Бібліотечному фахівцю

Бібліотечна система України - розгалужена мережа бібліотек різних видів, заснованих на різних формах власності
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №161 Tanya 02/03/2009 × 17:28
За колективним договором працівники мають право на відпустку 30 днів. Право на більшу відпустку (до прийняття колдоговору) зберігається. В мене відпустка становила 42 дні. В березні 2008 року я перейшла з посади провідного бібліотекаря на посаду заввідділом.В зв’язку з цим з мене вже влітку зняли 5 днів відпустки, мотивуючи це тим, що було переведення на іншу посаду за особистою заявою. При цьому я мала тарифний розряд 10, який і залишився. Щоб отримати більший розряд потрібно пройти атестацію, але в ній мені відмовлено, бо на новій посаді я ще не пробула рік. Які в цій ситуації мої права?

Відповідь: Ваші права регламентуються Законом України про відпустки від 15.11.1996 № 504/96-ВР (із змінами) та Кодексом законів про працю від 10.12.1971 № 322- VIII (із змінами).
Далі див. відповідь на пит. 159, 160.

Питання №160 Oksana 28/02/2009 × 20:41
Я працюю провідним бібліотекарем вузівської бібліотеки по 11 розряду, займаюся систематизацією документві по ББК та УДК , веду систематичний каталог.
Чи вважається, шо я суміщаю 2 посади і повинна отримувати доплату?
В мене вища бібліотечна освіта та бібліотечний стаж 30 років.
Чи можу я розраховувати на вищий розряд?

Відповідь: Вважати, що Ви суміщаєте дві посади, ми не маємо жодних підстав, тим більше, що не знаємо яку кількість документів ви систематизуєте і наскільки це відповідає «Типовим нормам часу на основні процеси бібліотечної роботи». Далі читайте відповідь на питання 159.

Питання №159 Nadia 27/02/2009 × 15:47
Доброго дня! Працюю бібліотекарем у бібліотеці вищого навчального закладу. Маю вищу базову освіту (педагогічне училище "вчитель початкових класів"). Стаж бібліотечної роботи - 9 років. Чи можу я претендувати на 9 тарифний розряд? Дякую за відповідь.

Відповідь: Рішення про надання вищого розряду приймає Ваше керівництво, враховуючи освіту, рішення атестаційної комісії, навантаження, відповідність кваліфікаційним вимогам, штатний розклад бібліотеки - тобто на основі аналізу реальної ситуації.

Питання №158 HIKOlAI 27/02/2009 × 12:24

Бухгалтерія відділу культури відмовляється видавати довідки для отримання комунальних пільг тим пенсіонерам, які працювали в бібліотеках без освіти, або мали інвалідність. В жодному з документів, які нам відомі щодо оплати пільг ніяких обмежень не передбачено. Дайте, будь ласка, консультацію щодо оплати компослуг. Дякую.

Відповідь: Соціальні гарантії працівників у сфері культури регулює ст. 29 „Основ законодавства України про культуру” від 14.02.1992 № 2117-XII із змінами та доповненнями.
http://zakon1.rada.gov.ua

Питання №157 LYBOV 25/02/2009 × 16:25
Які сучасні вимоги до складання паспортів на каталоги і картотеки бібліотеки?

Відповідь: Особливих новацій щодо ведення паспорту каталогу / картотеки ми не виявили. Тому, окрім базових знань, отриманих під час навчання в Інституті культури, рекомендуємо ознайомитись з наступними виданнями:

Сукиасян Э. Р. Библиотечные каталоги : метод. материалы / Э. Р. Сукиасян. – М. : Профиздат, 2001. – 191 с. – (Серия "Современная библиотека" ; вып. 19).
Старущенко Г. Зачем нужен паспорт и как его составить / Г. Старущенко // Библиотека. – 2003. - N11. - C. 10-12.
Сукиасян Э. Каталоги получили паспорта: что дальше? / Э.Р. Сукиасян // Библиотека. – 2003. – N7. – C. 10-12.
Сєдих В.В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посібник / В.В. Сєдих, Г.П. Терентьєва, В.К. Удалова. – Харків : ХДАК, 2003. – 193 с.
Питання №156 Svetlana 24/02/2009 × 20:15
Доброго дня, шановні колеги! У нас виникло питання стосовно предметних рубрик: з якої літери (великої чи маленької) записується назва предметної рубрики та її підзаголовки. У зв'язку із створенням електронного каталогу, хотілося б щоб відразу усе було вірно. Методичного обгрунтування не знайшли ні на користь першого, а ні другого варіанту. Партнери з корпорації наполягають на другому варіанті (тобто з маленької), але нам здається, що це не є вірним. Допоможіть, будь-ласка, з вирішенням цього питання! Дякуємо!

Відповідь: Індексування здійснюється відповідно до ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985) "Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика".
Формування предметної рубрики (ПР) здійснюється відповідно до прийнятої у світі стандартної моделі:
Заголовок ПР – Тематичний підзаголовок – Географічний підзаголовок –Хронологічний підзаголовок – Формальний підзаголовок.
Тобто, усі рубрики записуються з великої літери і через тире.

Детальну консультацію можна отримати у секторі інформаційно-пошукового тезаурусу відділу каталогізації ДЗ "НПБУ".

Питання №155 Nadin 24/02/2009 × 13:58
Добрий день! Підкажіть будь-ласка, скільки років повинні зберігатися газети в фонді бібліотеки навчального закладу?

Відповідь: Див. відповідь на запитання 60

Питання №154 iryna 24/02/2009 × 09:14

Доброго дня! В мене уточнення до вчорашнього питання № 151: мене цікавить нормативи збереження самих компакт-дисків, ане документів на CD  xb DVD! Дякую!

Відповідь: Якщо ми правильно зрозуміли, то Вам потрібні методичні рекомендації щодо збереження документів на електронних носіях, що представлені у посібнику «Основные правила хранения и использования библиотечных фондов, разработанных ИФЛА» (М.: Рудомино,1999).
Див. розділ "Консультації".

Питання №153 Yuliana 23/02/2009 × 22:30
Добрий вечір! мене цікавить посадова інструкція бібліотекаря науково-дослідного відділу (можна науково-методичного відділу) ,де я можу її знайти?
Питання №152 mayab 23/02/2009 × 14:18

Ответьте пожайлуста на каком языке должна вестись документация по кадровым вопросам (приказы, письма, распоряжения) в бюджетной организации на основании чего?

Відповідь: Див. відповідь на запитання 24

Питання №151 iryna 23/02/2009 × 11:28
Які нормативні документи зберігання носіїв електронної інформації CD, DVD) - ДСТУ, ГОСТ (передбачені укр. законодавством)

Відповідь: Питання зберігання документів на електронних носіях регламентується:
ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT).
ГОСТ 7.68-95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Фоно- и видеодокументы. Общие технические требования к архивному хранению.
Закон України від 22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг».
Також є методичні рекомендації щодо збереження документів на електронних носіях представлені у посібнику «Основные правила хранения и использования библиотечных фондов, разработанных ИФЛА» (М.: Рудомино,1999)

Питання №149 PNULIB 20/02/2009 × 10:24
http://www.pu.if.ua
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, до якого розділу ББК відносити "Референтну справу", "Документознавство". "Секретарську справу"? l

Відповідь: за таблицями ББК для наукових бібліотек таку літературу відносимо до розділу У212.86 Діловодство.
За таблицями ББК для масових бібліотек книги з питань діловодства відносимо до розділу 65.050.2 Організація управління.

Відділ каталогізації ДЗ "НПБУ"
Питання №148 Nata 19/02/2009 × 14:59
Доброго дня! Як пояснити, що працівники районної бібліотеки, зокрема методист (вища освіта), бібліотекар, будучи кураторами сільських бібліотек, отримують нижчу заробітну плату за працівників сільських бібліотек-філій. Дякую за відповідь!

Відповідь: Таку ситуацію роз’яснює Наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 № 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”, оскільки тарифні розряди завідувача філією вищі тарифних розрядів методиста. Припускаємо, що стаж роботи у сільського бібліотекаря теж може бути більшим, що також впливає на суму зарплатні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від № 84 від 22.01.2005 р.

Питання №147 Tatiana 19/02/2009 × 13:59

 Где можно найти примерное Положение о совете при директоре в ЦБС?

Відповідь: згідно "Организации работы ЦБС", рада при директорі забезпечує колегіальність управління в ЦБС. Передбачається також склад ради та питання, що виносяться на її розгляд.
Типового положення про раду при директорі не існує, кожна бібліотека розробляє такий документ самостійно. Затверджує його директор ЦБС.

Питання №146 Ludmila 18/02/2009 × 17:27

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, до якого розділу ББК віднести книги з національної безпеки України. Дякую.

Відповідь: Спеціалісти відділу каталогізації нашої Бібліотеки рекомендують систематизувати вказану літературу в наступні розділи:

ФО11.4 Національна безпека – Теорія
Т3(4УКР)63–6 Національна безпека – Сучасна історія – Україна
Х9(4УКР)301.162 Державна безпека – Україна
Ц 031.1(4УКР) Воєнна безпека – Україна

За таблицями ББК для масових бібліотек література з питань національної безпеки України збирається у розділі "Зовнішня політика і міжнародні відносини України" ББК 66.4 (4УКР)

Відділ каталогізації ДЗ "НПБУ"
Питання №145 IRINA 18/02/2009 × 15:04

Уточнюю своє запитання стосовно обліку БД РЖ.

БД реферативних журналів отримуємо на CD-ROMах. На кожному диску по кілька назв  РЖ . Обліковувати диски чи кількість РЖ на ньому?

Відповідь: Згідно П.6.2 ГОСТу 7.20-2000 Библиотечная статистика «Экземпляром для электронных изданий являются дискета или оптический диск (CD-RОМ и мультимедиа)».
До речі, як Ви обліковуєте збірник оповідань – як примірник, чи кожне оповідання окремо?

Питання №144 mila 18/02/2009 × 14:22

Доброго дня, шановні колеги!

Не секрет, що в наш час книги видають як професіонали, так і профани. І останні оформлюють видання, м'яко кажучи, не завжди по стандарту. А нам - професійним бібліотекарям - потрібно робити бібліографічний запис згідно ДСТУ. Але як його вірно зробити, коли назва книги одна, титульна сторінка інша, а зміст ще інший. Навіть авторський знак буває не відповідає автору чи назві книги.

Порадьте, будь ласка.

Відповідь: Як професіонал – професіоналу. Радимо звернутись до видання "Минимум библиотечной техники в массовых библиотеках" (М., 1969) або "Организация работы ЦБС" (М., 1985). Тут, у пункті 11 параграфа 5 (стор. 46) чітко сказано, що навіть при наявності друкованої картки, або макета картки в книзі обов’язково уточнюються всі дані (шифр, повний індекс, заголовок опису), який, до речі робиться за титульною сторінкою, а не за обкладинкою книги, згідно ГОСТу 7.1-2003.

Питання №143 Anna 18/02/2009 × 11:05
Добрий день! Будь ласка, дайте відповідь на запитання: як оформити приймальний акт на подарункі, які надійшли до бібліотеки ?

Відповідь: Згідно з п.1.24 „Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ” (затверджена наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64)

„Необоротні активи, отримані безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерії та представник установи вищого рівня.
Комісія складає акт, в якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види. Оцінка необоротних активів здійснюється відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". При отриманні необоротних активів, що були у користуванні, вказується процент їх зносу. Дані акта відображаються в бухгалтерському обліку. Одночасно проставляється інвентарний номер, про що робиться запис в акті прийняття цінностей".

Питання №142 biblios 17/02/2009 × 15:16
На який документ треба посилатися при розробці графіка роботи сільських бібліотек. Просимо надіслати на електронну адресу

Відповідь: На підставі Кодексу законів про працю від 10.12.1971 № 322- VIII (із змінами) cтатті 50. "Норма тривалості робочого часу"

"Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті". {Стаття 50 із змінами, внесеними згідно із Законами N 871-12 від 20.03.91, N 3610-12 від 17.11.93}

Але, графік роботи ПБ у будь-якому випадку не повинен повністю співпадати із загальноприйнятим режимом роботи, аби забезпечити доступ до послуг ПБ користувачів у вільний від роботи час.

Питання №141 ludmila 17/02/2009 × 12:41
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи має право адміністрація державного вищого навчального закладу переводити бібліотечних працівників на контрактну основу, тобто заключати контракт з кожним бібліотечним працівником на рік, щорічно поновлюючи його. Дякую.

Відповідь: див. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII (ч. 3 ст. 21),
Постанову КМ УКраїни Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору від 19.03.1994 р. N 170,
Методичні рекомендації про правове забезпечення контрактної форми трудового договору і сфери його застосування. Лист Мінюсту України № 32-8/473 від 28.03.2000.

Питання №140 Natalia 17/02/2009 × 11:20
www.ounb.sumy.ua

Доброго дня! Підкажіть,будь ласка,чи не змінено норми навантаження на бібліотечних працівників публічних бібліотек? Дякую.

Відповідь: Див. відповідь на питання 132.

Питання №139 Ludmila 16/02/2009 × 15:25

Чи існує "Інформаційно-пошуковий тезаурус" НПБУ в електронному вигляді? Дякую за відповіді на попередні питання.

Відповідь: Так, у 2004 р. було видано "Інформаційно-пошуковий тезаурус" з додатком (CD-ROM).

Питання №138 nadegda 14/02/2009 × 09:19

Доброго дня! Де можна придбати метатин - дезінфікуючий засіб, яким необхідно обробляти пошкоджені книги? Дякуємо.

Відповідь: Шановна колего! Звертаємо Вашу увагу, ми надаємо відповіді на професійні запитання.

Питання №137 olga 13/02/2009 × 13:47
добрий день! підкажить будь ласка, в бібліографічному описі автореферату дисертації в відомостях про відповідальність, яку установу вказувати - де проходив захист дисертації чи установу, на базі якої проводились дослідження? дякую.k

Відповідь: Вказувати установу, в якій відбувся захист дисертації.

Питання №136 galina 13/02/2009 × 13:35
Добрий день!  Додаток до наказу № 67 від 11.10.2007 Міністерства культури і туризму України передбачає зміну тарифних розрядів з 1 січня 2009 року. Чим можна аргументувати перед керівництвом університету підвишення до максимальних показникив тарифних розрядів для працівників  бібліотеки?

Відповідь: Наказом Міністерства культури і туризму України № 67 від 11.10.2007.

Питання №135 tokarmax 13/02/2009 × 10:27
Скажіть будь-ласка, який термін зберігання періодичних виданнів ( Журнал "Все про бухгалтерський облік"), і чим це регламентується.

Відповідь: Див. відповідь на запитання 60.

Питання №134 Vit 12/02/2009 × 21:31

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, як правильно оформити в курсовій роботі нормативні документи, розміщені на сайті Верховної Ради, відповідно до нового стандарту бібліографічного опису.

Відповідь: Бібліографічний опис електронних ресурсів здійснюють відповідно до стандартів:

  • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" (ГОСТ 7.1-2003, ІDT)
  • ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов".

Хоча, не завжди подані в стандартах приклади відповідають загальним положенням. Тому є суперечки щодо бібліографічного опису. Ми, наприклад, описали б так:
Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий 16.01.2003 р., № 436-IV / Верхов. Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21

Питання №133 Olga 12/02/2009 × 20:45
Шановні колеги, прошу  відповісти, чи обовязковим є переписування інвентарних книг після закінчення інвентаризаціїeeeeee 

Відповідь: Переписування Інвентарних книг після закінчення є неправомірною вимогою, порушенням інструктивних документів, про які обов’язково повинен знати бухгалтер. Див. відповідь на запитання 97.

Питання №132 Nata 12/02/2009 × 15:38
Добрий день. Скажіть, яке навантаження на бібліотекаря районної бібліотеки (користувачі, книговидача), а також яка оплата праці бібліотекаря, що обслуговує 800 користувачів, якщо бібліотека відноситься до ІVгрупи по оплаті праці. Дякую за відповідь.

Відповідь: Навантаження на бібліотекаря і досі часто визначається на основі Тимчасових типових штатів централізованих бібліотечних систем Міністерства культури СРСР, які були затверджені наказом № 53 Міністерства культури СРСР ще 29 січня 1979 року. Проте, зважаючи на зміни в технології роботи ПБ, як то: впровадження інформаційних технологій, активізації іміджево-рекламної діяльності бібліотеки, поглибленої роботи з громадськістю, налагодженню партнерських зв’язків тощо, використовується чіткий розрахунок норм часу на основні процеси бібліотечної роботи згідно наказу МКТ №1631/0/16-08 від 29.12.08 (див. сторінку "Офіційна інформація" "Накази").

Згідно Наказу МКТ України "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005" від 11.10.2007 тарифний розряд бібліотекаря з 1 січня 2009 року буде в межах 9-12 розряду.

Питання №131 tata 12/02/2009 × 10:47
http://www.library.vn.ua/
Публічні бібліотеки району функціонують в системі децентралізації, в тому числі і фонди передані на баланс сільських рад. На основі яких регламентуючих документів має здійснюватися ВСО та функціонувати ОРФ центральної районної бібліотеки d

Відповідь: Для того, щоб дати вам кваліфіковану відповідь необхідно ознайомитись з документами на підставі яких відбувалась децентралізація, які функції залишились за ЦРБ. Чи зберігаються єдиний каталог, хто приймає та розподіляє літературу, отриману за державними програмами, чи працює відділ комплектування централізовано, хто обробляє нові надходження?

Якщо порушена вся система, то яким чином вам вдалося зберегти внутрісистемний обмін? За логікою, відділ ВСО має працювати як відділ МБА, а обмінно-резервний фонд – виконувати традиційні функції. Очевидно, на основі документів про децентралізацію має бути розроблена регламентуюча документація, з умовою дотримання бібліотечної технології.

Питання №130 Galina 11/02/2009 × 22:10

Скажите, пожалуйста, на какие звания, награждения можно выдвигать библиотекарей за хорошую и добросовестную работу в вузовской библиотеке. Большое сапасибо.

Відповідь: Наскільки нам відомо бібліотекарі вузівських бібліотек особливих державних відзнак та нагород не мають.
Всі питання нагородження регламентують Закон України „Про державні нагороди” № 1549-III від 16 березня 2000 р. (із змінами) та Указ Президента „Про почесні звання України” № 476/2001 від 29 червня 2001 р. (із змінами). Порядок представлення до присвоєння почесних звань регламентує „Положення про почесні звання України”, затверджене зазначеним Указом Президента.

Крім того, наприклад, Українська бібліотечна асоціація запровадила такі відзнаки та нагороди: „За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства” , „За відданість бібліотечній справі”, „За внесок в бібліотечну освіту”, „Бібліографічний посібник року”, „За внесок в бібліотекознавство”. Інформація про них розміщена на сайті УБА http://www.uba.org.ua

Бажаємо визнання вашої праці!

Питання №129 Larisa 11/02/2009 × 16:54
Чому не можна знайти офіційну інформацію про те, що ДСТУ 7.80:2007 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT) набрав чинності в Україні з 1 квітня 2008 р., та переглянути його текст. Таким чином його впровадження ставиться під сумнів.

Відповідь: Офіційною інформацією треба вважати Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) № 267 від 17.10.2007 "Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів", згідно з яким ДСТУ ГОСТ 7.80-2007 надано чинності в Україні з 1 квітня 2008 р. (електронний варіант наказу, зокрема розміщений на сайті Держспоживстандарту).
На жаль, наша Бібліотека ще не отримала обов’язкового екземпляру ДСТУ ГОСТ 7.80-2007.
(Вважаємо, що він ідентичний з ГОСТ 7.80-2000, електронний варіант якого можна знайти за адресою: http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_80.htm )

Питання №128 Ludmila 11/02/2009 × 15:07

Яка бібліотека України є координаційним центром створення системи авторитетного контролю бібліографічних записів? Чи бере участь НПБУ в цій роботі? Якими документами регламентується авторитетна робота в Україні? Дякую.

Відповідь: Для ефективного функціонування інформаційно-пошукової системи бібліотеки, з метою розширення інформаційних можливостей довідково-бібліографічного апарату НПБУ відділом каталогізації здійснюється робота з формування службової картотеки авторитетного контролю найменувань установ, організацій, географічних назв, серій і персоналій. Картотека постійно поповнюється новими уніфікованими заголовками, і актуальні матеріали публікуються на сторінках журналу "Бібліотечна планета" (див. № 3 за 2003 р., № 2 за 2004 р., № 2,4 за 2005 р., № 1 за 2007 р.).
Дані авторитетного контролю використовуватимуться у створенні окремої бази даних "Авторитетний контроль", авторитетного файлу НПБУ для обміну даними між бібліографуючими установами.

Зав. відділом каталогізації С.В.Білик
Питання №127 Nata 11/02/2009 × 15:06
Скажіть, будь ласка, чи повинна я, як методист, підписувати плани роботи сільських бібліотек. Дякую.

Відповідь: Методист не підписує і не затверджує плани роботи сільських бібліотек, він може надати консультацію, редагувати план.

Питання №126 Ludmila 11/02/2009 × 15:04

Яка бібліотека в Україні є координаційним центром створення національної системи авторитетного контролю? Чи бере участь НПБУ в цій діяльності? Чи існують регламентуючі документи (крім технологіних інструкцій ХДНБ)? Дякую. 

Питання №125 Olena 11/02/2009 × 12:15

Добрий день! Де можна знайти консультації щодо індивідуальної роботи з користвачами дітьми. Дякую.l

Відповідь: В першу чергу рекомендуємо звернутися до підручників з бібліотекознавства, які розкривають теоретичні засади індивідуальної роботи з читачами.
Звертаємо Вашу увагу на електронний варіант видання "Публічна бібліотека як центр сімейного читання" (розділ "Матеріали" "Примірна тематика семінарів…".
Також стануть у нагоді пошукові системи (Google, Yandex, Мета) + ключові слова.

Питання №124 lara 11/02/2009 × 11:00

Чи дозволено методичний день працівнику на півставки

Відповідь: Питання підвищення кваліфікації, професійної самоосвіти стосується абсолютно всіх. Проте, можливо ситуація на місці така, що керівнику бібліотеки важко поєднати форму навчання з бюджетом робочого часу працівника. Важливо знайти взаєморозуміння.

Питання №123 Ludmila 10/02/2009 × 20:02
Прошу сообщить где представлена и нформауия по конференции КРЫМ 2009 с прейскурантом украинских цен.

Відповідь: Пропонуємо: Google, ключові слова "Крим", "конференція 2009". Успіху!

Питання №122 Tatiana 10/02/2009 × 14:59
Существует ли Типовая форма «Тарификационного списка библиотечных работников», если да, то где ее можно найти.

Відповідь: Типової форми „Тарифікаційного списку бібліотечних працівників” ми не знайшли. Проте аналогічна розробка є для освітян.
Можливо, Ви маєте на увазі Єдину тарифну сітку (наказ МКіТ 18.10.2005 р. № 745) та Схему тарифних розрядів... (Постанова КМ України від 30 серпня 2002 р. N 1298 із доповненнями на 01.10.2005 р.).

Питання №121 Ludmila 09/02/2009 × 13:31

Де можна знайти статистичну інформацію про те, які програми автоматизації бібліотечної діяльності найчастіше використовуються публічними бібліотеками України?

Відповідь: Статистична інформація щодо використання програм автоматизації бібліотечної діяльності відсутня.

Питання №120 Natalia 09/02/2009 × 10:43
http://cbs.alchevsk.com.ua

Уважаемые коллеги! На балансе в нашей библиотеке числится всего несколько наименований электронных документов. Они часто используются при удовлетворении запросов пользователей. Но большую часть информации библиографы находят в собственных банках даных и в сети Интернет. Можно ли эти документы, предоставляемые пользователям на электронных носителях или в распечатанном виде, при учете количества книговыдач считать электронными документами? Спасибо за ответ.

Відповідь: Є "золоте правило" бібліотекознавства: "Одиниця збереження – одиниця видачі".
Таким чином, придбані електронні документи згідно з ГОСТом 7.20-2000, обліковуються аналогічно традиційним документом і можуть вважатися одиницею видачі.

Електронні видання, які Ви «скачуєте» з Інтернету, можна використовувати лише для забезпечення інформаційних потреб читачів або створення закладок для внутрішнього користування.

Питання №119 Sveta 07/02/2009 × 10:12

Доброго дня Шановні колеги!

Підскажіть, будь ласка, при переобліці фонду, коли є нестача літератури, як можна списувати?

Відповідь: Див. розділ "Консультації" "Списання" документів".
Питання №118 OLena 06/02/2009 × 15:24
Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи розробляються нові зразки щоденників роботи, формулярів? Чи можна "скачати" їх примірні проекти в Інтернеті. Дякую.
Відповідь: Нові зразки щоденника роботи та формуляра буде виставлено відразу після офіційного затвердження форми 6-нк нового зразку.
Питання №117 IRINA 06/02/2009 × 14:23

Добрий день!

Підскажіть будь ласка, як обліковуються БД РЖ ?

Відповідь: Швидше за все, питання стосується не придбання БД, а права користування БД на певний термін. Бібліотека купує право на користування БД на підставі договору, що дає можливість обліковувати книговидачу даного ресурсу.

Питання №116 Marina 05/02/2009 × 17:26

Доброго дня!

До питання №110. А як щодо тих працівників, котрі перебували на технічних посадах (в зв'язку з тим, що бібліотечних ставок завжди не вистачало), а роботу виконували суто бібліотечну? Особисто я вже майже 4 роки не доотримую 10% за бібліотечний стаж через таку ситуацію. (Працюю в бібліотеці з 1979 року, але до 1993 рахувалась техніком, при цьому виконувала бібліотечну роботу). Що мені робити?

Відповідь: На жаль, інколи ми приймаємо рішення, не думаючи про довгострокову перспективу. В Постанові КМ № 84 від 22.05.2005 чітко вказані категорії працівників бібліотеки, яким передбачено доплати за стаж роботи. Питання щодо надання доплати за стаж залежить тільки від запису в "Трудовій книжці".
Питання №115 Precarpathian 05/02/2009 × 15:49
http://www.pu.if.ua

Дякуэмо за відповідь!

Ще одне запитання. Яким чином і де реєструються створені бібліотекою повнотекстові електронні бази даних (про це ви згадували у відповіді № 86). s

Відповідь: Питання реєстрації баз даних регламентується Постановою КМ України № 326 від 17 березня 2004 р. „Про затвердження положення про національний реєстр електронних інформаційних ресурсів” та наказом Мінтрансзв’язку України № 1058 від 2 грудня 2004 р. „Про затвердження форми заяви для включення електронного інформаційного ресурсу до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів”.

Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали, що стосуються інформатизації бібліотек зібрані у довідковому виданні, підготовленому Національною парламентською бібліотекою України „Інформатизація бібліотек” (К.,2007).

Питання №114 Nata 05/02/2009 × 15:44
Доброго дня! У мене така ситуація:  на бібліотеку надійшли книги з обмінного фонду (по акту), з якими супровідними документами я повинна розподілити їх на бібліотеки-філії. Дякую! l
Відповідь: Можна скласти аналогічні акти передачі видань і додати списки видань, що передаються.
Питання №113 Precarpathian 05/02/2009 × 12:39
http://www.pu.if.ua/

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно визначати ціну на дарчу літературу (особливо - надіслану з діаспори і літературу, видану за кордоном)? На який документ опиратися? k

Відповідь: Радимо ознайомитися зі статтею Г.М. Перепилициної "Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості", що вміщена в "Бібліотечній планеті", № 4 за 2008 р.
Електронний варіант журналу читайте на нашому сайті в розділі "Бібліотечна планета".
Питання №112 Tamara 05/02/2009 × 12:05
Коллеги, здравствуйте! Очень рассчитываем на Вашу профессиональную помощь в ответе на вопрос: Можно ли упразднить в штатном расписании должность зав. библиотекой (заменив на зав.сектором, н-р), если эта библиотека, как в нашем случае, структурно входит в Отдел документального обеспечения и режима, имеющий своего начальника? (Если можно, то каким документом это регламентируется?). Данная библиотека по показателям работы имеет 4 категорию по оплате труда,  фонд около 20 тыс. экз. (приказы, распоряжения, др. нормативные документы министерства).
Відповідь: Ми не можемо дати Вам рекомендації, не ознайомившись попередньо з документами, що регламентують діяльність установи. Так, з нашої точки зору, відділ документного забезпечення, це вже є бібліотека.
Питання №111 lasha 05/02/2009 × 10:44

Дуже вдячна за оперативну відповідь. Невеличке уточненя: куди саме треба направити книги з пліснявою для дезінфекції? І де можна придбати Полідез та інші препарати?

Відповідь: Вражені Вашою оперативністю. За одну годину вивчити рекомендації, зробити спробу придбати Полідез та інші препарати, проаналізувати фінансові можливості бібліотеки!!! Проте нагадуємо, бібліотека – інформаційний центр, і до Ваших послуг Інтернет. На жаль, ми не маємо можливості шукати місце, де можна придбати Полідез у Вашому регіоні. Успішного пошуку!
StartПопередні10 previous pages [ 121 122 123 124 ] НаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати