Бібліотечному фахівцю

Ядро книжкового фонду публічної бібліотеки відображає досягнення культури.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №6202 marina 09/07/2016 × 12:00
http://www.zounb.zp.ua
Доброго дня, шановні колеги! При формуванні списку літератури до наукової роботи виникли деякі труднощі з описом архівних документів. Не могли б Ваші бібліографи нам допомогти?  Чи використовуються "Правила описування архівних документів, ДСТУ 4331:2004" при складанні бібліографічного списку? Які розділові знаки використовуються після назви документа перед місцем його збереження? Для прикладу наводимо такий: Лист Міністерства культури України в Раду Міністрів УРСР від 05.07.1954 р. № 05-566. ЦДАВО України, ф. Р-2, оп. 8, од. зб. 11408, арк. 4-5.  Чи підійти до опису, як до аналітичного, і поставити дві риски перед місцем збереження?
Дякуємо! Бібліографи відділу наукової інформації та бібліографії Запоріз. ОУНБ.
Відповідь. Доброго дня, шановні колеги. Щодо вашого питання: «Чи використовуються "Правила описування архівних документів, ДСТУ 4331:2004" при складанні бібліографічного списку?».

У пункті 1.1 ДСТУ 4331:2004 визначено сферу застосування: «стандарт установлює загальні правила описування архівних документів у процесі укладання довідників і баз даних». Застосування стандарту обов’язкове для архівних установ (п. 1.3). Для складання списку літератури до наукової роботи ДСТУ 4331:2004 не рекомендований.

Для опису архівних документів при формуванні списків джерел до наукових робіт було розроблено «Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях» (Бюл. вищ. атестац. коміс. 2010. № 3. С. 17–20) та «Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел» (Там само. С. 20–22). «Правила…» розроблені спеціалістами Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства саме для оформлення списку використаних джерел в науковій роботі.

Щодо питання: «Чи підійти до опису, як до аналітичного, і поставити дві риски перед місцем збереження?» Знак «дві риски» відповідно до п. 7.1.10 ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 ставиться перед відомостями про документ, в якому міститься складова частина. Елементу бібліографічного опису «місце збереження» не передбачено в ДСТУ ГОСТ 7.1–2006.

На сайті Державного архіву Івано-Франківської області у вільному доступі є методичний посібник:

Організація пошукової і дослідницької роботи в архівах : на прикладі Державного архіву Івано-Франківської області : науково-методичний посібник / Кобута С. Й., Соловка Л. М. – Івано-Франківськ, 2015. – 216 с. – Режим доступу в Інтернеті: http://daifo.if.gov.ua/pdf/search_man.pdf У додатку 9 до посібника – правила оформлення посилань на архівні документи у наукових працях.

Л. Рогальчук, науково-бібліографічний відділ.
Питання №6201 klarissa 09/07/2016 × 07:01
І ще одне запитання щодо контракту. Чи правомірне включення до категорії керівників завідувачів сільськими бібліотеками-філіями? Адже в законі ясно сказано, що контракт укладається на п’ять років, а "особа може обіймати посаду керівника державного чи комунального закладу культури не більше двох строків підряд". Відомо, що у сільських бібліотеках філіях зазвичай працює по одній людині, і перейти з посади завідувача на посаду бібліотекаря, якщо там передбачена лише посада завідувача, просто нікуди. Тобто, через десять років що - геть з бібліотеки?
Відповідь. Відповідно окремих статей ЗУ № 955 (від від 28.01.2016 ) – так, «геть з бібліотеки».

Враховуючи, що окремі статті вищезгаданого закону суперечать нормам як національного законодавства (Кодексу законів про працю України, рішенню Конституційного Суду України від 9 липня 1998 року № 12-рп/98, роз’ясненням Конституційного Суду України від 1 серпня 2013 р. № 22-14-17/1749, постанові Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. «Про практику розгляду судами трудових спорів») так і нормам міжнародного права (Конвенції МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, Конвенції МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики, Рекомендації МОП № 166 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, Директиві Ради 1999/70/ЄС від 28 червня 1999 року, Директиві Ради 1991/383/ЄЕС від 25 червня 1991 року) рекомендуємо обов’язково переадресувати запит до Міністерства юстиції України /Режим доступу: zvernenya@minjust.gov.ua ; /Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=152993&cat_id=152992 ; Міністерства культури /Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244916570&cat_id=244910117 щодо надання роз’яснень із питань їх практичного застосування і майбутнього керівників бібліотек.
Питання №6200 klarissa 09/07/2016 × 06:39
Доброго дня! У мене теж питання по контракту. На контракт нас переводять 23 серпня, тому людина, яка прийшла на роботу у лютому, не може отримати матеріальну допомогу на оздоровлення, адже їй надається лише 11 днів відпустки, а це не дає права на матеріалку. Є варіант отримати матеріалку, якщо піти у відпустку в кінці серпня, зробивши останній день відпустки, 23 серпня,  днем звільнення. Підкажіть, будь ласка, чи реальний це варіант?  Чи можна так зробити, якщо працівник звільняється не з власного бажання? І чи не позначиться це негативно на підписанні контракту? Нам обіцяли, що контракт ми підпишемо того ж дня, 23 серпня, але згодом виявилося, що податкова не дозволяє такого робити, і на роботу нас зможуть взяти лише 25 чи 26 серпня, бо 24 - вихідний день. Допоможіть, будь ласка, розібратися. Дякую.
Відповідь. 1. Нам не зовсім зрозуміла ситуація щодо «переведення на контракт». Відповідно п.1 ст. 21 ЗУ «Про культуру» (від 14.12.2010 № 2778-VI, із змінами) передбачається , що керівники комунальних закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу. Переведення працівників, прийнятих на умовах безстрокового трудового договору, на роботу за строковим трудовим договором, у тому числі на «контрактній основі», за законодавством може бути здійснене лише за наявності згоди працівника.

2. Дозволимо нагадати, що право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Відповідно до ст. 3 Закону "Про відпустки" на прохання працівника у разі його звільнення йому може бути надана невикористана відпустка із звільненням в останній день відпустки. Отже, працівник може одночасно з заявою про звільнення за власним бажанням подати заяву про надання йому невикористаної відпустки або її частини. Причому, в цьому випадку днем звільнення буде вважатися останній день відпустки.
Питання №6199 natali 07/07/2016 × 15:06
Доброго дня! Шановні колеги, підкажіть будь-ласка чи є правомірним переведення завідуючих бібліотек – філій міської ЦБС на контрактну форму роботи? Управління культури Департаменту культури і туризму видало наказ в якому зазначено: «Директору ЦБС попередити керівників бібліотек-філій про розірвання з ними безстрокових трудових договорів та протягом одного року з дня набрання чинності Законом №955 укласти з цими працівниками контракти строком від одного до трьох років без проведення конкурсу» і на кого працівники будуть подавати до суду на директора ЦБС чи на начальника департаменту? Дякую.
Відповідь. 1. Переведення працівників, прийнятих на умовах безстрокового трудового договору, на роботу за строковим трудовим договором, у тому числі на «контрактній основі», за законодавством може бути здійснене лише за наявності згоди працівника.

2.П.1 ст. 21 ЗУ «Про культуру» (від 14.12.2010 № 2778-VI, із змінами) передбачає , що керівники комунальних закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

3.Звертаємо Вашу увагу на те, що працівник може звернутись із заявою до Комісії по трудових спорах, якщо він особисто не зміг врегулювати спір з власником або уповноваженим ним органом. Комісія по трудових спорах створюється на підприємствах, в установах, організаціях, якщо на підприємстві, в установі, організації працює не менш як 15 чоловік. Якщо в установі працює менш як 15 чоловік, то комісія по трудових спорах не створюється, а працівник може звернутись за вирішенням спірного питання безпосередньо до суду. До суду подається заява на роботодавця. Перший з них - звернутися до особи, яка порушила ваші права, з вимогою про відновлення вас на попередньому місці роботи. Для збільшення можливості реалізувати своє право у такий спосіб, необхідно пояснити працедавцеві незаконність свого звільнення і усі наслідки, витікаючі з такого звільнення.
Питання №6198 Nadiya 07/07/2016 × 09:32
Прошу надіслати відповідь на запитання № 6156  на мою електронну адресу . Щиро дякую.
Відповідь. Лист надіслано 07.07.2016р. о 14.15.
Питання №6197 Natali 06/07/2016 × 18:46
Будь ласка, надішліть і мені такий самий лист (питання 6156)  на мою електронну скриньку.Дуже буду Вам вдячна!
Відповідь. Лист надіслано 07.07.2016р. о 14.18.
Питання №6196 Valya 06/07/2016 × 09:55
http://shatk.at.ua
Доброго дня!

В мене до Вас питання такого ж самого змісту як за № 6156.
Будь ласка, надішліть мені такий самий лист  на мою електронну скриньку.
Дуже буду Вам вдячна!
Відповідь. Лист надіслано 06.07.2016р. о 16.55.
Питання №6195 Natasha 05/07/2016 × 16:27
http://glyboka-cbs.cv.sch.ir.ua
як створити слайд презентацію на тему Краєзнавство як засіб патріотичного виховання дітей та молоді. Завдання і зміст кразнавчої роботи в бібліотеках
Відповідь. Опрацюйте тему «Краєзнавство як засіб патріотичного виховання дітей та молоді» . Підготуйте усний виступ у формі доповіді, яка має розкрити зміст, практичне значення тощо. Доповідь супроводжується презентацією, яка допомагає наочно представити тему.

Для оформлення презентації можете використовувати програми : Power Point (входить до пакету Microsoft Office), Keynote, Haiku Deck , SoftMaker Presentations (програма входить до складу офісного пакету SoftMaker Office) і т.п.

Основні правила оформлення презентації : фон слайдів (стиль оформлення має бути єдиним у межах всієї презентації); оптимальні шрифти – Arial або Times New Roman (для заголовків – не менш, ніж 24 пт, для інформації – не менш, ніж 18 пт), кращі кольори шрифту – чорний або синій; Анімація. Використання анімаційних ефектів має бути виправдане й не відволікати слухачів від сприйняття суті матеріалу, що викладається; ілюстрація має обов’язково згадуватися в доповіді й мати пояснювальну інформацію; відеоматеріали в презентації мають бути не в стислому форматі, а в стандартному форматі MPEG I, тому що використання інших кодерів (DivX, Xvid, WMV) не дозволяє якісно показати відеоматеріали; скорочення. Варто використовувати загальноприйняті терміни, позначення та ін.; Висновки. Потрібно завершити доповідь 1-3 загальними висновками.
Питання №6194 Galina 05/07/2016 × 13:09
Чи можна зазначати у заяві на щорічну відпустку день, який припадає на вихідний (наприклад субота)? Дякую.
Відповідь. Жодних законодавчих обмежень щодо надання працівнику щорічної відпустки починаючи з вихідного дня немає.
Питання №6193 Mariya 05/07/2016 × 12:10
������� ���, ������� ������!
�� � �������� ��� �����, ���� �������� ���������� ��������� ��������� �� ������ ��������� ���. � ��'���� � ��� ������� :
1. �� ����� ������ ������ ��������� ?
2. ���� �� ����� ������ ��-������ �� ����� ��������� ��������� �� �������������
Відповідь. Просимо переадресувати запит на method@nplu.org
Питання №6192 Alla 04/07/2016 × 10:01
Доброго дня! Можливо, запитання не зовсім до Вас, але більше немає до кого звернутися….Нинішнього директора  нашої ЦБС звільнено рішенням сесії районної ради згідно п. 9 ст.36 КЗпП України. Звичайно, «нинішній – звільнений» директор буде претендувати на посаду керівника. Наразі, оголошено конкурс, почалася процедура формування конкурсної комісії.Згідно п.5 ст.  стаття 213(склад,порядок формування і повноваження конкурсної комісії) ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу. Ми провели збори, і обрали 3-х чоловік. Але згідно п. 8 цієї ж статті членом конкурсної комісії не може бути особа, яка є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс. То ж виходить, що члени трудового колективу  нашої ЦБС, не будуть брати участь у роботі конкурсної комісії, яка обиратиме директора нашої ЦБС? І ще одне запитання. Наші колеги, через це обмеження,  до складу конкурсної комісії  обрали  на загальних зборах трудового колективу  3-х працівників сільських закладів. Але засновниками цих закладів є сільські ради, і відповідно, їх працівники не є членами трудового колективу нашої  ЦБС, на посаду директора якої оголошено конкурс. Дякую.
Відповідь. Ви маєте право на загальних зборах трудового колективу обрати: членів творчих спілок, об’єднань, організацій у сфері культури; викладачів профільних внз; керівників (або фахівців) сільських закладів культури; бібліотечних працівників освітніх закладів; керівників, методистів обласних, міських бібліотек та інших ЦБС; керівників (або фахівців) музеїв, клубів, музичних шкіл тощо.
Питання №6191 Nadiya 04/07/2016 × 09:05
Дякую за оперативну відповідь на питання №6181. Хочу уточнити, який період історії України індексується в розділі 63.3(4Укр)63, а який в розділі 63.3(4Укр)64 і в якому джерелі знайти цю інформацію, адже в "Доповненнях і виправленнях до ББК. Таблиці для обласних бібліотек", якими користується наша бібліотека, індекси в розділі "Історія України" закінчуються періодом 63.3(4Укр)63-Незалежна Українська держава (серпень 1991 - ...)
Відповідь. За таблицями "ББК. Средние таблицы. Вып.1 60/63 С/Т Социальные науки в целом". - М., 2001. - 314с. - розділ 63.3(4УКР)63 охоплює період 1945-1991рр., розділ 63.3(4УКР)64 - 1991р. - ....

Ми користувались розділом 63.3(4УКР)63 за доповненнями, які ви вказуєте, до 2013 року, а потім прийняли методичне рішення і виділили розділ 63.3(4УКР)64 - період з 2013 р. - ....
Питання №6190 Zoya 04/07/2016 × 08:01
Спасибо за оперативный ответ на ворос №6188, хотим уточнить в случае когда книги берут не члены одной семьи (соседи друг другу, друзья, которые являются читателями библиотеки) можно ли руководиться "Организация работы централизованной библиотечной системы: инструкции и учетные формы" Раздел 3 § 1 пункт 9.
Заранее спасибо.
Відповідь. Ви маєте розробити і затвердити відповідне Положення. Затвердивши відповідні позиції ( у т.ч. із вищезгаданого посібника), Ви зможете використовувати їх у своїй практичній діяльності.
Питання №6189 Natali 02/07/2016 × 15:45
Я працюю директором ЦБС по безстроковому договору, відділ культури видав наказ про попередження про звільнення мене з посади згідно Закону України щодо запровадження контрактів в сфері культури. Чи є даний наказ правомірним? Якщо ні, то яким чином повинен діяти відділ культури щодо мене? Дякую за відповідь.
Відповідь. Припинення трудового договору є правомірним за одночасної наявності таких умов: 1) передбаченої законодавством підстави припинення трудового договору; 2) дотримання порядку звільнення; 3) юридичного факту припинення трудового договору (наказу чи розпорядження роботодавця, заяви працівника, відповідного документа особи, уповноваженої вимагати розірвання договору).

Таким чином, розірвати безстроковий трудовий договір відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпПУ неможливо. Автори Закону 955, зрозумівши допущену ними невідповідність у вказаному Законі, зареєстрували законопроект 4679, яким пропонується у п. 3 Прикінцевих положень Закону 955 слово «розірвати» замінити на «припинити». До внесення вказаних змін в Закон 955 правових підстав для припинення (розірвання) безстрокових трудових договорів із керівниками закладів культури не існує. Додатково див. відповіді на питання № 6187, 6185, 6184.
Питання №6188 Zoya 02/07/2016 × 07:55
Добрый день, мы публичная центральная библиотека цбс.
Вопрос: наш библиотека  не  является библиотекой семейного чтения, можно ли для обслуживания семей воспользоваться "Организация работы централизованной библиотечной системы: инструкции и учетные формы" Раздел 3 § 1 пункт 9 - "В тех случаях, когда читатель берет книги для членов своей семьи, на каждого из них заполняется формуляр читателя, на обороте которого член семьи указывает: "Поручаю брать книги (такому-то). Дата. Подпись.""
Заранее спасибо.
Відповідь. Як ми зрозуміли, мова йде про впровадження сімейного формуляра. Згідно ст. 20 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу « Бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами (положеннями), мають право самостійно: визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності».

Нормативною основою ведення «Сімейного формуляра», як одного з видів облікових документів організації обслуговування читачів , служить Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20 – 2000 «Бібліотечна статистика», (П.7.1.1). Такий формуляр сприяє залученню до бібліотеки нових читачів — членів родини. Бібліотека має затвердити та користуватись Положенням про «Сімейний формуляр». Пропонуємо опрацювати наступні джерела: Положення про «Сімейний формуляр» бібліотеки сімейного читання - філії № 18 Кіровоградської МЦБС /Режим доступу: http://citylib-kirovograd.com.ua/colleague/work/222-formular ; Положення про «Сімейний формуляр» Костянтинівської ЦМПБ (Донецька область)/Режим доступу: http://konstlib.net/node/12338 ; «Положення про сімейний формуляр» МПБ ім.. Лесі Українки (м. Київ)/ Режим доступу: http://kiev.convdocs.org/docs/2866/index-125808.html .
Питання №6187 Nadiya 01/07/2016 × 10:17
Я працюю директором ЦБС без контракту. Щоб прийняти участь в конкурсі по переведенню на контракт керівних працівників культури, мені пропонують написати заяву на звільнення за власним бажанням.Чи правомірно це? Дякую за відповідь.
Відповідь. Не правомірно. Подача працівником заяви про розірвання трудового договору повинна бути добровільною. Якщо ж людина не має бажання втрачати роботу, заяву писати вона не повинна.

Якщо роботодавець примушує працівника писати заяву про звільнення і працівника ще не звільнено, він може звернутися із скаргою:

- до територіальної державної інспекції праці, яка здійснює державний контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності (положення про державну інспекцію праці Міністерства праці і соціальної політики, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 2 серпня 1996 р. №906);

- до органів прокуратури, яка здійснює прокурорський нагляд за додержанням конституційних прав громадян, у тому числі право на працю (ст. 43 Конституції України);

- до профспілкових організацій, членом якої є працівник (ст. 11 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

У разі, коли працівника примусили написати заяву про звільнення за власним бажанням, він може звернутися за захистом трудових прав безпосередньо до місцевого суду в місячний термін з дня вручення копії наказу про його звільнення або з дня видачі трудової книжки (ст. 233 КЗпП).
Питання №6186 LINA 01/07/2016 × 08:50
Доброго дня! Два роки мене призначили в. о. директора ЦБС, прошу відповіді на таке запитання,  згідно законодавства який термін я маю право в. о. директора ЦБС?
Відповідь. У разі звільнення керівника закладу порядок виконання обов'язків за його посадою регламентується нормами роз'яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати тимчасового замісництва» від 29.12.65 р. № 30/39. Призначення працівника виконувачем обов'язків можливе до затвердження його на цій посаді вищим органом управління на строк не більше двох місяців. Якщо працівник виконує обов'язки більше двох місяців, є підстави вважати, що він затверджений на цій посаді, хоча відповідного документа не було видано. Про це свідчить і судова практика.

Пропонуємо перечитати зміст наказу щодо Ваше призначення: уточнити формулювання (про призначення в.о. або покладання обов'язків); чи було визначено строк переведення.
Питання №6185 Vika 01/07/2016 × 08:12
Якщо, згідно чинного законодавства, конкурс можна не проводити, чи треба підписувати контракт з діючим директором ЦБС на 5 років?
Відповідь. На сьогоднішній день призначення нового керівника бібліотеки відбувається шляхом укладення з ним контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу. Проблемне питання – звільнення діючих керівників бібліотек, які були працевлаштовані на умовах безстрокового трудового договору. Ми сподіваємось, що найближчим часом будуть внесені відповідні зміни до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» (№ 955-VIII), які дозволять запобігти виникненню непорозумінь і конфліктних ситуацій.
Питання №6184 Alla 30/06/2016 × 15:44
Доброго дня!
Директорів комунальних закладів культури, в тому числі і ЦБС, звільнено рішенням сесії районної ради згідно п. 9 ст.36 КЗпП України  (підстави, передбачені іншими законами).
Чи правомірна ця підстава і що робити "колишнім" директорам, оскільки вже оголошено конкурс на вакантні посади? Адже якщо вони не виграють конкурс, то взагалі залишаться без роботи....


Відповідь. Розірвати безстроковий трудовий договір відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпПУ неможливо. Автори Закону 955, зрозумівши допущену ними невідповідність у вказаному Законі, зареєстрували законопроект 4679, яким пропонується у п. 3 Прикінцевих положень Закону 955 слово «розірвати» замінити на «припинити».

До внесення вказаних змін в Закон 955 правових підстав для припинення (розірвання) безстрокових трудових договорів із керівниками закладів культури не існує.

Відповідно до статті 233 КЗпП України у справах про звільнення працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в місячний термін із дня вручення йому копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

Вигравши суд, згідно зі статтею 235 КЗпП України рішення про поновлення незаконно звільненого працівника підлягає негайному виконанню.
Питання №6183 Olena 30/06/2016 × 12:26
Підкажіть, будь-ласка, як можна взнати адреси всіх бібліотек мережі публічних бібліотек Дніпропетровськj] області? Кому/куди писати запит? Дякую.
Відповідь. Сайт «Бібліотечному фахівцю», розділ - Бібліотеки України, лінк – Дніпропетровська область; розділ на сайті Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія – Дніпропетровщина, лінк – Бібліотеки.
Питання №6181 Nadiya 30/06/2016 × 10:01
Як зашифрувати по ББК книги, присвячені подіям на Донбасі та АТО 2014-2016 рр.? Дякую.
Відповідь. Книги, присвячені подіям на Донбасі та АТО 2014-2016рр. індексуються за таблицями ББК для масових бібліотек так : 63.3(4УКР)64-68 Збройні конфлікти - Історія - Україна - 2014-2016рр.,

а також можна додати

63.3(4УКР55)64 Донбас - Історія - 2014-2016рр.
Питання №6180 Tamara 29/06/2016 × 12:31
Я працюю на посаді директора ЦБС протягом 11 років, освіта середня спеціальна на безстроковому трудовому договорі.. Чи можуть мене звільнити з посади згідно Закону України щодо запровадження контрактів в сфері культури чи можлтво зі мною укласти контракт терміном на 5 років без проведення конкурсу? Які законодавчі акти це гарантують? Дякую.
Відповідь.1. Припинення трудового договору оформляється наказом. В наказі має бути зазначено причину звільнення. Враховуючи, що нам не відома причина Вашого звільнення, ми не можемо говорити про законність чи не законність прийнятого рішення. 2. Майбутнього керівника визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору (див. ст. 21² ЗУ «Про культуру»). 3. Стаття 21-1. ЗУ «Про культуру» визначає вимоги до керівника державного чи комунального закладу культури: особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Питання №6179 IRA 29/06/2016 × 12:25
Я працюю директором ЦБС без контракту. Щоб прийняти участь в конкурсі по переведенню на контракт керівних працівників культури пропонують мені написати заяву на звільнення за власним бажанням.Чи правомірно це? Дякую за відповідь.
Відповідь. Змушуючи працівника написати заяву про звільнення за власним бажанням, роботодавець порушує трудове законо­давство України, оскільки це рішення – волевиявлення працівника, а не роботодавця (див. ч. 1 ст. 38 КЗпП). Додатково на Вашу ел. скриньку надіслано лист.
Питання №6172 Olga 25/06/2016 × 17:51
Добрий день, підкажіть будь ласка які етапи створення електронного каталогу в бібліотеці ВНЗ з нуля? І чи є зараз (на 2016 рік) у Києві діючі курси Ірбіс (каталогізація або повний курс підвищення кваліфікації з ухилом на бібліографію) ? Де вони проходять, термін проходження, ціна? Що потрібно що б потрапити на ці курси?
Відповідь. НПБУ не використовує ІПС «ІРБІС». Тому, пропонуємо проконсультуватись з фахівцями методичного відділу наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка, яка здійснює загальне методичне керівництво бібліотеками вищих навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації всіх систем та відомств: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/about/metod.php3 та ознайомитись з напрацюваннями колег Державної науково-технічної бібліотеки України /Режим доступу: http://www.gntb.gov.ua/ua/, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки /Режим доступу: http://www.lib.zt.ua/node/820 , з «Школою ІРБІС» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки /Режим доступу: http://libr.rv.ua/index.php?name=Contact .

Також, пропонуємо опрацювати видання: Ігнатюк, М. В. Методика заповнення полів в автоматизованій бібліотечній системі «ІРБІС»: методичні рекомендації і приклади / М. В. Ігнатюк. – Житомир:ЖОУНБ ім. О. Ольжича, 2009. – 50 с. : табл. – (Ресурси та послуги сучасної бібліотеки; вип. 5); ИРБИС 64. Примеры библиографических записей / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова, Отд. обраб. лит. и орг. кат. ; сост. : Ефимова А.А., Петялин А.Н. – Ч. 1. – Ярославль : ЯОУНБ, 2011. – 68 с.
Питання №6171 Nonna 24/06/2016 × 21:35
Прошу допомогти. ЦБС 5 років тому було децентралізовано. Через п’ять років в бібліотеці проведено переоблік. Нестача складає 6 тис. книг. Нова завідувачка бібліотеки була призначена пізніше. Хто має відповідати? Дякую.
Відповідь. 1. Пропонуємо перевірити акти прийому-передачі майна під час децентралізації і уточнити: хто приймав майно ; кількісну величину переданого бібліотечного фонду. Також, варто переглянути акти на вилучення документів за 5 років і перевірити рух БФ по Книзі сумарного обліку БФ.

2. Пропонуємо по Книзі сумарного обліку БФ звірити загальну кількість БФ, а також його розподіл за видами (книги і брошури + періодичні видання + ел. документи тощо).

3. Дозволимо нагадати, що відповідно Розділу ІV. П. 7 «ПОЛОЖЕННЯ про інвентаризацію активів та зобов’язань» (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14/page ): бюджетними установами у разі встановлення нестач або втрат, які виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали протягом 5 днів після встановлення нестач і втрат передаються правоохоронним органам, а на суму виявлених нестач і втрат подається цивільний позов.
Питання №6170 ludmila 24/06/2016 × 19:30
На должность заведующей библиотекой оглашён конкурс. Кандидаты подавшие документы не отвечают требованиям ст.21/1 ЗУ "Про культуру", правомерны ли действия конкурсной комисии которая допустила этих кандидатов к участию в конкурсе?
Відповідь. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника державного чи комунального закладу культури. Також, усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту органу управління, які передаються конкурсній комісії. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21-1 цього Закону, за рішенням конкурсної комісії.
Питання №6169 Elena 24/06/2016 × 09:11
Добрий день, мене звати Олена, працюю я завідувач господарством в ЦБС вже 5 років, за ці 5 років мені не разу не платили матеріальну допомогу, не давно на вашому сайті прочитала, пост з темою матеріально допомогою, і зрозумів що мені повинні платити, так ось виникло не скільки питань
1) Скажіть якими документами можуть підтвердити, що мені повинні платити матеріальну допомогу, так як керівництво каже що мені не належить
2) Скажіть чи можуть мені повернути гроші за ті роки які мені не давали матеріальну допомогу?
3) Я хотіла подивитися колективний договір, але мені його не хто не показує, кажуть що це не належить, чи так це?
Відповідь. 1). Виплату допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати) працівникам бібліотек (у т.ч. зав. господарством ЦБС, прибиральницям, гардеробницям, інженерам і т.п.) регулюють: ст. 30 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (від 27.01.1995 № 32/95-ВР, із змінами), п.4-б Постанови КМ України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", п.3-б Наказу Міністерство культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (від 18.10.2005 N 745, із змінами), Колективний договір. Положення колективного договору поширюються на всіх працівників ЦБС. Також, пропонуємо ознайомитись із статтею ученого секретаря НПБУ Н.І.Розколупи «Щорічні відпустки працівникам бібліотек (юридична консультація)» в журналі Бібліотечна планета. – 2011. - № 3. – С. 33-35 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=2541 .

2). Згідно зі ст. 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний: роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором. На осіб, які представляють роботодавця чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання щодо колективного договору, угоди, накладається штраф, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади (див. ст. 41² Кодексу України про адміністративні правопорушення (від 07.12.1984 № 8073-X , із змінами), ст. 18 Закону України «Про колективні договори і угоди» (від 01.07.1993 № 3356-XII, із змінами).

3). Функції та права органів державного фінансового контролю (Держфінінспекція) передбачають широкий спектр питань, які вони перевіряють, зокрема: чи здійснюється оплата праці працівникам бюджетних установ на підставі нормативно-правових актів й умов колективного договору?
Питання №6168 Natali 24/06/2016 × 08:47
  Доброго дня, шановні колеги.
У мене 2 запитання, на які не знаю відповіді.
1. Зав. дитячою бібліотекою знаходиться на лікарняному 2 місяці, (травма хребта) і ще  буде хворіти не менше 3 місяців. А з нею треба проводити конкурс і контракт.    Я  не маю юридичних підтверджень, що маю право звільняти  хвору людину з посади, знаючи наперед, що вона не зможе прийняти  участь у конкурсі, а оскаржити в суді мої дії зможе напевно.
2 . Зав. бібліотекою філією з сьогоднішнього дня йде на лікарняний (з подальшою  декретною відпусткою). Які мої дії? Через 2 місяці звільняти і заключати контракт з іншою особою? Не думаю, що це правильно. На безстроковому трудовому договорі я взяла б людину тимчасово, а контрактів тимчасових мабуть не буває, і як почуватиме себе звільнена молода мама? Не знаю, де знайти відповідь на ці питання.
Відповідь. На нашу думку, Вам не варто звільняти завідувачів бібліотек-філій, які скоріш за все були працевлаштовані на умовах безстрокового договору. Також, ст. 40 КЗпП України передбачено, що не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 цієї статті).
Питання №6166 Raisa 23/06/2016 × 20:12
Підкажіть, скільки сторінок має містити брошура? Дякую.
Відповідь. Відповідно п. 4.12.2 ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять: брошура – книжкове видання обсягом понад 4 сторінки.
Питання №6165 Alina 23/06/2016 × 19:36
Доброго дня! Чи відомі Вам бібліотеки ОТГ, які отримують державну субвенцію на покращення свого матеріально-технічного становище? Буду дуже вдячна.
Відповідь. За попередньою інформацією Мінрегіону, комісією було розглянуто заявки :

Реконструкція даху і фасаду Народного дому с. Лановичі, Самбірського району, Львівської області ;

Капітальний ремонт шатрового даху клубу в селі Товстолуг Тернопільського району (ДФРР 222,789 тис. грн.);

Задоволення потреб населення району у інформаційно-технологічних послугах шляхом створення мережі інформаційно-комп’ютерних центрів на базі бібліотек Мар’їнського району, Донецької обл. (проектом передбачається відкриття мережі інформаційно-комп’ютерних центрів, загальною кількістю комп’ютерів – 40 шт, в 14 населених пунктах Мaр`їнського району);

Створення інформаційно-культурного центру об'єднаної територіальної громади на базі Мокрокалигірської сільської бібліотеки .
Питання №6163 Valya 22/06/2016 × 09:35
Щиро вдячна за відповідь на запитання  6156 !
Питання №6162 Igor 22/06/2016 × 08:27
Добрий день, побачив питання по тендерам, і хотів теж дізнатися на рахунок цього.
Я працюю інженером програмістом в ЦБС і я секретар в комісії по закупкам по всій культурі (туди входить бібліотеки, музей, клуби, відділ культури, бухгалтерія), в мої обов'язки входить набирати протоколи і виставляти на prozzoro закупівлі. Чи повинні за це як то заохочувати
Відповідь. Застосування заходів заохочення є правом, а не обов’язком власника або уповноваженого ним органу. На нашу думку, директор ЦБС або її мають звернути увагу на ст. 2 Закону України «Про оплату праці» (№108/95-ВР від 24 березня 1995 року), яка передбачає: додаткову заробітну плату - винагороду за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій; інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Питання №6161 Tetjana 21/06/2016 × 15:19
Добрий день!Чи можна під час переобліку БФ здійснювати списання літератури,а також обліковувати  подарункові видання,чи це все можна робити лише після проведеного переобліку. Переобліки БФ інколи тривають роками
Відповідь. 1. Ви не можете під час інвентаризації БФ здійснювати «списання літератури,а також обліковувати подарункові видання». Відповідно до «ПОЛОЖЕННЯ про інвентаризацію активів та зобов’язань» (затверджено наказом Міністерства фінансів від 02.09.2014 № 879 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 ) Ви маєте до початку перевірки фактичної наявності активів: завершити обробка всіх документів щодо руху активів та сформувати останні на момент інвентаризації реєстри прибуткових і видаткових документів; визначити залишки на дату інвентаризації. Також, матеріально відповідальні особи мають надати в інвентаризаційному описі розписки про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на активи здані в бухгалтерію, що всі цінності, які надійшли під їх відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані.

Дії, щодо вилучення або оприбуткування майна Ви маєте здійснювати після завершення інвентаризації.

2. Дозволимо нагадати, що інвентаризація БФ не може тривати роками. Інвентаризація бібліотечних фондів за рішенням керівника підприємства за встановленим ним графіком може проводиться протягом року. Інвентаризація книжкових пам’яток проводиться щороку. За наявності обсягу бібліотечних фондів від 100 до 500 тис. одиниць інвентаризація може проводитись протягом п’яти років з охопленням щорічно не менше 20 відсотків одиниць, а понад 500 тис. одиниць - протягом десяти років з охопленням щорічно не менше 10 відсотків одиниць.
Питання №6160 Olga 21/06/2016 × 12:45
Вітаю вас, я директор однієї з ЦБС, і у нас виникло спірне питання, скажіть чи належить таким співробітникам ЦБС матеріальна допомога в розмірі окладу на відпустку і додаткові дні до відпустки
- Інженер програміст
- Адміністратор БД
- Завидющі господарством
- технічний персонал
Відповідь. Вищезазначені працівники будуть мати право на виплату допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати), якщо це прописано в Колективному договорі і передбачено фондом оплати праці на поточний рік.

Про надання додаткових днів до відпустки Ви можете ознайомитись у статті ученого секретаря НПБУ Н.І.Розколупи «Щорічні відпустки працівникам бібліотек (юридична консультація)» в журналі Бібліотечна планета. – 2011. - № 3. – С. 33-35 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=2541 .
Питання №6159 Sergiy 21/06/2016 × 12:24
Добрий день, я працюю завідуючого господарством в ЦБС, і мене в цьому році призначили главою в комісії по закупівлі, тобто я постійно виставляю на закупівлю на сайті prozzoro, хоч я не хотів бути. Скажіть за це повинні доплачувати, так як я виконую те що не передбачено в моїй посадовій інструкції, якщо повинні доплачувати то скільки?
Відповідь. На нашу думку посадова інструкція завідуючого господарством серед завдань і обов’язків має передбачити пункти, пов’язані із організацією забезпечення ЦБС усіма необхідними для її виробничої діяльності матеріальними ресурсами, виконанням окремих доручень дирекції тощо. Ваші посадові обов’язки змінили не зміст, а форму регулювання процедури закупівель. Тобто, Ви перейшли з «паперової» процедури закупівель на електронну систему. Ваш роботодавець має забезпечити Ваше навчання, зокрема, як проводити та брати участь у закупівлях, як користуватися системою електронних закупівель. Для цього діють тренінги та семінари в областях.

Доплати за виконання своїх безпосередніх обов’язків – не існує. Преміювання провадиться відповідно до Положення про преміювання, що діє в ЦБС.
Питання №6158 olga 21/06/2016 × 10:23
http://biblio-stor.cv/ua
Доброго дня, шановні колеги! У нас з кожним днем виникає все більше нюансів зі змінами до закону "Про бібліотеки і бібліотечну справу" у питанні контрактної форми роботи та конкурсної процедури призначення директора ЦБС. До прикладу: восени поточного року закінчується контракт у нинішнього директора ЦБС. Конкурсна комісія призначить цього ж директора або іншого директора ЦБС і підпише з ним контракт на 5 років. А у 2017 році ЦБС ліквідовується у зв'язку з проведенням реформи децентралізації і ми не знаємо як буде організовано бібліотечне обслуговування у об'єднаних територіальних громадах. Як бути з контрактом у даному випадку? Чи може не варто цього року проводити конкурс, а може призначити діючого директора виконуючим обов'язки директора на період проведення реформи? Якщо піти таким шляхом чи не втрачає директор надбавку до заробітної плати .
 Інше питання - питання конкурсного відбору: якщо заяв від інших кандидатів не надійде - чи правомірним буде призначення на посаду директора нинішнього директора, звісно якщо він подасть свою кандидатуру?
Відповідь. 1. Враховуючи, що строковий договір з директором ЦБС закінчується восени поточного року, призначення нового керівника має відбутися шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

2.Чому Ви вирішили, що у 2017 році ЦБС буде ліквідовано? Якщо у Вас передбачається утворення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) – це не означає ліквідацію ЦБС. У таких умовах можливе збереження ЦБС (якщо передбачається один район – одна громада), можлива і реорганізація ЦБС (якщо в районі передбачається одна або де кілька ОТГ). Тому варто пам’ятати, що зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників.

3. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу культури. Для цього необхідно надати необхідні документи для участі у конкурсі. У статтях 21² - 21⁵ ЗУ «Про культуру» нічого не сказано про необхідну кількість кандидатів.
Питання №6157 Eugenia 20/06/2016 × 16:34
Як потрібно обліковувати подарований бібліотеці комп’ютер? Як одну одиницю чи окремо кожну його складову (клавіатуру, монітор, системний блок). Дякую.

Відповідь. Можна обліковувати двома варіантами: 1) як єдиний об’єкт основних засобів (див. абз. 2 п.1 розд. ІІ НС 121); 2) обліковувати відокремлено кожен актив, з якого складається комп’ютер, виходячи з функціональної самостійності та різного строку експлуатації.
Питання №6156 Valya 17/06/2016 × 10:58
Доброго дня !Я працюю на посаді директора ЦБС із 2003 року.І  мене цікавить як повинно все проходити у зв"зку з виконанням закону про призначення керівників закладів культури на основі конкурсного відбору ?Звільнення.призначення?Я спілкувалась із своїми колегами то одних до проведення конкурсу відправляють на біржу ,інших на тимчасово виконуючих обов"язки,а ще інших переводять на вакантні посади.І ніхто не знає як має бути вірно .Адже все має робитись відповідно Закону і на мою думку у всіх одикаково?Як же насправді все це повинно бути?Дякую!
Відповідь. Лист надіслано 21.06.2016р о 15.15.
Питання №6155 Katerina 17/06/2016 × 07:55
В районі ряд сільрад об’єднались в ОТГ. Одна із колишніх голів сільради перейшла на роботу до бібліотеки. Чи зараховується до бібліотечного стажу робота на посаді голови сільради?
Відповідь. Робота на посаді голови сільради зараховується до загального стажу. Право на доплату бібліотечним працівникам за вислугу років він не дає.
Питання №6154 Maria 17/06/2016 × 05:30
У бібліотеці у чит/залі має відбутися капітальний ремонт. Зрозуміло, що під час ремонту будуть збільшено використання світла, води. Бібліотека на комунальні послуги має ліміти. Хто має їх оплатити? Буду вдячна за відповідь.

Відповідь. Вартість капітального ремонту відзначається на підставі національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (наказ Мінрегіону від 05.07.2013 № 293) . При складанні кошторису на проведення ремонту необхідно врахувати використання води і світла. Електроенергію мають врахувати при визначенні вартості машино-годин, а вартість води – у розцінках виконуваних робіт.
Питання №6153 Raisa 16/06/2016 × 18:36
Добрий день! Я працюю бібліотекарем ІІ кат. у бібліотеці за сумісництвом (0,5 окладу). Чи маю я право на додаткову відпусткув бібліотеці?

Відповідь. Працівник, який працює на умовах сумісництва працює за нормованим робочим часом, тому ненормований робочий час до нього не застосовується. У цьому випадку відпустка за ненормований робочий день не надається. Рекомендуємо ознайомитись із листом Мінпраці від 05.06.2008р. № 5305/0/14-08/06 /режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/docs/list_mpsp_530501408.pdf , листом Мінпраці від 03.09.2009 р. N 246/13/116-09 /Режим доступу: http://document.ua/shodo-roboti-za-sumisnictvom-doc865.html .
Питання №6152 Natalia 16/06/2016 × 13:50
http://reshetlib.at/ua
Доброго дня!
Відповідь. Лист надіслано 16.06.2016 р. о 16.45.
Питання №6151 rosa 16/06/2016 × 04:50
Чи можна зареєструвати авторство на бібліографічний покажчик, який підготувала бібліограф?

Відповідь. Пропонуємо бібліографу перечитати власну посадову інструкцію і ознайомитись із законодавчими положеннями щодо правового регулювання охорони та захисту об’єктів авторського права, створених в межах виконання службових обов’язків: ст. 429 Цивільного кодексу України /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page8 ; ст. 1, ст. 16 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» /Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 ; пунктами 24, 25 Постанови №5 Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10 .
Питання №6150 Katerina 15/06/2016 × 17:09
Роз’ясніть, а училище культури Союзу який рівень має на сьогодні? Дякую.
Відповідь. Технікум (училище) - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. вищий навчальний заклад першого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

коледж - вищий навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення; вищий навчальний заклад другого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
Питання №6149 Raisa 15/06/2016 × 16:45
Доброго дня! Поясніть, якщо на посаду директора РБ оголошено конкурс чи може директор працювати на посаді до того часу поки буде обрано нового керівника? Дякую.
Відповідь. Передумовою прийняття на роботу працівника є наявність вакантної штатної одиниці в штатному розписі за відповідною посадою (професією).
Питання №6148 Olga 15/06/2016 × 15:24
Чи мають право в бібліотеці використовувати отриманий грант на заробітну плату? Дякую.
Відповідь. Зазвичай, грант надається безоплатної безповоротно, на умовах, передбачених грантодавцем. Відповідно до п.4 ст. 13 Бюджетного кодексу України надходження у вигляді грантів відносяться до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ. Кошти, отримані у вигляді грандів, можна використовувати на організацію основної діяльності бібліотеки, а отже, і на формування структури заробітної плати. Згідно з положенням ч. 3 с. 2 ЗУ «Про оплату праці» (від 24.03.1995 № 108/95-ВР, із змінами /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 ) виплати в рамках грантів віднесено до інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Головне – належне оформлення документів, що супроводжують отримання гранта та проведення видатків відповідно до вимог бюджетного законодавства.
Питання №6147 Natalia 15/06/2016 × 14:22
http://reshetlib.at/ua
Доброго дня! Будь-ласка, ще поясність про переведення на контрактну форму роботи.
  Я директор районної ЦРБ, працюю на даній посаді 25 років, до заслуженого відпочинку залишилося  2 роки. Маю середню спеціальну бібліотечну освіту.
   Чи правомірно мене просто звільнити з даної посади?
   Ст. 24. Закону України "Про вищу освіту" від 05.03.2002 року №2984-111
говорить,що освіта в училищах і технікумах на території СРСР прирівнюється до неповної вищої освіти.
    Чи маю я право подавати документи на конкурс?
Зважаючи на дану ситуацію, який правовий захист я можу використати?
Відповідь. Просимо надіслати адресу Вашої ел. скриньки.
Питання №6146 Tany 15/06/2016 × 14:17
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, яка тривалість відпустки для бібліотекаря районної бібліотеки.  Скільки додаткових днів додають до щорічної відпустки. Чи є вони обов'язковими, чи мають право їх ненадавати. І на якій підставі?
Відповідь. Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про відпустку» (від 15.11.1996 № 504/96-ВР, із змінами /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ) щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Додаткова відпустка за особливий характер праці може надаватися працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених у Вашим Колективним договором. Додатково рекомендуємо ознайомитись із статтею ученого секретаря НПБУ Н.І. Розколупи «Щорічні відпустки працівникам бібліотек: (Юридична консультація» // Бібліотечна планета. – 2011. - № 3 Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=2541 .
Питання №6144 raisa 15/06/2016 × 11:11
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, правильно визначити тривалість відпустки для бібліотекарів. Раніше вона складала 31 день (24+7). Але працівники бібліотек працюють в режимі неповного робочого часу (6,4, 2 години замість 8 ). Тепер вони втратили право на 7 днів додаткової відпустки? Дякую заздалегідь за допомогу.
Відповідь. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки встановлюється колективним договором за кожним видом робіт, професій та посад.

Відповідно до пункту 2 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України N 7 від 10.10.97) ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботах з неповним робочим днем. При цьому не визначено будь-яких винятків залежно від часу зайнятості в таких умовах чи підстав встановлення такого режиму роботи. Таким чином, працівники, яким встановлено неповний робочий час шляхом зменшення тривалості робочого дня або шляхом зменшення тривалості робочого тижня з одночасним зменшенням тривалості робочого дня, не користуються правом одержання додаткової відпустки за особливий характер роботи, а саме за роботу в умовах неповного робочого дня.

Працівники, яким неповний робочий час встановлено лише шляхом зменшення тривалості робочого тижня, користуються правом одержання додаткової відпустки за особливий характер роботи, а саме за роботу в умовах неповного робочого дня, виходячи з конкретного кола обов'язків та обсягу виконуваної ними роботи.

Додатково рекомендуємо ознайомитись із Листом Міністерства соціальної політики України від 08.11.2013 р. N 480/18/116-13 /Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/4360-480.html, статтею ученого секретаря НПБУ Н.І. Розколупи «Щорічні відпустки працівникам бібліотек: (Юридична консультація» // Бібліотечна планета. – 2011. - № 3 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=2541 .
Питання №6143 Galina 14/06/2016 × 14:25
http://ounb.km.ua
Який шифр ББК буде мати книга Білінський Володимир  Броніславович "Москва Ординська", "Країна Моксель або Московія", "Україна-Русь: історичні дослідження"
Відповідь. Індекси ББК на книги Білінського В.Б.:

"Москва Ординська" - 63.3(4РОС)4 Росія - Історія - Середньовіччя + 63.5(4РОС) Росіяни - Етнографія

"Країна Моксель або Московія" - 63.3(4РОС) Росія - Історія + 63.5(4РОС) Росіяни - Етнографія

"Україна - Русь : історичні дослідження" 63.3(4УКР)4 Україна - Історія - Середньовіччя + 63.5(4УКР) Етнографія - Україна
StartПопередні10 previous pages [ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати