліотечних працівників? Дякую.

Відповідь. Віримо! Пропонуємо ознайомитись із Главою XVI. Професійні спілки. участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями КЗпП України ( див. редакцію від 05.10.2016 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page7 ) та ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV (редакція від 01.01.2016 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1045-14 ).
Питання №6366 ivanna 10/11/2016 × 15:28
Доброго дня, шановні колеги! При скороченні чисельної кількості штатних працівників у створених об'єднаних громадах чи можна скоротити бібліотекаря молодшого відділу дитячої бібліотеки, яка має інвалідність І-ї групи та відповідно отримує пенсію по інвалідності? Дякую!
Відповідь. Переважне право на залишення на роботі при звільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці передбачено лише для певних категорій інвалідів: для інвалідів війни та працівників, які дістали на підприємстві (в установі, організації), з ініціативи якого здійснюється звільнення, трудове каліцтво або професійне захворювання (стаття 42 Кодексу законів про працю України). При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.
Питання №6365 Olga 08/11/2016 × 12:22
Шановні колеги!Підкажіть, будь ласка, як правильно:1) "читальний зал" чи "читальна зала"  і чи можна ці терміни використовувати паралельно?2)"література застаріла за змістом" чи "морально застаріла"?Дякуємо.
Відповідь. 1). Зал — зала. Слова запозичені. Зал утворене від німецького der saal (чоловічий рід), а зала — від французького la salle (жіночий рід). Наприклад: “Пізній вечір. Зал чекання на вокзалі майже порожній” (Іван Кочерга), “Черговий збір влаштували у фізкультурному залі” (Олесь Донченко); “Ясна зала вся світлом палає” (Леся Українка), “Функціональним та композиційним центром палаців урочистих подій є обрядова зала” (з журналу).

Отже, наявність двох форм можна пояснити впливом мови-джерела, з якої лексема запозичена. У сучасній українській мові варіант чоловічого роду (зал) уживають частіше, ніж жіночого (зала) /Джерело: Уроки державної мови (Режим доступу: http://mova.kreschatic.kiev.ua/236.htm ).

2). Причини вилучення документів із бібліотечного фонду прописано у ст. 18 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та у Додатку 2 до п. 4. 4. «Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» (Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07 ).
Питання №6364 Anatoliy 07/11/2016 × 16:31
Доброго вечора.  Скажіть, будь-ласка, чи виплачується допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу  бібліотекарям загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють на 0,5 ставки, а якщо ні,то в якому розмірі?Дякую.
Відповідь. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1062 з 1 січня 2010 року запроваджена виплата працівникам бібліотек допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати). У випадках, коли працівник працює неповний робочий день, то відповідно до цього отримує плату пропорційно відпрацьованому часу - 0,5 ( 0,75) посадового окладу (ставки). Нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення здійснюється пропорційно діючого окладу (0,5; 0,75).
Питання №6363 Ivanna 07/11/2016 × 10:54
Доброго дня. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України  №818 від 13.09.2016 затверджено нові форми списання документів з бібліотечного фонду. Проте в описі на вилучення документів відсутні графи з відомостями про рік видання та індекс книги.  Чи може бібліотека своїм рішенням додати до таблиці ці графи?
Відповідь. Одним із основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності передбачено, що фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі. В актах про списання наводяться дані, що характеризують об'єкти основних засобів: найменування об'єкта, інвентарний (номенклатурний) номер, початок експлуатації об'єкта, первісна (переоцінена) вартість, сума нарахованого зносу, коротка характеристика об'єкта, причини вибуття тощо. Відповідно до Наказу можете в Опис до акта внести відповідні зміни (Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11).

Зрозуміло, що у разі відсутності зазначених позицій (рік видання та індекс книги, мови) буде ускладнено процес вилучення карток із СК та стане неможливим якісне заповнення ІІ частини Книги сумарного обліку БФ бібліотеки.
Питання №6362 Кseniya 06/11/2016 × 16:23
У нас виникла така ситуація: у ІІ кварталі отримали кошти на передплату. Третій квартал бібліотека отримувала періодику, а у 4 кварталі постачальник вимагає, щоб бібліотека самостійно приїздила за газетами і журналами. Як нам бути? Заздалегідь дякую.
Відповідь. По-перше, перечитайте договір. По-друге, постачання та доставка друкованих періодичних видань вітчизняного виробництва на підставі п.п.197.1.25 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI звільняється від ПДВ. Постачання видань в електронному вигляді не підпадає під цю норму. Додатково рекомендуємо ознайомитись із Листом ДФС від 29.01.2016 № 1745/6/99-99-19-03-02-15 /Режим доступу: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/print-66538.html
Питання №6361 VITА 05/11/2016 × 14:54
Прошу роз’яснити: хто приймає рішення про застосування електронної системи для здійснення допорогових закупівель? Дякую.
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись з інформаційним листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.09.2016 N 302-06/31462-06 /Режим доступу: http://laws.tendergid.ua/ua/explanation/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B2%D1%96%D0%B4_30.09.2016_n_302_0631462_06.html .
Питання №6360 Vika 03/11/2016 × 12:33
Шановні колеги!До вас звертаються  працівники Мар'їнської ЦРБ.  Маючи невелику суму бюджетних коштів (4000грн.), ми хотіли б придбати літературу в інтернет магазині "Читайка".Чи це можливо, як правильно це оформити.В разі не можливості цього зробити, просимо вас порадити, де ми можемо ще  придбати художню літературу
Дякуємо за відповідь.
Відповідь. Це Ваше право, але Ви маєте врахувати: 1) правила казначейського обслуговування бюджетних коштів (форму і зміст договору на закупівлю книг, накладну і т.п.); 2) вимоги органу управління щодо розміру допорогових закупівель (з’ясуйте мінімальну суму закупок - 2500, 3000, 4000 грн ?).
Питання №6359 Kristina 02/11/2016 × 11:00
http://library@uzhnu.edu.ua
Шановні колеги! Як правильно описати конволют, враховуючи те, що він включає в себе різні видання, але переплетений в один том? Просимо навести приклад. Щиро дякуємо за допомогу!
Відповідь. ГОСТ 7.20-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика» (діє в Україні), п. 3.8: Самостоятельные издания, объединенные в одном переплете (конволюте), учиты¬ваются как отдельные экземпляры и отдельные названия. Докладніше про специфічне явище книжкової культури – конволюти і алігати – в статті Г. Андрусенко: Конволюти в історичних бібліотечних колекціях: термінологія, причини створення, приклади / Г. Андрусенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 37. – С. 382–391. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_37_35.

Кожне з видань, що обкладені спільною палітуркою, окремо описуються за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис.

Бібліографічний опис. У зоні приміток, відповідно п. 5.8.6, після приміток що стосуються областей та елементів, наводять примітки загального характеру. П. 5.8.6 ДСТУ 7.1 мовою оригіналу): примечания общего характера могут раскрывать содержание объекта описания, являющегося сборником произведений или комплектом документов на нескольких носителях; … ; могут включать имеющиеся в документе номера, не указанные в других областях описания; … ; [содержать сведения] об особенностях конкретного экземпляра, имеющегося в фонде (дефектность, приплет, …), а также содержать любые другие необходимые сведения. Відомостям про інші видання, що переплетені в один конволют, в зоні приміток передують слова «Оправлено разом…», «Приплетено до …», «Міститься у конволюті … » тощо.

Приклад:

«Хождение Богородицы по мукам» в нових Українських списках XVII-XVIII вв. / Ол. Назаревський. – Київ : Друкарня Першої Київської друкарської спілки, 1908. – 2, 44 с. – Відбиток з: Записки Українського наукового товариства в Київі, Кн. 2. — До книги приплетено 9 окремих книг: Назаревский А. А. Гоголь и искусство. – Киев, 1910; Назаревский А. А. К истории легенды о происхождении картофеля. – Варшава, 1911; Назаревский А. А. Язык Евангелия 1581 года. – Киев, 1911; Назаревский А. А. Отчет о занятиях в Воронежском губернском музее. – Киев, 1911;

Назаревский А. А. Новый курс славянорусской палеографии. – Киев, 1912; Назаревский А. А. Новый курс славянорусской палеографии. – Киев, 1912; Каталог выставки печатной книги с XV в. по настоящее время. – Киев, 1913; Назаревский А. А. Повесть об Акире Премудром в исследовании А. Д. Григорьева. – Киев, 1915; Назаревский А. А. К истории русской народной сказки. – Киев, 1919.
Питання №6358 Larysa 02/11/2016 × 09:35
http://vollibr.org.ua
Доброго дня! Поясніть, будь ласка, бібліографічний опис книг-перекруток?
Відповідь. Відповідь. ДСТУ 3017:2015 Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. П. 4.4.1.1.1. Книга-перекрутка; алігат – книжкове видання, що містить два твори, кожен з яких починається від своєї сторінки обкладинки (боку палітурки), має свій титуль¬ний аркуш і свою пагінацію.

Таким чином, однією палітуркою оправлені два твори. Відповідно до ГОСТ 7.20-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика» (діє в Україні), п. 3.8: Самостоятельные издания, объединенные в одном переплете (конволюте), учиты¬ваются как отдельные экземпляры и отдельные названия.

Твори, об’єднані в алігат, описуються окремо за ДСТУ 7.1:2006. Про особливості фізичного носія інформації необхідно зазначити в зоні приміток. Див. також відповідь на питання № 6359.
Питання №6357 Dana 01/11/2016 × 18:27
Нам повідомили про зміну правил списання бібліотечного фонду. Прошу навести документ, відповідно якого змінюються правила списання. Дякую.
Відповідь. Правила списання не змінюються. Змінюються форми з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектора.

Пропонуємо ознайомитись із Наказом МФУ «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» (від 13.09.2016 р. № 818). запрацюють типові форми із 04 листопада 2016 року.
Питання №6356 nataliya 01/11/2016 × 07:18
Шановні  колеги,  будь ласка  пришліть на мою  ел. пошту зразок  Інструкції  щодо заповнення  Щоденника (Книги)  індивідуального обліку  роботи працівника.   Стосовно Питання №6351 бібліотека  є  самостійною. Дякую.
Відповідь. Лист надіслано 07.11.2016р.
Питання №6355 OLGA 29/10/2016 × 09:55
В різних наукових журналах, які мають серію зустрічаємо різні бібліографічні описи що стосується зазначення серії, десь через дві крапки, хтось в лапках пише серію, з великої, маленької букв. Як правильно описувати такі журнали? Дякую!
Відповідь. Для відповіді треба уточнити, що саме ви називаєте «науковими журналами, які мають серію». Можливо, йдеться про серіальні документи, визначені в ДСТУ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. п. 6.3.1.1 (мовою оригіналу) В качестве сериальных и других продолжающихся ресурсов рассматриваются документы, выходящие в течение времени, продолжительность которого заранее не установлена, как правило, нумерованными и (или) датированными выпусками с одинаковым заглавием (в том числе, электронные): газеты, журналы, нумерованные или датированные сборники, бюллетени, серии, обновляемые документы и т. п. В дальнейшем, в тексте стандарта такие документы условно называются сериальными.

Назви у серійних видань можуть бути простими і складними.

ДСТУ 4861:2007 Видання. Вихідні відомості. п. 7.1.1.3.1 дозволено наводити складну назву, що складається із загальної назви видання і назви його розділу (серії, підсерії), наприклад «Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки».

Ці випадки регулюються ДСТУ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. пп 6.3.3.1.2 – 6.3.3.1.3. Назву, загальну для всіх підсерій, та залежну від неї назву підсерії, нерозривно пов’язану з загальною назвою словами «серія», «розділ» тощо, у бібліографічному описі зазначають так:

- загальну назву відділяють від залежної крапкою;

- означення та (або) номер підсерії, якщо вони передують залежній назві, відділяють комою;

- після слова «серія» ставлять двокрапку, якщо за цим словом йде граматично не пов’язана з ним тематична назва.

Приклади назв серійних видань, як їх зазначають у зоні назви та відомостей про відповідальність з ДСТУ 7.1:2006:

Известия Российской академии наук. Серия геологическая

Труды исторического факультета МГУ. Серия 4, Библиографии

Указатели по актуальным проблемам радиоэлектроники. Серия ВТ-МП, Микропроцессоры

Вестник Ивановского государственного университета. Серия «Химия, биология»

Итоги науки и техники. Серия: Автомобилестроение

Якщо у приписаному джерелі інформації (на титульній сторінці) залежна від основної назви назва підсерії взята у лапки, у бібліографічному описі її наводять теж у лапках (приклади з ДСТУ 7.1):

Вестник Ивановского государственного университета. Серия: «Химия, биология».

Що стосується великої та малих літер. Загальна назва від залежної відділяється крапкою. Після крапки треба використовувати велику літеру, крім випадків, коли крапкою позначено скорочення.

Науково-бібліографічний відділ
Питання №6354 voyance_audiotel_sans_attente_gratuite 28/10/2016 × 17:53
http://www.clair-voyance.net/
Félicitaion pour ce site! Il est vraiment génial!
Питання №6353 Ksenya 28/10/2016 × 14:25
На моє питання в УкрНДНЦ повідомили, що "ДСТУ ISO 2789:2016 та ДСТУ ISO 16439:2016  було прийнято як національні стандарти методом підтвердження (вони англомовні). Тобто іншими словами на українській мові їх не існує. Переклад на українську не планується." Але ж працювати ми вже маємо за цими стандартами. Ви як головний методичний і координаційний  центр для публічних бібліотек підкажіть, які у бібліотекарів України є варіанти: кожна бібліотека купує англомовну копію і самотужки її переводить? Чи УБА, чи ваша бібліотека, або міністерство культури, або який-небудь заступник міністра з питань євроінтеграції займеться цим питанням, адже переклад національного стандарту має бути професійним, точним і недвозначним для тлумачення і застосування всіма закладами? Сподіваюсь на конкретну відповідь
Відповідь. Ситуація непроста. Шукаємо шляхів вирішення.
Питання №6352 inna 28/10/2016 × 07:53
Доброго дня! Підскажіть, якщо бібліотека  працює за типовими нормами часу, то яка  кількість користувачів повинна бути  на одного бібліотекаря в сільській бібліотеці?
Відповідь. Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи не визначають обов’язкової кількості читачів і книговидач на одного бібліотекаря, а допомагають обґрунтувати щорічні витрати бюджету робочого часу на виконання основних і допоміжних робіт (обслуговування користувачів, організація БФ; надання довідково-бібліографічних послуг; соціокультурна діяльність, реклама бібліотеки та бібліотечних послуг; роботу з організації праці та управління тощо). Визначення навантаження вирішує питання щодо зайнятості бібліотекарів (режим нормального робочого часу, неповний робочий час, неповний робочий тиждень) і доводять завантаженість бібліотечного працівника (можливо і перевантаженість).

Визначення навантаження вирішує питання щодо зайнятості бібліотекарів (режим нормального робочого часу, неповний робочий час, неповний робочий тиждень).
Питання №6351 nataliya 27/10/2016 × 14:36
Шановні  колеги, будь ласка дайте  відповідь  на  запитання.Якщо  бібліотека  працює  по типовим  нормах часу  чи  потрібно   розписувати всю роботу  за день,  яка  ведеться  документація?  Чи  потрібно  виконувати план по читачах(навантаження)?
Відповідь. Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи призначені для визначення штатної кількості працівників бібліотек, планування роботи. Бібліотека вирішує самостійно, яким чином здійснювати облік робочого часу (щоденно, щотижня, щомісяця і т.п.). Якщо облік ведеться щоденно, то має бути відповідний наказ та Інструкція щодо заповнення Щоденника (Книги) індивідуального обліку роботи працівника.

Стосовно плану: просимо уточнити – бібліотека є самостійною чи входить до складу ЦБС?
Питання №6350 inna 26/10/2016 × 12:53
Доброго дня !
У серпні був проведений тендер на закупівлю книг по трьом лотам, переможцями стали три учасника на загальну суму 330000 тис. грн., але поставку частини книг вони не можуть забезпечити у повному обсязі з об’ективних причин – розпродані. Підкажіть, будь ласка, який відсоток книг заявлених у тендерному списку можна замінити і згідно якого Закону? І ще одне питання, відсоток заміни книг розподіляється на всі лоти взагалі, або на кожен лот окремо? Дякую.
Відповідь. Законодавством це не передбачено. Оскільки ми не бачили Ваші документи (тендерну документацію, договорів) надати конкретну пораду не можемо.
Питання №6349 Maryna 24/10/2016 × 14:09

Доброго дня шановні колеги!

Порадьте, будь ласка, як нам бути. Вперше місцевою владою нам виділи достатньо велику суму грошей на комплектування фонду, яку через місцеві книгарні ми не можемо використати (але до 200 тис.). З видавництвами напряму ми ніколи не співпрацювали. Чи можемо ми заключити з видавництвом або електронним магазином договір на постачання книг? Підкажіть нам алгоритм наших дій.

Відповідь. Вартісні пороги від 50 до 200 тис. грн. передбачають прямий договір або електронну закупівлю в Prozorro + звіт . Тож у разі, якщо замовник має на меті закупити товари (роботи або послуги) за прямим договором і не проводить електронні торги, цей замовник повинен оприлюднити звіт про укладений за цим предметом закупівлі договір в системі Prozorro. Строк для оприлюднення зазначеного звіту становить 1 календарний день з дня укладення такого договору.

Особливості проведення допорогових закупівель ви знайдете в наказі Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» «Про затвердження порядку здійснення допорогових закупівель» від 13.04.2016 р. № 35. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 затверджено форму звіту про укладені договори (який складають щодо допорогових закупівель).

Додатково див. Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.09.2016 N 302-06/31462-06.
Питання №6348 Dana 24/10/2016 × 13:12
Підкажіть, будь ласка, який документ визначає що можна доплачувати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього бібліотекаря? Дякую.

Відповідь. Обмеження знято відповідно через скасування Постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (див. Постанову КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710/Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/710-2016-%D0%BF ).
Питання №6347 Oleg 23/10/2016 × 07:25
Роз’ясніть, а хто затверджує кошториси відділу культури? Дякую.
Відповідь. Відділ культури при райдержадміністраціях є структурними підрозділами державних адміністрацій. Тому перш за все для відповіді на це запитання потрібно звернутись до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99 р. № 586-XIV. Як визначено у ст. 5 цього Закону, склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

Керівник структурного підрозділу(відділу культури) подає на затвердження голови місцевої держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників. Відповідно до п. 33 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228, редакція від від 18.05.2016 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF) кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи управлінь, відділів, інших підрозділів райдержадміністрацій затверджуються райдержадміністраціями після експертизи, проведеної районними фінансовими управліннями. Отже, перед затвердженням кошторисів головою відповідної державної адміністрації їх експертизу проводить фінуправління.
Питання №6346 Larisa 19/10/2016 × 14:03
Питання що до  переведення  з ББК на УДК в  2017 році. Чи будуть переводні таблиці, як це було при переведенні з УДК на ББК ? Де можна побачити нові таблиці УДК чи ми будемо користуватися старими ( 1997 -2006 рр.) ?
Відповідь. Пропонуємо переадресувати запит до Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова». На офіційному сайті Книжкової палати України див. розділ Бібліотекарю, лінк Універсальна десяткова класифікація /Режим доступу: http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_vydannya.html.
Питання №6345 ania 19/10/2016 × 13:47
http://dwdwd
Доброго дня.
Чи має право директор ЦБС внести зміни в розпорядок робочого часу бібліотеки - філії
Відповідь. Повноваження встановлювати зручний для населення режим роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що є в комунальній власності відповідних територіальних громад, належить виконавчим органам сільських, селищних, міських рад (підпункт 9 п. "а" ст. 30 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні").
Питання №6344 Tatiana 18/10/2016 × 10:15
Подскажите, пожалуйста, кто оплачивает недельные курсы повышения квалификации библиотекарю, работающему в государственном учебном заведении? Меня посылают на курсы и предложили оплатить самой. Правомерно ли это? Могу ли я от них отказаться, если был приказ директора? Не будет ли это поводом для моего увольнения?
Відповідь. Навчання здійснюється за рахунок роботодавця. Відповідно ст. 6 п. 7 Закону України «Про професійний розвиток працівників» (від 12.01.2012 № 4312-VI /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 ): неформальне професійне навчання працівників здійснюється за їх згодою безпосередньо у роботодавця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його коштів з урахуванням потреб власної господарської чи іншої діяльності.
Питання №6343 Nina 17/10/2016 × 23:52
До питання 6341. А скільки разів на рік людина може брати лікарняний: 3, 4, 6? У нас є випадки, що людина більше хворіє , ніж працює. А роботу виконують інші і без доплат.

Відповідь. Комісія із соціального страхування має право звертатися за необхідності до Фонду щодо перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам відповідно до п. 2.1 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатнос Комісія із соцстрахування підприємства може перевіряти обґрунтованість видачі та продовження листків непрацездатності та витратами, зумовленими похованням від 23.06.2008 № 25 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0636-08 .
Питання №6342 Lara 16/10/2016 × 12:00
Щоб отримати вищу освіту громада може оплатити навчання бібліотекаря?
Відповідь. За державним замовленням навчання здійснюється безкоштовно. Зарахування до внз здійснюється за результатами конкурсного відбору та зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо мова йде про навчання на умовах контракту, то оплату здійснює безпосередньо студент. Витрачання бюджетних коштів на навчання студентів на умовах контракту чинним законодавством не передбачено.
Питання №6341 Любовь 16/10/2016 × 01:05
Якщо бібліотечний працівник неодноразово запізнювався на роботу на 3-4 години і пояснював це тим, що з-за хворобливого стану був у поліклініці. Яким чином можна цю ситуацію вирішити за законом ? Дякуємо за допомогу.
Відповідь. У разі поганого самопочуття працівник має право звернутися до лікаря за місцем проживання. Якщо після огляду лікар не вважатиме, що особа дійсно хвора і потребує увільнення від роботи він має видати не листок непрацездатності, а довідку довільної форми, в якій позначить час звернення до закладу охорони здоров’я (згідно з п. 2.7 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджено Наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України 13.11.2001 № 455 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1005-01). У разі відсутності довідки ситуацію можна розглядати як прогул (див. п. 4 ст. 40 КЗпП України).
Питання №6340 vera 15/10/2016 × 00:55
Чи можна по декомунізації списувати радянську літературу?
Відповідь. Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» вищезазначеного Закону заборона використання символіки комуністичного тоталітарного режиму не поширюється на випадки використання такої символіки «в експозиціях музеїв, тематичних виставках, Музейному фонді України, а також бібліотечних фондах на різних носіях інформації».

Вилучення з бібліотечних фондів конкретної бібліотеки будь-яких творів, а так само внесення творів до Державного реєстру національного культурного надбання, створення їх страхових копій тощо здійснюється виключно на загальних підставах, передбачених статтями 15-18 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», у порядку, встановленому Міністерством культури України.
Питання №6339 Tatyana 14/10/2016 × 11:11
Интересует вопрос по оплате труда библиотекарям в зависимости от категории библиотеки.
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із Додатком 2 до наказу Міністерства культури і туризму України 18.10.2005 N 745 /Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05/page .
Питання №6338 ivanna 14/10/2016 × 10:01
http://biblio-stor.cv/ua
Доброго дня, шановні колеги! Вітаю зі святом захисника України і бажаю всім нам миру! Підкажіть, будь-ласка, хто призначає заступника директора ЦБС, який виконує обов'язки директора у разі його відсутності   і які нормативні документи регулюють це призначення?
Відповідь. Дякуємо за привітання!

Пропонуємо ознайомитись із Положенням про ЦБС (розділ: Керівництво ЦБС0 або посадовою інструкцією директора ЦБС.
Питання №6337 Nataliia 13/10/2016 × 11:02
Добрый день, вопрос к вам как знактокам литературы.
Помогите, пожалуйста: в школе в советское время по украинской литературе мы проходили рассказ какого-то украинского автора.
Не помню ни кого ни о чем. Помню только что о дореволюционном времени, и один сюжет: автор рассказывает, как на въезде в село была на дороге какая-то яма, и вси жители села ламали на ней возы, но так и не собрались гуртом, чтоб ее заделать.
Может это "Борислав сміється" или что-то в этом духе.
Может кто помнит?
Спасибо!
Відповідь. Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім'я». Але там не про яму, а про гору (возвіз). Вози котилися з крутого схилу і, ясна річ, ламалися. Проте розкопати шлях ніхто не брався. Іноді варто повернутися до шкільної програми з української літератури – там було багато повчальних творів.

Науково-бібліографічний відділ.
Питання №6336 Elena 12/10/2016 × 12:30
http://http://chl.kiev.ua/
Доброго дня! Виникла необхідність прокоментувати відповідно до ГОСТу, у яких випадках пишеться довге тире у бібліографічному описі бібліотечних видань. Просимо навести один приклад бібліографічного опису (як приклад).
Відповідь. У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скла¬дання» серед знаків предписаної пунктуації (п. 4.7.1) запропоновано знак «крапка і тире». Довжину тире не прописано, адже в українській (як і в російській) типографіці поняття «короткого» чи «довгого» тире немає.

Ці терміни прийшли з англомовної друкарської традиції, де існують два тире: одне довжиною з літеру М (em dash), інше довжиною з літеру N (en dash). Рекомендацій використовувати в українських бібліографічних описах «довге» чи «коротке» тире також немає. Тому бібліографуючі установи приймають власні правила використання цих знаків. Основна рекомендація – обрати один із знаків і використовувати його у всіх описах того чи іншого бібліографічного списку.

Часом, в електронних каталогах візуально з екрану знаки тире можна ідентифікувати як «короткі». А при копіюванні цих описів у текстовий файл тире виглядають як «довгі». В такому випадку всі описи (і створені власноруч, і скопійовані) редагуються, щоб уніфікувати знаки.

Дуже важливо ставити проміжок перед та після тире.

Приклад:

Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання : практ. посіб. / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2012. – 383 с.

Науково-бібліографічний відділ
Питання №6335 Emma 12/10/2016 × 11:15
Підкажіть будь-ласка, чи можна нашому інженеру поділити додаткову відпустку на 2 частини (як учаснику бойових дій).

Відповідь. Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни визначена статтею 16² розділу III Закону України «Про відпустки» (див. у редакції від 11.06.2016р.). Вона не належить до виду щорічних відпусток, а отже, на неї не поширюються норми, передбачені для щорічних відпусток. Така відпустка, на відміну від щорічної, надається незалежно від відпрацьованого в році часу, повної тривалості один раз протягом календарного року на підставі заяви працівника та посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни. Не використана у поточному році така відпустка на наступний рік не переноситься. Право на неї працівник може реалізувати протягом календарного року, конкретний період та черговість її надання визначаються за погодженням між працівником і роботодавцем.
Питання №6334 Кseniya 12/10/2016 × 06:40
Прошу допомогти розібратися у ситуації. КЗпП України визначає, що тривалість перерви для харчування становить 2 години. Чому в бібліотеці ця перерва лише 0-30 хвл.? Дякую.
Відповідь. Відповідно до ст. 66 КЗпП України працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Тобто, перерва може бути 0,20 хвл., 0,30 хвл., 1 год. І т.п. Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. Перерви для відпочинку і харчування не включаються в робочий час.
Питання №6333 Olena 10/10/2016 × 16:57
Ув. Sergy, по поводу материально помощи, подойдите к руководству вашему, если всем не платят материальную помощь на оздоровление то значит нету денег в бюджете, а если только вам или еще кому то не платят, то тут нужны ясные объяснения, т.к. может за счет вас хотят с экономить деньги, можно даже написать заявление в прокуратуру, если нужна помощь я вас проконсультирую
мой адрес - OlenaIvanChenova@yandex.ua
StartПопередні10 previous pages [ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати