Бібліотечному фахівцю

читальний зал – спеціально облаштоване приміщення, обладнане робочими столами для користувачів і призначене для роботи користувачів з документами б/ф
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті

Виставлено:

[09.11.2018]

Сучасні тенденції розвитку публічних бібліотек і бібліотечної справи у зарубіжних країнах

[04.10.2018]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2018 рік

[15.06.2018]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2018 рік

[14.03.2018]

До відома авторів журналу

[13.03.2018]

Бібліотечна планета, номер 1 за 2018 рік

[28.12.2017]

Публічна Бібліотека І Реалізація Завдань Соціальної Політики

[28.12.2017]

Бібліотечна планета, номер 4 за 2017 рік

[28.12.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 4 квартал, 2017 р.

[20.10.2017]

Cемінар для бібліографів «Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика».

[06.10.2017]

Бібліотечна планета, номер 3 за 2017 рік

[24.09.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 3 квартал, 2017 р.

[23.08.2017]

Тенденції розвитку публічних бібліотек зарубіжних країн

[21.06.2017]

Статті з зарубіжних фахових періодичних видань 2 квартал

[09.06.2017]

Бібліотечна планета, номер 2 за 2017 рік

[04.04.2017]

Сучасний літературний процес: Бібліотека. Книга. Читач

Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №6824 tatyana 23/11/2017 × 11:04
Скажіть будь ласка яке навантаження повинне бути на прибиральника дитячої бібліотеки?
Відповідь. Відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Мінпраці від 11.05.2004 р. N 105, норма обслуговування технічної бібліотеки одним прибиральником службових приміщень при коефіцієнті заставляння 0,6 і більше становить 550,8 м2. У той же час, пропонуємо уважно проаналізувати Лист Мінсоцполітики від 27.02.2015 р. N 78/13/116-15. Ознайомившись із документами Ви прорахуєте навантаження і приймете відповідне рішення.
Питання №6823 Olga 16/11/2017 × 09:38
доброго дня! Чи можна, по закону, об єднати обласні бібіліотеки(наукову,для юнацтва та дитячу) і стровити один інформаційний центр з філіями.Дякую
Відповідь. Пропонуємо опрацювати Розділ IV ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БІБЛІОТЕК Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (редакція від від 01.01.2017р. /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80 ).
Питання №6822 Kateryna 14/11/2017 × 12:58
Доброго дня! За якою формулою проводиться індексація ціни книг виданих у період 1750-1950 рр.?
Відповідь.Індексація вартості книг, виданих у період 1750-1950 рр., здійснюється на загальних підставах. Питання індексації цін висвітлено у статтях:

Піднебесна Т. Премудрості обліку та списання книжок у бібліотеках // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 32.– С.41-42.

Піднебесна Т. Як списують книжки з обліку // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 46.– С.44-45 .

Зав. ВФДР Г. М.Перепелицина.
Питання №6821 lyudmila 13/11/2017 × 14:17
Чи має   масова бібліотека можливість придбати для своїх читачів популярні романи російських авторів (наприклад): Вільмоньт К., Мельникової В., Знаменської А., іронічні детективи.  Тим більше, якщо ці придбання будуть здійснені за гуманітарні внески самих читачів.
Відповідь. Щодо масових не маємо відповіді, а публічні бібліотеки України здійснюють комплектування БФ у відповідності до Ст. 17 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (у редакції від від 01.01.2017р. /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80 ). Облік видань здійснюється відповідно Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затверджена Наказом МКТ України 03.04.2007 N 22 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07 . Додатково див. відповідь на питання №№ 6810, 6480.
Питання №6820 Nataliya 10/11/2017 × 15:25
Якою постановою керуються штатні розписи районних бібліотек?
Відповідь. Типових штатів, якими слід керуватися при складанні штатних розписів РБ не існує. В той же час, штатний розпис бібліотеки складається відповідно до її Положення (статуту), виходячи з цілей і предмету її діяльності. Формування структури та штатного розпису бібліотеки здійснюється з урахуванням кількості її користувачів, видачі документів, відвідувань (у т.ч., – веб-сайту та соціокультурних заходів), рівня впровадження інформаційних технологій та у межах затвердженого фонду заробітної плати. Посадовий і чисельний склад визначається на основі розрахунків навантаження на працівників, згідно «Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» (затверджено Наказом Міністерства культури і туризму України 29.12.2008 N 1631/0/16-08) |Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=83 ), Національного класифікатора України - "Класифікатор професій" - ДК 003:2010, «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 "Культура та мистецтво", затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 р. N 168. За основу можна взяти попередній варіант штатного розпису.
Питання №6819 Ksenia 10/11/2017 × 13:37
Доброго дня, підкажіть, як правильно зробити бібліографічний опис (для списку рекомендованих джерел) 1. електронної копії друкованого навчального посібника, викладеної у вільному доступі на сайті 2. окремого розділу такого видання з сайту
Наприклад, сайт "Все про туризм - Туристична бібліотека" , видання Грабовський Ю. А. Спортивний туризм, розділ 5.1. Комплектування туристичної групи.
Загальні правила опису статей з інтернету знаємо, в даному випадку пантеличить велика кількість косих. Дякую
Відповідь. Коли йдеться про електронну копію книги (статті), яка вийшла друком і має всі потрібні для опису бібліографічні відомості, доцільно зробити бібліографічний опис друкованої на папері книги (статті) і в примітках зазначити, що є електронна копія. Наприклад:

Спортивний туризм : навчальний посібник / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 304 с. – Доступно в Інтернеті: http://infotour.in.ua/grabovsky.htm.

Якщо треба дати посилання саме на електронний варіант, то бібліографічний опис частини друкованого видання доповнюють інформацією про загальне позначення матеріалу [Електронний ресурс], а опис ідентифікувального документа – відомостями про режим доступу та дату звернення до електронної версії. Також зазначається джерело, з якого списана назва:

Комплектування туристичної групи [Електронний ресурс] // Спортивний туризм / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль, 2008. – Режим доступу: http://infotour.in.ua/grabovsky51.htm (дата звернення: 13.11.2017). – Назва з екрана.

Принагідно зауважимо, що в схемі аналітичного опису (ДСТУ 7.1) є тільки один приписаний розділовий знак // між відомостями про частину документу та відомостями про ідентифікувальний документ. І в жодному разі у аналітичному описі не може бути більше, ніж один знак //. Для пояснень і уточнень у схему аналітичного опису включено зону приміток.

Л. Рогальчук, відділ книгознавчих досліджень.

Питання №6818 Ivanna 09/11/2017 × 10:54
Доброго дня, шановні колеги! Ситуація, порушена в питанні №6811, цікавить і нас. Коли вигравався грант по програмі Бібліомосту, бібліотеки були філіями ЦБС і відповідно комп'ютерна техніка отримувала ЦБС і перебуває на балансі ЦБС. Нині частина бібліотек з усім майном і працівниками перейшла у ОТГ і існують у громаді як окремі бібліотеки. Як бути з комп'ютерною технікою від Бібліомосту у тих бібліотеках, які передані у ОТГ - передавати на баланс ОТГ чи залишати у ЦБС (ЦБС не реорганізована допоки є не об'єднані села)? Дякую.
Відповідь. 1. Комп’ютери, отримані в рамках програми «Бібліоміст» є такими же комунальним майном, як і інші матеріальні цінності, що передають на баланс ЦБС.

2. Розпоряджається комунальним майном відповідний орган місцевого самоврядування (у даному випадку – районна рада).

3. Якщо філії ЦБС передаються до комунальної власності громад разом із належним майном, чому комп’ютери не мають передаватися? Щоб не виникали подібні суперечки, районна рада у рішенні сесії про передачу об’єктів із спільної комунальної власності громад міст, селищ, сіл району до комунальної власності громад має вказати, що об’єкти (бібліотеки) передаються з усім належним майном.

P.S. Додатково пропонуємо переглянути власний проект і переконатись чи передбачав він участь бібліотек-філій, що перейшли до ОТГ. Якщо бібліотеки-філії були учасниками проекту, питання передачі бібліотек та їх майна (у т.ч. комп’ютерів) відпадає саме по собі.
Питання №6817 nataliya 09/11/2017 × 09:10
Шановні  колеги  будь ласка  відправте  на мою  електрону пошту  "Зошит незадоволених читацьких запитів" (зразок).
Відповідь.Надішлить адресу Вашої ел. скриньки на адресу method@nplu.org .
Питання №6816 Ivanna 08/11/2017 × 16:56
Доброго дня. Виникла необхідність передати деякі видання із обласної наукової бібліотеки у бібліотеку університету. Яким чином це зробити, якщо Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів втратила чинність? Чи можливо керуватися Ст.18 ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу", де сказано, що "документи, що не входять до Державного реєстру національного культурного надбання України, можуть бути передані безкоштовно із фондів одних бібліотек іншим або реалізовані"?
Відповідь. Так, можна керуватися Ст.18 ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу", а також положенням про обмінний фонд та інструкцією про організацію та використання обмінного фонду Вашої бібліотеки.
Питання №6815 Nadiya 08/11/2017 × 14:29
Доброго дня! Я. Асауленко Алла, працюю у Машівській ЦРБ бібліотекарем, стаж бібліотечної роботи майже 3 роки, по 8-му розряду без категорії.У червні цього року закінчила учбовий заклад та отримала диплом молодшого спеціаліста. Директор ЦБС написала на мене наказ на переведення із 8-го розряду на 9-й, але зав. сектором культури не дозволила переведення на вищий розряд, мотивуючи, що потрібно відпрацювати іще пів року, чи правильне її рішення? З повагою, Машівська центральна районна бібліотека 1.
Відповідь. Якщо ЦРБ має статус юрособи, а фонд оплати праці на поточний рік дозволяє здійснити збільшення тарифного розряду бібліотечному працівнику- директор має право видити відповідний наказ. 2. Якщо бібліотека не має статусу юрособи, аде фонд оплати праці дозволяє здійснити збільшення тарифного розряду – пропонуємо перечитати посадову інструкцію директора щодо делегованих повноважень на відповідні дії .3. Пояснення зав.сектору культури нам не зрозуміли, адже відповідно «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р. кваліфікаційні вимоги до посади бібліотекара передбачають: наявність базової вищої освіти відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Питання №6814 Antonina 06/11/2017 × 19:52
   Доброго дня!
   Я працюю в бібліотеці навчального закладу 35 років.   В 2005 році атестувалася в м. Тернополі, і мені було призначено категорію провідного бібліотекаря, а зараз моє керівництво хоче це призначення скасувати і мінус 10% заробітної плати, мотивуючи тим, що у мене немає вищої освіти. Я в 1988 році закінчила Теребовлянське училище культури (бібліотечна справа).   Чи правомірні дії нашого керівництва, при умові, що роботу свою виконую добросовісно і неодноразово нагороджена грамотами та подяками, а перед виходом на пенсію знімати 10% від заробітної плати.   І ще поясніть будь ласка яким категоріям бібліотекарів і за що добавляється 50% заробітної плати.   Дякую за роз’яснення.
Відповідь. Відповідь надіслано на ел. скриньку 07.11. о 17.20.
Питання №6813 Nataliya 06/11/2017 × 11:17
Доброго дня.Таке питання: чи можемо ми списати книги  як зниклі з невідомих причин, виявлені під час перевірки фонду? дякую.
Відповідь. У ст.18 ЗУ «Про бібліотеку і бібліотечну справу визначено причини вилучення документів з бібліотечних фондів документів. Якщо під час інвентаризації БФ виявлена нестача, то відповідно до Розділу ІV. П.4 Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань (затверджено Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879 /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14/page2 ) нестача цінностей понад норми природного убутку, а також втрати від псування цінностей списуються з балансу та відносяться на рахунок винних осіб. Розмір збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається відповідно до законодавства.
Питання №6812 MGryb 03/11/2017 × 12:36
Цікавить  вирішення  такої  проблеми. Бібліотека  не є головним розпорядником коштів, а  відділ культури РДА. Чи  мають  право інспектори з нагляду  у  сфері  пожежної  безпеки  накладати  штрафні  санкції  на  директора  бібліотеки  за  виявлені  порушення, на усунення яких потрібні  значні  кошти, які  бібліотеці у бюджеті на це не виділяються?
Відповідь. Якщо бібліотека має статус юрособи - штрафні санкції покладаються на посадових осіб бібліотеки, якщо бібліотека не має статусу юрособи – на відділ культури РДА.
Питання №6811 IRUNA 02/11/2017 × 16:33
скажіть будь ласка чи мають право забрати в бібліотеки комп"ютери, які вона виграла за програмою Бібліомосту в разі створення отг?
Відповідь. Просимо уточнити статус бібліотеки: у складі ЦБС? Самостійна? Бібліотека на територіально в ОТГ?
Питання №6810 Ira 31/10/2017 × 09:50
Чи існує список забороненої художньої літератури( російської), яку не можна купувати бібліотекам.
Відповідь. Списка "забороненої російської художньої літератури, яку не можна купувати бібліотекам" – не існує. Держкомтелерадіо оприлюднило список з 74 заборонених для ввезення в Україну видань антиукраїнського змісту /Режим доступу: http://www.hroniky.com/news/view/7698-opublikuvaly-spysok-zaboronenykh-dlia-vvezennia-do-ukrainy-knyh . Також, на офіційному сайті Держкомтерадіо України можете можете ознайомитись із наказами щодо видачі дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України /Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=94566 .
Питання №6809 Natalia 30/10/2017 × 16:35
Доброго дня! Якими правилами нового стандарту (3582:2013) керуватися, скорочуючи слова типу година, хвилина, проспект, провулок, бульвар, мільйон, мільярд? У Додатку А ДСТУ 3582:2013 їх немає, а у попередньому ДСТУ 3582-97 вони були, і на нього можна було посилатися під час професійних дискусій. Чи можна користуватися Додатком А ДСТУ 3582-97 принаймні для т. зв. загальноприйнятих скорочень? Чи є якийсь інший чинний перелік загальноприйнятих скорочень? Наперед дякую!
Відповідь. ДСТУ 3582-97 скасований. У практичній роботі слід користуватися виключно діючими нормами технічних документів. На заміну ДСТУ 3582-97 прийнятий ДСТУ 3582-13. Пунктом 5.3 ДСТУ 3582-13 визначено наступне: за наявності відповідних тлумачень у тексті документа (видання) дозволено застосовувати специфічні скорочення, не передбачені цим стандартом.

Таким чином, якщо у бібліографічному покажчику у вступній статті, чи у статті «Від укладачів», чи в одному з розділів бібліографічного покажчика, чи на окремій сторінці (можливі ще варіанти) буде представлено перелік застосованих у виданні скорочень та їх тлумачень, то можна робити скорочення, не передбачені діючим ДСТУ.

Загальноприйняті скорочення в українській мові визначає український правопис. У правописі наведено ряд загальноприйнятих скорочень:

акад. — академік; вид. — видання; гр. — громадянин; див. — дивись; доц. — доцент; ім. — імені; і т. д. — і так далі; і т. ін. — і таке інше; і под. — і подібне; напр. — наприклад; н. е. — нашої ери; до н. е. — до нашої ери; о. — острів; обл. — область; оз. — озеро; пор. — порівняй, порівняйте; проф. — професор; р. — рік, річка; рр. — роки; с. — село, сторінка; ст. — станція, сторіччя; т. — товариш, том; тов. — товариш; тт. — товариші, томи. (Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. 4-е вид., випр. й допов. Київ : Наук. думка, 1993. С. 57.)

Л. Рогальчук, відділ книгознавчих досліджень

P.S.Пані Наталіє! Якщо Ви на method@nplu.org надішлете свою ел. скриньку ми надішлемо більш розгорнуту відповідь.
Питання №6808 Alla 30/10/2017 × 15:12
Шановні колеги! Дозвольте уточнити, скільки разів на рік можна брати відпустку за сімейними обставинами? Дякую.

Відповідь. Відповідно до ст. 26 Закону про відпустки за сімейних обставин та з інших причин працiвниковi може надаватися відпустка без збереження зарплати на строк, обумовлений угодою мiж працівником та власником або вповноваженим ним органом, але не бiльш як 15 к.дн. на рiк.
Питання №6807 Tatiana 30/10/2017 × 08:26
За кошти сільської ради видаємо книгу місцевого письменника. В області пояснили, що для правильної процедури виділення коштів необхідний висновок комісії про те, що видання не містить нецензурних слів,  жорстокості, сепаратизму, тощо. Якими  законодавчими актами керуватися при створенні комісії та висновку комісії.
Відповідь. Зазвичай розробляється Положення про Видавничу раду (або Експертну раду з питань видання творів місцевих авторів), яка і здійснює вивчення видавничих проектів (рукописів творів) щодо їх актуальності, тематичної спрямованості та змісту У своїй діяльності рада керується чинним законодавством України, зокрема законами України «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про здійснення державних закупівель», нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України. Звертаємо увагу на ст. 28 Обмеження права у видавничій справі ЗУ «Про видавничу справу» /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80/page2 .

В Інтернеті має те можливість ознайомитись із Положеннями про відповідні ради: Івано-Франківської ОДА/Режим доступу: http://www.if.gov.ua/files/image1418118997.pdf , Тернопільської ОДА /Режим доступу: http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/6637.htm , Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради /Режим доступу: http://dsk.kievcity.gov.ua/content/polozhennya-pro-vydavnychu-radu.html , Рожищенської РДА / Розпорядження голови районної державноїадміністрації від 16.02.2017 № 62 і т.п.
Питання №6806 Mila 27/10/2017 × 16:10
Доброго дня! Маю два питання.
1. Чи можна взяти працівника на посаду завідуючої відділом у міській публічній бібліотеці, якщо крім цієї одиниці в штатному ніхто не числиться і відповідно,  крім неї немає працівників у даному відділі? (керівництво каже, що їй нема ким "завідувати" так як вона у відділі одна, тому можна взяти лише бібліотекарем)
2. Чи може директор Централізованої бібліотечної системи, який призначений за контрактом працювати щей за суміщенням завідуючої одного з відділів?
Відповідь. 1. Перегляньте свій штатний розпис. Штатний розпис містить перелік усіх структурних підрозділів бібліотеки, а також штат цих підрозділів. Зазвичай самостійний відділ утворюється з штатною чисельністю не менш як 5 одиниць. Нам не зрозуміло: як може існувати самостійний відділ без певного штату працівників?

2. Ні, не може. Доплати працівникам за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам (див. п.2-4) Наказу МКУ «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від від 18.10.2005 № 745, із змінами /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05/page ).
Питання №6805 Rita 27/10/2017 × 15:22
Чи може шкільний бібліотекар проходити сертифікацію та отримувати за це доплату?
Відповідь. У майбутньому – можливо, на сьогоднішній день – ні. Бібліотечний працівник має відвідувати курси з підвищення кваліфікації та проходити атестацію.

В порядку, затверджуваному КМУ, сертифікацію можуть проходити педпрацівники. За проходження сертифікації педпрацівнику виплачуватиметься доплата (ч. 5 ст. 61 Закону про освіту), але лише з 01.01.2019 р.
Питання №6804 lana 27/10/2017 × 08:22
Добрый день! 1. Скажите пожалуйста, если закончила библиотечный техникум в 1988 году ( или училище)   по специальности библиотекарь каким образованием это считается сейчас - высшее базовое или средне  - специальное? В 2013 году при аттестации нам говорили писать базовое высшее, а теперь  говорят средне-специальное.2. И второй вопрос. 5 лет назад у нас реорганизовали ЦБС. До этого сельские библиотекари были заведующими филиалов и имели 12 разряд.  После этого нас перевели в библиотекари 1 категории, а сельские головы понизили кого и до 8-го разряда, хотя наше руководство рекомендовало перевести всех на 11. Имея 30 лет непрерывного библиотечного стажа на одном месте, являясь библиотекарем 1 категории, выполняя всю работу в библиотеке (1 работник) на нас сейчас все и комплектование и обслуживание, выполняем функции и методиста, и библиографа, и завхоза, и уборщицы, и консультанта бесплатного интернет центра, (который есть в библиотеке)    на какую категрию мы имеем права расчитывать? При аттестации могут работника 11 разряда перевести на 10 мотивируя тем что при не высшем образовании нам не положен 11 разряд? И на какую категорию может расчитывать сельский библиотекарь имея стаж, образование и выполняя все свои трудовые обязанности. Спасибо.
Відповідь.1. Рівні та ступені вищої освіти визначено Ст. 5 ЗУ «Про вищу освіту» (див. редакцію Закону від 28.09.2017 р./Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 ).

2. Бібліотекарі І категорії мають право на 8-11 тарифний розряд, Зауважимо: атестаційна комісія не має повноважень на визначення (збільшення, зменшення) тарифного розряду. Вона може лише вносити рекомендації керівництву щодо заохочення окремих працівників за досягнуті успіхи в роботі, уключення до кадрового резерву, направлення на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі. Посадові оклади бібліотечним працівникам самостійних сільських бібліотек визначають керівникимісцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах.
Питання №6803 lana 26/10/2017 × 15:17
Добрый день! Скажите пожалуйста  на какие документы должна опираться библиотека в проведение санитарных дней? Сельские головы запрещают проведение санитарных дней.
Відповідь. На сьогоднішній день пропонуємо звернути увагу на витрати часу щодо проведення санітарно-гігієнічних заходів передбачених п.п.3.41, 3.43. "Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи"/ Наказ МКіТ № 1631/0/16-8 від 29.12.2008 р. Також, санітарний день прописується і в «Правилах внутрішнього трудового розпорядку».
Питання №6802 Maryna 26/10/2017 × 13:18
До питання №6801:вимогами для зайняття посади не передбачено знання іноземної мови, відповідний фонд оплати праці є, але у документах не вказано, який мінімальний рівень знання іноземної мови необхідний для надбавки.
Відповідь. В НПА не визначено показника щодо мінімального рівеня знаннь іноземної мови. необхідний для надбавки. Знання працівником іноземної мови підтверджується відповідним документом, що засвідчує відповідність цих знань державним стандартам (диплом про освіту (закінчення інституту іноземних мов, факультету іноземних мов університету, інституту, зарубіжних вузів), сертифікат або посвідчення, видані відповідними навчальними закладами).

Також, звертаємо увагу на те, що Колективним договором установи має бути визначено перелік посад, за якими можуть виплачуватися надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, умови, порядок запровадження та розміри цих надбавок.
Питання №6801 Maryna 26/10/2017 × 10:25
Шановні колеги! Підкажіть будь ласка, чи надає сертефікат зі знання англійської мови рівня А2.2, отриманий на курсах іноземної мови, право на доплату у розімірі 10% до заробітної плати? Ким має прийматися рішення про доплату? Заздалегідь дякую за відповідь.
Відповідь. Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом. Також, виплата надбавки можлива лише при наявності відповідного фонду оплати праці.
Питання №6800 masha 25/10/2017 × 15:00
Порядок проведення переобліку. Чи є інструкція про переоблік книжкового фонду
Відповідь. Основним документом, яким керуються суб’єкти господарювання при проведенні інвентаризації та оформленні її результатів, є «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, із змінами /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 ). Додатково пропонуємо ознайомитись із відповідями на питання №№ 6161, 5155.
Питання №6799 olga 25/10/2017 × 08:49
Шановні колеги! Дозвольте уточнити, в календарі дат у вас на сайті на 2018 рік Олександр Яната народився 9 червня, за всіма іншими джерелами  його дата народження – 28 травня. Все ж таки яка дата вірна? І 10 червня 120 років від дня народження Микити Львовича Магира (1888–1948), українського письменника, перекладача – тут 130 років.
Відповідь. Олександр Яната народився 9 червня. Дата народження - 28 травня - це старий стиль. Ми подаємо дати за новим стилем. Правильн

о: 130 років від дня народження Микити Львовича Магира (1888–1948). Це технічна помилка, яку буде виправлено. Дякуємо.
Питання №6798 Elena 23/10/2017 × 15:22
Доброго дня, шановні колеги! Директор ЦБС в 2016 році був призначенний на посаду за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади з укладанням контракту, чи повинен він проходити атестацію в цьому році?
Відповідь. Атестації не підлягають працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року (п.1.4. Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури (затверджено Наказом МКТ України від 16.07.2007 N 44). Звертаємо увагу і на те, що дія вищезазначеного Положення на директорів не розповсюджується.
Питання №6797 ludmila 23/10/2017 × 15:07
Допоможіть,будь ласка, розібратися в непростій ситуаціі.
Я працюю бібліотекарем пту. Коли прийшла на роботу, там вже працювала бібліотекар. Ми стали працювати разом. Інвентаризаціі чи якоісь передачі фонду не проводилось. Потім нас перевели по 0,5 ставки.
Працювали через день. Потім напарницю у 2014 скоротили. Офіційно мені про це повідомили наказом про зміну графіка роботи (тобто кожного дня з 10 до 14) Знову інвентаризації та прийому-передачі не було.Після цього мене визвали в бухгалтерію і запропонували підписати за все,що воно рахується на мені. Я відмовилась. Видали наказ про інвентаризацію. Я її зробила і попросила скласти акт прийому на ті книги, які є в наявності, так як була велика невідповідність в цифрах між фактичною і в сумарних книгах. Спочатку бухгалтер погодилась, але наказала написати акти тих книг, які потрібно списати. Пройшло два роки. Акту прийому не підписують, знову заставляють спочатку прийняти все, а потім списати. Як мені правильно поступити, чи є якась законна процедура в цій ситуації? Дякую.
Відповідь. Бухгалтерія обходить увагою окремі пункти Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879). Додатково пропонуємо перечитати статтю Н. Розколупи «До проблеми обліку бібліотечних фондів» у 2-му номері журналу «Бібліотечна планета» за 2006 рік (Режим доступу: http://profy.nplu.org/!site/publication/lp-32.pdf) та «Юридичну консультацію» Н. Розколупи (Бібліотечна планета.- 2008.-№4.- С. 35-36) (Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-42.pdf), де висвітлені окремі аспекти матеріальної відповідальності бібліотекарів.
Питання №6796 Vika 21/10/2017 × 09:03
Работаю в ВНЗ III-IV(техникум) зав.библиотекой.Согласно 58 пункту "Інструкції про порядок обчислення заробітної плати,від 15.04.93 №102, за наявності в закладах штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5-15% посадового окладу.Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуваючи розмір фонду підручникоів,з яким ведеться робота".Акцент делается на школьные библиотеки.Эта инструкция распространяется на заведующих  библиотек ВУЗов  III-IV?Могу ли я получать доплату за заведование библиотекой?
Відповідь. Враховуючи специфіку питання пропонуємо переадресувати запит до фахівців методичного відділу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка,яка здійснює загальне методичне керівництво бібліотеками вищих навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації всіх систем та відомств: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/about/metod.php3.
Питання №6795 Sveta 20/10/2017 × 13:56
Підкажіть чи можу підняти розряд без атестації ?
Відповідь. Питання визначення розміру посадових окладів працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, розмірів відсотків до посадового окладу, питання переведення працівників на іншу посаду і т.п. знаходяться в компетенції керівника бібліотеки. Дані дії відбуваються в межах затвердженого фонду заробітної плати.

Атестаційна комісія не має повноважень на підвищення (зниження) кваліфікаційних розрядів працівникам.
Питання №6794 Elena 20/10/2017 × 13:55
Доброго дня, шановні колеги! Директор ЦБС в 2016 році перейшов на контракт, повинен він проходити атестацію.
Відповідь. Просимо уточнити поняття «перейшов на контракт», а саме це: відбулось як зміна істотних умов праці ? призначенням на посаду за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади з укладанням контракту?
Питання №6793 Oly 20/10/2017 × 13:54
Доброго дня!  Підкажіть, будь ласка, які відділи входять до розділу сумарної книги та 2 частини щоденника роботи бібліотеки  за УДК : Суспільно Політична, Природо - наукова (  до  якого  розділу  віднести 0 Загальний; 9.Географія.Біографія.Історія  ; 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка. ),щоб ми не зробили помилки при заповнені форми 6 НК.
Відповідь. 1. Розділ III. Формування і використання бібліотечних фондів статзвітності за формою N 6-НК не передбачає розподіл документів за галузями знань.

2.Відповідно Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (затверджено Наказом МКТ України 03.04.2007 N 22) у Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду розподіл документів за змістом здійснюється за рішенням бібліотеки.

3. Маєте самостійно прийняти методичне рішення щодо обліку документів бібліотечного фонду за галузями знань (у Книзі сумарного обліку БФ, ІІ ч. Щоденника роботи)враховуючи систематизацію документів за УДК.
Питання №6792 Veta 19/10/2017 × 13:21
Колектив нашої школи чітко поділено на два класи: педагогічні працівники і обслуговуючий персонал. Скажіть, будь ласка, на підставі якого документу мене, шкільного бібліотекаря, віднесено до обслуговуючого персоналу? Чи взагалі правомірно це? Адже таке формулювання дозволяє бухгалтерії ОТГ маніпулювати доплатами. Наприклад, лише після втручання юриста мені цього року виплатили оздоровчі. Боюсь, що й не проатестують.
Відповідь. Відповідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р. бібліотекарів віднесено до категорії професіоналів. Саме керівник установи, відповідно до діючих нормативно-правових документів, визначає розмір основної заробітної плати, додаткової та інших заохочувальних та компенсаційних виплат у межах фонду оплати праці. У затвердженому штатному розписі Вашої установи містяться назви посад, чисельність пeрсоналу і оклади пo кожній посаді.

Визначення доплат бібліотечному працівнику поза межами компетенції бухгалтерської служби. Також, на бібліотечних фахівців не розповсюджуються «Критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271).
Питання №6791 Olga 19/10/2017 × 13:00
Доброго дня колеги!
В Україні масово відмовляються від усього російського, є заборона на певні твори друку російських авторів, пісні російських виконавців та російські фільми.
Запитання - ЧОМУ ДО ЦИХ ПІР УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОГРАФІВ ТА БІБЛІОТЕКАРІВ ЗАСТАВЛЯЮТЬ ПРАЦЮВАТИ У РОСІЙСЬКІЙ ПРОГРАМІ ІРБІС???, і чи існує розроблена українськими фахівцями автоматизована бібліотечна програма?
Відповідь. По-перше, вперше чуємо про примус. По-друге, законодавством не регламентовано, яку саме АБІС впроваджувати українським бібліотекам. Самостійна бібліотека робить власний вибір.
Питання №6790 Igor 18/10/2017 × 13:10
Доброго дня. Чи має право директор бібліотеки ВНЗ своїм наказом перевести бібліотекаря другої категорії на посаду  бібліотекаря першої категорії (освіта та стаж дозволяє) без проведення атестації.
Відповідь. Роботодавець дане питання вирішує самостійно, враховуючи фонд оплати праці.
Питання №6789 Olga 18/10/2017 × 10:19
Доброго дня, шановні колеги!Допоможіть розібратися в ситуації. Два працівники відділу бібліографії обласної бібліотеки переведені на 0,5 ставки. Вони хочуть працювати по 2,5 дні на тиждень. Як правильно юридично оформити? Чи повинні вони написати заяву про переведення на неповний робочий час (тиждень) і чи потрібно видавати наказ про їх переведення на неповний робочий тиждень і вказувати дні в які вони будуть працювати? Чи можна просто в табелі та графіку роботи проставляти 2,5 дні? Чи є в пенсіонерів якісь пільги щодо днів в які б вони хотіли працювати?
Відповідь. Якщо неповний робочий час встановлюється за ініціативою працівника то процедура наступна: працівник пише заяву; на підставі заяви роботодавець видає відповідний наказ. У наказі зазначається режим неповного робочого часу, календарна дата запровадження нового режиму роботи та розміру оплати праці. Установлюючи неповний робочий час, слід пам'ятати, що згідно зі статтею 56 КЗпП України: - оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку; - не передбачено будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (наприклад, скорочення тривалості їх щорічної основної відпустки). У той же час, до працівників, які трудяться на умовах неповного робочого часу, не застосовується норма ст. 53 КЗпП стосовно скорочення тривалості робочого дня напередодні святкових і неробочих днів на одну годину як при 5-денному, так і при 6-денному робочому тижні. Тобто тривалість їх роботи напередодні святкових і неробочих днів не скорочується на одну годину (див. лист Мінсоцполітики від 28.08.2014 р. № 395/13/116-14).

Окремих пільг для пенсіонерів щодо власного визначення режиму роботи – не існує.
Питання №6788 Tetiana 18/10/2017 × 07:47
Доброго ранку! У мене таке питання : маю педагогічну освіту, стаж 12 років, але зараз працюю в публічній сільській бібліотеці на 0.5 вже 4 роки завбібліотеки , який оклад у мене має бути?
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із Схемою тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем, Таблиця 4 (затверджено Наказом МКТ України від 18.10.2005 № 745 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05/page4). Звертаємо увагу, що посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи.
Питання №6787 Tatiana 17/10/2017 × 11:08
Бібліотека ВНЗ І-ІІ р.а. Чи можна розробити своє положення про атестацію. Зараз всупереч Закону про професійний розвиток 2012 р, атестують як педагогів по півроку (робочі звіти, творчі звіти, презентації, практичне втілення після курсів підвищення кваліфікації, які проплачуємо самі), як правильно затвердити інший термін проведення атестації, не через три роки, чи є вимога проводити атестацію кожні пять років?
Відповідь. 1. Положення про атестацію бібліотечних працівників розробляється відповідно до «Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» (затверджено Наказом МКТ України від 16.07.2007 № 44 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07 ). Також, категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором.

2. Відповідно до ЗУ «Про професійний розвиток працівників» (від 12.01.2012 № 4312-VI /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4312-17) атестація працівників проводиться не частіше ніж один раз на три роки (ст. 11 п.4). Тобто, атестація може проводитись не частіше ніж один раз на 3, 4, 5, 7 і т.п. роки. Термін проведення має бути прописано в Положенні про проведення атестації бібліотечних працівників Вашої установи.

3. Фінансування професійного розвитку працівників здійснюється роботодавцем за рахунок власних коштів та інших не заборонених законодавством джерел. Це передбачено ст. 201 КЗпП України та ст. 15 ЗУ «Про професійний розвиток працівників».
Питання №6786 Nastya 16/10/2017 × 22:07
Вітаю! Маю 2 запитання. 1. По переводу з ЦРБ працівник (бібліограф, 10 розряд) перейшов працювати в МБ на посаду бібліотекаря на 8 розряд. Чи мали право занизити розряд з 10 на 8, мотивуючи тим, що був бібліограф, а став просто бібліотекар? 2. Той самий працівник під час роботи у МБ отримав диплом про повну вищу освіту за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія». Чи має право працівник на автоматичне підвищення розряду до 10, чи потрібна аттестація? Загальний стаж роботи працівника у бібліотеках (ЦРБ та МБ) - 3 роки. Дякую)
Відповідь.1. Працівник перейшов до іншої бібліотеки на іншу посаду. Кожна посада має відповідний тарифний розряд. Тарифні розряди бібліотекарів визначено у Додатку 3 до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05/page4 . Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам встановлюють керівники бюджетних установ в межах затвердженого фонду заробітної плати.

2. Автоматичного підвищення розряду не відбувається. Атестаційна комісія не підвищує категорію. Щоб присвоїти вищу категорію необхідно мати у штатному розписі відповідну вакантну посаду та кошти у фонді оплати праці.
Питання №6785 PLOMBIER_ARCUEIL 15/10/2017 × 21:36
http://depannage-plombier-chauffagiste.fr/plombier-arcueil/
Super site, j'adore !
Питання №6784 Terezina 12/10/2017 × 13:59
Повідомте, будь ласка, які кваліфікаційні вимоги до посади бібліотекаря 2-ї категорії бібліотеки вишу?
Відповідь. Кваліфікаційні вимого визначено в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р. Бібліотекар ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста стаж роботи за професією бібліотекаря не менше 1 року.
Питання №6783 Inna 11/10/2017 × 23:25
Доброго дня! Прошу роз'яснити чи справді завідувач шкільної бібліотеки не має права атестуватися на "провідного бібліотекаря"? Маю вищу спеціальну освіту, стаж роботи у бібліотеці 23 роки, підтверджену 1 категорию з 2004 року, курси підвищення кваліфікаціі. Але на мою заяву про атестацію отримала відповідь, що "провідним" може бути тільки бібліотекар,  завідувач же атестується тільки в межах 1 та 2 категорії. Працівники інституту удосконалення, та методисти районого відділу освіти дотримуються такої ж думки. Чи мають вони рацію? На які документи можна спиратися в вирішенні цого питання?  Заздалегідь вдячна.
Відповідь.1. Ми не зовсім зрозуміли питання. Якщо завідувач бібліотеки хоче перейти на посаду провідного бібліотекаря, то чого тут атестація? Якщо у штатному розписі посада провідного бібліотекаря є вакантною, то можете, погодивши питання з керівництвом школи, написати заяву про переведення і все. 2. Питання атестації чітко прописані в «Положенні про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» ( затверджено Наказом МКТ України 16.07.2007 N 44, із змінами /Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07 ).
Питання №6782 Larisa 09/10/2017 × 11:10
http://kdbiblioteka.ucoz.ua/
Доброго дня, шановні колеги! Наша бібліотека є юридичною особою.  Згідно уставу управління бібліотекою здійснює відділ культури. Контракт директора укладено з відділом культури.В районі утворено три ОТГ,відділ культури буде реформовано.Чи дійсним залишиться контракт директора? Якщо так, то які зміни необхідно внести до нього?  Дякую.
Відповідь. Відповідно до частини третьої статті 36 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпПУ) у разі зміни власника організації, а також у разі її реорганізації дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт один частини першої статті 40 КЗпПУ ). До контракту вносяться відповідні зміни (щодо роботодавця) та робиться відповідний запис у трудовій книжці.
Питання №6781 Olena 07/10/2017 × 22:49
Чи є помилкою запис у трудовій книжці «завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу»? Дякую за відповідь.
Відповідь. Так, маєте помилку. Згідно з нормами КП усі професійні назви робіт визначаються лише у чоловічому роді. Такий підхід несе суто технічний характер, який традиційно використовується Класифікаторами професій багатьох країн. Винятком є лише декілька професій, яким притаманне використання тільки у жіночому роді, зокрема, «Швачка», «Нянька», «Покоївка», «Сестра-господиня», «Економка», «Друкарка». Таку редакцію назв професій було офіційно визначено Інститутом української мови НАН України й застосовано у КП. Надання ж гендерної ознаки іншим наявним у КП професійним назвам робіт (наприклад, у вигляді «Завідувачка відділу», «Паспортистка» і т.п.)є неправильним, й не тільки в штатних розписах, а й у трудових договорах, трудових книжках, посадових інструкціях й інших офіційних документах .
Питання №6780 Alla 07/10/2017 × 22:03
Як впливати на керівництво, якщо майже місяць затримують зарплату? Дякую.
Відповідь.Відповідальність за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам передбачено якщо термін затримки - більш як за один місяць (див. абзац третій частини другої ст. 265 Кодексу законів про працю України). При порушенні строків виплати працівникам заробітної плати чи інших виплат, передбачених законодавством про працю, терміном менше одного місяця, застосовується відповідальність, передбачена абзацом восьмим частини другої статті 265 КЗпП України.
Питання №6779 Larisa 06/10/2017 × 14:12
Доброго дня. Маю вищу бібліотечну освіту стаж роботи в бібліотеці 14 років, але так склалося, що вже 13 років не працюю за фахом (в нашому регіоні немає вакансій). Питання: чи не втратив чинність мій диплом? Чи можу я не працюючи в бібліотеці пройти курси підвищення кваліфікаціїї бібілотечних прцівників?
Відповідь. Диплом чинність не втратив. Ви маєте можливість під пройти курси підвищення кваліфікації. Ймовірно, що у Вашому випадку навчання може бути платним.

Звертаємо увагу на Центр неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв здійснює підвищення кваліфікації працівників різних закладів культури України – театрів, філармоній, бібліотек, музеїв, будинків культури, музичних шкіл, кіномереж. У структурі інституту діє відділ дистанційного навчання (Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 7, каб. 225, тел./факс: (044) 280 34 04, e-mail: vdistanc.navch@ukr.net).
Питання №6778 Lili 05/10/2017 × 14:46
http://http://dubrlibr.rv.ua/
Скажіть, чи правомірно зараз робити комплексні обстеження бібліотек ( обласна ланка-району), якщо діє Закон України №1728 від 3.11.2016 р. про мараторій на перевірки
Відповідь. Правомірно, якщо існує договір (або письмова заява) між районною владою і ОУНБ щодо експертно-діагностичного аналізу діяльності бібліотек. Дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» за №1728 від 3.11.2016 р. стосується органів державного нагляду (контролю). Додатково див. відповіді на питання №№ 5451, 2627.
Питання №6777 nadia 04/10/2017 × 14:18
Доброго дня. Я працюю завідувачем бібліотеки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У мене вища освіта, інженер- педагог, магістр технічних наук. Чи маю право я працювати на цій посаді? Дякую.
Відповідь. Відповідно «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 "Культура та мистецтво"(затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 р. N 168)завідувач бібліотеки повинен мати: повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломну освіту в галузі управління. Стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 3 років.
Питання №6776 nadia 04/10/2017 × 14:00
Я працюю провідним бібліотекарем. Стаж роботи 34 роки. Освіта - середня спеціальна, за фахом - бібліотекар. Через відсутність вищої освіти, кажуть, що я не маю права бути провідним бібліотекарем. Щиро вдячна буду за Вашу відповідь.
Відповідь. Відповідно «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 "Культура та мистецтво"(затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 р. N 168) провідний бібліотекар повинен мати: повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря 1-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років.
Питання №6775 Vita 03/10/2017 × 23:11
Шість років назад я вийшла з числа членів профспілки. Нині в районі проходить реорганізація ЦБС. Чи ма¬ють право члени професійних спілок на додаткові права при скороченні працівників? Які мої права, а які у членів профспілки?

Відповідь. Відповідно до частини першої статті 43 КЗпП України розірвання трудового договору може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового комітету), членом якої є працівник.

Якщо працівник не є членом профспілки, роботодавець має право звільнити такого працівника на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України (зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників) без надання відповідного запиту виборному органу профспілки.
StartПопередні [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
На вашу думку, якість роботи працівника насамперед залежить від:
 
кваліфікації та освіти
стажу роботи
креативності та творчості
особистісно-професійного розвитку
можливості кар’єрного зростання
Результати