Бібліотечному фахівцю

каталог – систематизований перелік документів б/ф із зазначенням місць їх зберігання, що ведеться на паперових картках або в електронній формі
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №110 lesya 04/02/2009 × 11:59
http://www.mail.ru
Чому не подаєте пропозиції до внесення змін до постанови КМ про виплату доплати за вислугу років про те, щоб інженерно-технічним працівникам бібліотеки теж нараховували  доплату за вислугу років? Вони безпосередньо приймають участь у багатьох бібліотечних процесах, ведуть інформаційну роботу ( бібліотечні сайти, бази даних ....)
Відповідь: Дійсно, ми не подавали пропозицію щодо внесення змін до Постанови КМ. Досі ми вважали, що інженерно-технічні працівники технічно забезпечують функціонування веб-сайту та підтримують бази даних, а ось їх наповнення – це справа бібліотекарів. Між технічним забезпеченням та інформаційною роботою бібліотеки все-таки є різниця.
Питання №109 lasha 03/02/2009 × 13:37

Чим можно обробити книги цінного фонду, щоб позбутися грибка? В Інтернеті ссилки на формалін, але в аптеках його немає.

Відповідь: Основні положення щодо режиму зберігання документів, реставрації дає ДСТУ ГОСТ 7.50-2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT).

Конкретні рекомендації викладено у виданні "Збереження бібліотечних і архівних фондів у несприятливих екологічних умовах" (НАН України, НБУВ ім. В.І. Вернадського. – К, 2005).

Так, у п. 2.2.9 зазначено: "У разі виявлення приміщень, обладнання чи документів з ознаками мікологічного ураження (поява плісняви) слід скласти акт, виконати дезінфекційні роботи із застосуванням сучасних дезінфікуючих засобів ("Полідез", "Септодор", "Дезефект" та ін.), а уражені документи ізолювати в щільний папір і направити на дезінфекційну обробку. В Україні не дозволено застосування формаліну як дезінфектанта з 2002 р."

Радимо також ознайомитися з методичними рекомендаціями "Захист архівних документів від пліснявих грибів" (розділ "Методичні посібники" сайту "Архіви Росії"):
http://www.rusarchives.ru/methodics/mushrooms_protection.shtml

Питання №108 ira 03/02/2009 × 11:06
Подскажите где можно найти образец каталожной карточки на книгу, соответствующую ГОСТу или ДСТУ
Відповідь: Зразок каталожної карточки подано у виданні "Минимум библиотечной техники в массовых библиотеках" (М., 1969. - 127 с.): "Стандартний формат карточки 7,5х12, 5 см. На відстані 7, 5 мм. від нижнього краю повинен бути круглий отвір діаметром 7,5 мм. Ліновані карточки мають дві вертикальні червоні лінії (зліва), одну горизонтальну червону (першу зверху) і десять горизонтальних блакитних ліній".
Питання №107 Lyuba 02/02/2009 × 17:27
http://lib.if.ua
Чи входять цінні і рідкісні видання, що знаходяться в  Івано-Франківській обласній бібліотеці ім. І. Франка,  до Державного реєстру національного культурного надбання?
Будівля нашої бібліотеки є пам'яткою архітектури кінця ХІХ - початку ХХ століття місцевого значення.Чи є законодавчі підстави для встановлення особливого режиму охорони бібліотеки  (підрозділом державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ ) за договорами без тендерної процедури?
Відповідь: Івано-Франківською ОУНБ ім. І. Франка було надіслано описи 41 видання. Для визначення їх цінності і наскільки вони рідкісні, документи повинні пройти спеціальну експертизу щодо відповідності критеріям включення до "Державного реєстру національного культурного надбання" (рукописні книги, рідкісні і цінні видання з бібліотечних фондів), який знаходиться у стадії створення.

Щодо відповіді на другу частину запитання, то згідно Постанови КМ від 10.08.93 № 615 визначено "Перелік об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами", до якого включено лише НБУ ім. В.І. Вернадського.

Питання №106 Julia 02/02/2009 × 17:04

Підкажіть, будь ласка! Що вважати стародруками і яку літературу раритетною?

Відповідь:
Стародруки, умовна назва для книг, що надруковані в тій чи іншій країні протягом деякого періоду після виникнення в ній книгодрукування.
Західно-європейські книги, видані латинською в 15 ст., називають інкунабулами, книги 1-ї половини 16 ст. – палеотипами.
За "Словником української мови" (К. : Наукова думка, 1978), Стародруки - книги, надруковані до другої половини 17 ст. у Росії, Україні, Польщі. Раритет ( нім. Raritat, від лат. raritas - рідкість), в книгознавстві те ж, що й рідкісна книга.
Рідкісна книга, книга, що збереглася або вийшла відносно невеликим накладом, і має художню, наукову, бібліографічну чи іншу цінність.

Також див. додаткові джерела:
Книговедение : энциклопедический словарь / редкол. : Н.М. Сикорский [гл. ред.] и др. – М. : Сов. энциклопедия, 1982. – 664 с. : ил.). Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – М. : и-во "Пашков дом", 2007. – 1300 с. : ил.
Ковальчук Г.І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах. – К. : НБУВ, 2004. – 644 с.
Книга : энциклопедия / редкол. : И.Е. Баренбаум, А.А. Беловицкая, А.А. Говоров и др. – М. : Большая рос. Энциклопедия, 1999. – 800 с. : ил.

Питання №105 Elena 29/01/2009 × 14:46
http://lib.pntu.edu.ua
Хотелось бы узнать, будут ли в Украине  в 2009 году проводиться семинары или кусы повышения квалификации по систематизации литературы по таблицам ББК и УДК?
Відповідь: Питаннями підвищення кваліфікації займається Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв України, план роботи якої на поточний рік складається на замовлення МКТ України та обласних управлінь культури. В календарному плані роботи ДАККК на 2009р. така тема не заявлена.
Питання №104 IRA 29/01/2009 × 09:48

Як правильно працювати з сімейними формулярами в масовій бібліотеці? Дякуємо.

Відповідь: З початком створення спеціалізованих бібліотек – бібліотеки сімейного читання, виникло питання про методику ведення сімейних формулярів. Для їх впровадження було розроблене положення про сімейний формуляр з врахуванням досвіду зарубіжних бібліотек та затверджене на Раді при директорові. Особливої уваги потребувало вирішення питань обліку читачів, книговидачі та відвідувань, яке має відповідати ГОСТу 7.20-2000 «Бібліотечна статистика».

Багаторічний досвід роботи з сімейними формулярами мають ЦМБ ім. Лесі Українки м. Києва, та перша в Україні бібліотека сімейного читання ім. Айні. Якщо Ви маєте конкретні запитання, рекомендуємо звернутись до цих бібліотек, або до послуг Інтернету. До речі, зразок положення ми також знайшли на сайті http://www.cbs.irkutsk.ru/statya84.htm. Удачі!

Питання №102 Matrona_Yevhenivna 28/01/2009 × 20:18

До якого розділу ББК відносяться твори літератури української діаспори?

Відповідь: До розділу Ш 44 (4 Укр)(=411.19) Твори художньої літератури української діаспори.
Питання №101 MayaB 28/01/2009 × 16:06
Добрий день.
Будь-ласка повідомьте як розрахувати норму та час прибирання приміщення на одну прибиральницю в дитячій бібліотеці, та згідно якому положенню, закону.
Дякую.
Відповідь: Норми прибирання службових приміщень розміщені у збірнику "Нормативи чисельності робітників, зайнятих обслуговуванням громадських будинків". Зазначені тут норми обслуговування встановлено на основі міжгалузевих нормативів часу на прибирання службових і культурно-побутових приміщень з урахуванням переліку робіт і періодичності їх виконання.

Згідно з цими нормами, прибиральник службових приміщень виконує сухе і вологе підмітання і миє підлогу. Також протирає (миє) стіни, віконні рами і шибки та виконує інші роботи, перелік яких обговорюється при прийнятті на роботу.

Норми обслуговування на зміну (йдеться про квадратні метри) залежить від коефіцієнта заставленості приміщення. Коефіцієнт заставленості це відношення площі у квадратних метрах, що займають предмети, розміщені в приміщеннях певного призначення, до всієї площі цього приміщення й типу приміщення.

Так, норма обслуговування на прибиральника службових приміщень на зміну за коефіцієнта заставленості до 0,2 становить 560 м. кв., від 0,21 до 0,40 - 480 м. кв., від 0,41 до 0,60 - 400 м. кв., понад 0,60 - 320 м кв. Норма обслуговування вестибюлів, коридорів за коефіцієнта заставленості до 0,20 становить 1110 м. кв, а від 0,21 до 0,40 - 960 м. кв. Норма обслуговування сходів за коефіцієнта заставленості до 0,20 становить 730 м. кв. Норма обслуговування туалету жіночого на зміну становить 200 м. кв., а чоловічого - 185 м. кв., душової кімнати - 300м.кв. Під час розрахунку норм обслуговування туалетів беруть таку кількість санітарно - технічного обладнання: для жіночих туалетів - три унітази і дві раковини, для чоловічих туалетів - три унітази, три пісюари і дві раковини. У разі збільшення кількості обладнання на одне найменування норма обслуговування множиться на коефіцієнт 0,98; у разі зменшення кількості обладнання на одне найменування норма обслуговування множиться на коефіцієнт 1,02.

Тут не враховано роботи з очищення килимів, килимових доріжок та м’яких меблів, оскільки періодичність їх прибирання встановлюється на місцях у відповідності до місцевих організаційно-технічних умов. Для прибирання за допомогою порохотяга діють такі норми часу: один квадратний метр килима чи доріжки — 0,36 хвилини, на одне м’яке крісло — 0,68 та на м’який диван — 0,75 хвилини. На основі цих норм часу та з врахуванням періодичності, що встановлюється на місцях, визначаються й витрати часу на зазначені роботи, а відповідно - норми обслуговування.

Питання №100 Luda 28/01/2009 × 12:08

Добрий день!

Скажіть, будь-ласка,  чи є у вас контакти видавництва "Contrabanda" (їх книга - Зарівна Теодозія "Вербовая дощечка")?

Завчасно дякую

З повагою, Людмила

ТОВ "Книгарня Є"

Відповідь: На жаль, ми не працюємо з цим видавництвом. Пошук адреси та інших вихідних даних видавництва у Книжковій палаті України та Державному комітеті телебачення та радіомовлення, особисті звернення до знайомих видавництв результатів не дали. Можемо тільки порадити відслідковувати інформацію про видавництва на сайті Державного комітету телебачення та радіомовлення http://comin.kmu.gov.ua, де у розділі «Видача документів дозвільного характеру» розміщується державний реєстр видавців. Удачі!
Питання №99 Zoryana 26/01/2009 × 11:33

Підскажіть будь-ласка, чи рахуються електронними виданнями:

- методичні розробки, конспекти лекцій викладачів вузу, передані на дисках у бібліотеку;
- електронні копії книг, відскановані працівниками бібліотеки  і розміщені на сервері?

Відповідь: ГОСТ 7.83-2001 « Электронные издания: Основные виды и выходные сведения: Межгосударственный стандарт» визначає електронний документ як документ на машиночитаному носії, для використання якого необхідні засоби обчислювальної техніки.

Закон України "Про електронні документи та електронній документообіг" надає таке визначення: "електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа…"

Електронний документ може бути виданням, або частиною видання (наприклад, стаття з періодичного видання), також інтернет-публікацією (тобто призначеним для мережевого або комбінованого розповсюджування). Далі уточнюється: "Електронний документ може бути створений, переданий, збережений, перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення інформації, яку він містить, електронними засобами (комп'ютерне обладнання і програмне забезпечення) або на папері (у спосіб переведення її у друковану форму за допомогою комп'ютерного обладнання) у формі, придатній для приймання його змісту людиною".

Відповідно до ГОСТу 73.83-2001 електронне видання — це електронний документ (група електронних документів), які пройшли редакційно-видавниче опрацювання, призначені для розповсюдження у незмінному вигляді, які мають вихідні відомості. Електронними виданнями можуть бути електронні книги, словники, енциклопедії, журнали, газети, прес-релізи, презентації, ігри, бази даних, навчальні програми, документація, річні звіти, каталоги, реклама тощо.

Питання №98 Olga 21/01/2009 × 12:30
Шановні колеги!В який розділ таблиць ББК закласифікувати літературу про Європейський Союз?Зокрема книгу:Партнерство Європейського Союзу та України.Підтримка виборчого процесу та свободи слова в Україні.Дякуємо.
Відповідь: Спеціалісти відділу каталогізації нашої Бібліотеки рекомендують систематизувати вказану літератури в такі розділи:

Т3(4)64-612.39 або Т3(4)63-612.39 – Європейський союз - історія
+ Т3(4Укр)63-6 Європейська інтеграція - історія - Україна
Х515.232.52 – Європейський Союз
Х9(4Укр)300.536 – Виборче право в Україні

За таблицями ББК для масових бібліотек:
67.312.1 – ЄС (міжнародне публічне право)
67.9(4Укр)300.5 – Виборче право в Україні.

Питання №97 Irina 18/01/2009 × 18:45
В бібліотеці училища проведено інвентаризацію. Працівники бухгалтерії пропонують крім акта на вилучення зношеної  літератури зробити акт на літературу, яка залишилась в фонді бібліотеки. В моєму випадку це додаткові 2000 сторінки акту, адже книжковий фонд бібліотеки  медичного училища 80000 примірників, записаних  до 72 інвентарних книг.  Підкажіть, будь ласка, чи потрібно це робити, чи є офіційні документи, що регламентують проведення інвентаризації не взагалі матеріальних цінностей а книжок у фондах бібліотек. Дякую.
Відповідь: Ні, цього не треба робити. Бібліотека веде інвентарний та сумарний облік книжкових фондів, бухгалтерія – лише сумарний. Є офіційні документи, про які має знати бухгалтер.

1. Пункт 3.2 «Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ», де чітко сказано, що «Для необоротних активів у матеріальній формі, що не ввійшли до рахунку 10 і за якими застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку…»
2. Пункт 3 «Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ» – «Інвентаризаційний опис нематеріальних активів складається на кожний окремий об'єкт нематеріальних активів чи групу однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів».
3. Пункт 1.21. Наказу Державного Казначейства України N 64 від 17.07.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31. 07. 2000 р. за N 459/4680 «Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обліковуються за груповим обліком та номінальними цінами…».

Питання №96 Anna 17/01/2009 × 18:47
Доброго дня! Дуже потрібна ваша допомога. Мене цікавить таке питання: "Вплив авторських інструкцій О.Оленіна, А.Паніцці, Ч.Джюїтта, Ч.Кеттера, К.Дзяцко, Л.Деліля, В.Собольщикова на уніфікацію бібліографічного опису ( 19 ст.)". Заздалегідь дякую за відповідь!e
Відповідь: Хоча нас теж цікавлять питання впливу авторських інструкцій на уніфікацію бібліографічного опису, за браком часу вимушені обмежитись лише списком літератури. Зважаючи, що там є бібліографія в кінці глав, при необхідності Ви зможете значно розширити інформаційне коло. На жаль, наш відділ не має першоджерел такого рівня. Можливо, тут зможе допомогти відділ бібліотекознавства ХДНБ, який було засновано більше 100 років тому і який має унікальні видання з питань бібліотечної справи. Успіху!

Голубева О.Д. А.Н. Оленин / [Рос. нац. б-ка; ред. Н.А.Ефимова]. — Спб., 1997. — 191, [1] с.: портр. — (Деятели Российской национальной библиотеки / Гл. ред. В.Н.Зайцев). Библиогр. в примеч.: с. 161-178. — Имен. указ.: с. 179-185.
Файбисович В.М. Алексей Николаевич Оленин : опыт научной биографии. / В.Файбисович; [редкол.: Н.Зайцев (пред.) и др.]; Рос. нац. б-ка. — СПб., 2006. — 480 с., [16] л. цв. ил.
Голубева О.Д. Хранители мудрости. – М. : Изд-во «Кн. Палата», 1988. – С.6 – 90.
Острой О.С. Архитекторы Императорской Публичной библиотеки. – СПб., 2000. – 106 с.
Грин Ц.И., Третьяк А.М. Публичная библиотека глазами современников (1795 – 1917): Хрестоматия. – СПб., 1998. – С. 188 – 205.
Корф М. А. Записки. – М.: Захаров, 2003. – С. 223 – 227.
Гиляревский Р. С.,. Шапкин А. В, Белоозеров В. Н. Рубрикатор как инструмент информационной навигации Издательство: Профессия, 2008 г.
Талалакина О.И. История библиотечного дела за рубежом. – М.: Книга, 1982. – С. 71 – 73.
Володин Б.Ф. Всемирная история библиотек. – СПб., 2002. – С. 162 – 166.

Питання №95 lara 16/01/2009 × 09:15
Доброго дня! Шановні колеги допоможіть відшукати матеріали про моніторинг в бібліотечно-інформаційній діяльності. Дякую!
ВІдповідь: Питання занадто широке, охоплює практично усю роботу бібліотеки, радимо звернутися до довідників (наприклад "Справочник библиотекаря" (СПб, 2000)).
Питання №94 Svitlana 15/01/2009 × 23:07
Дякую за відповідь. Підкажіть, будь ласка, де можна знайти цей документ.
Рекомендації щодо об'єднань клуб-бібліотека, бібліотека-клуб за №18-225/17 від 21.01.98.
Питання №93 Lilya 15/01/2009 × 11:52

Доброго дня! Допоможіть знайти нові таблиці ББК або доповнення для коледжів з 63 історія, 83 літературознавство. Дякуємо

Відповідь: Радимо звернутися до книготорговельної фірми, що співпрацює з Росією та замовити це видання (наприклад, у випадку необхідності, ми звертаємося до фірми „Елга” - vadim@elga.kiev.ua).
Питання №92 Svitlana 12/01/2009 × 22:22
У нашому районі створені клуби-бібліотеки та бібліотеки-клуби. Роз'ясніть, будь ласка, про умови їх організації та функціонування. Чи будуть клуби-бібліотеки та бібліотеки-клуби і надалі входити до складу ЦБС? За якими формами статистичних звітів проводиться звітування даних бібліотек?
Відповідь: Більше десяти років тому, коли намагались зберегти мережу бібліотек, МКіМ були розроблені Рекомендації щодо об'єднань клуб-бібліотека, бібліотека-клуб за №18-225/17 від 21.01.98.Очевидно там були обумовлені умови їх організації та функціонування.
Для того, щоб відповісти на наступні Ваші питання, треба уважно вивчити документи щодо цих об'єднань (рішення місцевої влади (конкретно якої), текст рішення, затверджене положення, назви посади працівника).
Питання №91 marina 12/01/2009 × 14:04

Доброго дня!

Підскажіть, будь ласка, чи існують стандарти оформлення масових заходів (плани підготовки та проведення): конференції, обговорення книг, засідань за круглим столом, літературних вечорів і т.д. Які матеріали про проведені масові заходи повинні зберігатися в сільській бібліотеці і скільки років?

Дякую.e

Відповідь: Стандартів оформлення масових заходів не існує, тим більше у тому вигляді, про який Ви згадуєте. Лише у П.7.5.1 стандарту 7.20-2000 «Бібліотечна статистика» говориться про облік користувачів, учасників масових заходів.
Звичайно використовується паспорт масового заходу, який надає інформацію про проведення масового заходу, форму проведення, використання допоміжних засобів, учасників тощо. (Форма паспорта масового заходу публікувалась в методичному виданні НПБУ «Соціокультурна діяльність» серії «Публічна бібліотека»).
Термін зберігання цих документів довільний, проте рекомендуємо зберігати їх від комплексного вивчення до наступного комплексного вивчення.
Питання №90 Lena 06/01/2009 × 11:02
http://library.tup.km.ua

Шановні колеги, чи залишається в силі Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 в редакції наказу від 11.10.2007 № 67, згідно якого з 1 січня 2009 року працівникам бібліотек можливе підвищення розрядів. Дякую.

Відповідь: Вказаний Вами наказ чинний (принаймні ми не бачили документа, який би його скасовував), проте не впевнені, що є фінансові можливості для його реалізації.
Питання №89 Ludmila 05/01/2009 × 11:51
http://korsun.ic.ck.ua
Доброго дня, шановні!
Підскажіть, де можна отримати текст Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (наказ Мінкультури і туризму, № 22 2007 рік, з додатками. Завчасно дякую.

Відповідь: Електронний варіант "Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах" (затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 N 22) знаходиться на нашому сайті в розділі "Офіційна інформація" (підрозділ "Угоди, інструкції").

Питання №88 Olena 29/12/2008 × 12:59
Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, яку роботу повинен виконувати бібліотекар, щоб отримати надбавку за знання іноземних мов? Які норми праці для цього передбачені? Чи достаньо лише перекладати іноземну літературу? Дякую.

Відповідь: Згідно Наказу Міністерства Культури І Туризму України (від 18.10.2005 N 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» дійсно встановлюються надбавки працівникам:
«в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)».

Проте «Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом».
Зважаючи на це, надбавку може отримати працівник структурного підрозділу бібліотеки, який для виконання професійних обов’язків додатково використовує знання іноземних мов: переклади статей з професійної періодики, пошук інформації в Інтернеті, листування з зарубіжними колегами, тощо.

Щодо другого питання то рекомендуємо звернутись до п.7.2 «Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи».

Питання №87 admin 25/12/2008 × 16:31
http://lib.if.ua
Добрий день,

підкажіть будь ласка, чи потрібно брати на сумарний облік усі підшивки комплектів газет за минулі роки, які знаходяться у відділі книгозберігання, чи тільки поточні (за 2008 рік) згідно нової Інструкції ?
Заздалегідь дякуємо.
Відповідь: На сумарний облік беруться всі підшивки газет і не тільки згідно нової Інструкції. Це регламентується також п.3.2Госту 7-20.2000, «Бібліотечна статистика» , тобто з 2000 року.
Питання №86 Irina 24/12/2008 × 11:27

Добрый день! Подскажите как правильно учитывать электронные издания, скачанные с Интернет. Имеем ли мы право формировать таким образом свой фонд? Как поступать с электронными книгами, полученными в дар от читателей? Спасибо

Відповідь: Електронні видання, які Ви «скачуєте» з Інтернету, можна використовувати лише для забезпечення інформаційних потреб читачів або створення закладок для внутрішнього користування. До бібліотечного фонду відносяться лише бази даних, що створюються власними силами, які, до речі, ще мають бути офіційно зареєстровані, та які придбані.
Електронні книги, подаровані читачами, обробляються як і традиційні документи. Проте звертаємо увагу, що до бібліотечного фонду не можна вносити «піратські» копії електронних документів.

Питання №85 lara 18/12/2008 × 14:20
Доброго дня! Допоможіть знайти електронний варіант ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. Дякую!
Відповідь: Нажаль, у нас не має електронного варіанту ДСТУ 3582-97, тому не можемо Вам допомогти. Рекомендуємо звернутися до Книжкової палати України.
Питання №84 Inna 16/12/2008 × 18:58

Способи розстановки фонду, збереження фонду. Допоможіть будь-ласка.
Відповідь:

Питання не зовсім зрозуміле. По-перше, це основний курс бібліотечної освіти, що вивчається за наступними підручниками:

Васильченко М.П., Кушнаренко Н.М., Мільман В.А. Бібліотечні фонди : навч. посібник / М.П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В.А. Мільман. – Х. : Основа, 1993. – 152 с.

Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд : учебник / Ю.Н. Столяров. – М. : и-во "Книжная палата", 1991. – 271 с.

Библиотечные фонды / под. ред. Ю.Н. Столярова, Е.П. Арефьевой. – М. : Книга, 1979. – 296 с.

Також пропонуємо ознайомитися з методичними матеріалами:
"Формування бібліотечного фонду. Маркетинговий підхід" та "Публічна бібліотека: Місія" (розміщені на сайті в розділі "Матеріали").

Питання №83 Svetlana 16/12/2008 × 17:01

Доброго дня, шановні колеги! Додаткове запитання до № 80. Якими положеннями Ви користувалися, відповідаючи на запитання, в ГОСТІ 7.80-2000 цього не має (передивилися уважно). Це для нас дуже важливо, адже ми створюємо електронний каталог. Будь ласка, дайте посилання на офіційний документ! Дякуємо! e

Відповідь: В ГОСТі 7.80-2000 не має відомостей щодо того чи розкривати ініціали, як не має і протилежного. Радимо в електронному каталозі подавати якомога більше інформації (тобто розкривати ініціали). Але, все залежить від типу бібліотеки і від методичного рішення установи.
Питання №82 Nata 16/12/2008 × 16:20
У вас на сайті виставлено проекти форм статистичної звітності. Чи будуть вони затвердженні до початку Нового року?
Відповідь: Ні. Звітність здавати за формами зразка 2007 року
Питання №81 Larisa 15/12/2008 × 16:26
В селе осталось 245 жителей.Чтобы получать 0,5 ставки библиотекарю нужно обслужить 250 читателей.Можно сократить нагрузку и перевести библиотекаря на 0,25 ставки, но тогда массовая работа фактически проводится не будет.Чем руководствоваться, чтобы оставить 0,5 ставки библиотекарю.
Відповідь: Сьогодні дуже багато залежить від місцевого самоврядування та оцінки роботи бібліотеки населенням села. Є випадки, коли закривалися бібліотеки в селі, де проживає 1000 чоловік і підтримувались бібліотеки, що обслуговують 100 читачів.
Тому, важливо довести, що обслуговування 250 чоловік передбачає суто бібліотечне забезпечення, але крім цього бібліотека може вести культурно-дозвіллєву роботу, краєзнавчу, програми "літнього читання" для дітей тощо. Це потребує додаткового часу (див. Тимчасові примірні норми часу на основні процеси бібліотечної роботи) і звичайно підтримки місцевим населенням.
Питання №80 Svetlana 15/12/2008 × 10:34
Доброго дня, шановні колеги! Підкажіть, будь ласка, в яких випадках необхідно давати розширення ініціалів в заголовку б/о? чи це обов'язково? Дякуємо e
Відповідь: Розширення ініціалів в заголовку бібліографічного запису необхідно давати в описі для каталогів великих бібліотек та на картках централізованої каталогізації.
Питання №79 Valentyna 12/12/2008 × 13:43

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, какой должен быть минимум библиотечного фонда, чтобы открыть библиотеку как структурное подразделение в НИИ, поскольку на данный момент фонд в 5 тыс. экз. "висит" на сотруднике НИИ только в бухгалтерии? Какой нормативный документ это регламентирует?

Кроме "Положения о библиотеке" и "Правил пользования" какие еще документы должны быть созданы и утверждены руководством НИИ?

Огромное спасибо!  

Відповідь:

Ми не знаємо документу, що визначає мінімум фонду для створення бібліотеки НДІ. В практиці були випадки, коли призначена людина створювала бібліотеку з "нуля", коли бібліотека нараховувала 1000 примірників тощо. Все залежить від рішення керівництва, яке визначає потребу співробітників в інформаційному забезпеченні виробничих процесів та фінансових можливостей.

Щодо другого питання, роботу бібліотеки ще регламентують наступні документи: Правила внутрішнього розпорядку, Паспорт бібліотеки, посадова інструкція, колективний договір, інструкції з техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.
Питання №78 Zydilova 12/12/2008 × 09:57
Шановні колеги!
Просимо допомогти в складанні калькуляції на платні послуги, які надають бібліотеки
Відповідь: Дивіться відповідь на запитання 72.
Питання №77 galina 11/12/2008 × 15:27


Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, где можно получить специальность "библиотекарь-библиограф" как второе высшее образование? Сколько на сегодняшний день стоимость  заочной формы обучения. Спасибо.
Відповідь: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (за детальнішою інформацією звертайтеся до внз).
Крім того, пропонуємо таку інформацію:

Харківська державна академія культури (http://www.ic.ac.kharkov.ua/)

Факультет бібліотекознавства та інформатики (денна, заочна форми)
Напрям та спеціалізації:
"Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія"
Спеціалізація: "Бібліотекознавство та інформаційна діяльність"
Спеціалізація: "Бібліографознавство та інформаційна діяльність"
Спеціалізація: "Бібліографія, книгознавство, організація книговидавничої діяльності".

Рівненський державний гуманітарний університет (http://www.rshu.edu.ua/)

Факультет документальних комунікацій та менеджменту
Спеціальність “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія”.

Львівський національний університет ім. І.Франка (http://www.franko.lviv.ua/)

Факультет культури і мистецтв
Кафедра бібліотекознавства і бібліографії готує фахівців із спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія”.

Київський університет культури і мистецтв (http://www.knukim.edu.ua/)

Готує фахівців за спеціальністю "Книгознавець, менеджер видавничої діяльності"

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (http://dakkkim.edu.ua/)

Кафедра документальних комунікацій готує фахівців з таких спеціальностей:
Документознавство та інформаційна діяльність
Менеджмент соціокультурної діяльності.

Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв

Напрям підготовки - книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія.
Питання №75 Ellena 09/12/2008 × 13:54

Уважаемые коллеги, прошу разъяснения по следующему вопросу: могу ли я, с высшим библиотечным образованием и 25-летним библиотечным стажем работы, претендовать на более высокий разряд(сейчас у меня на новом месте работы 9-й), если в предыдущем коллективе аттестации еще не было, а в новом уже прошла? Мотивация  присвоения 9-го разряда: я давно не аттестовывалась,а следующей аттестации подлежу через год работы на основании приказа Министерства культуры и туризма Украины №44 от 16.07.2007? Заранее благодарна, Елена

Відповідь: Так, дійсно, Ваше керівництво має керуватись чинним законодавством. Проте, Ви маєте час, щоб довести свою кваліфікацію.
Питання №74 Maria 09/12/2008 × 01:46
Згідно посадової інструкції я ,старший бібліограф ЦРБ, одна на всю ЦБС. Вже декілька останніх років чомусь слово "старший "ніде  у документах (тарифікаційний список ,і т.п.)не згадується, хоча запис у трудовій книжці відповідна-старший бібліограф ЦРБ. Будь-ласка, які мої права та посадові обов"язки старшого бібліографа.
Відповідь: На сьогодні в "Довіднику кваліфікаційних характеристик працівників" (Вип. 81. Культура та мистецтво, Затверджено наказом МКіМ України № 168 від 14.04.2000) та в Схемі тарифних розрядів (Наказ МКТ України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки") відсутня посада "старший бібліограф", натомість є головний бібліограф, бібліограф: провідний, бібліограф І кат., бібліограф ІІ кат., бібліограф.

Якщо Ваша кваліфікаційна характеристика відповідає посаді "головний бібліограф", то це і буде відповідно Ваші "права та посадові обов’язки".

Питання №73 irina 08/12/2008 × 15:33

В Приложении 1 до п.4.4 Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (Наказ Міністерства культури і туризму  України 03. 04.2007 №22) дан образец Книги учета библиотечного фонда, в котором есть раздел "Узято на баланс". Необходимо ли ЦБС ввести этот раздел, если бухгалтерия уже ведет стоимостный учет фонда (Организация работы ЦБС параграф 4, пункт 4).

Відповідь: Так, обов’язково.
Питання №72 Ilona 08/12/2008 × 14:24

Шановні колеги!

Де можна знайти приклад Калькуляції на платні послуги в бібліотеці?

Відповідь: Розрахунок цін на послуги бібліотек здійснюється відповідно до Закону України „Про ціни і ціноутворення” (затверджено 03.12.90, із змінами) та спільного наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 21.12.1999 р. № 732/306/152 „Порядок надання платних послуг установами культури і мистецтв”. Крім цього дивіться „Типове положення по плануванню, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості”, прийняте Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96 р. № 473 (http://zakon.rada.gov.ua/).

Рекомендуємо ознайомитись:
Башун О.В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек. – Донецьк:УКЦентр, 1999. – 204 с.
Скнар В.К. Платні бібліотечні послуги та ціноутворення // Інформаційні населення України в умовах трансформації суспільства / Нац. парлам. б-ка України. – К.,1999. – С.86-94.

Питання №71 Olga 08/12/2008 × 13:26

Якими інструкціями керуватися при складанні  Заголовку бібліографічного запису ,якщо в Україні не впроваджено міждержавний стандарт  ГОСТ 7.80-2000 і чинного замість нього немає. Наведіть приклад  запису під автором.Дякуємо.

Відповідь: При складанні заголовку бібліографічного запису потрібно керуватися ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT), якому надано чинності в Україні з 1 квітня 2008 р.

Приклад:
Франко, Іван Якович. Лис Микита : поема / Іван Франко. – К. : Фрески, 2008. – 310, [1] c. : іл.

Питання №69 lasha 04/12/2008 × 14:42
Какой документ регламентирует инвентаризацию? Инструкция  по инвентаризации мат. ценностей, расчетов...., утвержденная Главным управлением Госказначейства Украины №90 от 30.10.98. или Методические рекомендации  по бух. учету библиотечных фондов, утвержденные МКиТУ №321-08  от 27.03.08.? Эти документы содержат противоречия в сроках проверки.
Відповідь: Ми теж помітили цю невідповідність. Проте керуватись будемо "Инструкцией по инвентаризации мат. ценностей, расчетов....", утвержденной Главным управлением Госказначейства Украины. Рекомендуємо ще звернутись до МКТУ за консультацією.
Питання №68 lara 04/12/2008 × 11:29
Доброго дня! Будьте ласкаві підкажіть де можна знайти квафікаційні вимоги? І чи може працівник зі стажем бібліотечним 20 років і без вищої бібліотечної освіти мати "провідного бібліотекаря"? Дякую!
Відповідь: "Довідник кваліфікаційних характеристик працівників" (Вип. 81. Культура та мистецтво, Затверджено наказом МКіМ України № 168 від 14.04.2000) можна знайти, зокрема і в інтернеті.

За "Довідником…" кваліфікаційні вимоги до провідного бібліотекаря: "повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря І категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років".

Працівник з бібліотечним стажем 20 років і без вищої освіти може отримати посаду "провідного бібліотекаря", за рішенням кваліфікаційної комісії за результатами атестації, якщо він виконує роботу відповідно кваліфікаційних вимог до цієї посади, по-друге, якщо в штатному розписі є вакантною ця посада.
Питання №67 Svetlana 04/12/2008 × 10:59
Доброго дня, шановні колеги! Ми зіткнулися з такою проблемою: дуже часто російські журнали (напр."Наш современник", "Иностранная литература" та. інш.) не мають чітко визначеного видавництва (присутнє тільки місце видання, назва типографії та засновники). І майже в усіх журналах є позначка копірайту з назвою журнала та роком видання. Здається, що не можуть такі  серйозні видання не мати видавництва. Запитання таке, чи можна в даному випадку використовувати дані з позначки копірайту (напр.: ред. журн. Наш современник), хоча у вихідних даних цього нема? (ред. журн.) Чи всеж таки ставити [б.в.]. Дякуємо за відповідь! k
Відповідь: Якщо не вказано хто видає, то пишемо [б.в.], використовувати дані з позначки копірайту не можна.
Питання №66 Zoryana 03/12/2008 × 10:31
Прошу сказати, чи має право на доплату за вислугу років заввідділом інформаційних технологій та інженер-програміст вузівської бібліотеки?
Відповідь: Ми вже неодноразово писали, що в своїх консультаціях ми керуємось виключно інструктивно-законодавчими документами.

Знайомтесь уважно з постановою КМ "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" N 84 від 22 січня 2005 р. (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 267 ( 267-2005-п ) від 09.04.2005). До "Переліку посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність" відносяться:
Генеральний директор, директор (завідувач) бібліотеки (філії), централізованої бібліотечної системи, їх заступники
Учений секретар
Начальник (завідуючий) відділу (сектором) з основних видів діяльності, їх заступники
і т.д.
Якщо Ви доведете, що керуєте відділом, що відноситься до основних видів діяльності, то і будете мати право. Колега, на жаль, ні.

Питання №65 Olqa 01/12/2008 × 16:40
http://http://www.umsa.edu.ua/biblhome.html

Добрий вечір! Скажіть будь-ласка для визначення категорії вузівської бібліотеки потрібно середньорічна кількість користувачів, які читачі маються на увазі по єдиному читацькому чи обслужені всіма структурними підрозділами.Спасибі.

Відповідь: Навантаження визначається за кількістю обслужених користувачів всіма структурними підрозділами бібліотеки.
Питання №64 Svetlana 01/12/2008 × 16:33

Доброго дня, шановні колеги!

В новому ГОСТі п 5.2.3.4. вказано, що загальне позначення матеріалу подають мовою або у графіці бібліографуючого закладу (тобто державною мовою). Разом із тим в п. 5.2.3.2. перелік термінів для загального позначення матеріалу подано і англійською мовою.

Запитання таке:

1. Чи поширюється правило п. 5.2.3.4. на видання, описані іноземними мовами?

2. І в яких випадках використовується загальне позначення матеріалу англійською мовою? 

Буду вдячна за відповідь!     k

Відповідь: У виданнях, описаних іноземною мовою, загальне позначення матеріалу подають згідно п. 5.2.3.4 - мовою бібліографуючого закладу, тобто державною мовою ( для України - українською).
Загальне позначення матеріалу англійською мовою використовується, коли мова бібліографуючого закладу є англійською.
Питання №63 Olga 28/11/2008 × 22:10
Чи ведеться в ЦБС така форма індивідуального обліку як обліковий каталог? Дякую.
Відповідь: Обов'язково. В методичному виданні "Організація роботи ЦБС"(М., 1985) (розділ "Облік бібліотечного фонду") сказано: "Індивідуальний облік книг і брошур, що включені в єдиний фонд ЦБС, здійснюється відділом комплектування і відділами ЦБ на карточках облікового каталогу..."
Питання №62 nata 28/11/2008 × 12:08

За якими тарифними розрядами повинна відповідати заробітна плата працівників районної бібліотеки (директора, методиста, бібліотекарів відділу обслуговування, заввідділом обслуговування), якщо бібліотека відноситься до третьої групи по оплаті праці? Дякую.

Питання №61 marina 28/11/2008 × 11:17

Де можна знайти про інформаційно-бібліографічсну діяльність Нью-Йоркської публічної бібліотеки

Відповідь: Останнім друкованим російськомовним матеріалом, що наявний у відділі НАРБС є стаття зі збірника 118 "Бібліотекознавство і бібліографія за кордоном" за 1988 рік. Також можемо запропонувати буклет англійською мовою, якщо Вас це влаштує.
Найкраще, мабуть, звернутися безпосередньо до сайту Нью-Йоркської публічної бібліотеки.
Питання №60 kjhf 27/11/2008 × 10:45

Какие документы регламентируют сроки хранения журналов и газет  в библиотеках ?

Відповідь: Традиційно термін зберігання періодичних видань у 5 років регламентувався «Реєстраційною журнальною карткою», яка одночасно була і формою індивідуального обліку цих видань. Далі терміни зберігання документів визначала кожна бібліотека самостійно, виходячи з власних можливостей утримання, технічних умов зберігання, виконання краєзнавчих функцій. Це було рішення або Ради при директорові, або методичне.

Проте, сьогодні терміни зберігання регламентуються КЕКом (кодом економічної класифікації: за яким кодом придбана періодика – 1131(короткотривале зберігання), чи 2110 (довготривале, аналогічне обліку книжкового фонду).

Питання №59 galina 26/11/2008 × 20:07
Скажите, пожалуйста, как должна определяться нагрузка ( читатели, книговыдача) в отделе обслуживания вузовской библиотеки. Этот вопрос особенно актуален при сокращении штата библиотечних работников. Какими документами должна руководствовться библиотека при составлении штатного расписания? Спасибо!
Відповідь: На жаль, відповідь на Ваше питання аналогічне відповіді на питання 52.
Питання №58 Maria 26/11/2008 × 16:27
Здрастуйте, шановні колеги. Переглядала ваш сайт, і у мене виникло кілька запитань. Перше, не зовсім розумію значення терміну "примірний, примірні", що почав зустрічатися останнім часом досить часто. У словнику української мови такого слова не знайшла. Це калька з російського "примерый"?
Друге: назви міст у родовому відмінку в українській мові мають закінчення -а, отже: Києва, Брюсселя, Амстердама.
З повагою, Марія
Відповідь: Дякуємо.
StartПопередні10 previous pages [ 121 122 123 124 ] НаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати