Бібліотечному фахівцю

Користування бібліотечними послугами є добровільним і здійснюється на умовах і у порядку, передбачених правилами бібліотеки.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №6324 katerina 30/09/2016 × 09:49
Підскажіть, будь-ласка, де можна в Києві пройти курс підвищення кваліфікації для бібліотекаря-бібліографа з ухилом засвоєння програми ІРБІС
Відповідь. Звертаємо увагу, що система ІРБІС не використовується в НПБУ, але встановлена в більшості українських ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Пропонуємо проконсультуватись з фахівцями методичного відділу наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка, яка здійснює загальне методичне керівництво бібліотеками вищих навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації всіх систем та відомств: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/about/metod.php3 .

Можливо у пригоді стануть і координати Рудзский, Лев Зіновійович: мейл levr@i.ua Skype: lev.rudzsky .
Питання №6323 Кseniya 30/09/2016 × 03:32
Чи мають право бібліотекарі на отримання компенсацій, якщо періодично відбувається затримка заробітної плати? Дякую!
Відповідь. Відповідно до статей 115 КЗпП України та 24 Закону України «Про оплату праці» роботодавець зобов'язаний здійснювати виплату заробітної плати найманим працівникам регулярно в робочі дні у строки, установлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, з обов'язковим дотриманням таких вимог: по-перше, не рідше 2-х разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, по-друге, не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Відповідно до статей 34 Закону України «Про оплату праці» та 1 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» роботодавець зобов'язаний нарахувати та виплатити працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати.

Нормативні документи, що регулюють виплату компенсації:

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.; Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР; Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050- III; Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати, затверджене постановою КМУ від 20.12.97 р. № 1427; Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159; Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.
Питання №6322 Irina 29/09/2016 × 20:00
Підскажіть, буть ласка  де можна знайти стандарт, бібліографічний опис, який набув чинності з 1 верасня 2016 р.?
Відповідь. ДП «УКРНДНЦ» пропонує організаціям, установам та приватним особам нормативні документи (НД) у сфері стандартизації: національні, міждержавні, міжнародні, європейські стандарти; каталоги, покажчики, класифікатори тощо. Цей магазин створено для того, щоб кожен, кому потрібно придбати той чи інший документ, міг зробити це максимально швидко і зручно. Детальнішу інформацію див. за адресою: http://shop.uas.org.ua/ua/about.
Питання №6321 Nataliya 28/09/2016 × 08:38
Підкажіть, будь-ласка які сроки зберігання "Літопису книг", "Літопису журнальних статей" та "Літопису газетних статей" в обласній бібліотеці та які документи це затверджують? Дякую.
Відповідь. Термін зберігання вищезазначених видань визначається бібліотекою самостійно, враховуючи профіль, специфіку комплектування, актуальність, цінність, ефективність використання видання, технічні умови зберігання тощо. Також бібліотека вирішує щодо зберігання обов'язкового примірника. Рішення затверджується рішенням методичної ради або ради при директорові.

P.S. Питання щодо термінів зберігання національної поточної бібліографії пропонуємо обговорити з бібліографами.
Питання №6320 Viktoriya 26/09/2016 × 14:22

Доброго дня. Шановні колеги, підкажіть будь-ласка норми по забезпеченню бібліотек мінімумом книжкової продукції та періодичних видань для ЦБ для дорослих та бібліотек-філій? І друге питання: чи можна робити передплату періодичних видань на російські видання (такі як: Наука и жизнь, Знание-сила, Библиография, Библиотека). Дякую.

Відповідь.1. Враховуючи відсутність сучасної Програми поповнення бібліотечних фондів пропонуємо скористатись Програмою поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 900 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/900-2002-%D0%BF ) та Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек. - 2-е пересм. изд. / ИФЛА; РБА; сост. К. Кунц, Б.Габбин. - .Спб : Изд-во «Рос. нац. б-ка», 2011. - 183 с.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/147-ru.pdf , Вилегжаніна Т. Поточне комплектування – один з важливих аспектів управління формуванням бібліотечного фонду / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2007. - No4. – С.4-7.

2. У разі наявності коштів та попиту серед Ваших користувачів, Ви можете передплатити вищезазначені періодичні видання.
Питання №6319 yulia 26/09/2016 × 12:44
http://libuzhnu.brinkster.net/
Шановні колеги, проконсультуйте будь ласка з приводу  інвентаризаційного обліку відділу стародруків. Під час інвентаризації  комісією було виявлено    три цінні книги, які були списані в 70-х рр. минулого століття,  але віднайдені за стелажами тепер. Як їх знову поставити на обдік у відділі, адже в  інвентарних книгах бібліотеки стоїть помітка про їх вибуття. А також просимо консультації, як поставити на облік у відділі стародруків книги, які відібрані з інших відділівв бібліотеки і вже мають загальний інвентарний номер, але по своїх хронологічних рамках відповідають виданням, які повинні зберігатися у відділі стародруків, тобто є стародруками. Будемо щиро вдячні за методичну допомогу.
Відповідь.1. Оформити як дарунок і поставити на облік.

2. Оформлюєте акт внутрішньої передачі. Відповідно п. 4.11 Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (затверджено Наказом МКТ України від 03.04.2007 за N 22 /Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07): при взятті на індивідуальний облік рідкісного чи цінного видання в Інвентарній книзі в графі "Примітка" робиться запис "РК" і вказуються особливості даного примірника. В книгах і на каталожних картках змінюєте сигли зберігання документів.
Питання №6318 Olga 26/09/2016 × 10:18
Підскажіть,  будь-ласка, де можна знайти стандарти, які набувають чинності з 1 вересня 2016 р., зокрема: ДСТУ ISO 2789:2016
(ISO 2789:2013, IDT) Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика                                ДСТУ ISO 16439:2016
(ISO 16439:2014, IDT) Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек. ДСТУ ISO 11620:2016
(ISO 11620:2014, IDT) Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек.
Відповідь. ДП «УКРНДНЦ» пропонує організаціям, установам та приватним особам нормативні документи (НД) у сфері стандартизації: національні, міждержавні, міжнародні, європейські стандарти; каталоги, покажчики, класифікатори тощо. Цей магазин створено для того, щоб кожен, кому потрібно придбати той чи інший документ, міг зробити це максимально швидко і зручно. Детальнішу інформацію див. за адресою: http://shop.uas.org.ua/ua/about.

Маємо попередити, що зазначені Вами ДСТУ видано англійською мовою і потребують перекладу на українську мову.
Питання №6317 Alisa 25/09/2016 × 00:32
Чи Можете ви підказати де в Києві можна пройти курс підвищення кваліфікації для бібліотекаря - бібліографа з ухилом освоєння ІРБІС в 2016 році (внз,організація, бібліотека проводять такі курси )?

З повагою  Лана Львівна Ліскова
м. Ірпінь
Відповідь. Відповідь надіслано на ел. скриньку 26.09.2016р. о 16.30.
Питання №6316 Nadija 23/09/2016 × 13:48
Я працюю директором ЦРБ. Загальний бібліотечний стаж 38 із них на посаді директора ЦБС а потім директором ЦРБ 13 років. Маю базову вищу освіту (училище культури). До пенсії залишилося 4 роки. Чи маю право брати участь у конкурсі на контратну основу та які мої шанси? Дякую
Відповідь. 1. Вимоги до керівника державного чи комунального закладу культури прописані у ст. 21¹ ЗУ «Про культуру» (від 14.12.2010 № 2778-VI, із змінами /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 ).

2. Ваш шанс – це прогресивні проекти програм розвитку ЦБС на один і п’ять років.

Програми мають: відображати систему цілей, завдань, цільових показників і комплекс заходів для їхнього досягнення та реалізації; узгоджуватись за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації.
Питання №6315 Olena 23/09/2016 × 11:38
Шановні колеги!
 В розділі"Консультації", дані по нормам книговидачі не оновлювалися з 2008 року. "Публічні бібліотеки і дотепер керуються у своїй діяльності Тимчасовими типовими штатами централізованих бібліотечних систем Міністерства культури СРСР, які були затверджені наказом № 53 Міністерства культури СРСР ще 29 січня 1979 року."????

Відповідь. «Радянське навантаження» не працює з 2009 року. При розрахунку навантаження необхідно керуватись Типовими нормами часу на основні процеси бібліотечної роботи, затверджені наказом МКіТ України від 29.12.2008 №1631/0/16-08 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=83 , які передбачають всі напрями діяльності. Визначення навантаження вирішує питання щодо зайнятості бібліотекарів (режим нормального робочого часу, неповний робочий час, неповний робочий тиждень).

P.S. Вищезазначена консультація була надана у 2008 році.
Питання №6314 Oleg 22/09/2016 × 23:42
Прошу підказати, якщо свою відпустку поділив на дві частини, то коли я маю отримати матеріальну допомогу на оздоровлення? Дякую.
Відповідь. У випадку поділу щорічної відпустки на частини, допомога на оздоровлення виплачується працівникові один раз на рік при наданні будь-якої з частин щорічної відпустки.
Питання №6313 lera 21/09/2016 × 13:07
Ми не отримуємо надбавки зовсім (0%). Вузівська бібліотека. Що нам робити і куди звертатись?!!!!!
Відповідь. З 01.01.2015 р. з’явились фінансові штрафи за порушення трудового законодавства, а ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України передбачає, що безпідставна невиплата зарплати чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно, тягне за собою штраф від 500 до 1000 нмдг, тобто від 8500 грн до 17000 грн або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Звертаємо Вашу увагу, що кожен бажаючий може потрапити на прийом до Голови Держпраці звернувшись до територіального управління Держпраці у своєму регіоні.

Запис на онлайн-прийом проводиться у територіальних управліннях Держпраці /Режим доступу: http://dpu.gov.ua/Lists/Appeals/allevents.aspx .
Питання №6312 lena 21/09/2016 × 12:35
Повертаюся ще раз до питання № 6310. Чи потрібно редагувати Електронний каталог і якщо  ми робимо списки літератури з електронного каталогу, то чи потрібно їх потім редагувати чи залишати так як було занесено раніше. Дякую.
Відповідь. Ми не обізнані із можливостями Вашої системи (виробляти її налагодження у відповідності зі специфічними вимогами користувача), але у цьому компетентні Ваші адміністратори БД. Можемо лише зазначити, що списки літератури мають бути оформлені у відповідності до діючих стандартів.
Питання №6311 Кseniya 21/09/2016 × 11:02
Шановні колеги! Прошу проконсультувати. Я новий керівник бібліотеки і ще не в повній мірі обізнана в управлінських питаннях. Мене цікавить момент працевлаштування нового бібліотекаря, а саме: яким чином я маю зафіксувати, що бібліотекаря прийнято з випробувальним терміном. Наперед дякую за відповідь!
Відповідь. Прийом на роботу з випробувальним терміном буде вважатися законним, якщо умова про випробування:

• письмово зафіксована у трудовому договорі та продубльована у наказі про прийом на роботу;

• обумовлена в заяві про прийом на роботу і продубльована у наказі про прийом на роботу;

• не міститься у заяві, але включена до наказу про прийом на роботу, з яким працівник ознайомлений під розпис до початку роботи;

• не міститься у заяві, але внесена до наказу про прийом на роботу, з яким працівник ознайомлений під розпис після початку роботи і згоден зі змістом наказу та умовами роботи.

Додатково ознайомтесь із Листом Державного комітету України по водному господарству №ЯГ/10-138 від 22.02.2005 «Про випробувальний строк при прийнятті на роботу» /Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/baseit/ua-smegnr.htm .
Питання №6310 olena 20/09/2016 × 14:16
Підскажіть будь ласка, чи потрібно редагувати Генеральний каталог відповідно до ДСТУ 3582:2013 (скороченя слів). Наприклад, місто видавництва зараз пишемо повністю, а та література, що отримували раніше???Як правильно повинна бути записана в ГК? Дякую.
Відповідь. Генеральний каталог цього не потребує.
Питання №6309 Evgeniya 20/09/2016 × 10:57
Дайте. будь ласка, відповідь на питання.Чи має право працівник. який працює на умовах неповного робочого тижня на додаткову відпустку за особливий характер праці - робота пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням (Працівник працює за комп'ютером, але робоче місце не атестоване) ?
Відповідь. Працівники, яким неповний робочий час встановлено лише шляхом зменшення тривалості робочого тижня, користуються правом одержання додаткової відпустки за особливий характер роботи, а саме за роботу в умовах неповного робочого дня, виходячи з конкретного кола обов'язків та обсягу виконуваної ними роботи.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здо­ров’я, – тривалістю до 35 календарних днів за Списком ви­робництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України (Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджений додатком 2 ( див. Розділ XXII. Загальні професії за всіма галузями господарства) до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290, із змінами /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-%D0%BF/page21?text=%E4%EE%E4%E0%F2%EE%EA ).

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
Питання №6308 Tanya 19/09/2016 × 14:43
Доброго дня! Якими нормотивно - правовими документами по культурі керуватись при написанні наказу  про стажування новопризначених бібліотечних працівників.
Відповідь. Просимо уточнити: 1)чи маєте Ви розроблене та затверджене Положення про порядок стажування бібліотечних працівників? 2) стажування працівників проводиться з відривом від основної роботи? 3) чи визначені наставники, які розробляють індивідуальні плани стажування з урахуванням теоретичної і методологічної підготовки молодих працівників?

P.S. Ви мали на увазі саме стажування працівників чи прийом на роботу з випробувальним терміном?
Питання №6307 natai 19/09/2016 × 14:35
Добрый день! Может ли коллектив ЦБС дать сотруднику рекомендацию на конкурс на вакансию директора ЦБС? И как быть, если несколько претендентов? Спасибо.
Відповідь. Колектив ЦБС самостійно вирішує кому із претендентів надати рекомендаційний лист.
Питання №6306 ELECTRICIEN_BOISSY_SAINT_LEGER 15/09/2016 × 19:01
http://www.open-depannage-service.com/electricien-boissy-saint-leger
Super votre site, moi aussi je le trouve carement bien fait !
Питання №6305 Vitor 14/09/2016 × 14:17
Добрий день, Я Віктор Ігорович, я з приводу матеріально допомоги на відпустку (Адміністратор БД) до вас обращлся за допомогою, ось я всі документи показав які ви мені дали, все чітко пояснив і мені сказали що матеріальної допомоги не буде, тому що не збираються закладати в бюджет гроші для виполоти мені матеріальної допомоги на відпустку, сказали якщо буде економія коштів тоді дадуть. Може треба еше документи показати?
Відповідь. Матдопомога на оздоровлення виплачується в межах фонду оплати праці. Якщо кошти у повному обсязі не передбачено, то виплатити її можна тільки за рахунок економії фонду оплати праці.

Додатково маєте право проконсультуватись у юриста.
Питання №6304 lady 14/09/2016 × 09:51
Добрий день підкажіть, будь ласка, як спланувати та організувати переведення паперового алфавітного, систематичного каталогу в електронну версію (електронний каталог)? Для початку процесу, який план основних дій (етапи)? Яке програмне забезпечення краще вибрати в співвідношенні ціни і якості, простоти заповнення рубрик, технічного обслуговування? Який строк (час) розраховувати для запуску цього проекту?
Можу уточнити, що це бібліотека невеликого вузу! Нам пропонують ІРБІС 32 або 64, які ще можуть бути варіанти? Чи Можете ви підказати де в Києві можна пройти курс підвищення кваліфікації для бібліотекаря - бібліографа з ухилом освоєння ІРБІС в 2016 році (внз,організація, бібліотека проводять такі курси )?    З повагою  Лана Львівна Ліскова
м. Ірпінь
Відповідь. Див. відповідь на питання № 6302.
Питання №6303 Andrii 14/09/2016 × 09:39
Підкажіть, будь-ласка: якщо є бажання і можливість надати власну книгу для бібліотек, чи існує в Україні система (колектор тощо), за допомогою якої це можна зробити в Києві? Так, щоб привезти певну кількість (наприклад, по числу районних бібліотек України - скільки їх існує, більше 400-т?) і залишити, бо коштів на самостійну розсилку немає.
Відповідь. Колекторів не існує. У м. Києві пропонуємо звернутись до відділу комплектування та обліку бібліотечних фондів Публічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва /див. http://lucl.kiev.ua/index.php/pro-biblioteku/pro-biblioteku-29/553-viddil-komplektuvannia-ta-obliku-bibliotechno-informatsiinykh-resursiv , який здійснює централізоване комплектування фондів 90 публічних бібліотек Києва.

За інформацією по Україні пропонуємо звернутись до Відділу обмінного і резервного фондів НПБУ (тел. (044) 257-61-57; e-mail: orf@nplu.org, завідувач відділу – Кришевич Тетяна Вікторівна), скористатись розділом сайту Бібліотечному фахівцю, лінк Бібліотеки України /Режим доступу: http://profy.nplu.org/guestbk.php?lng=uk .

В Україні діє 448 районних бібліотек для дорослих.
Питання №6302 lady 14/09/2016 × 09:38
Добрий день у мене виникла кілька питань!   Підкажіть, будь ласка, які зараз на вересень 2016 року в Україні для бібліотек ВНЗ діють правила і стандарти бібліографічного опису (для алфавітного, систематичного та електронного каталогу)?
 Де можна подивитися і скачати правила та стандарти бібліографічного опису для електронного каталогу (в ІРБІС 32, 64) в Україні - Київ діючі на вересень 2016 року і приклади? Відрізняються ці правила опису для різних програм ведення каталогах (програм автоматизованого опису)? Або стандарти і правила єдині, а різні програми опису?
Чи Можете ви підказати де в Києві можна пройти курс підвищення кваліфікації для бібліотекаря - бібліографа з ухилом освоєння ІРБІС в 2016 році (внз,організація, бібліотека проводять такі курси )? 

З повагою  Лана Львівна Ліскова
м. Ірпінь Економічний коледж
Відповідь. 1. Для бібліотек України базовими для складання бібліографічного опису усіх видів документів є : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) (введення документа в дію з 01.07.2007); ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ); На заміну ДСТУ 3582-97; ДСТУ 7093:2009 СІБВС. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD) введення документа в дію з 01.04.2010). З переліком інших діючих стандартів можете ознайомитись на нашому сайті у розділі «Офіційна інформація, лінк – Стандарти /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=84 .

2. НПБУ не використовує ІПС «ІРБІС». Пропонуємо проконсультуватись з фахівцями методичного відділу наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка, яка здійснює загальне методичне керівництво бібліотеками вищих навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації всіх систем та відомств: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/about/metod.php3 та ознайомитись з напрацюваннями колег Державної науково-технічної бібліотеки України /Режим доступу: http://www.gntb.gov.ua/ua/, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки /Режим доступу: http://www.lib.zt.ua/node/820 , з «Школою ІРБІС» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки /Режим доступу: http://libr.rv.ua/index.php?name=Contact . Також, пропонуємо опрацювати видання: Ігнатюк, М. В. Методика заповнення полів в автоматизованій бібліотечній системі «ІРБІС»: методичні рекомендації і приклади / М. В. Ігнатюк. – Житомир:ЖОУНБ ім. О. Ольжича, 2009. – 50 с. : табл. – (Ресурси та послуги сучасної бібліотеки; вип. 5); ИРБИС 64. Примеры библиографических записей / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова, Отд. обраб. лит. и орг. кат. ; сост. : Ефимова А.А., Петялин А.Н. – Ч. 1. – Ярославль : ЯОУНБ, 2011. – 68 с.
Питання №6301 Oleg 13/09/2016 × 21:50
Прошу уточнити, на підставі яких саме документів надається додаткова відпустка за роботу на комп’ютері в бібліотеці (ненормований робочий день мене не цікавить)? Дякую.

Відповідь. Може надаватися щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів згідно з п. 58 підрозд. «Інші види виробництва» розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства Списку № 1290 (див. Постанову КМУ від 17.11.1997 № 1290, із змінами /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-%D0%BF ).
Питання №6300 Oksana 13/09/2016 × 07:21
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, якщо сільська бібліотека є комунальною власністю громади, а не державною, чи можна керуватися Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій - завідувач ще працює на 0,25 ставки педагогом (керівник гурка від будинку дитячої та юналької творчості)?
Відповідь. Відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Отже, дана норма дає право працівнику працювати за сумісництвом.

Питання роботи за сумісництвом регулюються постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03 квітня 1993 року № 245 та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43. Згідно з п. 4 вищезазначеного Положення керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).
Питання №6299 Natali 12/09/2016 × 15:12
Добрий день! В 2012 році бібліотеки нашої ЦБС передали на фінансування сільським радам. За ЦРБ залишилося комплектування, та на неї делеговані повноваження  єдиної звітності та планування. Всі працівники ( в ЦРБ та на селі)  продовжують отримувати зароб. плату по 4 групі.(10 тис. читачів, 200 000 кнниговидача) В 2016 році дві бібліотеки на селі, об'єднали в одну.. Тепер зароб. плату в цій новій бібліотеці зменшують на 10 % згідно  наказу Мінкультури № 745 від 18.10.2005р. Чи можливо довести, що новостворена бібліотека буде продовжувати здавати звіти до ЦРБ, і загалом буде  10 тис. читачів та 200 000 книговидача(згідно Тимчасових штатів ЦБС від 29.01.1979 року). Дяккуємо.
Відповідь. Ми не можемо зрозуміти Вашої ситуації, адже у 2012 році відбулась децентралізація ЦБС і кожна філія стала самостійною бібліотекою. РБ мала знаходитись на фінансуванні райради, а самостійні сільські бібліотеки на фінансуванні сільрад. Відповідно до Наказу МКТ України за № 745 від 18.10.2005 Ви з 2013 року не могли мати IV групу за оплатою праці.
Питання №6298 Vitor 12/09/2016 × 13:48
Я працюю в ЦБС адміністратором бази даних вже 7 років.
Я з приводу матеріальної допомоги на відпустку, я передав документи керівництву але вони сказали що постанова Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 застаріла, а за новою №745 2005
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/745-2005-%D0%БФ не положено (скажіть чому? і як бути?
Відповідь. Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 є діючою. Усі акти Уряду України обов'язкові до виконання в Україні. Накази, інструкції, положення тощо міністерств— це підзаконні нормативно-правові акти відомчого характеру, зміст яких не повинен суперечити законам України та нормативно-правовим актам Президента і Уряду України.
Питання №6297 Angela 09/09/2016 × 13:17
Шановні колеги!Дайте будь - ласка відповідь на  запитання:Згідно Постанови КМУ  наказ № 745, від 18. 10.2005 р П.2. можливо в штатному розписі бібліотечних працівників ЦБС залишити посаду заступника директора по роботі з дітьми чи необхідно перейменувати на завідувача бібліотеки.Завчасно дякую за відповідь.
Відповідь. Наказ МКТ України від 18.10.2005 № 745 не визначає кількість і назву посад у штатному розписі. Для організації своєї діяльності ЦБС самостійно визначає свою організаційну структуру, кількість працівників, посади, які вони займатимуть, а також належні їм оклади. З характеристикою посад Ви можете ознайомитись у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р.
Питання №6296 Tetiana 08/09/2016 × 16:01
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, хто повинен робити списання матеріальних цінностей ( фарба, цемент та інш.) , які були використані під час поточного ремонту в бібліотеці? Хто повинен розрахувати необхідну кількість стройматеріалів? У нас централізована бухгалтерія вимагає це робити бібліотекарів, хоча у нас є економіст. Дуже дякую.
Відповідь. Перший етап: наказом керівника Вашої ЦБС (або самостійної бібліотеки) створюється робоча комісія, яка оцінює технічний стан приміщення, визначає перелік ремонтних робіт та їх орієнтовану вартість. До складу комісії обов’язково включають відповідного заст. директора ЦБС з питань господарсько-технічного забезпечення (або зав. відділу) та бухгалтера. За результатами роботи комісія складає дефектний акт, де зазначає всю необхідну інформацію. Бухгалтерія здійснює оприбуткування фарби та ін. матеріалів).

Другий етап: списання матеріалів для поточного ремонту можливе за наявності документального підтвердження їх використання. Таким документом є акт. Акт на списання матеріалів для поточного ремонту приміщення складається у довільній формі, базуючись на основних реквізитах форми № 3-2 (ці дані надає бухгалтерія!).
Питання №6295 Olena 07/09/2016 × 23:50
Доброго дня! Віднедавна працюю в  бібліотеці закритого типу при міському музеї, загальна чисельність фонду, якої становить близько 24000 документів. Значну частину фонду становлять ціннні та рідкісні видання XIX - XX ст., та мають велику краєзнавчу цінність. Під час передачі фонду було виявлено чисельні помилки у ведені індивідуального обліку документів. Близько 600 документів мають невірні інвентарні номери, які не співпадають з назвою, приблизно така ж кількість документів взагалі відсутня, зустрічається велика кількість однакових книг під одним інвентарним номером, присутні також помилки в нумерації в івентарних книгах, тай самі книги дуже старі і вже розвалюються. Запитання: Чи можливо завести нові інвентарні книги, та надати нові інвентарні номери документам? На які офіційні документи при цьому можна посилатись?
Відповідь. Щоб надати відповідь на Ваш запит ми потребуємо низки уточнень, тому пропонуємо на адресу method@nplu.org надіслати адресу Вашої ел. скриньки або номер м/т.
Питання №6294 Ludmila 06/09/2016 × 23:19
http://www.school-library.com.ua/
Добрий день! Звертаються до вас шкільні бібліотекарі міста Борислава Львівської області.Днями нам повідомили про те, що з наших зарплат знімуть   30%   (з 50% надбавки даної Юлією Тимошенко). Чи такі дії є правомірними, і чи є така постанова, наказ в галузі освіти щодо  скорочення зарплат? Майже всі бібліотекарі мають 11 розряд, І - категорію та є переможницями конкурсів "Шкільний бібліотекар року".
Дякуємо.
Відповідь. Змушені констатувати, що Постанова КМУ №89 від 25 березня 2014р змінила розмір надбавки і встановила її граничний розмір 50 % (замість фіксованих 50%). Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.

Але, відповідно ст. 103 КЗпП встановлено, що про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни. Якщо попередження не було зроблено за 2 місяці, то працівник вправі подати до суду позов про стягнення моральної (немайнової) шкоди на підставі ст. 237-1 КЗпП.
Питання №6293 Eugenia 06/09/2016 × 10:38
Шановні колеги, просимо проінформувати! В ЦБС відсутній ДК 003:2010. Але, нам стало відомо, що внесені зміни до назв окремих професій. Чи стосується це змін у назвах професій, які є в ЦРБ ?
Відповідь. Звертаємо увагу, що Мінекономрозвитку наказом від 10.08.2016 № 1328 затвердило Зміну № 5 до національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України «Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів» від 28.07.2010 № 327.

Левова частка змін професійних назв робіт обумовлена змінами у законодавчих та нормативних актах України.

Так, назву «фахівець з державних закупівель» змінено на — «фахівець з публічних закупівель», що є однією з умов для реалізації Закону № 922, введеного в дію з 01.04.2016 для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання та з 01.08.2016 — для всіх замовників. Також назву «фахівець з протипожежної безпеки» змінено на — «фахівець з пожежної безпеки».
Питання №6292 Lydmila 05/09/2016 × 21:36
Доброго дня. В умовах проведення реформи децентралізації у нашій новоутвореній ОТГ утворюється Централізована система публічно-шкільних бібліотек, яка загалом об"єднуватиме 20 сільських публічних бібліотек та 15 шкільних . У двох селах, з населенням 350 та 400 осіб досі працювало дві публічні бібліотеки проте необхідності їх функціонування у вище наведених населених пунктах немає. Підкажіть будь ласка чи має право міська рада прийняти на сесії рішення про закриття цих бібліотек та про передачу їх фондів у найближчі публічно-шкільні бібліотеки (знаходяться за 1,5 -2 км. від інших бібліотек ) та не звертатись за дозволом у Міністерство культури, як про це сказано у ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу". Порадьте, який алгоритм такої процедури. Наперед вдячні за консультацію.
Відповідь. Міська рада має право прийняти таке рішення. В той же час, виключення закладів культури з базової мережі здійснюється за погодженням з Мінкультури згідно з переліком закладів культури, поданим місцевою держадміністрацією та затвердженим органом місцевого самоврядування або поданим центральним органом виконавчої влади, із зазначенням причин та обґрунтуванням необхідності такого виключення. Після погодження з Міністерством культури України,орган, який прийняв рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації.
Питання №6291 OksanaT 02/09/2016 × 15:48
Добрий день! Будь ласка, дайте консультацію з наступного питання.
Працюю шкільним бібліотекарем  на 0,5 ст. 3 дні на тиждень, маю пед.навантаження 9 год., та вчителем-сумісником в іншій школі на 9 год., 2 дні. На 15-16 рік все пройшло за п.91 Інструкції про оплату праці №102. В 16-17 не дозволяють сумісництво (зав.кадровим відділом), аргументуючи пройденою перевіркою КРУ і фінпорушеннями по моїй заробіній платі. Але висновок по заподіяну шкоду і суму ніхто мені не показує. Питання: 1. Маю я право на 0,5 ст.+9 год. і сумісництво 9 год.в різних навч.закладах? 2. Повинні були довести до мене суму порушення ? 3. Є нормативна база, яка регулює роботу бібліотекаря та його педагогічне навантаження по основній роботі та сумісництво?
Наперед дуже вдячна за Вашу відповідь.
Відповідь. Маємо зазначити, що на бібліотечних працівників освітніх закладів розповсюджується дія нормативно-правових документів як Міністерства культури України так і МОН України і це має певну специфіку. Тому, для отримання фахової консультації, пропонуємо переадресувати запит до Державної науково-педагогічної бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, яка здійснює організацію науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України /Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F/ .
Питання №6290 peter 02/09/2016 × 13:02
http://grossirpenis.net/agrandir-penis/
Pour éviter les effets secondaires et les risques de la chirurgie, il faut avoir recours à un remède naturel sans s effets secondaires. Le meilleur remède naturel destiné à l’agrandissement du pénis est MaxoSize.
Питання №6289 natasha 02/09/2016 × 10:02
Як і куди подати заявку на участь у конкурсі на посаду директора центральної районної бібліотеки?
Відповідь. Відповідну інформацію отримаєте в оголошенні про проведення конкурсного добору на вакантну посаду директора ЦРБ. Оголошення про конкурс розміщується в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за наявності), на офіційному веб-сайті органу управління, на інформаційних сайтах, сайтах професійного спрямування, сайтах установ культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб.
Питання №6288 Кseniya 02/09/2016 × 01:39
Яка робота не вважається робота за сумісництвом для бібліотекаря? Дякую.
Відповідь. Відповідно до вимог пункту 5 постанови КМУ від 3 квітня 1993 р. № 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій", спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну України від 28.06.93 № 43 затверджено Положення про умови роботи засумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. В додатку до Положення визначено Перелік робіт, що не вважаються сумісництвом.
Питання №6287 Raisa 01/09/2016 × 17:16
Якщо незалежна особа має намір взяти участь у конкурсі на посаду директора ЦБС то вона має намір представити стратегічний план розвитку. Зрозуміло, що стратегічний план можна написати, якщо володієш потрібною інформацію. ЦБ не горить бажанням надавати таку інформацію, то як бути людині, яка до цього не працювала в цій системі? Буду вдячна за відповідь.
Відповідь. По-перше, звертаємо Вашу увагу на ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (у редакції від 01.05.2015р. /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 ), ст.19 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 32/95-ВР , із змінами /Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80 .

По-друге, орган управління зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс (п. 8, ст.21 ⁵ ЗУ «Про культуру» в редакції від 25.02.2016 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2778-17).
Питання №6286 Vitor 31/08/2016 × 14:34
Добрий день, шановні колеги. Я працюю в ЦБС адміністратором бази даних вже 7 років. За 7 років мені не разу не давали матереальну допомогу на оздоровлення, та додаткові дні до відпустки, знайшов на вашому сайті, що мені положенно матеріальна допомога, я пішов до керівництва, але мені сказали що мене немає в коліктівном договори, і в носити не будуть , так як немає грошей в бюджети на матеріальну допомогу мені, таке враження, що я не людина - ( Чи законно те що мене не вносять в коліктівний договір, і не дають додатково 4 дні до відпустки та матеріальну допомогу
Відповідь. Працівникам, які працюють не менш як половину тривалості робочого дня на електронно-обчислювальних машинах, надано право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до чотирьох календарних днів згідно з підрозділом “Інші види виробництв” розділу XXII “Загальні професії за всіма галузями господарства” Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290. Додатково можете ознайомитись із Листом Мінсоцполітики від 24.12.2013 р. № 152/13/82-13, де роз’яснюються окремі кілька питання щодо надання відпусток /Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/4877-152.html

Також, звертаємо увагу, що дія Колективного договору (КД) має певний термін дії. Після закінчення строку дії колективний договір, угода продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором, угодою. Під час укладання нового КД внесіть свої пропозиції. На нашу думку колектив їх підтримає.
Питання №6285 valentina 30/08/2016 × 15:49
Доброго дня, шановні колеги! Працюю директором комунального закладу центральної районної бібліотеки,керівного стажу  понад 10 років. На підставі Закону України  № 955, відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпПУ ,районна рада звільнила мене з посади. Детально вивчивши ваші відповіді, надані  колегам, зрозуміла, що підстав для припинення  безстрокових трудових договорів на сьогодні немає.  До того ж, рішенням сесії саме районна рада, а не орган управління оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади. Заяву на участь у конкурсі вимагають подавати на ім’я голови районної ради, пакет документів також надається голові. Порадьте, як мені юридично вирішити ситуацію, яка на сьогодні склалася. Дякую.
Відповідь. Маєте два варіанти:1) питання, пов’язане з фактом поновлення на роботі, вирішується відповідно до рішення суду; 2) приймаєте участь у конкурсі на посаду керівника ЦРБ відповідно до ст.ст. 21 - 21⁵ ЗУ «Про культуру» (в редакції від 25.02.2016 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 ).
Питання №6284 Anna 29/08/2016 × 18:05
Добрий день, пані та панове!
Порадьте, будь ласка, чи може бути класним керівником бібліотекар? Маю педагогічний стаж 5 років. У минулому році працювала методистом та була класним керівником, а в цьому році перейшла на посаду бібліотекаря. Спочатку дирекція заповняла, що класне керівництво залишиться, а зараз бухгалтерія відмовила...
Відповідь. Відповідно п.2.1. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (затверджено Наказом МОН України від 06.09.2000 N 434 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00 ): обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки.
Питання №6283 Ivanna 29/08/2016 × 10:14
Доброго дня.
Дайте, будь ласка, фахову відповідь на питання: Чи правомірна бібліотека зробити судову мистецтвознавчу експертизу книг, вилучених на таможні під час перетину кордону? Пропонується, зокрема, визначити їх культурну, історичну цінність та встановити грошову вартість.
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із Переліком державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей (в т.ч. експертизи рукописних та друкованих книг, періодичних видань), який затверджено Наказом МКУ «Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей» від 11.09.2014 № 744 (див. у редакції від 25.03.2016 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1168-14 ).
Питання №6281 NATALI 25/08/2016 × 07:58
Чи вважати керівником бібліотеки працівника, який працює на посаді не  завідувача, а бібліотекаря, , але працює один. Якщо так, то на підставі яких законодавчих актів?
Відповідь. Посада бібліотекаря не є керівною посадою. Пропонуємо ознайомитись із Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р. Роздiли Випуску спiввiдноснi з Роздiлами класифiкацiї професiй за Класифiкатором професiй ДК 003:2010, а саме: «Керiвники», «Професiонали» . Довiдник є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на пiдприємствах, в установах i органiзацiях усiх форм власностi та видiв економiчної дiяльностi.
Питання №6280 NATALI 25/08/2016 × 07:40
Як правильно зазначати в контрактах посади завідуючих бібліотек філій та бібліотекарів І та ІІ категорії?

Відповідь: відповідно до  штатного розпису

Питання №6278 Mariya 19/08/2016 × 13:47
Доброго дня!Підкажіть,будь ласка,які документи  мають бути в бібліотеці коледжу і які має затвердити директор.Дякую!

Відповідь. У публічних бібліотеках перелік обов’язкових облікових документів та термін їх зберігання визначаються Номенклатурою справ бібліотеки (або ЦБС). Якщо номенклатура справ відсутня, а це не припустимо, пропонуємо використати Розділ 7.6. Організація роботи відомчої бібліотеки, довідково-інформаційного фонду ”Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів” (затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, із змінами) /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12 .

Щодо специфіки роботи бібліотек коледжу рекомендуємо звернутися до методичного центру освітянських бібліотек – державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського http://dnpb.gov.ua

Питання №6277 Golovasela 18/08/2016 × 17:49
Чи обов*язково переводити такого сільського бібліотекаря  (населення до 5 тис., ЦБС відсутня) на контракт Шановні бібліотекарі ! Хотілося би отримати конкретні відповіді на конкретні запитання без посилань на попередні запитання, Міністерсво юстиції тощо. Бажано в режимі "так" або "ні".1. Чи вважається сільський бібліотекар (населення до 5 тис., ЦБС розцентралізована) керівником, якщо він працює один, проте в трудовій запис не "зав. б-кою", а "бібліотекар"?  2. Чи обов*язково переводити такого бібліотекаря  (населення до 5 тис., ЦБС відсутня) на контракт?3. Чи обов*язково переводити  зав. сільською б-кою  (населення до 5 тис., ЦБС відсутня) на контракт? 3. Чи повинні були його  попередити за 2 місяці?4. Чи можно без попередження звільнити його 22 серпня та укласти контракт з 23 серпня?Дякую за відповіді.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" (далі – Закон 955) статтю 24 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» доповнено двома новими частинами такого змісту:

"Керівники державних та комунальних бібліотек, керівники централізованих бібліотечних систем призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу.

Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду керівника державної чи комунальної бібліотеки, централізованої бібліотечної системи визначаються статтями 21-1-21-5 Закону України "Про культуру".

Таким чином, положення щодо призначення на посаду шляхом укладення контракту за результатами конкурсу розповсюджується виключно на керівника бібліотеки, у тому числі централізованої бібліотечної системи (далі – ЦБС).

Керівник бібліотеки — особа, яка очолює бібліотеку і наділена повноваженнями приймати рішення щодо розпорядження виділеними їй матеріальними, фінансовими, трудовими ресурсами.

Як правило, назви посад керівників залежать від статусу бібліотек: національну бібліотеку очолює генеральний директор, державну, комунальну (у тому числі ЦБС) – директор,  бібліотеку, яка не має статусу юридичної особи або  є структурним підрозділом іншої організації (наприклад, закладу освіти) - завідувач (див. Довідник кваліфікаційних характеристик працівників. Випуск 81 «Культура та мистецтво», затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 № 168).

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що дія Закону 955 розповсюджується на випадки призначення на посади генерального директора національної бібліотеки, директора державної чи комунальної бібліотеки , у тому числі ЦБС.

 Текст Закону виписаний таким чином, що допускає різночитання і можна також зробити висновок і про його розповсюдження на випадки призначення завідувачів бібліотек, що не мають статусу юридичної особи або функціонують у складі інших організацій (закладу освіти, охорони здоров’я тощо).

Також необхідно враховувати, що відповідно до пункту 5 Перехідних положень Закону 955 конкурсна процедура може не застосовуватися для призначення керівників комунальних бібліотек  у територіальних громадах з населенням до 5 тисяч жителів.

Пунктом 2 Прикінцевих положень Закону 955 визначено, що набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних та комунальних закладів культури. Разом із тим,  відповідно до п. 3 Прикінцевих положень Закону 955 визначено, що «органи управління державних та комунальних закладів культури протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані розірвати безстрокові трудові договори з керівниками державних та комунальних закладів культури і провести конкурс на заміщення посад керівників таких закладів у порядку, визначеному цим Законом».

Трудовий договір припиняється тільки за наявності підстав для його припинення. Підставою припинення договору є юридичний факт або сукупність юридичних фактів, закріплених у законі та необхідних для припинення трудового договору.

Підстави припинення трудового договору закріплено у ст. 36 та інших статтях КЗпП України.

Припинення трудового договору є правомірним за одночасної наявності таких умов: 1) передбаченої законодавством підстави припинення трудового договору; 2) дотримання порядку звільнення; 3) юридичного факту припинення трудового договору (наказу чи розпорядження роботодавця, заяви працівника, відповідного документа особи, уповноваженої вимагати розірвання договору).

Розірвання трудового договору можливе:

  • з ініціативи працівника (статті 38, 39 КЗпП України);
  •  з ініціативи роботодавця (статті 40,41 КЗпП України);
  •  з ініціативи осіб, які не є його стороною (третіх осіб) (пункти 3,7 ст. 36, ст. 45 КЗпП України та ін.,).

Таким чином, розірвати безстроковий трудовий договір відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпПУ неможливо.

Питання №6276 Svitlana 18/08/2016 × 10:26
графік роботи працівників складається Добрий день!  У звязку з переведенням працівників у режим неповної зайнятості,адміністрацією складено графік роботи працівників без погодженням із працівниками.Чи правомірні дії адміністрації?   

Відповідь: В статті 21 Кодексу законів про працю  (далі — КЗпП), в якій визначено поняття трудового договору, йдеться про те, що працівник зобов’язується виконувати роботу за трудовим договором і має дотримуватися трудового розпорядку.

Основним документом, що регулює трудовий розпорядок, є правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила), які регулюють права та обов’язки усіх учасників трудового процесу. Правила регламентують:

  • трудовий розпорядок на підприємстві;
  • порядок прийняття на роботу і звільнення працівників;
  • основні права та обов’язки працівників і власника підприємства;
  • застосування заохочень за успіхи в роботі та заходів стягнення за порушення трудової дисципліни.

Відповідно до статті 142 КЗпП Правила затверджуються трудовими колективами (зборами, конференцією) за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил. Ухвалене на зборах (конференції) рішення про затвердження Правил оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів (конференції) і скріплюється печаткою підприємства. Доповнення та зміни до Правил вносять у такому ж порядку.

Оскільки Правила є локальним нормативним документом, їх зміст має не тільки визначатися загальними нормами трудового законодавства, а й ураховувати специфіку діяльності підприємства, а також трудових відносин у відповідній сфері. Зміст Правил не повинен суперечити нормам інших локальних документів у межах підприємства, наприклад статутові, колективному договору, положенням про структурні підрозділи, посадовим інструкціям тощо.

Оскільки на сьогодні типові правила не затверджено, для розроблення Правил на конкретному підприємстві можна скористатися Типовими правилами  внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 20 липня 1984 р. № 213 (застосовуються на підставі постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ), з урахуванням чинного трудового законодавства України.

Питання №6275 Lubov 18/08/2016 × 10:12
Доброго дня!У районній бібліотеці  з 01.08.2016 року проведено скорочення штатних одиниць в зв'язку з децентралізацією,тобто працівників бібліотеки переведено на 0,5 посадового окладу.Представники РДА,РР пояснюють,що в районному бюджеті не вистачає коштів на утримання працівників у режимі повної зайнятості. Міська ОТГне надає субвенцію на утримання закладів культури міста і відмовляється фінансувати нашу установу з бюджету ОТГ. Чи законні дії органів місцевого управління?Якщо ситуація не зміниться на краще,як розробляти навантаження працівників (план користувачів, книговидачі, масова робота  та ін.). Чи повинне управління фінансів РДА надати документ про зменшення навантаження відповідно оплати праці працівників?

Відповідь: Відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю України  у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 статті 36 цього Кодексу.

Планування роботи рекомендовано здійснювати відповідно до Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи, затверджених Наказом Міністерства культури і туризму України № 1631/0/16-8 від 29.12.2008 р.

Щодо фінансового управління РДА – не зрозуміло, що Ви маєте на увазі.

Питання №6274 TETYANA 17/08/2016 × 17:35
Добрий день! На посаду директора бібліотеки два претендента. Один претендент має вищу бібліотечну освіту і стаж роботи на посаді директора бібліотеки сімнадцять років та післядипломну освіту у галузі управління. Інший також з вищою бібліотечною освітою і стаж роботи на посаді директора бібліотеки один рік дев'ять місяців. Кому віддати перевагу. Щиро дякую.

Відповідь: Вимоги до керівника закладу культури визначенні статтею 211 Закону України «Про культуру». Також зверніть увагу на норми частин 9 – 11 статті 215 вказаного Закону.

Питання №6272 Olga 16/08/2016 × 07:50
Уточнення до питання №6268, так до комунальної власності об’єднаної територіальної громади передано лише 1 бібліотеку, яка раніше була філією районної бібліотеки, а сама районна бібліотека,  яка лише знаходиться на території громади, залишилася у  комунальній власності Дніпровського району, який не входить до складу об’єднаної громади.
Відповідь: Відповідно до абзацу 2 пункту 1 Мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 510, у населених пунктах з кількістю жителів від 500 до з тис. чоловік повинна діяти як мінімум одна загальнодоступна бібліотека на території сільської (селищної) ради.

Статтею 1 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» бібліотеку визначено як  інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

Тобто, бібліотека може перебувати у складі підприємства, установи або організації (див. частину 3 статті 12 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

Орган місцевого самоврядування Вашої об’єднаної територіальної громади може прийняти рішення про приєднання бібліотеки до будинку культури на правах структурного підрозділу. Однак, при цьому необхідно враховувати, що доцільність реорганізації бібліотек (а у Вашому випадку буде саме реорганізація) відповідно до частини третьої статті 15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» визначається за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, тобто, Міністерством культури України.

Також виключення бібліотеки із базової мережі закладів культури (якщо Ви погодите з Мінкультури реорганізацію бібліотеки шляхом приєднання до будинку культури, цю бібліотеку необхідно буде виключати з базової мережі закладів культури) можливе лише за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, тобто, Міністерством культури України.

StartПопередні [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати