Бібліотечному фахівцю

каталог – систематизований перелік документів б/ф із зазначенням місць їх зберігання, що ведеться на паперових картках або в електронній формі
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №6151 rosa 16/06/2016 × 04:50
Чи можна зареєструвати авторство на бібліографічний покажчик, який підготувала бібліограф?

Відповідь. Пропонуємо бібліографу перечитати власну посадову інструкцію і ознайомитись із законодавчими положеннями щодо правового регулювання охорони та захисту об’єктів авторського права, створених в межах виконання службових обов’язків: ст. 429 Цивільного кодексу України /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page8 ; ст. 1, ст. 16 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» /Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 ; пунктами 24, 25 Постанови №5 Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10 .
Питання №6150 Katerina 15/06/2016 × 17:09
Роз’ясніть, а училище культури Союзу який рівень має на сьогодні? Дякую.
Відповідь. Технікум (училище) - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. вищий навчальний заклад першого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

коледж - вищий навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення; вищий навчальний заклад другого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
Питання №6149 Raisa 15/06/2016 × 16:45
Доброго дня! Поясніть, якщо на посаду директора РБ оголошено конкурс чи може директор працювати на посаді до того часу поки буде обрано нового керівника? Дякую.
Відповідь. Передумовою прийняття на роботу працівника є наявність вакантної штатної одиниці в штатному розписі за відповідною посадою (професією).
Питання №6148 Olga 15/06/2016 × 15:24
Чи мають право в бібліотеці використовувати отриманий грант на заробітну плату? Дякую.
Відповідь. Зазвичай, грант надається безоплатної безповоротно, на умовах, передбачених грантодавцем. Відповідно до п.4 ст. 13 Бюджетного кодексу України надходження у вигляді грантів відносяться до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ. Кошти, отримані у вигляді грандів, можна використовувати на організацію основної діяльності бібліотеки, а отже, і на формування структури заробітної плати. Згідно з положенням ч. 3 с. 2 ЗУ «Про оплату праці» (від 24.03.1995 № 108/95-ВР, із змінами /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 ) виплати в рамках грантів віднесено до інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Головне – належне оформлення документів, що супроводжують отримання гранта та проведення видатків відповідно до вимог бюджетного законодавства.
Питання №6147 Natalia 15/06/2016 × 14:22
http://reshetlib.at/ua
Доброго дня! Будь-ласка, ще поясність про переведення на контрактну форму роботи.
  Я директор районної ЦРБ, працюю на даній посаді 25 років, до заслуженого відпочинку залишилося  2 роки. Маю середню спеціальну бібліотечну освіту.
   Чи правомірно мене просто звільнити з даної посади?
   Ст. 24. Закону України "Про вищу освіту" від 05.03.2002 року №2984-111
говорить,що освіта в училищах і технікумах на території СРСР прирівнюється до неповної вищої освіти.
    Чи маю я право подавати документи на конкурс?
Зважаючи на дану ситуацію, який правовий захист я можу використати?
Відповідь. Просимо надіслати адресу Вашої ел. скриньки.
Питання №6146 Tany 15/06/2016 × 14:17
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, яка тривалість відпустки для бібліотекаря районної бібліотеки.  Скільки додаткових днів додають до щорічної відпустки. Чи є вони обов'язковими, чи мають право їх ненадавати. І на якій підставі?
Відповідь. Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про відпустку» (від 15.11.1996 № 504/96-ВР, із змінами /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ) щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Додаткова відпустка за особливий характер праці може надаватися працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених у Вашим Колективним договором. Додатково рекомендуємо ознайомитись із статтею ученого секретаря НПБУ Н.І. Розколупи «Щорічні відпустки працівникам бібліотек: (Юридична консультація» // Бібліотечна планета. – 2011. - № 3 Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=2541 .
Питання №6144 raisa 15/06/2016 × 11:11
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, правильно визначити тривалість відпустки для бібліотекарів. Раніше вона складала 31 день (24+7). Але працівники бібліотек працюють в режимі неповного робочого часу (6,4, 2 години замість 8 ). Тепер вони втратили право на 7 днів додаткової відпустки? Дякую заздалегідь за допомогу.
Відповідь. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки встановлюється колективним договором за кожним видом робіт, професій та посад.

Відповідно до пункту 2 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України N 7 від 10.10.97) ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботах з неповним робочим днем. При цьому не визначено будь-яких винятків залежно від часу зайнятості в таких умовах чи підстав встановлення такого режиму роботи. Таким чином, працівники, яким встановлено неповний робочий час шляхом зменшення тривалості робочого дня або шляхом зменшення тривалості робочого тижня з одночасним зменшенням тривалості робочого дня, не користуються правом одержання додаткової відпустки за особливий характер роботи, а саме за роботу в умовах неповного робочого дня.

Працівники, яким неповний робочий час встановлено лише шляхом зменшення тривалості робочого тижня, користуються правом одержання додаткової відпустки за особливий характер роботи, а саме за роботу в умовах неповного робочого дня, виходячи з конкретного кола обов'язків та обсягу виконуваної ними роботи.

Додатково рекомендуємо ознайомитись із Листом Міністерства соціальної політики України від 08.11.2013 р. N 480/18/116-13 /Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/4360-480.html, статтею ученого секретаря НПБУ Н.І. Розколупи «Щорічні відпустки працівникам бібліотек: (Юридична консультація» // Бібліотечна планета. – 2011. - № 3 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=2541 .
Питання №6143 Galina 14/06/2016 × 14:25
http://ounb.km.ua
Який шифр ББК буде мати книга Білінський Володимир  Броніславович "Москва Ординська", "Країна Моксель або Московія", "Україна-Русь: історичні дослідження"
Відповідь. Індекси ББК на книги Білінського В.Б.:

"Москва Ординська" - 63.3(4РОС)4 Росія - Історія - Середньовіччя + 63.5(4РОС) Росіяни - Етнографія

"Країна Моксель або Московія" - 63.3(4РОС) Росія - Історія + 63.5(4РОС) Росіяни - Етнографія

"Україна - Русь : історичні дослідження" 63.3(4УКР)4 Україна - Історія - Середньовіччя + 63.5(4УКР) Етнографія - Україна
Питання №6142 Tatiana 14/06/2016 × 10:06
Питання 6140.  nickola.tatiana@yandex.ya
Відповідь. Лист надіслано 14.06.2016р.
Питання №6141 Lyubov 13/06/2016 × 13:00
http://sites.google.com/site/libbobr/
Доброго дня! У нашому місті  утворилася ОТГ. З січня 2016 року по серпень 2016 року ОТГ надавала субвенцію районній раді для утримання закладів культури. Оскільки надання субвенції припинено і у бюджеті недостатньо коштів  працівники даної галузі отримали персональне повідомлення про переведення з 1 серпня 2016 року на 0,5 посадового окладу, кого на 0,25. Мене,директора районної бібліотеки, теж буде переведено на 0,5. Чи правомірні дії переводити керівника закладу на 0,5  посад. окладу? І чи проводиться конкурс на контрактну форму роботи якщо керівник працює у режимі неповної зайнятості?
Дякую
Відповідь. 1. Просимо уточнити: а) чи було передано бібліотеки до ОТГ? б)якщо бібліотеки не увійшли до складу ОТГ, а їх засновником залишилась райрада, то на якій підставі здійснювалось фінансування бібліотек за рахунок місцевого бюджету ОТГ, адже Бюджетним кодексом це не передбачено?

2. Переведення працівників на 0,5, 0,75ст. – це зміна істотних умов праці . Під змінами в організації виробництва і праці слід розуміти об’єктивно необхідні дії власника або уповноваженого ним органу, обумовлені за загальним правилом, впровадженням нової техніки, нових технологій, вдосконаленням структури підприємства, установи, організації, режиму робочого часу, управлінської діяльності, що спрямовані на підвищення продуктивності праці, поліпшення економічних та соціальних показників, запобігання банкрутству і масовому вивільненню працівників та збереження кадрового потенціалу в період тимчасових зупинок у роботі та приватизації, створення безпечних умов праці, поліпшення санітарно-гігієнічних умов.

Якщо зміни в організації виробництва і праці відсутні, роботодавець не має права змінювати істотні умови праці. 3. Якщо РБ залишилась у підпорядкуванні районної ради, а чисельність жителів району є меншою 5000 – конкурс не проводиться. Додатково див. відповіді на питання № 6113, 6133.
Питання №6140 Tatiana 13/06/2016 × 08:23
До питання 6136.
1. В ОТГ утворено Центральну бібліотеку з однією філією.
2. Кількість населення ОТГ - 3855, діти - 532. До кінця року планується, ще приєднання двох сільрад, з населенням 1500,  в яких є 2 бібліотеки.
3. До мого  відома не доведено обсяг асигнувань на оплату праці працівників ЦБ.
4. Розроблено  статут про бібліотеку, яке передбачає основні напрями діяльності -  комплектування, облік БФ, довідкове та інформаційне обслуговування громади і т.п.
 5. Утворено відділ культури в ОТГ.
Відповідь. Просимо надати точну адресу ел. скриньки для відправки листа.
Питання №6139 vera 12/06/2016 × 12:55
Шановні колеги! Підкажіть відносно списання бібліотечного фонду в самостійній бібліотеці ОТГ. Хто має затверджувати акти? Дякую.
Відповідь. Якщо йдеться про списання комунального майна, то акти на його списання залежно від його вартості можуть бути затверджені:

або безпосередньо керівником бюджетної установи (див. Статут або Положення про бібліотеку ОТГ, а також посадову інструкцію керівника бібліотеки);

або посадовою особою, уповноваженою приймати рішення щодо управління об’єктами комунальної власності (головою ОТГ або нач. відділу культури).
Питання №6138 Lubov 10/06/2016 × 14:29
Доброго дня.У районі створена об"єднана територіальна громада. Під час реорганізації ЦБС до ОТГ відійшли 4 бібліотеки та утворили Публічну бібліотеку з трьома філіями. Новостворену бібліотеку очолює директор.Книжковий фонд та матеріальні цінності передані згідно рішення сесії районної ради до ОТГ. Прошу дати відповідь на такі запитання:
1.Куди буде звітувати новостворена публічна бібліотека ОТГ?
2.Хто займатиметься організаційно-методичними питаннями новоствореної публічної бібліотеки?
Відповідь. 1. До створеного ОТГ органу управління культурою – управління (відділу, сектору), а також до регіональної ОУНБ.

2. В першу чергу - ПБ ОТГ. Завданнями і функціями управління (відділу, сектору)культури ОТГ передбачено стимулювання професійного зростання бібліотечних працівників, забезпечення підвищення кваліфікації безпосередньо у роботодавця або в навчальних закладах, як правило, не рідше ніж один раз на п’ять років; проведення атестації. Також, методичне та інформаційне забезпечення здійснює методична служба ОУНБ.
Питання №6137 Анна 09/06/2016 × 18:20
Доброго дня шановні колеги! Підкажіть, будь ласка, хто має право використовувати кошти за здану макулатуру та металобрухт? Дякую.
Відповідь. Реалізація макулатури — це операція, пов'язана із передачею права власності на неї іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів; кошти, отримані від здачі макулатури, зараховуються до доходів спеціального фонду кошторису бібліотеки.

Бюджетна установа, яка утримується за рахунок місцевих бюджетів (бюджетів ОТГ, районних, міських бюджетів), повинна відрахувати до місцевого бюджету частину коштів за здані у вигляді брухту і відходів золота, платини, металів платинової групи, а також дорогоцінного каміння - 80 % ; за здане у вигляді брухту відходів срібла – 50 %. Решта коштів залишається у розпорядженні бібліотеки. Кошти, отримані від здавання брухту чорних, кольорових металів та їх сплавів, повністю залишаються у розпорядженні бюджетної установи.

Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету (див. п. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. N 2456-VI). Власні надходження бюджетних установ використовуються на: ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти; господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв; організацію основної діяльності бюджетних установ .
Питання №6136 Tatiana 09/06/2016 × 11:01
Доброго дня! Я  призначена директором  публічної бібліотеки  ОТГ. До цього час була бібліотекарем бібліотеки - філії ЦБС.  До складу нашого новоутвореного закладу входить центральна бібліотека і бібліотека - філія. Штат - директор і бібліотекар філії. Який приблизно повинен бути  штатний розпис?  Як я розумію, то повинен бути хоча б бібліотекар центральної б-ки?
Відповідь. Просимо уточнити: 1) в ОТГ чи в окремому селі, яке увійшло до ОТГ, утворено Центральну бібліотеку з однією філією?

2) яка кількість населення у Вашій ОТГ (в т.ч. дітей)?

3) чи доведено до Вашого відома обсяг асигнувань на оплату праці працівників ЦБ (фонд оплати праці)?

4) чи розроблено Положення (або статут) про бібліотеку, яке передбачає основні напрями діяльності (наприклад, комплектування, облік БФ, довідкове та інформаційне обслуговування громади і т.п.)?

5) чи утворено відділ культури в ОТГ ?
Питання №6135 Любовь 08/06/2016 × 12:38
Розясніть будь ласка ситуацію. Я взяла відпустку за власний рахунок на 2 тижні, але захворіла і взяла лікарняний. Директор бібліотеки пояснила, що мій лікарняний не буде проплачено. На якій підставі, адже я маю трудовий стаж 10 років?
Відповідь. Стаття 23 Закону України від 23.09.1999 р. № 1105-XІV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлює підстави для відмови в наданні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності (див. п.6).
Питання №6134 NELLU 07/06/2016 × 14:33
Доброго дня шановні колеги!
Будь ласка, надайте роз'яснення, як заповнити електронну систему моніторингу базової мережі публічних бібліотек України (ЕСМАР) у разі проведення безоплатної передачі матеріальних цінностей у межах централізованої бібліотечної системи з однієї бібліотеки-філії до іншої. В сумарному та індивідуальному обліку бібліотеки-філії, що передає літературу  відображено вибуття, а в обліку бібліотеки-філії, яка приймає – його надходження. У звіті 6-НК передача матеріальних цінностей у надходженні і вилученні по ЦБС не відображаються, а надається загальний кількісний рух бібліотечного фонду. Дякую.
Відповідь. Вас не мають турбувати показники по ЦБС. Відповідно п. 4.5 Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (затверджено Наказом МКТ України від 03.04.2007 N 22) кожна бібліотека-філія має власну Книгу сумарного обліку БФ. У сумарній книзі мають відображатися усі процеси надходжень і вибуття з БФ. Тобто, відповідно до власної Книги сумарного обліку, кожна бібліотека-філія заповнює в ЕСМаР показники щодо руху БФ самостійно.
Питання №6133 Galina 07/06/2016 × 08:35
http://shatsk.at.ua
Доброго дня!

На основі якої статті КЗпП України повинні попередити директора централізованої бібліотечної системи про припинення безстрокового трудового договору ( відповідно до Закону України від 28.01.2016 року
№ 955 -YIII,п.ІІ Прикінцевих положень) і чи має право директор, якщо він подає свою кандидатуру на конкурс, працювати на даній посаді до оголошення результатів конкурсу.
Буду дуже вдячна за відповідь.
Відповідь. Нам не відома така стаття КЗпП. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника закріплено у ст. 40 КЗпП. Пропонуємо ознайомитись із листом, надісланим на Вашу ел. скриньку 07.06.2016 р. о 17.15.
Питання №6132 Lyudmila 05/06/2016 × 13:05
Доброго дня! Типові посадові інструкції завідувача відділу хіба може затверджувати зас. директора, якщо він повинен складати цю інструкцію на завідувача. Затведжувати має ж директор? Дякую заздалегідь на відповідьk
Відповідь. Затверджує керівник, якому делеговані дані повноваження. Зазвичай – це директор бібліотеки. Пропонуємо перечитати посадову інструкцію заступника директора.
Питання №6131 kseniya 04/06/2016 × 09:31
До питання № 6120.
Відповідно до п. 1 ч. І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" частину першу статті 36 Кодексу законів про працю України доповнили пунктом 9. Згідно нього і потрібно звільняти керівників закладів культури.
Коментар по застосуванню  цього закону на практиці читайте в газеті "Бухгалтерія:бюджет" від 16.05.2016 року № 19. Кому потрібно пишіть на пошту скину сканер цієї статті.

Відповідь. Шановна пані Кseniya! Ми надіслали лист-відповідь на Вашу ел. скриньку 06.06.2016р. о 13.40. Сподіваємось, що Ви дослухаєтесь до наведених пояснень з правової точки зору, а не "експертних" та не будете поспішати розповсюджувати скан статті із поважної газети "Бухгалтерія:бюджет" .
Питання №6130 Anatoliy 04/06/2016 × 08:42
Доброго дня. Працюю бібліотекарем в школі на 0,5 стаки. Чи маю я право на одержання  допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати), чи відповідно 0,5ставки заробітної плати? Дякую.
Відповідь. Відповідь. Розрахункова величина для нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді (тобто, з 0,5 ст.). Пропонуємо ознайомитись з Листом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.08.2009 р. N 506/13/84-09 "Щодо нарахування матеріальної допомоги для оздоровлення" / Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN49483.html .
Питання №6129 Mariya 03/06/2016 × 19:31
Доброго дня!Я працюю бібліотекарем в коледжі, нашу завідуючу звільняють і можливо мене переведуть на ії місце. Які документи вона має мені передати, на що слід звернути особливу увагу при передачі? Дякую за відповідь!
Відповідь. Відповідно п.7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 )проведення інвентаризації є обов’язковим у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни керівника колективу.

В акті приймання-передачі справ, документів та майна обов'язково зазначаються такі дані: стан ведення поточного діловодства та збереження документів (Положення про бібліотеку, посадові інструкції, Правила користування бібліотекою, Паспорти каталогів і картотек, Книга сумарного обліку БФ, Зошит обліку видань одержаних від читачів замість загублених, Акти на списані документи тощо); кількість переданих печаток, штампів; опис матеріальних цінностей та іншого майна; бази даних (спеціалізовані програми, інтернет-ресурси тощо). Зазначені відомості базуються на підтвердних документах роботи комісії (інвентаризаційних описах основних засобів та інших нематеріальних активів, номенклатури справ, актів, довідок), які є невід'ємною частиною акта приймання-передачі. Акт приймання-передавання справ під час зміни керівника підписується особами, які здають і приймають справи, членами комісії. У випадку виявлення нестачі справ, обладнання та інвентарю бібліотеки комісія негайно інформує керівника коледжу для вжиття заходів щодо пошуку документів та майна архіву. Також, у разі коли керівник, що передає або приймає справи, документи або майно має власні заперечення, він викладає їх письмово при підписанні акта. Ці заперечення розглядає комісія та приймає рішення з цього питання.

Додатково пропонуємо ознайомитись із «Юридичною консультацією» ученого секретаря НПБУ Н. І. Розколупи (Бібліотечна планета.- 2008.-№4.-С.35-36) /Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-42.pdf).
Питання №6128 Valentina 03/06/2016 × 10:45
Уродженець нашої області пише історичні дослідження про Російську імперію. Яким чином у шифрі 63.3(4РОС)4 (територіально-типових діленнях) відмитити, що він є краєзнавчим письменником, чи достатньо лише предметної рубрики, що він є краєзнавчим письменником
Відповідь. Якщо Ваш земляк пише історичні дослідження, то рекомендуємо Вам поставити його як історичного краєзнавця: 63.1(4УКР-4…) – Історіографія. Історичне краєзнавство. Персоналії істориків і їх погляди.

Це у тому випадку, якщо у книзі є біографія автора. Якщо її немає то індекс і рубрику ставити не потрібно. Але якщо Ви хочете його відмітити, бо він є Вашим земляком, то тоді основний індекс буде на зміст книги, а додатковий індекс на автора, як історичного краєзнавця.

Гол. бібліотекар ВК – Різніченко С.О.
Питання №6127 Olga 02/06/2016 × 15:31
Шановні колеги! Підскажіть відносно опису статей з періодики в електронному каталозі. До Персоналії вводиться тільки література про життя і діяльність данної людини, чи і література про вивчення її творчості, сценарії, тобто вся література де згадується данне призвіще. Як правильно? Ви просили уточнити, яка АІБС використовується у нашій бібліотеці? Використоаується ІРБІС/
Відповідь. Ми так і не зрозуміли ключової фрази «До Персоналії вводиться…». Якщо в тексті статті згадується певна особистість, то на неї створюється додаткова точка доступу і інформація заноситься у відповідне поле. Ваше завдання – описати документ максимально повно та детально за допомогою більшої кількості полів (зокрема, описати географічні, хронологічні, предметні рубрики, персоналії, анотації тощо). Пропонуємо опрацювати видання: Ігнатюк, М. В. Методика заповнення полів в автоматизованій бібліотечній системі «ІРБІС»: методичні рекомендації і приклади / М. В. Ігнатюк. – Житомир:ЖОУНБ ім. О. Ольжича, 2009. – 50 с. : табл. – (Ресурси та послуги сучасної бібліотеки; вип. 5);

ИРБИС 64. Примеры библиографических записей / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова, Отд. обраб. лит. и орг. кат. ; сост. : Ефимова А.А., Петялин А.Н. – Ч. 1. – Ярославль : ЯОУНБ, 2011. – 68 с.
Питання №6126 Tetiana 01/06/2016 × 14:54
Доброго дня колеги!  Підкажіть, будь ласка, чи є обовязковою  матеріальна допомога на вирішення соціально - побутових питань? Дивлячись на Постанову № 1062 ми повинні виплачувати хочаб  один відсоток від окладу?  У нас не виплачується зовсім.  Дякую за відповідь.
Відповідь. Згідно затвердженого на відповідний рік фонду оплати праці, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується: "… за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік" / Постанова КМУ від 30 вересня 2009 р. N 1062 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1062-2009-п , Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-п .
Питання №6125 Nady 01/06/2016 × 12:55
Добрий день, 15.05.2015 р був укладений колективний договір, терміном на 2015 - 2016 рр. Скажіть будь ласка, коли істікает термін дії даного договору? Заздалегідь вдячні за відповідь.
Відповідь. Після закінчення строку дії колективний договір, угода продовжують діяти до того часу, доки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором (див. ст. 17 КЗпП, ст. 9 ЗУ «Про колективні договори і угоди»). Повідомна реєстрація продовження строку чинності колективного договору законодавством не передбачена. Водночас, якщо в результаті оформлення факту продовження строку чинності колективного договору вносяться будь-які зміни до договору, то вони мають бути зареєстровані, як зазначено у пункті 8 «Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115).

Роботу щодо укладання нового або перегляду чинного КД маєте здійснити у 2016 році.
Питання №6124 Peter 01/06/2016 × 12:10
Шановні колеги! Прошу уточнити, особа, яка іде на конкурс, щоб стати директором ЦБС має мати бібліотечну освіту?

Відповідь. П.1 ст. 21¹ ЗУ «Про культуру» (від 14.12.2010 № 2778-VI, із змінами) визначає, що: керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. В той же час, відповідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р. директор (завідувач) бібліотеки повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки.
Питання №6123 Olga 31/05/2016 × 12:13
Шановні колеги! Підскажіть відносно опису статей з періодики в електронному каталозі. До Персоналії вводиться тільки література про життя і діяльність данної людини, чи і література про вивчення її творчості, сценарії, тобто вся література де згадується данне призвіще. Як правильно?
Відповідь. Просимо уточнити, яка АІБС використовується у Вашій бібліотеці?
Питання №6122 olga 31/05/2016 × 10:40
Доброго дня. Шановні колеги!
В нашому районі більшість бібліотечних працівників  району працюють на 0,25, 075,  0,5 ставки.  Яка тривалість відпустки  може надаватися?  Згідно колективного договору, до 24 днів  основної  відпустки  раніше керівництво додавало 4 дні за ненормований робочий день.  На якій підставі ми маємо право на  додаткові дні, у зв'язку з переведенням на неповний робочий день!!!
Відповідь. Ст. 6 ЗУ «Про відпустки» (від 15.11.1996 № 504/96-ВР, із змінами) чітко визначає тривалість щорічної основної відпустки: не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам з ненормованим робочим днем (в т.ч. бібліотечним) - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою (див. ст.8).

Колективний договір може передбачати прийняття додаткових днів до відпустки диференційовано до різних категорій працівників. Додатково рекомендуємо ознайомитись з: «Рекомендаціями щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці», затверджені Наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.97 р. N 7 (із змінами) /Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0007203-97 ; статтею ученого секретаря НПБУ Н.І. Розколупи «Щорічні відпустки працівникам бібліотек: (Юридична консультація» // Бібліотечна планета. – 2011. - № 3 Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=2541 .
Питання №6121 vera 31/05/2016 × 01:41
Будь ласка, дайте відповідь, які ж складові входять до визначення ціни платної послуги в бібліотеці? І друге, хто має вираховувати ціну послуги – директор чи бухгалтер? Дякуємо.
Відповідь. 1. Розмір плати за надання платних послуг установлюється державними і комунальними закладами культури щороку у національній валюті України. Встановлення вартості платної послуги встановлюється на основі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. До вартості платної послуги мають увійти абсолютно усі витрати, пов’язані з її наданням. Серед основних складових вартості платної послуги маєте передбачити: 1) витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги; 2) нарахування на оплату праці відповідно до законодавства; 3) безпосередні витрати на оплату послуг інших організацій, товари чи послуги, які використовуються при наданні платних послуг; 4) капітальні витрати; 5)індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства. Пропонуємо опрацювати ПОРЯДОК визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності (затверджено Наказом Мінкультури, Мінфінансів, Мінекономрозвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15 ).

2. Заклади культури самостійно визначають калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості. Також, відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, бухгалтерська служба має забезпечити складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства.

3. Так, ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання платних послуг має бути розроблено та затверджено. Ви можете його розробити у відповідності до ЗУ «Про культуру», постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (із змінами), окремих статей Бюджетного і Податковим кодексів України, вищезазначеним ПОРЯДКОМ визначення вартості та надання платних послуг… і т.п. Загальноприйнятого зразка Положення не існує, але за ключовими словами в Інтернеті Ви маєте можливість знайти подібні положення.
Питання №6120 Lubov 30/05/2016 × 12:44
Доброго дня. Працюю директором ЦБС. В прикінцевих положеннях Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" сказано :"Органи управління державних та комунальних закладів культури протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані розірвати безстрокові трудові договори з керівниками державних та комунальних закладів культури і провести конкурс на заміщення посад керівників таких закладів у порядку, визначеному цим Законом.".
Прошу пояснити :
1.Згідно якої статті Кодексу законів про працю звільняється працюючий директор;
2.Чи повинен директор бути попереджений про звільнення за два місяці;
3.Чи може він на період проведення конкурсу тимчасово виконувати обов"язки директора ЦБС. Прошу дати конкретну відповідь на запитання, залучивши професійних юристів. Це питання актуальне на даний час як для директорів обласної так і районної ланок.
Відповідь. 1. Трудовий договір може бути припинено, а працівника звільнено з роботи лише з підстав і в порядку, визначених законодавством про працю. Підстави припинення трудового договору закріплено ст. 36 КЗпП України від 10.12.1971 № 322-VIII, із змінами) /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page2 .

2. Частиною третьої статті 32 КЗпП на власника покладені обов'язки попередити працівника за два місяці про наступні зміни в організації виробництва і праці, а також зміну істотних умов праці працівника. Додатково пропонуємо ознайомитись із постановою Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 .

3. Штат НМВ НПБУ не передбачає наявності професійних юристів. Апарат райдержадміністрації передбачає наявність юридичного відділу. Завдання юрвідділу передбачають надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань; організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства. Ще більш результативним буде Ваше звернення до Міністерства юстиції України /Режим доступу: http://obu.org.ua/contacts/ та Міністерства соціальної політики України /Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article%3Bjsessionid=B318F8C9E5EADA9740C1ACF6D333856B.app1?art_id=152993&cat_id=152992 щодо надання роз’яснень із питань практичного застосування пунктів 2 – 5 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України за № 955-VIII від 28.01.2016.

Додатково пропонуємо ознайомитись із відповіддю на питання № 6027.
Питання №6119 olga 30/05/2016 × 11:39
Доброго дня! Бібліотечним працівникам "за особливі умови праці",встановлена надбавка в граничному розмірі від 10 до 50 %. Скажіть, будь ласка, за що встановлена ця надбавка.
Дякую.
Відповідь. В тексті Постанови КМУ № 1073 від 30.09.2009 р. "Про підвищення заробітної плати бібліотечним працівникам" дійсно написано "надбавка за особливі умови роботи". Хоча нормативно-правовими актами поняття "особливі умови роботи" не визначено, проте згідно Постанови працівники державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84, встановлена надбавка за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу.
Питання №6118 RIZENKO 30/05/2016 × 10:41
Будь ласка, дайте відповідь, чи враховується другий автор при розстановці карток у алфавітному каталозі? Наприклад
Відповідь. Ні.

Короткий лікбез: Авторський знак – це умовна позначка прізвища автора або (за його відсутності) першого слова заголовка документа. Знак складається з першої літери прізвища автора (заголовка документа) та двозначного числа, що відповідає одній або декільком початковим літерам розшукуваного слова. Авторський знак визначається за допомогою авторських таблиць (див. Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці (двозначні) [Текст] : для рос. і укр. мов : посіб. для алф. розстановки кн. у б-ках / Л. Б. Хавкіна ; М-во культури УРСР, Голов. упр. культ.-освіт. установ, Наук.-метод. каб. бібліотекознавства. - Х. : Вид-во Кн. палати УРСР, 1954. - 47 с.). Їх використання полегшує роботу бібліотекаря, значно прискорює добір та розстановку документів та карток за абеткою, дає можливість розміщувати нові надходження на суворо визначене для них місце.
Питання №6117 Valia 30/05/2016 × 09:40
до питання 6104. Але ж  Закон України  треба  виконувати! Чи можна, якщо слідувати логіці, проігнорувати?    Як може так Міністерство культури працювати, що подаючи до ВР   на голосування проект  змін  до Законів ,не подати одночасно   пропозицію про узгодження цього питання контрактів  з КЗпП. В нас начальник вручив керівникам попередження про звільнення через 2 міс. згідно ст.32 КЗПП, а хто  конкурс не пройде, буде  звільнений  за ст. 36 КЗпП п.6 - "відмова працівника.......від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці". Хіба не правильно?
Відповідь. Будемо справедливі до Мінкультури України, адже це – виконавчий орган влади, а не законодавчий . Ініціаторами законопроекту були народні депутати України (VIII скликання)з комітету з питань культури і духовності: Подоляк І. І., Тарута С. О., Княжицький М. Л., Матіос М. В. У пункті 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 роз'яснено, що припинення трудового договору за пунктом 6 статті 36 КЗпП може бути визнане обґрунтованим, якщо зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацію чи посадою викликана такими змінами в організації виробництва і праці, як раціоналізація робочих місць, запровадження нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну форму організації праці, а також впровадженням передових методів, технологій тощо. Якщо при розгляді трудового спору буде встановлено, що істотні умови трудового договору було змінено не у зв'язку із зміною в організації виробництва і праці на підприємстві, в установі, організації, то така зміна з урахуванням конкретних обставин може бути визнана судом неправомірною з покладенням на власника обов'язку поновити працівникові попередні умови праці. . Якщо власник не запроваджує зміни в організації виробництва і праці, він не має законних підстав в односторонньому порядку змінювати істотні умови праці.
Питання №6116 Olena 27/05/2016 × 15:44
Доброго  дня! Скажіть , будь-ласка, чи маємо ми, працівники  культури, отримувати індексацію в цьому році  . Дякуємо за змістовну відповідьwindow.
Відповідь. Відповідно Ч.1 Ст. 4. ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення»: індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103 відсотка.

Бухгалтерська служба будь-якої бюджетної установи оперує Таблицею індексів інфляції. Пропонуємо переадресувати запит до Вашої бухгалтерії, яка, враховуючи Вашу заробітну плату, надасть чітку і вичерпну відповідь.
Питання №6115 Gelena 27/05/2016 × 12:36
Підкажіть, будь ласка, чи існує якесь обов'язкове співвідношення у відсотках при комплектуванні публічної міської бібліотеки новою літературою (галузева - художня)? Дякую!
Відповідь. Обов’язкового співвідношення не існує.
Питання №6114 Ivan 26/05/2016 × 17:01
Добрий день, я працюю в бібліотеки адміністратором баз даних, у мене 8 розряд, стаж роботи 5 років. Скажіть будь ласка положені  мені премії і надбавки? І хотілося б дізнатися чому у мене немає матеріальної допомоги на відпустку?
Теж цікаво чому у наших бухгалтерів є і премії і надбавки, а у мене немає
Відповідь. 1). Адміністратору БД доплата за вислугу років і надбавка за особливі умови роботи не надаються, так як вищезазначена посада відсутня у Переліку посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну, діяльність (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84/ Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-п ).

2). Адміністратор БД має право на виплату допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати), якщо це прописано в Колективному договорі і передбачено фондом оплати праці на поточний рік.

3). Ви маєте право на отримання премій, якщо: фонд оплати праці може собі це дозволити; маєте підтвердження особистого внеску в загальні результати роботи. Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються в Положенні про преміювання відповідної установи.
Питання №6113 ludmila 26/05/2016 × 16:01
Доброго дня! Чи можна вже з 1 червня 2016 року оголошувати конкурс по переведенню на контракт керівних  працівників культури (бібліотечних працівників, клубних працівників). Дякую за відповідь!
Відповідь. Якщо керівники Ваших закладів культури працювали на умовах безстрокового трудового договору, то на підставі якої статті КЗпП України Ви хочете здійснити їх переведення на контракт? Таке переведення може бути оскаржено у суді (і 100% свій позов виграє керівник закладу культури). Пропонуємо надіслати відповідний запит (переведення керівника , який працював на основі безстрокового трудового договору на контракт) до Міністерства юстиції України /Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/481 та Мінсоцполітики http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article%3Bjsessionid=B318F8C9E5EADA9740C1ACF6D333856B.app1?art_id=152993&cat_id=152992 для відповідних роз’яснень.
Питання №6112 Larysa 26/05/2016 × 15:10
http://vollibr.org.ua
Доброго дня, шановні колеги!
Підкажіть, будь ласка, як облікувати електронні читанки?
Наведіть, будь ласка, приклад бібліографічного опису цих книг.
Наразі дякуємо.
Відповідь. Е-читанка є технічним засобом і береться на облік за правилами, що застосовуються до обліку інших технічних засобів, придбаних бібліотекою. Бібліографічний опис здійснюється аналогічно бібліографічному опису ел. ресурсів (або з етикетки читанки, або з титулу екрана). Додатково пропонуємо ознайомитись із книгою: Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеках: з чого почати? / уклад.: Пашкова В.С., Ярошенко Т.О. ; Укр. бібл. асоц., НПБ України, НБ НаУКМА. - К. : Самміт-Книга, 2013. - 64 с. Електронна версія видання для безкоштовного використання розміщена в електронній бібліотеці «Кассіопея» та на порталі УБА /Режим доступу: http://ula.org.ua/fileadmin/uba_documents/publications/E-book-verstka-250113_new.pdf .
Питання №6111 Anna 26/05/2016 × 14:03

Добридень! Перше питання: підкажіть, будь ласка, чи обов'язково міняти старі шифри ББК на книгах художнього змісту на 84, наприклад: У2 на 84(4УКР).
Друге питання: у «Журналі опису інвентарних номерів» немає графи «Розписка про прийом». Чи обов'язкова розпис про прийом книг, якщо «так», то де правильно розташувати цю графу на сторінці інвентарної книги?
А також, чи припустимі скорочення в графах «Рік видання» і «Номер акта вибуття». Наприклад: 2014 на 14; акт №36 від 04.02.2016 на 36-16?
Третє питання: поповнення фонду бібліотеки здійснюється за рахунок місцевого бюджету  й за рахунок платних послуг. Книги, придбані за платні послуги (спец. рахунок) ставили на індивідуальний облік окремо. Щоб списати дану літературу, як правильно оформити акти? Чи дозволяється списання книг, придбаних з різних джерел фінансування одним актом?Заздалегідь вдячні.

Відповідь. 1. Пропонуємо переглянути каталожні картки в каталогах на предмет наявних шифрів. Дозволимо нагадати, що для користувача саме шифр у каталожній картці є орієнтиром пошуку книги на полиці. Також, якщо Ви проводите ретрокаталогізацію, то потрібно обов'язково міняти на книгах і картках старі індекси на індекси ББК - У2 на 84(4УКР).

2. Відповідно п.4.10 ІНСТРУКЦІЇ з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (затверджено наказом МКТ України від 03.04.2007 N 22 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07 ): формою ведення індивідуального обліку книг і брошур є Інвентарна книга (додаток 4). Бібліотеки, які здійснюють індивідуальний облік бібліотечного фонду за іншими формами (обліковий каталог, описи тощо), мають право зберегти існуючий порядок індивідуального обліку. Ми не зовсім зрозуміли, яким чином у Вас здійснюється індивідуальний облік бібліотечного фонду: у «Журналі опису інвентарних номерів» або в Інвентарній книзі?

Якщо у Вашій бібліотеці індивідуальний облік бібліотечного фонду здійснюється у «Журналі опису інвентарних номерів» то введення окремих граф Ви маєте затвердити відповідним методичним рішенням. Наявність граф «Дата отримання» і підпису уповноваженої особи – обов’язкові. Щоб порадити, де розмістити відповідні графи, необхідно Журнал потримати в руках, а так важко рекомендувати, де саме вводити додаткові графи. Зазначені скорочення - припустимі.

3. Вилучення документів здійснюється єдиним актом. Окремих актів на вилучення документів, придбаних за рахунок коштів спецфонду – не створюють. Враховуючи, що Інвентарна книга має графу «Примітки», Ви можете вносити певні записи-позначки, наприклад: «рсф»(за рахунок спецфонду), «РК» (рідкісна книга), «дар від чит.», «держ. прогр.», «Укр. книга» тощо.
Питання №6110 natalia 26/05/2016 × 11:40
Шановні колеги! Терміново потрібен Типовий статут ЦБС.Допоможіть знайти. На які закони і підзаконні акти спиратися при реорганізації ЦБС(обєднання сільських та шкільних бібліотек).Чи є щось нове у законодавстві станом на 01.05.2016 року. Дякую.
Відповідь. На сьогоднішній день Типового статуту ЦБС не існує. Він розробляється самостійно і враховує основні положення ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положення про ЦБС (затверджено Наказом МКіМ 20.11.2001 р. N 709) і т.п.

Маємо зазначити, що чинним законодавством не передбачено об'єднання публічних та шкільних бібліотек в одну ЦБС. Але, досвід об'єднання шкільних і публічних бібліотек існував у Рівненській області як експеримент, але він не був поширений на інші регіони України.
Питання №6109 Леся 26/05/2016 × 11:13
Шановні колеги! Розуміємо, що наше питання, дещо незвичайне, але ми готуємось до відкриття літнього читального залу біля річки. Виникає (вже третій рік поспіль) проблема з наявністю туалету, як для дітей, так і для всіх інших. Підкажіть будь-ласка, яким чином можна домогтися установки біотуалету? Дякуємо!
Відповідь. Біотуалет є тимчасовою спорудою і його розміщення здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, встановленому Мінрегіонбудом (Наказ від 21.10.2011 № 244).

Згідно з пунктами 2.1 - 2.3 Порядку підставою для розміщення тимчасових споруд (ТС) для провадження підприємницької діяльності є паспорт прив’язки ТС.

Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС. До заяви додаються:

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості; - реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація).
Питання №6108 Ludmila 26/05/2016 × 10:56
http://cbs.poltava.ua
Шановні колеги, Чи буде вірним методичне рішення для бібліотек ЦБС стосовно заповнення Паспорту творчого (масового) заходу, а саме пункту «4. Присутні на заході» і пункту «11. Список учасників», якщо присутні на заході облікуватимуться в зошиті щоденної статистики (кількісний показник) з подальшим переносом у Паспорт заходу та в щоденник роботи бібліотеки (відвідування заходу), а в списку учасників будуть записані прізвища осіб, які безпосередньо брали у заході: виступали в дискусіях, обговорювали певні питання, висловлювали свою точку зору про книги, творчість письменників тощо. Заздалегідь вдячні за відповідь.  
Відповідь. Ви можете прийняти будь-яке методичне рішення, але яке не буде суперечити п.п. 7.5, 7.5.1 міждержавного стандарту ГОСТ 7.20-2000 “Бібліотечна статистика . На нашу думку, “простий” спосіб ведення обліку присутніх на творчому заході (в т.ч. безпосередніх учасників) – ведення Листка реєстрації, присутніх на заході. Відповідно кількісних підрахунків Ви заповнюєте у Паспорті п. 4. «Присутні на заході», а в п. 11 робите посилання «див. Листок реєстрації за 00.00.2016р.». Листок реєстрації зберігається разом із Паспортом творчого (масового) заходу .

У Щоденнику роботи структурного підрозділу (аб. або ч/з і т.п.) за певний робочий день у графі відвідування, окрім загальної суми користувачів, які відвідали відповідний структурний підрозділ, додаєте кількість присутніх на заході (наприклад, 58 + 21). Також, у розділі Щоденника «Облік масової роботи» Ви вказуєте кількість присутніх на заході відповідно до даних Паспорта.
Питання №6107 Nina 25/05/2016 × 12:38
http://library.dp.ua
Добрий день, шановні колеги! Сьогодні  Дніпропетровська ЦБС для дорослих отримує в дарунок від спонсорів і читачів різноманітні настільні ігри. Будь ласка, підкажить як правильно вести їх облік при видачі відвідувачам бібліотеки.
                   З повагою завідувач організаційно-методичного відділу    Ваганова Н.В.
Відповідь. Настільні ігри не відносяться до бібліотечного фонду (див. Інструкцію з обліку з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах), відповідно мають інший субрахунок.

Кожна гра має стояти на обліку, мати власний інвентарний номер. Ви можете здійснювати видачу цих ігор за їх інвентарними номерами, але ця видача не буде мати жодного відношення до книговидачі. Маєте розробити та затвердити методичне рішення щодо видачі ігор (один із варіантів - додаткова графа у Щоденнику роботи і т.п.). Це буде додатковим якісним показником щодо розширення репертуару сервісних послуг.
Питання №6106 maksim 25/05/2016 × 12:32
Прошу уточнити, чи вважається достатньою інформація про платні послуги в інформаційній зоні (в холі) бібліотеки? Дякую.

Відповідь. Відповідно п.4 «ПОРЯДКА визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (затверджено Наказом Мінкультури України, Мінфінансів України, Мінеконом розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15 ) заклад культури зобов’язаний: оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо).
Питання №6105 valentina 24/05/2016 × 10:42
http://shastsk.at.ua
Доброго дня!Бібліотека не має статусу юридичної особи, тому встановлення плати за послуги здійснюється наказом відділу культури. Чи має такий проект наказу проходити обговорення (розміщатись на сайті чи інше і скільки часу для цього неохідно). А ще чи повинен відповідний наказ реєструватись управлінням юстиції. Дякую.
Відповідь. Оприлюднення інформації розпорядниками (в т. ч. відділом культури) закріплено у ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (від 13.01.2011 № 2939-VI, із змінами /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 ).

Нам невідомо, які саме повноваження делеговані Вашому начальнику відділу культури. Тому пропонуємо ознайомитись із Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5 і зробити певні висновки. Також, у разі затвердження платних послуг, відповідно «ПОРЯДКУ визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (затверджено Наказом Мінкультури України, Мінфінансів України, Мінекономрозвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15 ) заклад культури зобов’язаний оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо) (див. п.4).
Питання №6104 Natalia 23/05/2016 × 13:10
http://library.ck.ua/
Шановні колеги!  Чи мають право звільнити директора бібліотеки районної ланки в зв"язку з необхідністю проведення кокурсу на цю посаду? Якщо так, то згідно якої ст.КЗПП. Чи може діючий директор працювати на цій посаді під час проведення конкурсу як і інші претенденти?
Відповідь. Ні, не мають, якщо директор РБ працював на умовах безстрокового договору.
Питання №6103 Alesja 23/05/2016 × 09:25
Підкажіть як буде проходити деценралізація бібліотек, тобто з директором мають скласти контракт? (це обовязково?), а інші бібліотекарі будуть працювати як і працювали?...Якщо до бібліотеки приходить новий працівник, то також на конкурсній основі будуть приймати? Де можно дізнатися умов конкурсу? Дякую.
Відповідь. Просимо уточнити питання щодо децентралізації бібліотек: це рішення відповідних рад у зв’язку із утворенням ОТГ в районі ?

Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури прописано в ст.ст. 21 - 21⁵ ЗУ «Про культуру» (у редакції від 25.02.2016 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/page ).
Питання №6102 galina 22/05/2016 × 16:18
Доброго дня шановні колеги!У нас в громаді були 5 самостійних сільських бібліотек. Також, було передано ще дві бібліотеки з ЦБС району. Які подальші дії щодо визначення цих бібліотек? Дякуємо!
Відповідь. Органи, до сфери управління яких передано бібліотеки, з дня затвердження акта приймання-передачі зобов’язані: 1)повідомити у двотижневий строк про таку передачу органам державної статистики, державної податкової служби, фінансовим органам, Фонду державного майна для внесення відомостей до Єдиного реєстру об’єктів державної власності;

2) закріпити у двотижневий строк нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно за відповідним органом управління на праві господарського відання або оперативного управління. Як правило, місцеві ради (сільська, селищна, міська) закріплюють отримане майно рішенням сесії, яким, власне було здійснено прийняття бібліотек;

3) внести відповідні зміни до установчих документів бібліотек (розробити і затвердити нові) та провести їх державну реєстрацію відповідно до законодавства;

4) здійснити в установленому законодавством порядку оформлення та державну реєстрацію речових прав щодо об’єктів передачі, права на які підлягають такій реєстрації.
Питання №6101 Katerina 20/05/2016 × 17:41
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка який за яким індексом ББК у сільській бібліотеці зашифрувати книгу про гігієну житла? Дякую.

Відповідь. Буде мати індекс: 51.21 Комунальна гігієна. Гігієна населених місць.
StartПопередні10 previous pages [ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати