Бібліотечному фахівцю

Бібліотечна система України - розгалужена мережа бібліотек різних видів, заснованих на різних формах власності
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[06.10.2017]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2017 рік

[24.09.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 3 квартал, 2017 р.

[23.08.2017]

Тенденції розвитку публічних бібліотек зарубіжних країн

[21.06.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 2 квартал

[09.06.2017]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2017 рік

[04.04.2017]

Сучасний літературний процес: Бібліотека. Книга. Читач

[28.03.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 1 квартал, 2017 р.

[14.03.2017]

Cписок нових надходжень до сектору організації професійної самоосвіти у I кварталі 2017 року

[13.03.2017]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2017 рік

[08.02.2017]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 48)

[25.12.2016]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2016 рік

[16.12.2016]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 4 квартал, 2016 р.

[01.12.2016]

Інформаційно-аналітичний бюлетень: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (Випуск 47)

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №6259 OLGA 09/08/2016 × 16:08
Доброго дня! Запитання стосовно Закону України від 28 січня 2016 року № 995-VIII "Стаття 21 1. Вимоги до керівника державного чи комунального закладу культури
1. Керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років.....При розгляді кандидатур на посаду директора бібліотеки чи треба брати до уваги наказ Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 N 168? "Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж БІБЛІОТЕЧНОЇ роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 3 років." Дякую.
Відповідь: Закон має вищу юридичну силу.
Питання №6258 lyudmila 09/08/2016 × 15:12
Шановні,колеги! Будь ласка, підкажітьнам, яким чином будуть комплектуватись бібліотеки підпорядковані створеним громадам? Чи можуть вони бути в складі ЦБС? Якщо ні - дії відділу комплектування в подальшій роботі з цими бібліотеками.
Відповідь:

Районна ЦБС – об’єкт спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст відповідного району. Бібліотеки, які згідно рішень відповідних органів місцевого самоврядування були передані в комунальну власність ОТГ, є власністю територіальних громад, що складають цю ОТГ.

Відповідно до абзацу три пункту 10 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні ради за пропозиціями сільських, селищних, міських рад повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Таким чином, до комунальної власності ОТГ можуть бути передані філії ЦБС, що функціонують на території вказаної ОТГ.

Районна бібліотека відповідно до законодавства не може бути передана у комунальну власність однієї з ОТГ району(без відповідних рішень органів місцевого самоврядування інших ОТГ району), навіть якщо вона розміщена на її території, оскільки забезпечує потреби жителів усіх населених пунктів району.

Органи місцевого самоврядування ОТГ мають забезпечити в публічній бібліотеці процеси, які до цього централізовано здійснювалися у районній бібліотеці: комплектування та обробка бібліотечних фондів, методичне забезпечення, міжбібліотечний абонемент тощо.

Однак, орган місцевого самоврядування ОТГ може вирішити з районною радою питання щодо делегування ЦБС окремих повноважень бібліотек ОТГ (комплектування, каталогізування, методична допомога тощо). У такому разі питання оплати таких повноважень вирішується через механізм міжбюджетних трансфертів.

Питання №6257 Alla 09/08/2016 × 11:25
Шановні колеги! Дайте будь-ласка відповідь на таке запитання:чи може місцева влада проігнорувати закон від 28 січня 2016р. про конкурс на контракт для директорів культурних закладів, так як в нашому районі оголошення про конкурс в місцевих ЗМІ до цих пір немає. Дякуємо.

Відповідь:

Не знаючи ситуації з призначенням керівників закладів культури, що склалася у конкретному населеному пункті, не можна дати відповідь на Ваше запитання.

Питання №6256 Natali 09/08/2016 × 10:17
Доброго дня ! Вже багато було питань та відповідей стосовно контракту , але на своє питання я не знайшла відповіді . Я завідуюча Центральною дитячою бібліотекою , яка являється філією ЦБС . Чи являюся я стосовно закону " керівником державного чи комунального закладу культури " , чи повинні зі мною заключати контракт ? Мене попередили наказом про моє звільнення через два місяці , тобто 24 серпня . Підстава про звільнення Закон України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури  » . Чи повинні мені предоставити інше робоче місце , якщо зі мною не підпишуть контракт ?

Відповідь:

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про культуру» заклад культури - юридична особа, основною діяльністю якої є діяльність у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого полягають у провадженні діяльності у сфері культури.

Відповідно до законодавства  дитяча бібліотека не є філією ЦБС. Хоча, можливо, вона визначена філіє Статутом Вашої ЦБС?  Також відповідно до законодавства філія не структурний підрозділ організації, а відокремлений структурний підрозділ, що є суттєвою різницею.

Законодавство (див., наприклад, наказ Міністерства праці та соціальної політики від 20.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників») не ототожнює керівника підприємства (установи, організації) та керівника структурного підрозділу підприємства (установи, організації).

Вичерпний перелік підстав для припинення трудового договору наведено у ст. 36 Кодексу законів про працю України.

Додатково дивіться матеріал у розділі ”Консультації” – Особливості трудових відносин http://profy.nplu.org/faq.php?lng=uk

Питання №6255 Lara 09/08/2016 × 09:36
Добрий день! В нашому закладі  прийняли до бібліотеки адміністратора баз даних бібліотеки. Керівник  закладу вимагає створит базу даних . Ніхто з нас не знає, що там повинно бути? Це електронна копія інвентарних книг?Програми для бібліотек  в нас нема. На всю бібліотеку 1  комп`ютер.  Яку роботу повинен виконувати адміністратор баз даних бібліотеки? Де знайти таку інформацію?

Відповідь: Відповідно до ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять, База даних (БД) - сукупність взаємопов’язаних даних, органі­зована відповідно до певних правил опису­, зберігання та маніпулювання, подана у формі, придатній для автоматичного опра­цювання, й призначена задовольняти інфор­маційні потреби користувачів інфор­мації.

Для створення баз даних і маніпулювання ними використовують спеціальне програмне забезпечення, системи управління базами даних (СУБД). БД є основою автоматизованих бібліотечних систем.

Бази даних розрізняють за видами:

  • бібліографічна база даних, що містить бібліографічну інформацію;
  • фактографічна база даних, інформаційне наповнення якої складається з конкретних фактів і інформації про них;
  • реферативна база даних,  яка містить бібліографічні записи з рефератами або анотаціями;
  • лексикографічна база даних, в якиій подані дані про лексичні одиниці певної лексикографічної моделі та її структуру;
  • повнотекстова база даних, що містить повні тексти документів.
  • Завдання та обов’язки адміністратора бази даних прописані у його посадовій інструкції.
Питання №6251 Olena 08/08/2016 × 19:00
Добрий день, шановні колеги. Скажіть, будь ласка, чи є якісь методичні рекомендації для публічних бібліотек щодо Закону про декомунізацію. Чи маємо право списувати праці Леніна В.І., Матеріали зʼїздів інш.. Як правильно списати літературу цього напрямку. Заздалегідь вдячні.
Відповідь. Методрекомендації із вищезазначеної проблематики – відсутні. Списувати маєте право. Пропонуємо ознайомитись із відповідями на питання №№ 5853, 5350.
Питання №6250 Tatiana 08/08/2016 × 13:50
http://artbiblio.ucoz.org/
Здравствуйте, я работаю директором ЦБС. Буду уволена 8 августа в связи с проведением конкурса. Конкурс я прошла и буду вновь принята на эту должность по контракту. В июле месяце я взяла полный отпуск за период с 17.11.2015 по16.11.2016 года , т. е. часть отпуска я взяла наперед. Бухгалтерия настаивает, чтобы я вернула часть отпускных денег за отработанный период с 09.08.2016  по 16.11.2016 года. Я с этим не согласна. В ЦБС я проработала 25 лет, увольняюсь не по собственному желанию, а в связи с проведением конкурса. Кто из нас прав? На какие правовые документы ссылаться при решении и рассмотрении этого вопроса?

Віповідь: Надати компетентну відповідь на Ваше запитання без ознайомлення з наказом на звільнення не можна.

Разом із тим, відповідно до статті 22. Закону України ”Про відпустки”, у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або уповноважений ним орган провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.

Питання №6247 Anne 06/08/2016 × 19:30
Чи маю я право брати грошову заставу з відвідувача за книгу, що не має прописки в місті, де знаходиться обласна бібліотека?
Відповідь:
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами (положеннями), мають право самостійно визначати при наданні користувачам бібліотеки документів розмір коштів, що передаються бібліотеці як забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів, у випадках, передбачених правилами користування бібліотеками.
Разом із тим наказ Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 № 274 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги та об’єкти користування» втратив чинність.
Таким чином, на сьогоднішній день відсутній правовий механізм реалізації права бібліотек щодо визначення грошового забезпечення виконання зобов’язань користувачів.
Питання №6245 Olena 06/08/2016 × 12:13
Доброго дня! В наказі Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879 в п.1.11  зазначено, що "інвентаризація бібліотечних фондів оформлюється груповими інвентаризаційними описами."  Підкажіть, будь ласка, як правильно це зробити на практиці! Дякую.
Відповідь:
Відповідно до пункту 13 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» (затверджений наказом Міністерства фінансів від 12.10.2010 № 1202) книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обліковуються за груповим обліком. Типова форма картки групового обліку основних засобів (форма № 03-9) затверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.1997 № 125/70: для обліку бібліотечних фондів відкривається одна картка; облік провадиться тільки в вартісному вираженні загальною сумою.
Відповідно до пункту 1.11 розділу ІІІ Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 02.09.2014 № 879, інвентаризація бібліотечних фондів оформлюється груповими інвентаризаційними описами. В інвентаризаційному описі об’єктів, щодо яких ведеться груповий облік, наводяться об’єкти за найменуванням із зазначенням кількості цих об’єктів (пункт 1.2 розділу ІІІ вказаного Положення).
Типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2015 № 572.
Питання №6244 Natalia 05/08/2016 × 15:34
Доброго дня!
Із липня вступив у дію ДСТУ 8302:2015 ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ. За якими стандартами робити бібопис книг у біблотеці, покажчиків нових надходжень, списків рекомендованої літератури? Дякую.
Відповідь:
Бібліографічний опис книг у бібліотеці здійснюється за ДСТУ ГОСТ 7.1-2003 ”Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 ”Бібліографічний запис. Заголовок” з використанням діючих стандартів зі скорочення слів, а також з урахуванням правил заповнення полів в АБІС.
ДСТУ 8302:2015 ”Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” поширюється на бібліографічні посилання, що є ”частиною довідкового апарата документа” і містить бібліографічні відомості про ”цитовані або згадувані в тексті документи на будь-яких носіях інформації”.
Питання №6243 Rita 05/08/2016 × 11:21

Доброго дня! Дайте  будь ласка відповідь  на  проблемне  питання. Конкурсант маючи диплом молодшого спеціаліста, закінчила коледж культури і мистецтв (2014р.) подає документи на конкурс та мотивує свою освіту згідно Закону про освіту - вищою. В об'яві  про конкурс  в розділі вимоги зазначено : керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи.... прав конкурсант чи ні? Заздалегідь дякую за відповідь!

Відповідь: Відповідно статті 5 Закону України «Про вищу освіту» підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
перший (бакалаврський) рівень;
другий (магістерський) рівень;
третій (освітньо-науковий) рівень;
науковий рівень.
Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:
1) молодший бакалавр;
2) бакалавр;
3) магістр;
4) доктор філософії;
5) доктор наук.
Також відповідно до підпункту 4 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра.
Див. також відповідь на питання 6150
Питання №6242 GMariya 04/08/2016 × 11:45
Чи може колектив працівників  бібліотеки надати  рекомендаційний  лист директору бібліотеки  на  проходження  конкурсної  комісії  з  відбору  на  посаду  директора?
Відповідь: Відповідно до ст.21-4 Закону України ”Про культуру”. Особа, яка бере участь у конкурсі, подає два рекомендаційні листи довільної форми. Законом не встановлено заборону трудовому колективу надавати рекомендаційні листи.
Питання №6241 Tetyana 02/08/2016 × 08:50
Добрий день, шановні колеги!
Просимо поради в організації процесу обліку. Чи треба відмічати індивідуальну книговидачу при проведенні масових заходівна при книжковому формулярі або аркуші повернення.k
Дякуємо за відповідь!
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись з методичними рекомендаціями Технологічні аспекти обслуговування користувачів, які представлені на нашому сайті у розділі – Матеріали, лінк – Консультації //Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/tech-aspect.pdf . Акцентуйте увагу на Таблицю 2 Облік користувачів, пункт 4 Облік творчих заходів.
Питання №6240 Tetyana 01/08/2016 × 14:12
Доброго дня, колеги! Звертаюся до вас з питанням, яке на сьогоднішній день хвилює чи не кожного керівника бібліотеки - чи є на сьогодні розроблені рекомендації по оцінюванню книг, які надходять до нашого фонду як дарунки читачів? ; на які нормативно-правові документи можна посилатися при складенні інструкціїї по оцінюванню подарованих книг?Щиро дякую за відповідь. З повагою, Тетяна.
Відповідь. Як і раніше, оцінити безоплатно отримані активи може комісія установи, яка здійснює їх приймання. Комісія формується за наказом керівника установи. При цьому обов’язковою умовою є залучення до її складу працівника бухгалтерської служби .

Відповідно до Національного положення (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби" (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, із змінами //Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10 ) первісною вартістю основних засобів (в т.ч. документів для БФ), отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), є їх справедлива вартість на дату отримання. У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості основних засобів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.

Комісія може скористатись Інтернет-магазинами і переглянувши відповідні прайс-листи, каталоги книжкової продукції визначити справедливу вартість подарованих видань.

Методика оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості розкрита у статті :

Перепелицина Г. Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості // http://profy.nplu.org/file/lp-42.pdf

Питання №6239 Tatiana 01/08/2016 × 08:47
Доброго дня! Рішенням сесії я призначена директором  новоствореної публічної бібліотеки ОТГ.  Чи повинні зі мною укладати договір, якщо так - то на який термін.  На сьогодні кількість населення громади менше 5 тисяч, але триває процес об`єднання і до кінця року кількість  населення збільшиться.

Відповідь: Відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про культуру» керівники державних та комунальних закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

Водночас пункт 5 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» дозволяється не застосовувати конкурсну процедуру для призначення керівників закладів культури у територіальних громадах з населенням до 5 тисяч жителів.

Таким чином, з Вами укладається контракт на 5 років. Конкурсну процедуру у Вашому випадку відповідний орган місцевого самоврядування мав право не проводити.

Питання №6238 ludmila 29/07/2016 × 18:43
до 6233
Після Вашого запитання зрозуміла, що не зовсім правильно сформулювали попередження, не посилались на КЗпП. Просто коротко роз"яснили зміст нового закону. На мою думку, тут один закон не зовсім відповідає іншому. Але у нашому випадку людина успішно пройшла конкурс. Виходить, що безстроковий трудовий договір у неї змінюється на контракт. З 01 серпня плануємо укласти контракт на 5 років. А як це у трудовій відобразити правильно? Допоможіть, будь ласка.
Відповідь: Шановна пані ludmila, нам важко дати Вам пораду, оскільки ми не знайомилися з текстами попередження, наказу на звільнення, наказу про призначення тощо. Можна лише зробити висновок, що звільнення та призначення керівника закладу культури відбулося з порушенням норм трудового законодавства.
Питання №6237 Svitlana 29/07/2016 × 13:56
Доброго дня!  Директор ЦБС попереджений про звільнення під розпис за два місяці.  Згідно якої статті його буде звільнено.

Дякую.
Відповідь. Саме роботодавець у Попередженні зазначає статтю КЗпП, відповідно якої здійснюється вивільнення працівника.
Питання №6236 Svitlana 29/07/2016 × 13:46
Прошу надіслати на мою електронну адресу відповідь на питання №6156
Відповідь. Відповідь представлена на нашому сайті у розділі Консультації, лінк - Особливості трудових відносин /Режим доступу: http://profy.nplu.org/faq.php?lng=uk
Питання №6235 Olena 29/07/2016 × 11:41
Доброго дня!
У мене запитання щодо контрактної форми роботи.
У проекті типової форми контракту з керівником державного та комунального закладу культури є такі пункти:
п.4:. Керівник діє на засадах єдиноначальності.
п.11. Керівник має право:
- відкривати рахунки в банках, рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством;
- користуватися правом розпорядження коштів закладу культури;
- укладати договори та інші угоди;
- укладати трудові договори з працівниками закладу культури, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

Скажіть будь ласка, яким чином цей контракт має підписувати завідувач сільської бібліотеки-філії ЦБС - адже він не керівник бібліотеки, а керівник філії, тобто структурного підрозділу? І чи не значить це, що запровадження контрактної форми роботи взагалі не має стосуватися завідувачів сільськими бібліотеками-філіями?
Відповідь. Директора ЦБС призначає на посаду та звільняє з посади сільський (селищний, міський) голова відповідно до пункту десятого частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Завідувач бібліотеки-філії ЦБС не є керівником комунального закладу культури, а є керівником саме структурного підрозділу.
Питання №6234 lesya 29/07/2016 × 10:33
Доброго дня! Якими стандартами потрібно керуватися сьогодні при оформленні списку літератури? Буду вдячна за відповідь.
Відповідь. У бібліотеках, органах науково-технічної інформації, центрах державної бібліографії та в інших бібліографуючих організаціях використовується ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
Питання №6233 ludmila 29/07/2016 × 08:18
до питання 6228:
1) орган місцевого самоврядування
2) бібліотека не є комунальним закладом, згідно Положення про управління, начальник призначає керівника.
3) ми попередили директора про те, що буде проведено конкурс, і за його результатами контракт буде укладено із переможцем у конкурсі. Наша директор була єдиною, хто подала заяву на конкурс, і вчора успішно цей конкурс пройшла. Питання: який запис робити у трудову?
Відповідь. Просимо уточнити ще один момент: чи попереджали Ви директора про можливе вивільнення за 2 місяця (і відповідно до якої статті КЗпП)?
Питання №6232 Gelena 28/07/2016 × 13:33
Шановні колеги! В мене запитання стосується актів на списання літератури (форма № 03-5 (бюджет). В описі на вилучення літератури до акта є графа "На підставі яких документів проведене вилучення". Підкажіть, що потрібно вказувати? Щиро дякую.
Відповідь. Вказуєте номер акту і дату.
Питання №6231 Nadya 27/07/2016 × 13:48

Доброго дня. Підкажіть будь ласка Порядок віднесення документів до книжкових пам'ятників. Заздалегідь дякую.

Відповідь. Пропонуємо ознайомитись з «Інструкцією про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання» (затверджено Наказом Міністерства культури і мистецтв України 20 листопада 2001 р. N 708 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01 ), статтею Горбань Ю.І. Зберігання книжкових пам’яток у бібліотеках України /Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/obraz/33/2232-zberigannya-knizhkovix-pam-yatok-u-bibliotekax-ukra%D1%97ni.html , статтею Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки в бібліотечних фондах: критерії відбору та визначення / Г. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2001. – № 2. – Додаток. – С. 1–5.
Питання №6230 Oksana 27/07/2016 × 12:19
Доброго дня . Надішліть будь-ласка відповідь на питання 6156 на мою електронну пошту . Буду дуже вдячна
Відповідь. Відповідь представлена на нашому сайті у розділі Консультації, лінк - Особливості трудових відносин /Режим доступу: http://profy.nplu.org/faq.php?lng=uk
Питання №6229 valentina 27/07/2016 × 12:12
Доброго дня! Шановні колеги, мене також хвилює ситуація викладена в питанні 6156. Будь-ласка надішліть мені також відповідь на мою електронну адресу. Щиро вдячна
Відповідь. Відповідь представлена на нашому сайті у розділі Консультації, лінк - Особливості трудових відносин /Режим доступу: http://profy.nplu.org/faq.php?lng=uk
Питання №6228 ludmila 27/07/2016 × 11:49
Доброго дня! У нас запитання подібне до 6156. Ситуація така: конкурс оголосили, подала заяву на участь у конкурсі 1 людина, яка зараз працює на посаді директора бібліотеки. Ми (управління культури і туризму) її завчасно попередили, що у випадку непроходження конкурсу трудовий договір із нею буде розірвано. Конкурс завтра. Якщо вона його успішно проходить (сподіваємось), то як правильно написати наказ і який запис зробити у трудовій? Буду дуже вдячна. Людмила.
Відповідь. Шановна пані Людмило! Для того щоб відповісти просимо звернути увагу на наступні моменти:

1)Ви представляєте управління культури держадміністрації чи виконавчого органу місцевого самоврядування?

2) чи є у Вас повноваження призначати та звільняти з посад керівників комунальних закладів культури?

3) на якій підставі Ви попередили директора бібліотеки про розірвання з ним трудового договору?
Питання №6227 Olena 26/07/2016 × 16:42
Доброго дня! Шановні колеги, мене також хвилює ситуація викладена в питанні 6156. Будь-ласка надішліть мені також відповідь на мою електронну адресу. Щиро вдячна.
Відповідь.Лист відправлено 27.07.16р. о 15.35.
Питання №6226 maria 26/07/2016 × 11:34
Доброго дня! Шановні колеги, мене також хвилює ситуація викладена в питанні 6156. Будь-ласка надішліть мені відповідь на мою електронну адресу. Щиро вдячна.
Відповідь. Лист відправлено 26.07.16р. о 14.10.
Питання №6225 Galina 26/07/2016 × 08:53
До питання № 6223: чи потрібно вказувати в трудовій книжці, що працівника прийнято на роботу з випробувальним строком?
Відповідь. Ні, не потрібно. Умова про встановлення випробувального строку і його тривалість повинні бути обов’язково відображені в наказі про прийняття на роботу, з яким працівника ознайомлюють під підпис.
Питання №6224 Inna 25/07/2016 × 15:24
Доброго дня! Шановні колеги, мене також хвилює ситуація викладена в питанні 6156. Будь-ласка надішліть мені також відповідь на мою електронну адресу. Щиро вдячна.
Відповідь. Лист надіслано 25.07.16р. о 16.38.
Питання №6223 Olga 25/07/2016 × 07:51
Прошу допомогти. Я молодий керівник бібліотеки. У мене дві вакансії в бібліотеці, але бажаючих працевлаштуватись набагато більше. Як можна використати можливість працевлаштування з випробуванням? Дуже дякую.

Відповідь. Ваш алгоритм дій на першому етапі: 1) перевіряєте відсутність заборони на встановлення випробування (відповідно до ЗУ «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу» від 17.05.2016 № 1367-VIII /Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1367-19 , ст. 26 КЗпП); 2) визначаєте тривалість випробування (ст.. 27 КЗпП); 3) визначаєте спосіб фіксування згоди працівника на встановлення випробування (ст. 26 КЗпП. На майбутнє можна розробити трафаретну форму заяви і надавати її як зразок); 4) видаєте наказ про прийняття на роботу (у наказі має бути зазначена умова про випробування); 5)вноситься запис про прийняття на роботу до трудової книжки (відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджену Наказом Мінпраці України, Мінюсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 N 58 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93 ).

Другий етап: 1) ознайомлюєте працівника з посадовою інструкцією, з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, визначаєте робоче місце, інструктуєте з технікою безпеки і протипожежної охорони; 2) щоб випробування не стало формальністю варто розробити певний план проходження випробування. Затвердженої форми плану не існує. Доречно зазначити в ньому перелік завдань на період випробування, строки їх виконання та яких результатів очкують від працівника (у плані робиться позначка про те, що працівник ознайомлений із планом).
Питання №6222 Valentyna 22/07/2016 × 15:41
Доброго дня,надішліть будь-ласка відповідь на питання 6156 на мою електронну адресу. Буду дуже вдячна.

Відповідь. Лист надіслано 25.07.16р. об 11.10.
Питання №6221 Julia 22/07/2016 × 10:14
Доброго дня! Хочу запитати, чи може мій син працювати підсобним працівником ЦРБ, якщо я директор централізованої районної бібліотечної системи? Чи це не є порушенням Закону протидії корупції? Заздалегідь Вам вдячна. Буду чекати на відповідь на адресу електронної пошти.
Відповідь. Відповідь надіслано 25.07.16р. об 11.00.
Питання №6220 Alina 21/07/2016 × 23:01
Коли введені зміни щодо бібліографічних посилань ?
Відповідь. З 01 липня 2016 року, відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 4 березня 2016 року за № 65, набуває чинності національний стандарт України: ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (уведено вперше). Цей стандарт установлює основні види бібліографічних посилань, загальні положення щодо їхнього складу й структури, а також правила складання та розміщування в документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.
Питання №6219 Mariya 21/07/2016 × 15:06
Доброго дня,надішліть будь-ласка відповідь на питання 6156 на нашу адресу. Щиро дякую.
Відповідь. Лист надіслано 21.07.2016 о 16.13.
Питання №6218 GMariya 21/07/2016 × 12:55
Доброго дня! Мене теж цікавить відповідь на Питання 6156. Буду щиро вдячна, якщо  надішлите мені даний лист на мою ел. пошту.
Відповідь. Лист надіслано 21.07.2016 о 16.15.
Питання №6217 Natali 21/07/2016 × 09:58
Прошу надіслати відповідь на запитання № 6156  на мою електронну адресу . Щиро дякую.
Відповідь. Лист надіслано 21.07.2016 о 16.12.
Питання №6216 Vira 20/07/2016 × 13:14
Шановні Колеги,чи розповсюджується дія закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" на завідувачів бібліотек військових частин, будинків офіцерів (ці бібліотеки є підрозділами в даних структурах).Наперед вдячна.
Відповідь. Просимо переадресувати запит до Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України, яка є науково-методичним центром для всіх бібліотек у Збройних Силах України.

На нашу думку –ні. Зазвичай, бібліотеки у Збройних Силах України є структурними підрозділами органів управління, з’єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил України. Згідно із Законом № 955-VIII від 28.01. керівники державних та комунальних бібліотек, керівники централізованих бібліотечних систем призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу.
Питання №6215 Vlada 20/07/2016 × 13:05

Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи може бібліотечний працівник закінчивший коледж культури і мистецтв в 2014р. подавати документи на конкурс на посаду директора комунального закладу. Крім бібліотечної освіти більше нема ніякої  освіти у конкурсанта.Заздалегідь вдячна!

Відповідь. Керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки (див. ст. 21¹ ЗУ «Про культуру» в редакції від 25.02.2016 /Режим доступу/ http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 ).
Питання №6214 yuliya 20/07/2016 × 10:38
Доброго дня. Прошу пояснити чи потрібен публічній бібліотеці Паспорт бібліотеки. Як що так , то де знайти положення про паспорт. Дякую
Відповідь. На виконання доручення Міністерства культури України від 29.07.2014 № 398/9-2/15-14 була проведена паспортизація публічних бібліотек. Паспортизацією було охоплено 15 974 публічні бібліотеки комунальної форми власності - обласні,міські, районні (районні в містах), сільські, селищні, в т. ч. централізовані бібліотечні системи, 22 регіонів України і м. Києва. Кожна публічна бібліотека заповнила Паспорт.

Пропонуємо переадресувати запит щодо Паспорта до структурного підрозділу у сфері культури районних держадміністрацій (виконкомів міських рад – для міст обласного значення). Також, пропонуємо ознайомитись із статтею генерального директора НПБУ Вилегжаніної Т.І. Реформування бібліотечної галузі - невідкладне завдання сьогодення //Бібліотечна планета. – 2015. - № 1. – С.4-6 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-67.pdf .
Питання №6213 Maria 19/07/2016 × 22:59
Добрий вечір. Прошу пояснити чи є директор бібліотеки посадовою особою ? Дякую.

Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із Листом Мін’юсту від 03.11.2006 №22-48-548 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0548323-06 .
Питання №6212 Yilia 19/07/2016 × 10:49
Яка загальна кількість бібліотечного фонду відповідає 2 групі по оплаті праці?
Відповідь. Кількість бібліотечного фонду не визначає групу за оплатою праці. Відповідно до Додатку 7 Наказу МКТ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (від 18.10.2005 № 745 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05 ) групу за оплатою праці бібліотеки визначає виконання відповідної кількості користувачів і відповідної кількості видачі документів.
Питання №6211 natalya 19/07/2016 × 08:20
http://zinkivlibrary.at.ua
Доброго дня, шановні колеги! Працюю на посаді директора ЦБС 2 роки і ще не всі нюанси роботи зрозумілі. Прошу дати роз'яснення стосовно щорічних основних відпусток. У мене в системі 16 бібліотечних фахівців працюють на 0,5 ставки. По ЗУ "Про відпустки" вони мають право на 24 дні тарифної відпустки. В колдоговорі спеціалістам та керівникам закладів культури надається 4 дні додаткової відпустки за особливий характер праці.  Отже загальна тривалість відпустки для бібліотекарів системи складає 28 календарних днів. Питання: ця норма стосується і тих, хто працює на 0,5 ставки, бо виник конфлікт з бухгалтерією сектору культури, працівники якої стверджують, що для таких працівників норма 24 календарні дні. Буду вдячна за відповідь з посиланням на нормативну базу.
Відповідь. Бухгалтерія має рацію. Працівники, які працюють на 0,5 ставки, права на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день не мають. Пропонуємо ознайомитись із Листом Міністерства праці та соціальної політики України за N 010-430 від 07.05.2002 /Режим доступу: http://ukraine.uapravo.net/data/base44/ukr44640.htm .
Питання №6210 Nadiya 19/07/2016 × 08:00
Прошу пояснити, чи може бухгалтерія відділу культури змусити директора ЦБС підписати договір про повну матеріальну відповідальність за 2015 рік перед звільненням з посади директора? Щорічно кожен з працівників ЦБС підписується в книзі наказів про матеріальну відповідальність. То яка може бути повна матеріальна відповідальність директора, якщо кожен з працівників несе вже матеріальну відповідальність. Дякую.
Відповідь. Бухгалтерія не має права змушувати директора підписувати договір про повну матеріальну відповідальність за 2015 рік. По-перше, бухгалтерія не є роботодавцем директора ЦБС; по-друге, радимо ознайомитись із статтею ученого секретаря НПБУ Н. Розколупи «До проблеми обліку бібліотечних фондів» у 2-му номері журналу «Бібліотечна планета» за 2006 рік (Режим доступу: http://profy.nplu.org/!site/publication/lp-32.pdf ) та «Юридичною консультацією» Н. Розколупи (Бібліотечна планета.- 2008.-№4.- С. 35-36) (Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-42.pdf), де висвітлені окремі аспекти матеріальної відповідальності бібліотечних працівників.
Питання №6208 ivanna 15/07/2016 × 13:50
Доброго дня, шановні колеги! Підкажіть, будь ласка, як правильно здійснити передачу книжкового фонду, якщо працівник сільської філії виїхала за кордон, передавши заяву на звільнення через рідних. Чи створюється комісія з числа працівників ЦБС і новопризначеного працівника сільської філії? Хто має підписати акт про передачу-прийом книжкового фонду? Заздалегідь дякую за відповідь.
Відповідь. Так, створюється комісія( в комісію входить і бухгалтер). Документи та майно приймаються комісією за участю нового керівника за актом повної інвентаризації, проведеної в установленому законодавством порядку.

В акті приймання документів та майна обов'язково зазначаються такі дані: опис документів, що зберігаються (Положення про бібліотеку-філію, Книга сумарного обліку БФ, Інвентарні книги, “Зошит обліку книг, прийнятих від читачів взамін загублених”, описи, накладні, акти і т.п.); кількість переданих штампів; опис матеріальних цінностей та іншого майна (меблі, оргтехніка, інше майно); бази даних (спеціалізовані програми – за наявності). Акт прийому підписують члени комісії та новопризначений керівник бібліотеки-філії.
Питання №6207 Alina 15/07/2016 × 08:00
Добрий ранок! Я працюю в бібліотеці 2 роки на умовах неповного робочого часу і так сталось, що я на лікарняному майже місяць. Як мені оплатять лікарняний? Дякую.
Відповідь. Оплаті підлягають усі календарні дні визначені листком непрацездатності, незважаючи на те, що на період тимчасової непрацездатності працівника припадають дні, які є для нього неробочими у зв'язку із встановленням неповного робочого часу.
Питання №6206 Vacy 13/07/2016 × 14:35
Поясните, пожалуйста, чем отличается заголовок (Гост 7.80-2000) от заглавия (Гост 7.1-2003). Если возможно доступным языком. Заранее признателен.
Відповідь. Згідно ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 (ГОСТ 7.80-2000) заголовок бібліографічного запису – це елемент бібліографічного запису, розташований перед бібліографічним описом. У п.4.10 ДСТУ наведено види заголовків. Найбільш поширеним заголовком є ім’я особи, наприклад: Бездрабко Валентина Василівна. Також у заголовку наводять назви організацій, установ, наприклад: Національна парламентська бібліотека України або Україна. Закони. Заголовок завжди розміщується над назвою документа. Мета заголовка – зібрати всі документи, що стосуються конкретної особи або органзації в одному місті каталога.

Заглавие (русский язык) або назва (українська мова) – це назва документа. Назва документа у бібліографічному записі розміщується під заголовком.

Більш детальну інформацію можна отримати на нашому сайті в Українській бібліотечній енциклопедії у статтях: ”Бібліографічний опис”, ”Бібліографічний запис”.
Питання №6205 Katerina 12/07/2016 × 23:56
Прошу пояснити, відпустка за власний рахунок за сімейними обставинами надається лише на 15 днів, а чи може вона подовжитись на 20 днів? Мова йде про звичайного бібліотекаря, не пенсіонера, не інваліда. Дякую.

Відповідь. У випадках, передбачених ст. 25 Закону України "Про відпустки" (від 15.11.1996 № 504/96-ВР, із змінами), працівнику за його бажанням надається в обов'язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати. Згідно зі ст. 26 Закону за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

На час надання такої відпустки за працівником зберігається його місце роботи (посада), а час перебування в таких відпустках зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ст. 9 ЗУ № 504/96).
Питання №6204 Tatiana 12/07/2016 × 13:35
Програма "Бібліоміст" завершила свою роботу в Україні. Поясніть, будь ласка, чи може бібліотека, яка має комп'ютери, отримані в результаті перемоги в Програмі, брати плату з користувачів за користування такими комп'ютерами.
Відповідь. Не може. Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. N 1271 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1271-2011-%D0%BF .
Питання №6203 Maya 12/07/2016 × 07:52
Добрый день!  Бибилотека публичная, центральная в ЦБС.
В связи с переходом на контракт(директора ЦБС предупредили за 2 месяца) отдел культуры заставляет делать проверку библиотечного фонда (40000 экз) за 1 месяц. Правомерны ли действия отдела культуры.
Відповідь. 1. Мінфін наказом від 02.09.2014 р. № 879 затвердив Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 . У п. 7 Положення наведено випадки, коли проведення інвентаризації є обов’язковим. У таких випадках строки проведення інвентаризації не можуть бути перевищені (змінені). Також у п. 10 Положення: інвентаризація бібліотечних фондів за рішенням керівника підприємства за встановленим ним графіком може проводиться протягом року. Інвентаризація книжкових пам’яток проводиться щороку. За наявності обсягу бібліотечних фондів від 100 до 500 тис. одиниць інвентаризація може проводитись протягом п’яти років з охопленням щорічно не менше 20 відсотків одиниць, а понад 500 тис. одиниць - протягом десяти років з охопленням щорічно не менше 10 відсотків одиниць. Також у п. 7 Положення наведено випадки, коли проведення інвентаризації є обов’язковим. У таких випадках строки проведення інвентаризації не можуть бути перевищені (змінені).

2.Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про культуру» (від 14.12.2010 № 2778-VI, із змінами) директор ЦБС не переводиться на контракт, а призначається на посаду шляхом укладення з ним контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.
StartПопередні10 previous pages [ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати