Бібліотечному фахівцю

Ядро книжкового фонду публічної бібліотеки відображає досягнення культури.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №6578 Yuliya 03/03/2017 × 16:03

Шановні колеги! Будь ласка, надайте консультацію з таких питань: 1. Який індекс ББК (для масових бібліотек) буде мати книга: Розвитологія : підручник / М. О. Клименко [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2015. Аннотація: У підручнику викладено матеріали, які стосуються розвитку соціо-економіко-екологічних систем. 2. Який авторський знак буде мати книга: HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] - Київ, 2016. Дякуємо

Відповідь. 1. За таблицями ББК для масових бібліотек пропоную поставити індекс 60.56 Соціологія сфер суспільного життя Різніченко С.О., гол. б-р ВК

2.Бібліографічні записи, в яких є іноземні слова або словосполучення проходять транскрибування (запис слів за допомогою транскрипції). HR вимовляється як "ейч ар". Відповідно до авторських знаків ви визначаєте за складом "ей"

Рубіна Л.І., зав.сектору ВК
Питання №6577 Polina 03/03/2017 × 02:51
Які зміни з’явились у законодавстві стосовно рамкових угод? Дякую.
Відповідь. Пропонуємо перечитати п.21 ч. 1 ст.1, ст. 13 ЗУ «Про публічні закупівлі» (від 25.12.2015 № 922-VIII). На даний час Мінекономрозвитку розробляє відповідні НПА, якими будуть визначені особливості укладання і виконання рамкових угод.
Питання №6576 diana 02/03/2017 × 15:08
Добрий день! Будь ласка, дайте відповідь на такі питання.
 В колективній угоді прописано "...вважати відповідно до Указу Президента України   30 вересня - Всеукр. день бібліотек і 9 листопада - Всеукр. день працівників культури СВЯТКОВИМИ ВИХІДНИМИ  днями. Чи має право  роботодавець неоплачувати ці дні? Чи вважаються бібліотекарі працівниками культури і чи мають   право на вихідний день 9 листопада?

Дякуємо.
Відповідь. Питання державного і договірного регулювання оплати праці встановлено Кодексом законів про працю України та Законом України «Про оплату праці».

Відповідно до ст.98 Кодексу законів про працю України оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.

Статтею 8 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників. Умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 13 цього ж Закону оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань.

Кабінет Міністрів України встановив умови і розміри оплати праці працівників бюджетної сфери постановою від 30.08.2002 № 1298 (із наступними змінами).

Таким чином, якщо організація, у якій Ви працюєте, фінансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, встановлення у колективному договорі додаткових вихідних чи святкових днів, а тим більше їх оплата, суперечить законодавству.

Водночас така ситуація можлива в організаціях приватної форми власності, де застосовується договірна система оплати праці.
Питання №6575 Margo 02/03/2017 × 06:42
Доброго ранку! Звертаюсь до вас вдруге. Прошу допоможіть! Я бібліотекар сільської школи-інтернату. Працюю 4 роки і вперше зіткнулась з таким питанням - чи можлива заміна бібліотекаря під час його відсутності чи хвороби? Та чи прописується це у посадовій інструкції і яким чином? Направте будь-ласка на який документ( закон) потрібно звирнути увагу!
Відповідь. Заміна можлива. Пропонуємо ознайомитись із відповіддю на питання № 6572.
Питання №6574 Svitlana 01/03/2017 × 14:27
Доброго дня! Шановні колеги, поясніть будь ласка, чи повинні працівники міської бібліотечної системи, а саме: директор, заступник, завідувач філії, завідувач відділу заповнювати декларацію про доходи у паперовому вигляді? Дякуємо!
Відповідь. Просимо уточнити: яка саме декларація мається на увазі, адже законодавство України передбачає кілька різних декларацій про доходи.
Питання №6573 tetiana 01/03/2017 × 12:34
 Чи правомірним є звільнення директора ЦРБ на підставі Закону України №955-VIII з не виплатою розрахункових (заява на звільнення не писалася, за 2 місяці не попереджено) та призначення тимчасово виконуючим обов*язки директора до призначення керівника за контрактом?
Відповідь. Для коректної відповіді на запитання необхідно ознайомитися з текстом наказу на звільнення та точно знати, хто є роботодавцем директора ЦРБ.
Питання №6572 margo 28/02/2017 × 20:53
Чи можлива заміна  шкільного бібліотекаря, за час його відсутності, чи хвороби? А також чи вказується це у посадовій інструкції бібліотекаря? Якщо так, то як це прописано?
Відповідь. У розділі «Завдання і обов’язки» посадової інструкції працівника зазвичай є пункт: виконує інші обов’язки і доручення, пов’язані з діяльністю бібліотеки (відділу, сектору ).

Існує три характерні особливості у виконанні працівником додаткових обов'язків:

1) працівник виконує покладені на нього додаткові функції без звільнення від основної роботи, яка передбачена трудовим договором;

2) виконання додаткових обов'язків відбувається протягом робочого дня (зміни), з урахуванням нормальної тривалості робочого часу, встановленої КЗпП;

3) виконання додаткових обов'язків припускає заміну працівника, тимчасово відсутнього через хворобу, відпустку, відрядження та з інших причин, коли за ним зберігається місце роботи (посада).

Додаткові функції з виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника покладаються на конкретного співробітника підприємства шляхом видання наказу (розпорядження) керівника. Зазвичай, розмір і умови введення доплати своїм працівникам установа встановлює в колективному договорі.
Питання №6571 olena 28/02/2017 × 12:56
http://www.lib-krm.org
Добрий день! Просимо відповісти на таке запитання: Чи поширюються зміни у виплаті добових під час відрядження на працівників комунальних бібліотек. Мається на увазі розмір добових = 320 грн. Дякуємо за відповідь.
Відповідь. До оподатковуваного податком на доходи фізичних осіб доходу платника податку - фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням (добові):

- у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження,

- для відряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» визначено, що мінімальна заробітна плата з 01 січня 2017 року становить 3200 гривень.

Отже з 01.01.2017 року неоподатковувана сума добових для відряджень по Україні складає 320 грн., а для відряджень за кордон - 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день.

Зазначена норма передбачена п.п. 170.9.1 ст. 170 Податкового кодексу України, з урахуванням змін, внесених Законом України від 21.12.2016 №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Тобто, 320 грн. – це не сума добових, а неоподатковувана сума добових.

Зазначимо, що для працівників бюджетних організацій сума добових витрат на відрядження складає 30,00 грн. відповідно до постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 (із наступними змінами).
Питання №6570 Julie 26/02/2017 × 11:26
Чи є норми праці (підшивка газет та журналів) для палітурника в бібліотеці?
Дякую!
Відповідь. Звертаємо увагу, що бібліотекам надається право розробляти та впроваджувати в установленому порядку власні норми часу.

Також, існують галузеві документи з нормування трудових витрат на видавничо-редакційних процесах та процесах поліграфічного виробництва: Норми часу і виробітку на виготовлення зошитів й альбомів, УНДІПП, 2010; «Галузеві норми часу і виробітку на процеси брошурувально-палітурного виробництва», розробником яких є Українська академія друкарства, вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020. Тел.: (032)2422340; e-mail: uad@uad.lviv.ua.
Питання №6569 Dina 26/02/2017 × 11:04
До питання 6566 Чи може провідний або головний бібліотекар тимчасово працювати на 0,5 ставки? 
Якими документами це регламентується?
Відповідь. Можуть. Неповний робочий час може встановлюватися як з ініціативи роботодавця, так і з ініціативи працівника за погодженням із роботодавцем . Пропонуємо ознайомитись із ст.56 КЗпП, Листами Мінпраці від 29.03.2007 р. № 713/19/71-07, від 15.07.2011 р. № 195/13/1334 «Про неповний робочий час».
Питання №6568 Valentina 24/02/2017 × 12:26
 як Ви думаєте, якщо "Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим  днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці"  затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України (10.10.97 №7), то вони обов'язкові для виконання, чи все-таки це  РЕКОМЕНДАЦІЇ?  Справа в тому, що  хоча і збережена ЦБС, проте  графіки роботи  погоджують в сільських радах одним працівникам бібліотек (хто на 0,5 ставки) щоденно по 3,5 год, іншим - 4-5 днів в тиждень, аби 20 годин в тиждень було. І тут одні мають право згідно  Кол.договору на додаткові 6 календарних днів до  відпустки, інші - ні.

Відповідь. Це саме ті рекомендації, яких, як правило, дотримуються. Також, згідно зі ст. 8 Закону про відпустки, для працівників з ненормованим робочим днем передбачено надання щорічної додаткової відпустки тривалістю до 7 к. д.
Питання №6567 Irina 23/02/2017 × 20:13
Роз’ясніть, будь ласка, чи мають право бібліотекарі, які працюють на 0,5 ставки, на скорочений день напередодні святкового дня?

Відповідь. Ні. До працівників, які трудяться на умовах неповного робочого часу, не застосовується норма ст. 53 КЗпП стосовно скорочення тривалості робочого дня напередодні святкових і неробочих днів на одну годину як при 5-денному, так і при 6-денному робочому тижні. Тобто тривалість їх роботи напередодні святкових і неробочих днів не скорочується на одну годину (див. Лист Мінсоцполітики від 28.08.2014 р. № 395/13/116-14).
Питання №6566 sveta 23/02/2017 × 15:06
Доброго дня!
Чи може провідний або головний бібліотекар тимчасово працювати на 0,5 ставки?
Відповідь. Провідний бібліотекар може.
Питання №6565 Tatiana 23/02/2017 × 12:53
Добрый день!Подскажите, в каких случаях составляется договор с библиотекарями о коллективной материальной ответственности? Раньше материальную ответственность заключали только с заведующей, т.к. она списывает книги и принимает их на баланс.  Сейчас идет речь о приказе директора о коллективной ответственности. Как я могу отвечать за других людей?Где найти правовые документы о коллективной материальной  ответственности библиотекарей?
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із відповіддями на питання №№ 4807, 3389.
Питання №6564 olena 23/02/2017 × 08:10
Шановні колеги! Згідно якого документу формується штатна структура ЦБС.
Відповідь. Відповідь. 1. штатна структура ЦБС формується у відповідності до Статуту (або Положення) та у межах затвердженого фонду оплати праці. Додатково див. відповідь на питання № 5931, 4381.
Питання №6563 Tetiana 22/02/2017 × 14:53

Шановні колеги! Надайте, будь ласка, відповідь на питання № 6557 на поштову скриньку cbs.troitsk@gmail.com.  Дякую.

Відповідь. Лист надіслано 22.01.17р. о 17.05.
Питання №6562 Ludmila 22/02/2017 × 13:58
http://http://k-prcbs2009.webnode.ru
Доброго дня! Чи має право на доплату за вислугу років юрисконсульт ЦРБ та секретар-друкарка?
Відповідь. На жаль, не мають. Відповідно до Переліку посад працівників державних і комунальних бібліотек посади юрисконсультанта та секретаря-друкарки – відсутні (див. Додаток до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затверджений Постановою КМУ від 22 січня 2005 р. N 84 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-%D0%BF ).
Питання №6561 bibli 22/02/2017 × 13:43
http://dubrlibr.rv.ua/
Чи враховувати показники роботи бібліотек ОТГ району до бібліотек ЦСПШБ на встановлення групи оплати праці, адже  статистичні звіти та 6-НК  до Міністерства культури подаються разом   з бібліотеками громади а не окремо, логічно що треба враховувати, але наша начальник відділу культури говорить, що ні, і відмовляється брати їх до уваги, то де логіка і...??????
Відповідь. Ніякого відношення показники роботи бібліотек ОТГ до бібліотек ЦСПШБ не мають. Дії начальника відділу культури правомірні.
Питання №6560 Raisa 22/02/2017 × 12:40
http://http://bib-trost.blogspot.com/
Шановні колеги! Прошу вашої допомоги у вирішенні питання.
1. У 2014 році пройшла децентралізація РЦБС. Центральна районна бібліотека залишилася поза групою оплати праці. Маю вищу спеціальну освіту. Стаж роботи 33 роки. Працюю заступником директора по роботі з дітьми підрозділу КЗ ЦРБ. Заробітна плата нараховується так: директор-13 розряд-10%, заступник директора-13 розряд-10%-10%. Виходить на рівні 10 розряду бібліотекаря. Бібліотекарі 11розряду отримують більше мене. Директорка відмовила у встановленні зарплати на рівні 13 розряду-10%-5%.
2. З фахового складу працівників директор без попередження зняла 10% надбавки за особливі умови праці і встановила доплати за напруженість в роботі працівникам адміністративно-господарської групи без погодження з профспілкою згідно колективного договору.
 Правомірні дії директора?
Буду вдячна за надану відповідь.
Відповідь. 1). Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці визначаються відповідно до Наказу МКТ України від 18.10.2005 N 745. Звертаємо увагу на дотримання міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

2). Погіршення істотних умов праці працівників передбачає дотримання відповідних нормативних процедур. Правовим документом про таку зміну повинен бути наказ керівника бібліотеки про зміну істотних умов праці у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці. Працівники, істотні умови праці яких підлягають зміні, персонально попереджаються про дату таких змін (не пізніше ніж за два місяці до змін). Участь профспілки обов’язкова.
Питання №6559 Tetiana 22/02/2017 × 07:50

Шановні колеги! Дуже прошу надіслати відповідь на питання № 6557 на мою електронну пошту. Ми теж опинились у такій ситуації. Дякую.

Відповідь. По-перше, надішліть адресу Вашої ел. скриньки. По-друге, при листування ми надсилаємо інформацію виключно на електронні поштові скриньки, розміщені на серверах, які знаходяться у доменних зонах gov.ua і .укр.
Питання №6558 Svitlana 21/02/2017 × 14:22
Доброго дня, звертаємось до вас с таким питанням, наша установа ЦБС, здійснує платні послуги, хто встановлує і розроховує лімит каси на платні послуги, на підстави  яких документів   ?
Відповідь. Встановлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою). До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється окремо і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства – юридичної особи. Пропонуємо опрацювати Розділ 5 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» (затверджено Постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05/page?text=%EB%B3%EC%B3%F2+%EA%E0%F1%E8 ) та Додаток 8 до Положення № 637.
Питання №6557 Valentsna 21/02/2017 × 12:24
Доброго дня ! Перед нашою районною бібліотекою постало питання передачі фондів та майна бібліотек, що війшли до ОТГ громадам, шановні колеги, чи не могли б ви підказати механізм такої передачі, а також надати зразки актів. Дякуємо.
Відповідь. Лист надіслано 21.02.17р. о 16.15.
Питання №6556 liliya 21/02/2017 × 08:07
Кілька років  тому  за результатами перевірки  санстанцією наші завідувачі сільських бібліотек  були змусині заплатити штраф за те , що не мали   медичної  санітарної  книжки . Тепер з  1 січня 2016 року сільські бібліотеки знаходяться на праві оперативного управління у відділі культури і туризму .  Постало питання  щодо необхідності   вимагаати від завідувачів  сільських бібліотек  щоб вони щорічно проходили  медогляд та приносили медичні санітарні книжки. В нормативних документах  в переліку тільки костюмер, із тих хто має  проходити  медогляд та мати медичну санітарну книжку.  Чи потрібно  її вимагати  від   зав. бібліотеками  та директорів  сільськихз будинків культури ?
Відповідь.Пропонуємо ознайомитись із Постановою КМ України "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" №559 від 23.05.2001р. (із змінами), Переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам (п.21 Заклади культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/559-2001-п#n11 ), затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 23.07.2001р. №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» (звернути увагу на п.1).
Питання №6555 liliya 21/02/2017 × 06:58
Чи потрібно за підсумками  роботи за рік  щорічно на початку року  враховуючи показники  до груп за оплатою праці  проводити тарифікацію та встановлювати щорічно  заробітну плату  завідуючим сільських бібліотек ( у нас їх 23).Я вважаю що ні , адже ніяким нормативним актом  не затверджено навіть  форми бланку для проведення такої тарифікації  . Відповідно до міністерського наказу № 745  цього робити не потрібно .Достатньо щорокеу видати відповідний наказ про затвердження груп за оплатою праці   та провести зміни в оплаті праці  деяких працівників , якщо за показниками  група змінюється. Чи    вірно я думаю , чи може  права  бухгалтерія ?.Я кадровик.Заздалегідь вам вдячна за відповідь.Буду дуже чекати на відповідь.
Відповідь.1). Нам не відомі НПА, які б вимагали «… проводити тарифікацію та встановлювати щорічно заробітну плату завідуючим сільських бібліотек». Тому, доцільно з’ясувати, а на які саме НПА посилається бухгалтерія?

2). Звертаємо увагу на Додаток 7 до наказу Міністерства культури і туризму України 18.10.2005 N 745 : віднесення бібліотек, централізованих бібліотечних систем до груп за оплатою праці керівних працівників (підтвердження, підвищення або пониження групи) провадиться щорічно вищим органом управління, у безпосередньому підпорядкуванні якого вони перебувають. Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи відносяться до відповідної групи за оплатою праці за умови виконання всіх показників, передбачених для цієї групи.

3). Якщо відбуваються зміни в оплаті праці деяких працівників, то необхідно діяти у відповідності до частини третьої статті 32 КЗпП . Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження або зміни.
Питання №6554 inna 20/02/2017 × 19:21
Добрий день. Скажіть, будь ласка, така ситуація: читач прийшов на абонемент, перереєструвався взяв книги і пішов до читального залу також перереєструвався але в інтернет не сідав і нічого не брав. Чи ми маємо право поставити лише одне відвідування, чи взагалі читача не перереєстровувати, якщо він нічого не брав?
Відповідь. Ваш читач здійснив відвідування і абонементу, і читального залу.
Питання №6553 olena 20/02/2017 × 09:55
Вважається-чи освіта Ворошиловградського культосвітнього училища базовим вищим. Можу-чи я з цією освітою учавствовать в конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача бібліотекою.
Відповідь. Якщо мова йде про самостійну публічну бібліотеку, яка має статус юрособи , то відповідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р.- завідувач повинен мати повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). У той же час, відповідно Прикінцевих положень ЗУ від 28.01.2016 № 955-VIII /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/955-19/paran47#n47 : конкурсна процедура може не застосовуватися для призначення керівників комунальних закладів культури у територіальних громадах з населенням до 5 тисяч жителів.

Про яку саме бібліотеку йде мова?
Питання №6552 Irina 19/02/2017 × 13:54
Чи можна неповний робочий тиждень застосувати лише на 2 місяця? Дякую.
Відповідь. Встановлення неповного робочого часу допускається як на певний період (за погодженням сторін трудового договору, за ініціативи роботодавця, на час наявності відповідного права) так і без обмеження строком, про що обов’язково зазначається у наказі (розпорядженні).
Питання №6551 olena 19/02/2017 × 08:33
Шановні колеги. Я працюю уже 30 років на посаді заступника директора ЦБС по роботі з дітьми і, в одночас, виконую обов’язкизавідуючої дитячою бібліотекою.( Так передбачалося у типових штатах ЦБС) Після зменшення системи заст. директора по загальним питанням скоротили , а мені директор перерозприділив деякі її функції ( по усній домовленості) . Нещодавно бугалтер сказала, що такої професії у класифікаторі не має і уже декілька років у штатному розписі я числюся  просто заст. директора Для мене це - новина,  і в трудовій книжці ніякого запису про це не має. З директором вирішити ці питання не має можливості. В уставі бібліотеки написано, що на час відсутності директора його обов’язки виконує заступник директора ЦБС по роботі з дітьми. Боюся, що при полальшому скороченні я залишуся без роботи.Які щляхи вирішення цього питання існують.
Відповідь. Національний класифікатор України "Класифікатор професій" було затверджено Наказом Держспоживстандарту України 28.07.2010 N 327. На підприємствах, в установах та організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок працівників відповідно до професійних назв робіт. У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення тощо, виправлення виконує Ваш роботодавець.
Питання №6550 Helen 17/02/2017 × 13:50
Добрий день! Скажіть будь ласка! Я працюю 9 рік в бібліотеці методичного кабінету управління освіти, маю 8 розряд, курси підвищення кваліфікації (2017р.) В цьому році я отримую повну вищу педагогічну освіту. Підкажіть, чи повинна бухгалтерія автоматично після отримання мною повної вищої освіти нараховувати мені заробітну плату по 9 тар. розряду, якщо ні то чи маю я право атестуватися на бібліотекаря  вже ІІ категорії (10 розряд). Дякую!
Відповідь. Ні, автоматично бухгалтерія не має права нараховувати заробітну плату за вищим тарифним розрядом. Питання підвищення кваліфікації вирішує Ваш роботодавець. Також, атестаційна комісія не має повноважень на підвищення категорій або тарифних розрядів.

Для переведення на посаду бібліотекаря ІІ категорії дана посада має бути зазначена у штатному розписі методичного кабінету управління освіти і бути вакантною. Якщо у штатному розписі посада бібліотекаря ІІ відсутня, але річний фонд з оплати праці має можливість забезпечити виплати за посадою бібліотекаря ІІ категорії, Ваш роботодавець приймає рішення, видає відповідний наказ і вносить зміни до штатного розпису.
Питання №6549 Greta 17/02/2017 × 12:27
Добрий день! У публічній бібліотеці запроваджена форма звітності, задля якої працівник повинен вести щоденний хронометраж усих робочих процесів. За результатами - щомісячні звіти про використаний робочий час із зазначенням конкретних дій, процесів, масових заходів. Такий щоденний хронометраж триває вже понад 3 роки. Чи є правомірними дії адміністації?  Відповідь прошу надіслати на електронну адресу. Дякую.
Відповідь. Дії адміністрації правомірні.
Питання №6548 Vika 17/02/2017 × 09:18
http://www.elaneclibrary.tk/
Як вирішувати спори між кандидатами на посаду бібліотекаря сільської бібліотеки-філіалу? Дякую.
Відповідь. Освіта. Ерудиція. Готовність до інноваційної діяльності,саморозвитку, самовдосконалення.
Питання №6547 Raisa 16/02/2017 × 12:24
Шановні колеги, потребуємо Вашої допомоги. Перевірка виявила понадурочні години у сторожів бібліотеки. Маємо провести перерахунок і доплатити. У той же час, такі понадурочні можуть бути і надалі. Перевіряючи відмітили, що таких годин не може бути більше 120 год. на рік. Все це зменшує фонд оплати праці. Як правильно унормувати їх графіки роботи? Наперед вдячні.
Відповідь. 1. Маєте визначитись із обліковим періодом. Обліковий період установлюється в колективному договорі і може вимірюватися місяцем, кварталом, півріччям, роком. Для сторожів найкраще обрати квартал. 2. Звернути увагу на правильність складання графіку змінності. Графік змінності має забезпечити відпрацювання 40-годинного робочого тижня (нормальна тривалість робочого часу відповідно до ст. 50 КЗпП). І якщо за основу облікового періоду Ви берете не місяць, а, наприклад, квартал або півріччя, то норми робочого часу будуть дотримані. Відповідно, Вам вдасться уникнути нарахувань додаткових «здоровенних» сум зверху МЗП.
Питання №6546 Olga 16/02/2017 × 08:47
Добрий день! Виникло таке питання. У ЦБС прийнято Статут, затверджений на сесії міської ради. Чи повинен мати  кожний філіал Положення про біблотеку.
Відповідь. Так, бібліотека-філія ЦБС повинна мати Положення.
Питання №6545 Nataliya 15/02/2017 × 21:22
Доброго дня, колеги. Чи законно бухгалтерія забороняє районній бібліотеці придбати за державні кошти ноутбук. Комп'ютер  дозволяється, а ноутбук ні! Чому?
Відповідь. Кабмін скасував заборону на закупівлю бюджетними організаціями ноутбуків. Так, відповідні зміни внесено до п. 1 додатку до постанови КМУ від 01.03.2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету». Крім того, збільшено розмір граничних витрат на купівлю персональних комп’ютерів та ноутбуків. Відтепер, на купівлю одного комп’ютера чи ноутбука можна буде витрачати не 7200 а аж 13000 грн. Такі зміни внесені до постанови КМУ від 04.04.2001 р. № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів».
Питання №6544 Irena 14/02/2017 × 18:33
Доброго дня!18 років пропрацювала вчителем у школі. Маю вищу педагогічну освіту, 1-шу кваліфікаційну категорію( 11 розряд). З цього навчального року перейшла працювати завідуючою бібліотекою у школі. Заробітну плату тепер нараховують за 8 розрядом, обгрунтовують тим, що не  має бібліотечної освіти.  Поясніть, можу розраховувати на 9 розряд, так як є вища педагогічна освіта.На які документи спиратися.
Відповідь. Відповідно до Наказу Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС від 18 жовтня 2005 р. №745 посадові оклади завідувачів бібліотек, що є структурним підрозділом навчального закладу, встановлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії.
Питання №6543 Konstantin 14/02/2017 × 15:33
http://library.mk.ua
Доброго дня!
Як правильно скласти бібліографічний запис віршів автора, які друкуються в статті іншого автора.
Стаття Ю. Ицковского "Первое апреля в научно-педагогической библиотеке", де цитуються вірші Л. Шифрина.

Наш варіант:
Шифрин, Л. [Иронические стихи] / Л. Шифрин // Ицковский, Ю. Первое
апреля в научно-педагогической библиотеке : [презентация сборника
иронических стихов Л. Шифрина "Сбитень"] / Ю. Ицковский // Новая
николаевская газета. - 2010. - 7-13 апр. - С.1.
Відповідь. В даному випадку мова йде про створення аналітичного бібліографічного опису. В ДСТУ 7.1 –2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» є схема (п. 7.1.10, мовою оригіналу):

Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем документе. — Сведения о местоположении составной части в документе. — Примечания.

В описі може бути тільки один знак «дві навкісні риски». Якщо ж відомості про складову частину документу мають особливості, відмінності, вимагають пояснення тощо – можна використати зону приміток і навести всі необхідні дані. Наприклад:

Шифрин, Л. [Иронические стихи] / Л. Шифрин // Новая николаевская газета. – 2010. – 7-13 апр. – С. 1. – Помещено в публикации:

Ицковский Ю. Первое апреля в научно-педагогической библиотеке : [презентация сборника иронических стихов Л. Шифрина «Сбитень»].

або

Ицковский, Ю. Первое апреля в научно-педагогической библиотеке : [презентация сборника иронических стихов Л. Шифрина «Сбитень»] / Ю. Ицковский // Новая николаевская газета. – 2010. – 7-13 апр. – С. 1. – В презентации представлено произведения Л. Шифрина.

Зона приміток загалом факультативна, проте при складанні опису деяких об’єктів примітки є обов’язковими. Відомості в зоні приміток беруть з будь-кого джерела інформації, наводять без квадратних дужок. Текст зони приміток не регламентується.
Питання №6542 Lybov 14/02/2017 × 13:52
Шановні колеги, підкажіть індекс тем. збірника Антитерористична операція ... по УДК і ББК. Дуже вдячні Вам.
Відповідь. За таблицями ББК: 66.4(4УКР) Збройні конфлікти - Україна

За таблицями УДК: 355.48(477)

Гол. б-р С.О.Різніченко

Питання №6541 lidija 14/02/2017 × 11:39
Доброго дня! Я працюю завідуючою КУ "Врублівська сільська бібліотека" - не отримую 50% надбавки за особливі умови праці,одинока мати. Чи маю я право на податкову пільгу? Дякую!
Відповідь. 1. Постанову КМУ «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30.09.2009 № 1073 не відмінено і вона має виконуватись. 2. Питання пільги Ви маєте узгодити з бухгалтерською службою, адже вона здійснює розрахунки у відповідності до абз.2 пп. 169.4.1 ПКУ.
Питання №6540 Natasha 14/02/2017 × 08:55
Доброго дня ! Хочу задати питання . Я працюю завідуючою Центральною дитячою бібліотекою , заступником директора ЦБС . В нашій ЦБС проходить скорочення штату і мене попередили що моя посада підпадає під  скорочення . Маю вищу освіту , стаж роботи 25 років ,  безліч подяк від керівництва . Та мені повідомили що посада завідуючої не потрібна в Центральній дитячій бібліотеці так - як бібліотекарі напряму підпорядковуються директору ЦБС . Дякую.
Відповідь. Просимо уточнити: 1)відповідно запису у трудовій книжці Ви працювали на посаді заступника директора по роботі з дітьми чи зав. ЦДБ? 2)Вас попередили за два місяця з наказом щодо майбутнього звільнення?
Питання №6539 Irina 13/02/2017 × 19:55
Чи можуть бібліотекар I і бібліотекар II категорії мати однаковий 10 тарифний розряд? Дякуємо.
Відповідь. Ні, не можуть. Керівник бібліотеки зобов’язаний забезпечити диференціацію зарплати працівників .
Питання №6538 Anzhela 13/02/2017 × 15:18
Доброго дня! Шановні колеги, поясніть будь ласка, чи повинні працівники комунального закладу бібліотечної системи, а саме: директор, завідувач, начальники відділів, бухгалтер, завідуючі філіями заповнювати е-декларацію про доходи?
Відповідь. У 2017 році - не повинні.
Питання №6537 Olga 13/02/2017 × 13:17
Доброго дня! Шановні колеги!Надайте будь ласка інформацію про посадові інструкції. Чи потрібно вказувати прізвище,освіту та стаж бібліотечного працівника. Дякую за відповідь
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із розділом Загальні положення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 1 (затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 N 336, із змінами /Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN11827.html ). Посадові інструкції зазвичай не іменні.
Питання №6536 Vera 13/02/2017 × 12:42
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де пройти курси підвищення кваліфікації дистанційно.
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із відповіддю на питання № 6099.
Питання №6535 Tamara 13/02/2017 × 09:11
Доброго дня! Ми у шкільній бібліотеці надаємо послуги копіювання, сканування, роздруковуємо, а такош шукаємо на запити читачів інформацію в Інтернеті. Скажіть, будь ласка, як саме нам відображати цю інформацію у "Щоденнику роботи бібліотеки". Дякуємо.
Відповідь. 1. Виконання запитів користувачів за допомогою Інтернет – це складова довідково-бібліографічної та інформаційної роботи бібліотеки. Загальна кількість звернень (запитів, консультацій), що надійшли до бібліотеки, реєструють у відповідних розділах Щоденника роботи бібліотеки, або в окремому Зошиті обліку довідок (пронумерований, прошнурований).

2. Фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання, мікрофільмування, мікрокопіювання з книжок, брошур, газет, журналів, документів з фондів бібліотек – це, зазвичай, додаткові бібліотечні послуги на платній основі. Облік платних послуг у Щоденнику роботи бібліотеки - не здійснюється.
Питання №6534 Tatyana 12/02/2017 × 19:32
Добрий день, виникло таке питання у нас, у нас бібліограф обіймає посаду секретаря по подопороговим закупівлі (працює в системі Prozzoro), так як людині доводиться додаткову виконувати роботу, ми вирішили виписувати  ежемесічно премію 30% -40% в розмірі окладу.
Скажіть чи повинні ми цю доплату прописати в колективному договорі?
Відповідь. 1. Нам не зрозуміло: бібліограф працює на посаді секретаря за суміщенням ? Якщо так, то розміри доплат за суміщення професій (посад) чи виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі (ст. 105 КЗпП України). Такі доплати за змістом ст. 105 КЗпП України встановлюються на невизначений строк і можуть скасовуватися лише у випадках зміни умов роботи та впровадження нових норм праці.

2. Премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань, згідно зі ст. 97 КЗпП України, повинні встановлюватися в колективному договорі. Кожна ЦБС (самостійна бібліотека) самостійно розробляє систему преміювання та оформляє їх локальним нормативним актом, який прийнято називати «Положенням про преміювання».
Питання №6533 Elena 11/02/2017 × 09:09
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, до якого розділу ББК слід відносити літературу щодо сучасних духовних практик( О-шо, Синельников, Правдіна) , книги Норбекова та "Как заработать первій миллион". Дякуємо.
Відповідь. 1. Щоб чітко визначити індекси для вищезазначених книг, необхідно ознайомитись із змістом кожної. Пропонуємо скористатись ЕК бібліотек, включивши у пошук не лише автора, а й назву книги.

2. На книгу Норбекова пропонуємо розділ 88.52я9 Рівень домагань особистості – Популярні видання.

У розділі 88.6 збирається література з аутогенних тренувань, йоги, медитації, самонавіювань.

Гол. бібліотекар ВК - Логвінова В.
Питання №6532 viktoriya 10/02/2017 × 14:08
Будь ласка, надайте таку відповідь на хвилююче питання: Працюю в шкільній бібліотеці гімназії і в ній же читаю 4 години на тиждень факультативного курсу як сумісник (має ще другу фахову освіту). Чи потрібно відробляти ці години, або  вони і так входять в мою ставку?
Відповідь. Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому або іншому підприємстві. У той же час не вважається сумісництвом педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік.
Питання №6531 viktoriya 10/02/2017 × 13:59
Добрий день! Працюю в шкільній бібліотеці вже близько 25 років і досі хвилює таке питання: Що мається на увазі, коли в паспорті бібліотеки або в річному плані роботи ми вказуємо цифру "кількість користувачів"? Це кількість учнів , вчителів та інших, хто записався в бібліотеку і читає на даний момент (фонд літератури), чи ця цифра вміщує всіх учнів, бо вони всі є користувачами і ми їх обслуговуємо, видаючи підручники? Дякую за відповідь, бо гряне перевірка і це важливо знати для одстоювання своїх прав.
Відповідь. Підставою для обліку користувачів є їх персональне звернення до бібліотеки з метою отримання послуги. Облік загальної кількості читачів проводиться за кількістю читачів, які обслуговуються всіма структурними підрозділами бібліотеки або органу НТІ й зареєстровані у єдиній реєстраційній картотеці або єдиній БД читачів. У бібліотеках, які не мають структурних підрозділів, ЄРК не ведеться. Кількість користувачів визначається за кількістю формулярів. Пропонуємо опрацювати Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20 - 2000 "Бібліотечна статистика".
Питання №6530 Olena 09/02/2017 × 20:17
Часто бібліотечні працівники, які звільняються стають боржниками бібліотеки. Чи можна в ЦБС впровадити обхідний листок? Дякуємо.
Відповідь. Законодавством не визначено типову форму обхідного листка (ОЛ)та порядок його заповнення. Установа може на власний розсуд вирішити питання щодо доцільності цього документа. Якщо ОЛ вирішено впровадити, процедуру його оформлення доцільно регламентувати у Правилах внутрішнього трудового розпорядку, а форму – в інструкції з діловодства. У той же час, звертаємо увагу, що відповідно до КЗпП роботодавець має провести з працівником усі розрахунки та видати трудову книжку в день звільнення (ст. 47, 116 КЗпП). Оформлення та подання обхідного листка статті КЗпП не передбачають.
Питання №6529 Alena 09/02/2017 × 17:06
Добрый день, подскажите, я работаю в библиотеки администратором БД уже второй год, до 01.01.2017 у меня была зарплата 2624(8 разряд). и мне давали премию каждый месяц 30%. Сейчас мне платят 2624 + 576(доплата до минимальной зарплаты), то есть я получаю 3200 грн.
Подскажите могу ли мне еще к 3200 грн. доплачивать 30% премии?
Если да то можете статью написать?
Відповідь. Можуть, якщо дозволить фонд оплати праці.
StartПопередні [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати