Бібліотечному фахівцю

Ядро книжкового фонду публічної бібліотеки відображає досягнення культури.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №6477 Elena 22/01/2017 × 13:39
Доброго дня!  Будь - ласка, роз'ясніть, директор ЦБС знаходиться на лікарняному, його тимчасово заміщує методист. Чи має він право звільнити працівника з роботи за власним бажанням.
Відповідь. Якщо установчими документами не обумовлено порядку призначення виконуючого обов’язки за посадою тимчасово відсутнього директора, відповідне рішення директор приймає особисто. Утім, покласти тимчасове виконання своїх обов’язків на іншого працівника(заступника, керівника структурного підрозділу тощо) директор може за таких умов: виконання обов’язків директора у разі його тимчасової відсутності передбачено посадовою інструкцією працівника;

працівник надав згоду на тимчасове виконання обов’язків директора.

Установчими документами підприємства (статутом, положенням) можуть установлюватися обмеження для працівника, який тимчасово виконує обов’язки директора. Інформацію про такі обмеження слід зазначити у тексті наказу про покладання обов’язків та делегування повноважень — із посиланням на відповідний пункт статуту (положення). Якщо таких обмежень статутом (положенням) не визначено, працівник, на якого покладені обов’язки директора, наділяється всіма його повноваженнями.
Питання №6475 lidija 21/01/2017 × 11:17
Доброго дня. Я працюю в сільській бібліотеці, маю вищу освіту, 26 років фахового стажу мала заробітню плату 3679 грн. Чому з нового року я буду отримувати таку саму зарплату? Коли мінімальна - 3200 і по ідеї до неї повинні доплюсовуватись надбавка за вислугу років, категорія спеціаліста. Поясніть, будь ласка. Дуже дякую.
Відповідь. Звертаємо увагу, що з 01.01 2017 року не застосовується мінімальна заробітна плата (3200 грн.) як розрахункова величина при побудові схеми посадового окладу. Із 01.01.2017 посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, визначеного у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, який у 2017 році становить 1 600 гривень. Наприклад, Ви маєте 12-ий тарифний розряд (1600 грн. х 2,12 = 3392 грн.). На підставі діючого законодавства Ви отримуєте доплату за вислугу років (30% від посадового окладу від 3392= 1017,60 грн.) та доплату за особливі умови праці ( до 50-ти %, наприклад 30 % - 1017,60 грн.). Сумарно, місячна заробітна плата становитиме: 3392 + 1017,60 + 1017,60 = 5427,20 гривень. У відповідності до приклада можете зробити власні розрахунки.
Питання №6474 maria 21/01/2017 × 10:54
Доброго дня! У мене виникло запитання такого характеру: у бібліотеці-філії ЦБС працює людина по сумісництву на час декретної відпустки основного працівника з 1 червня 2016 року. Право на відпустку вона має і хоче скористатись цим правом, але після відпустки людина планує звільнитись. Питання: скільки днів відпустки їй надається і який розмір оздоровчих їй повинні нарахувати? Дякую за відповідь.
Відповідь. Якщо працівник працює за сумісництвом, відповідно, він має основне місце роботи. Як правило, відпустка на підприємстві, де працівник працює за сумісництвом, надається в той самий час, коли працівник йде у відпустку за основним місцем роботи. Але, згідно з чинним законодавством, сумісник може по-різному брати свої щорічні відпустки за обома місцями праці. Тривалість відпустки за сумісництвом така сама, як і тривалість відпустки за основним місцем роботи, і не може бути меншою за 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору за сумісництвом. Відповідно до ст. 19 Закону України від 24.03.95 р. №108/95-ВР «Про оплату праці», працівники-сумісники отримують зарплату за фактично виконану роботу. Тому виплата відпускних розраховується виходячи із фактичного сумарного заробітку за розрахунковий період і фактично відпрацьованого часу. Порядок розрахунку відпускних або компенсації за невикористану відпустку для таких працівників такий самий, як і порядок розрахунку відпускних тим працівникам, для яких це місце роботи є основним.
Питання №6473 Iruna 20/01/2017 × 16:17
шкільний бібліотекар стаж 22роки освіта культурно-освітнє училище -бібліотечний спеціаліст курси підвищення кваліфікації 2016 рік  на яку категорію я можу претендувати?
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р. /Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/500-legal-domen.pdf та Наказом МКТ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 № 745 (із змінами) /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05 (див. Додаток 2, Таблицю 4 та Додаток 3 Таблицю 1).
Питання №6472 yana 20/01/2017 × 14:16
Добрий день!
До Вас звертаються шкільні бібліотекарі Сарненського району Рівненської області. Скажіть, будь ласка, чи правомірно поступила районна рада, яка на позачерговій сесії 20.01.17 прийняла рішення зняти 50% посадового окладу за особливі умови роботи (включаючи і січень місяць), а з березня місяця примусово відправляють у відпустку за свій рахунок на 14 днів.( дні розбивають:3дні в березні, 3 дні в квітні, і 8 днів червень-липень)
Відповідь. 1. На нашу думку - не правомірно, адже районна рада не має повноважень відміняти дію постанов КМУ. Відповідно Постанови КМУ від 30.09.2009 № 1073 (із змінами) бібліотечним працівникам встановлюється надбавка за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу.

2. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/page2 ) надаються лише за бажанням працівника, а не з ініціативи роботодавця. Тобто примусове відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавця в установленому порядку має бути притягнено до відповідальності.
Питання №6471 Olena 20/01/2017 × 02:34
Доброго дня. Цікавить питання: хто в бібліотеці має проінформувати працівника про його тарифний розряд (завідуюча, бухгалтер)? Дякую.
Відповідь. Відповідно до вимог статті 110 КЗпП України, частини першої статті 30 Закону України «Про оплату праці» роботодавець зобов’язаний при кожній виплаті заробітної плати повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці: а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати; в) сума заробітної плати, що належить до виплати.
Питання №6470 Lyudmila 19/01/2017 × 13:49
1. чи повинен художник бібліотеки складати на себе річний план роботи (всі по попередні роки від мене це не вимагалося)?
2. чи повинна я брати на себе додаткову бібліотечну чи масову роботу для виправдання бібліотечної надбавки до зарплати?
Художник 1-ої категорії обласної дитячої бібліотеки.
Відповідь. Так, художник розробляє індивідуальний план роботи на поточний рік. План роботи має відповідати тим завданням та обов’язкам, що зазначені у посадовій інструкції художника. Складання плану роботи на рік передбачає використання «Типових норми часу на основні процеси бібліотечної роботи» (затверджено Наказом Міністерства культури і туризму України | №1631/0/16-08 від 29.12.08 /Режим доступу: http://udpu.org.ua/files/biblioteka/Zagdoc/Tupovinormushasy.pdf ).

Якщо працівнику бібліотеки доручили виконання обов’язків іншого працівника на період його відпустки (хвороби, мобілізації тощо), то таку додаткову роботу можна оформити як виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника або як тимчасове заступництво.
Питання №6469 Nadiya 19/01/2017 × 10:50
Які повинні бути картотеки в дитячій бібліотеці?
Відповідь. Обов’язковими мають бути СКС та картотека обліку періодичних видань. Тематичні картотеки створюють у відповідності до потреб Ваших користувачів. Додатково пропонуємо переадресувати запит до НБУ для дітей /Режим доступу: http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/ .
Питання №6468 Larisa 18/01/2017 × 15:10
Добрий день! Прошу фахівців у моєму питанні. У нашій бібліотеці, яка є сільською самостійною та не юридичною, працює два фахівця: завідуюча бібліотекою(стаж роботи 28 років та має 12-10% тарифний розряд) та бібліотекар  ( 9 тарифний розряд). Восени 2016 року у нас була перевірка КРУ. Спираючись на  Випуск 81 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, представник КРУ в акті перевірки написала : «Враховуючи основні функціональні обов’язки за посадою завідуючого бібліотеки, дана посада може вводитися лише за умови, що бібліотека являється юридичною особою, має печатку і штамп, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, при наявності інших працівників та самостійного ведення бухгалтерського обліку, а дана бібліотека не є юридичною особою. Сільська рада забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів,комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки, використовується печатка та штамп сільської ради». Виконуючи припис КРУ, на сесію сільської ради виносять проект рішення про зняття завідування бібліотекою та переводять на 9 тарифний розряд. Тобто бібліотека залишається без керування. Але голова сільської ради повідомив, що  своїм розпорядженням зобов'яже виконувати функції завідуючої, але вже на посаді бібліотекаря з нижчим посадовим окладом. На які законні норми нам спиратись щоби довести , що в закладі не може працювати два бібліотекарі з одинаковими посадовими обов'язками, адже хтось повинен виконувати функції керівника структурного підрозділу? 
Відповідь. 1. Нам незрозуміло посилання КРУ на Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Вип. 81), адже вищезазначений документ застосовується при тарифікації робіт і встановлення кваліфікаційних розрядів працівникам. Ніяким чином Довідник не врегульовує питання формування штату бібліотеки та умови введення посад. Звертаємо увагу на ст. 12 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» , яка чітко визначає, що бібліотека може не мати статусу юридичної особи. Бібліотека діє на основі статуту (положення), що затверджується її засновником (засновниками). У статуті (положенні) бібліотеки визначаються її статус, форма власності, джерела фінансування, вид і профіль діяльності.

2. Голова сільської ради не має права вимагати від бібліотекаря виконання функцій зав. бібліотеки. Посадові інструкції, які розробляються на кожного працівника у відповідності до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р.,передбачають різний рівень обов’язків і завдань. Посадовими обов’язками бібліотекаря не передбачено виконання організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків. Відповідне розпорядження голови може розглядатися як перевищення влади або службових повноважень, яке передбачає дисциплінарну, адміністративну або і кримінальну відповідальність.
Питання №6467 rita 18/01/2017 × 10:44
Уважаемые коллеги! Государственное учебное заведение посылает на курсы повышения квалификации, не оплачивая их.Я не хочу оплачивать эти курсы из собственного кармана.Могу ли я от них отказаться?В связи с повышением минимальной зарплаты в стране получилась неразбериха в тарифной сетке. Если ли в перспективе планы повышения заработной платы работникам библиотечной сферы?  
Відповідь. П.7 Стаття 6. Організація професійного навчання працівників ЗУ «Про професійний розвиток працівників» (редакція від 01.01.2013 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 ) чітко визначено: «Неформальне професійне навчання працівників здійснюється за їх згодою безпосередньо у роботодавця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його коштів з урахуванням потреб власної господарської чи іншої діяльності».
Питання №6466 Olya 17/01/2017 × 12:31
Доброго дня шановні колеги. Будь-ласка роз’ясніть, чи повинен проходити чергову атестацію працівник, який являться студентом 4 курсу заочного відділення факультету бібліотекознавства та інформатики.  Працівника ми не атестували посилаючись на положення «Про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури»  пункт 1.4 Атестації не підлягають: працівники, які працюють на посаді менше одного року після підвищення кваліфікації. Після проходження курсів підвищення кваліфікації спеціаліст на курсах вказав, що такі студенти повинні проходити чергову атестацію, але не зовсім роз’яснив чому. Буду дуже вдячна за відповідь. З повагою Ольга.
Відповідь. Пропонуємо перечитати пункт власного Положення про проведення атестації, де надається перелік працівників, які не проходять атестацію. Якщо до вищезазначеного переліку не включено студентів профільного вузу, або працівників, які, працюють на посаді менше одного року після підвищення кваліфікації - то дані працівники мають проходити атестацію .
Питання №6465 Olga 17/01/2017 × 11:05
http://cbs-en.ucoz.ru/
Добрый день! Мы хотим обновить полочные разделители открытого книжного фонда. Подскажите, пожалуйста, на каком языке (русском или украинском) оформлять разделители? Какими пользоваться таблицами ББК? Будут ли переходить публичные библиотеки на УДК? Спасибо.
Відповідь. 1. Дуже дивно, що на 25-му році незалежності України, змушені нагадувати Вам про Статтю 10. Конституції України : Державною мовою в Україні є українська мова, Статтю 1 ЗУ «Про засади державної мовної політики» : «Державна мова - закріплена законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики тощо».

2. На сьогоднішній день застосування бібліотеками Універсальної десяткової класифікації (УДК) відбувається на добровільних засадах.
Питання №6464 Natali 16/01/2017 × 09:52
Добрий день!
До Вас звертаються працівники наукової бібліотеки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.
Скажіть, будь ласка, як правильно скласти аналітичний бібліографічний опис статті з продовжуваного видання на тематичний та спеціальний випуск - Вісника НТУ "ХПІ"? Те, що стоїть після двох косих //!!!!
В різних бібліотеках по-різному. Зрозуміло, що можливо прийнятий запис саме на розсуд саме цієї установи. Тому така різниця.....
Який з цих варіантів буде правильним? Виділений зеленим нам здається більш правильним.
Один лист ми направляли 13 січня на адресу method@nplu.org

Тематичний вип.

// Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” : зб. наук. пр. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. - № 36 (107), ч. 1 : Інформатика та моделювання : темат. вип. / ред. А. І. Іванов. - С. 4-14.


// Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інформатика та моделювання / ред. А. І. Іванов. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. – № 36 (107), ч. 1 - С. 4-14.

Спеціальний випуск

// Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” : зб. наук. пр. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. – Спец. вип. № 35 (1078), т. 1 : Інформатика та моделювання / ред. А. І. Іванов. - С. 4-14.

// Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” : зб. наук. пр. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. – Спец. вип. № 35 (1078), Т. 1 : Інформатика та моделювання / ред. А. І. Іванов. - С. 4-14.

// Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” : зб. наук. пр. Спец. вип. : Інформатика та моделювання / ред. А. І. Іванов. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. – № 35 (1078), т. 1 - С. 4-14.

// Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” : зб. наук. пр. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. – № 35 (1078), т. 1 : Інформатика та моделювання, спец. вип. / ред. А. І. Іванов. - С. 4-14.

// Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” : зб. наук. пр. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. – № 35 (1078), т. 1 : Інформатика та моделювання (спец. вип.) / ред. А. І. Іванов. - С. 4-14.

І друге питання: як правильно скласти аналітичний бібліографічний опис статті з періодичного видання, яке має спеціальний випуск?
// Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит . - 2013. - № 8(114). Спец. вип. Т. 1.

ВІДПОВІДЬ:

1. Схема аналітичного опису:
Відомості про складову частину документу //  Відомості про ідентифікуючий документ. – Відомості про місце розташування складової частини документу в ідентифікуючому документі. – Примітки.
Таким чином, в аналітичному описі те, що стоїть за двома косими рисками називається відомостями про ідентифікуючий документ.

2. Бібліографічний опис має стандарт. В Україні це ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Бібліографуючі установи мають керуватися стандартом, щоб уніфікувати бібліографічний опис. На розсуд бібліографуючих установ можна робити скорочені або повні бібліографічні описи, але всі зони та елементи зон бібліографічного опису, а також приписані знаки мають бути наведені за ДСТУ.
Якщо бібліографічні описи кардинально відрізняються один від одного, значить вони не відповідають стандарту.

3. Правильно складений бібліографічний опис – це точний бібліографічний опис, за яким зрозуміло, як називається документ, коли і ким він був виданий, де його шукати тощо.

4. «Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»» – це серіальне видання, що має складну назву. Правила опису таких видань є в ДСТУ ГОСТ 7.1-2006, пункт 6.3 «Библиографическое описание сериальных и других продолжающихся ресурсов».

5. ДСТУ ГОСТ 7.1-2006, пункт 6.3.3.1.2.: «Основное заглавие сериального документа, являющегося самостоятельно издаваемой подсерией или разделом, может включать: а) заглавие, общее для всех подсерий, и зависимое от него заглавие подсерии, неразрывно связанное с общим заглавием словами «серия», «раздел» и т. п. Общее заглавие отделяют от зависимого точкой, обозначение и (или) номер подсерии, если они предшествуют зависимому заглавию, – запятой. После слова «серия» ставят двоеточие, если за ним следует грамматически не связанное с ним тематическое заглавие».

Приклад з ДСТУ ГОСТ 7.1-2006:
Известия Российской академии наук. Серия геологическая
Вестник Ивановского государственного университета. Серия «Химия, биология»

Приклади з практики:
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях»

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання.
6. Щоб скласти бібліографічний опис, необхідно проаналізувати документ de visu. Ми замовили з фонду «Вісник Національного технічного університету «ХПІ»» за 2014 р. № 35 (1078). На титульному аркуші відсутні відомості про те, що цей випуск є спеціальним або тематичним. Нема відомостей, що збірник № 35 (1078) 2014 має томи.
В даному випадку, наведена основна назва серіального документу (загальна для всіх серій) та назва підсерії, нерозривно зв'язана з загальною назвою словом «серія». Див. також відповідь на питання №6355.

7. Приклад аналітичного бібліографічного опису:

Інтегрований підхід до поєднання невизначеностей з використанням функцій довіри / І. С. Скарга-Бандурова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання : збірник наукових праць. – Харків, 2014. – № 35 (1078). – С. 170–177.

8. Приклад аналітичного бібліографічного опису із застосуванням ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою»:

Інтегрований підхід до поєднання невизначеностей з використанням функцій довіри / І. С. Скарга-Бандурова // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – № 35 (1078). – С. 170–177.

Слова основної назви складової частини документу не скорочують (пункт 7.2.1.1 ДСТУ ГОСТ 7.1-2006).

9. Приклад бібліографічного запису під заголовком за ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання»:

Скарга-Бандурова І. С. Інтегрований підхід до поєднання невизначеностей з використанням функцій довіри / І. С. Скарга-Бандурова // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – № 35 (1078). – С. 170–177.

Ще один приклад бібліографічного запису під заголовком. Тут з примітками:

Скарга-Бандурова, Інна Сергіївна. Інтегрований підхід до поєднання невизначеностей з використанням функцій довіри / І. С. Скарга-Бандурова // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – № 35 (1078). – С. 170–177. – Бібліогр.: с. 175–176.

10. «Вісник Національного технічного університету «ХПІ»» № 36 за 2014 рік має в дужках номер 1079, а не 107. Приклад аналітичного опису:
Результаты клинической апробации модели системы кровообращения в виде согласованной длинной линии / С. И. Владов, О. Г. Аврунин, В. А. Мосьпан, А. А. Юрко // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: «Нові рішення в сучас. технологіях» : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – № 36 (1079). – С. 10–19.

Мови складової частини документу та відомостей про ідентифікуючий документ можуть бути різними (пункт 7.1.9 ДСТУ ГОСТ 7.1-2006).

11. Журнал «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит» за 2013 р. має дванадцять номерів плюс два томи спеціального випуску до номеру 8.
Тобто, за 2013 р. є три журнали, позначені номером 8. Ситуацію погіршує порядкова нумерація – всі три журнали мають один порядковий (валовий) номер (114).
Щоб уникнути різночитань, у бібліографічному описі треба створити унікальний пошуковий образ документу.

12. У випадку з журналом «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит» за 2013 р. визначення випуску – «Спеціальний випуск» є важливою пошуковою ознакою. Актуально також вказати номер тому спеціального випуску – без цих відомостей документ не ідентифікувати.

… // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2013. – Спец. вип., Т. 1. – С. …

В даному випадку, для спеціального випуску інформація про нумерацію (№ 8) – не унікальна та не пошукова бібліографічна ознака.

З повагою НБВ

Питання №6463 Vita 14/01/2017 × 12:20
Чи можна вводити у Щоденник роботи графи, які відповідають обліку в програмі ЕСМАР?

Відповідь. Можна. Як нам відомо, значна кількість публічних бібліотек вже мають надруковані Щоденники роботи у відповідності до електронної звітності(ЕСМаР).
Питання №6462 oksana 13/01/2017 × 12:50
http://polonne-crb.at.ua
Доброго дня, шановні колеги! З Новим роком, Вас! в нашій громаді,  щойно прийнято рішення про ліквідацію відділу освіти, культури, молодів та спорту , та стоврення двох відділів відділу освіти .... та відділу культури. однак в рішенні міської ради отг йдеться , в розділі
ІІІ. Директору Будинку культури ,  керівнику Центральної бібліотеки .................  в зв’язку з реорганізацією відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету.............. міської ради об’єднаної територіальної громади, зміною істотних умов праці попередити всіх працівників про наступне вивільнення.
3.1. Сформувати нову структуру та штатні розписи відділу культури та туризму виконавчого комітету.............міської ради об’єднаної територіальної громади, Центральної бібліотеки з врахуванням фінансування в 2017 році та подати їх на погодження міському голові та в подальшому на затвердження сесії міської ради.
 Я розумію, що відбулася ліквідація відділу як органу галузевого управління, а не бібліотеки  чи будинку культури як організації.  Поясніть будь - ласка чи слід вважати  юридично грамотним  рішення міської ради, і чому попереджати тільки  двом керівникам закладів культури , якщо їх є 6 . А взагалі в відділі , який ліквідовано є ще 15 загальноосвітніх шкіл..Чому попереджати і чи слід тільки двом директорам . Наперед вдячна.
Відповідь. 1. Нам також не зрозуміло, яким чином реорганізація (поділ, перетворення) відділу освіти, культури, молодів та спорту дотична до закладів культури (бібліотек, БК)?

2. Здійснити збільшення видатків на утримання структурних підрозділів ОМС за рахунок закладів культури - проблематично. Зміна істотних умов праці допускається за наявності змін в організації виробництва і праці та за умови продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою (ст. 32 КЗпП). Верховний Суд України надав роз’яснення судам, що зміни в організації виробництва і праці — це раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у т. ч. перехід на бригадну форму організації праці, і, навпаки впровадження передових методів, технологій тощо (п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9). Якщо факт змін в організації виробництва і праці не мав місця, зміна істотних умов праці (наприклад, зменшення заробітної плати) може бути визнана неправомірною. 3. Додатково пропонуємо ознайомитись з проектами порядків здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення /Режим доступу: https://news.dtkt.ua/law/inspections/41943.
Питання №6461 Ksenia 13/01/2017 × 10:09
Доброго дня, колеги. Допоможіть у такому питанні: при електронній доставці документів як правильно обліковувати видачу документів - в залежності від виду відсканованого видання (періодика чи книга) чи в любому разі це буде електронний документ? І як враховувати у документовидачі користування читачем електронною читанкою, в якій міститься, наприклад, 490 творів різних письменників різними мовами - як 1 електронний документ, а якою мовою? Чи як 490 електронних документів та їх ділити по мові? Заздалегідь дякую
Відповідь. 1. Облік електронних видань здійснюється відповідно до Міждержавного стандарту ГОСТ 7.20 - 2000 "Бібліотечна статистика"(введений за наказом Держстандарту України № 181 від 26.03.02 р.) /Режим доступу: http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_20.htm ) . Пропонуємо перечитати Розділи 6 та 10.

2. Е-читанка є технічним засобом і береться на облік за правилами, що застосовуються до обліку інших технічних засобів, придбаних бібліотекою. Бібліографічний опис здійснюється аналогічно бібліографічному опису ел. ресурсів (або з етикетки читанки, або з титулу екрана). Додатково пропонуємо ознайомитись із книгою: Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеках: з чого почати? / уклад.: Пашкова В.С., Ярошенко Т.О. ; Укр. бібл. асоц., НПБ України, НБ НаУКМА. - К. : Самміт-Книга, 2013. - 64 с. Електронна версія видання для безкоштовного використання розміщена в електронній бібліотеці «Кассіопея» та на порталі УБА /Режим доступу: http://ula.org.ua/fileadmin/uba_documents/publications/E-book-verstka-250113_new.pdf .
Питання №6460 Lubov 13/01/2017 × 10:00
Доброго дня. Цікавить таке питання: чи існують на сьогоднішній день   норми показників  кількості читачів, відвідувань, книговидачі в бібліотеці ? Як вони залежать від кількості населення? Наприклад, якщо, в населеному пункті 16 тис. населення, якими мають бути ці показники?Дякую.
Відповідь. Не існує. Для розрахунків навантаження діють «Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи» (наказ МКТ України від 29.12. 2008 №1631/0/16-08 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=83. Для кожної бібліотеки цей процес індивідуальний.
Питання №6459 Olga 12/01/2017 × 16:10
Доброго дня!Якщо людина має основне місце праці вчителя і довантажена бібліотекарем як виплачувати надбавки: 20% за престижність вчителю, чи 50% за особливі умови праці бібліотекарю?І ще питання чи можна одночасно платити ці надбавки?
Відповідь. Працівники навчальних закладів, основною роботою яких не є бібліотечна робота (вчителі, методисти тощо) за виконання робіт за суміщуваною посадою отримують тільки доплату до основного окладу. Доплата, передбачена Постановою № 1073 (за особливі умови роботи), їм не встановлюється.
Питання №6458 raisa 12/01/2017 × 14:25
Доброго дня підкажіть  будь-ласка ,як правильно вести картотеку єдиного читача.Дякуємо.
Відповідь. Пропонуємо отримати практичну консультацію у найближчому методичному центрі, а також ознайомитись із методичними рекомендаціями «Технологічні аспекти обслуговування користувачів» на нашому сайті (розділ Матеріали, лінк Рекомендації /Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/tech-aspect.pdf ).
Питання №6457 Svitlana 12/01/2017 × 09:08
Чи є підстави у керівництва університету (Тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка) зменшити зарплату працівникам бібліотеки з січня місяця на 50 %?
Відповідь. Звертаємо увагу на окремі норми трудового законодавства: 1) положення ч. 4 ст. 97 Кодексу законів про працю України (КЗпП) про те, що власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективним договором;

2) вимогу ст. 103 КЗпП та ч. 2 ст. 29 Закону України «Про оплату праці» про необхідність повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці у бік зменшення (погіршення) не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.

У свою чергу Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко доручив негайно реагувати на скарги щодо невиконання рішень Уряду про підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн. Передбачено, що у кожній області буде створена міжвідомча робоча група для моніторингу ситуації із виконання рішення Уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн та миттєвого реагування на скарги громадян щодо порушення керівниками підприємств їхніх трудових прав/Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249646859&cat_id=244276429
Питання №6456 ivanna 12/01/2017 × 07:28
http://biblio-stor.cv/ua
Доброго дня, шановні колеги! Вітаємо вас з новорічно-різдвяними святами. Бажаємо всім миру і злагоди! З Новим роком до нас прийшли нові проблеми: у зв'язку з об'єднанням громад у районі з'явились проблеми у фінансуванні бібліотечних установ. В одній із громад планується закриття двох бібліотек з трьох існуючих. Запитання: чи мають вони право на це без згоди на те Міністерства культури (бібліотеки є в базовій мережі закладів культури як філії ЦБС).  Друге запитання: бібліотеки-філії ЦБС, які знаходяться в населених пунктах, де не утворена громада фінансуються з районного бюджету. Оскільки коштів в районному бюджеті катастрофічно не вистачає на фінансування всіх установ і комунальних закладів районної ради, нас спонукають до проведення оптимізації (пропонують скоротити штатну чисельнісь працівників ЦРБ і сільських філій, або ж закривати бібліотеки в населених пунктах ). Чи правомірні дії керівництва районної ради і чи розпорядження районної адміністрації і рішення сесії районної ради є підставою для керівника ЦБС провести оптимізацію у бібліотечних закладах своєї ЦБС? Прошу надіслати відповідь на електронну пошту.Ситуація дуже напружена і складна. Заздалегідь дякую за допомогу!
Відповідь. 1. Нажаль, мають. На сесії місцевої ради може бути прийнято обґрунтоване рішення щодо ліквідації (реорганізації) бібліотек. Відповідно до рішення сесії зав. відділу (сектору) культури здійснює необхідні заходи щодо виключення з переліку закладів культури базової мережі району даних бібліотек згідно вимог чинного законодавства. Мінкультури здійснює виключення бібліотек з базової мережі згідно подання від центрального органу виконавчої влади, де мають бути зазначені причини та обґрунтування необхідності такого виключення. У разі відсутності причин та обґрунтування необхідності виключення бібліотек із мережі – Мінкультури може відмовити.

2. Часто для місцевої влади процес «оптимізації» означає не що інше, як скорочення, а в кращому випадку – об’єднання чи реорганізацію саме закладів культури. Наявність відповідного розпорядження районної адміністрації і рішення сесії районної ради є підставою для керівника ЦБС провести оптимізацію у бібліотечних закладах своєї ЦБС.

Додатково див. відповідь на питання № 6457.

P.S. Адрес ел. скриньки не надано.
Питання №6455 Olga 11/01/2017 × 19:14
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, розібратися: я працюю завідувачем шкільної бібліотеки, але окрім цього викладаю художню культуру у цьому ж таки навчальному закладі. Годин у мене 9 на тиждень. Чи вважається моя робота сумісництвом?
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із п. 3 ПЕРЕЛІК У робіт, які не є сумісництвом (див. Додаток до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій,затверджено Наказом Мінпраці України, Мінюстом України, Міністерством фінансів України від 28.06.1993 N 43 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93 ).
Питання №6454 Ludmila 11/01/2017 × 08:16
Чи має право районна бібліотека (якщо так, то на основі чого) розподіляти літературу, отриману по державній програмі "Українська книга" та Наказу Міністерства культури в бібліотеки об"єднаних територіальних громад, які вийшли з централізованої бібліотечної системи?
Відповідь. Партію книг, виданих за програмою «Українська книга», Ви отримуєте із супровідними документами. Дане питання маєте узгодити з регіональною ОУНБ. Книжкова продукція, випущена за державним замовленням, розповсюджується шляхом безоплатної передачі відповідно до розподілу, що здійснюється державним замовником з урахуванням результатів попереднього вивчення потреби у такій продукції, для поповнення фондів публічних бібліотек (у т.ч. ПБ ОТГ).
Питання №6453 Olena 10/01/2017 × 16:52
Добрий день!
Можливо ви мені допоможете  у питанні працевлаштування у бібліотеку. Я закінчила Українську Академію Друкарства у 2002 році за спеціальністю Товарознавство книжкової продукції (колишнє книгознавство). Пять років ми вивчали все, що стосується бібліотечної діяльності, нас запевняли, що ми зможемо працювати в усіх підприємствах, які стосуються кінцевого етапу видавничого процесу (магазини, бібліотеки, гуртово-роздрібні підприємства). Так сталося, що живу у місті , де таких підприємств мало і тому перший час працювала на видавництві та в готелі. Потім пішла у декрет, досить затяжний, маю трьох дітей. Нещодавно звільнилося місце у бібліотеці, але дирекція відповіла, що тепер на посаду бібліотекаря беруть з дипломом філолога або бібліотекаря. Як довести, що я бібліотекар з вищою освітою? Адже це не написано в дипломі. Виписка до диплому чомусь не допомагає.
Не розумію. І дуже розчарована. Невже таке може бути?
Відповідь. Бібліотечні фахівці мають вищу бібліотечно-інформаційну освіту зі спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" або «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». За відсутності фахівців Ваш диплом і диплом філолога мають рівні шанси під час працевлаштування у бібліотеку.
Питання №6452 ANNA 10/01/2017 × 08:56
Доброго дня шановні колеги. Як діяти в такому випадку: спеціаліст бібліотеки з вищою бібліотечною освтою вирішив отримати  післядипломну освіту іншого напряму. Чи оплачує установа навчальні відпустки? Дякую.
Відповідь. Чинне законодавство зобов’язує кожного роботодавця (незалежно від виду його діяльності та форми власності) створювати працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, необхідні умови для поєднання роботи з навчанням (ст. 202 КЗпП). Пропонуємо ознайомитись із ст. 15 ЗУ «Про відпустки» у редакції від 11.06.2016 р. /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
Питання №6451 Olga 06/01/2017 × 09:20
Шановні колеги! З Різдвом Христовим! Благополуччя, здоров'я, радості Вам і Вашим родинам! Підкажіть, будь ласка, якщо на абонемент приходить користувач з новим біометричним паспортом, в якому немає прописки, як діяти бібліотекарю? Дякуємо.
Відповідь. Відповідно п.9 ПРАВИЛ реєстрації місця проживання (затверджено Постановою КМУ від 2 березня 2016 р. № 207 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF ): відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до паспорта громадянина України у формі картки (зразка 2015 року) - шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру . У разі не підключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки.
Питання №6450 natalia 04/01/2017 × 15:13
Скажіть будь ласка, а де можна подивитися єдину тарифну сітку оплати праці, яка за станом на 1,01,2017
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із Постановою КМ України «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28 грудня 2016 р. № 1037 Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249637026 .
Питання №6449 oksana 04/01/2017 × 11:13
http://polonne-crb.at.ua
Підкажіть, будь - ласка . вдповідно до змін  в порядку призначення керівників закладів культури, чи призначається на конкурсній основі завідуюча  бібліотеки - філії на селі чисельністю 3 тис. осіб
Відповідь. відповідно до пункту 5 Перехідних положень Закону України №955 від 28.01.2016 конкурсна процедура може не застосовуватися для призначення керівників комунальних бібліотек у територіальних громадах з населенням до 5 тисяч жителів.
Питання №6448 oksana 04/01/2017 × 11:09
http://polonne-crb.at.ua
Доброго дня, шановні колеги!!! З Новим роком,  та Різдвом Христовим!!!  Просимо, вас ,допомогти розібратися в ситуації, яка склалася  в нашій бібліотеці при написанні річного звіту. Справа в тому, що  відповідно до рішення 60-ї позачергової сесії Полонської міської ради VІ скликання від 10 липня 2015 року №7 «Про реорганізацію міських бібліотек №1, №2» та за попередньої згоди Міністерства культури України від 04.06.2015 року №86/9/46-15 «Щодо об’єднання бібліотек»
мала відбутись реорганізація вищевказаних бібліотек шляхом приєднання до районної бібліотеки
 Згідно додатків  до рішення 60-ї сесії Полонської міської ради VІ скликання від 10 липня №7 створено комісію по реорганізації бібліотеки №1 та бібліотеки №2 та проведена інвентаризація закріпленого за даними установами майна та опечатано приміщення бібліотек. Відповідно до чинного трудового законодавства працівники були звільнені відповідно до рішення сесії з 1 вересня 2016 року. Однак процес передачі Полонською міською радою майна в 2015 році для центральної районної бібліотеки не було здійснено, бо  міською радою на сесію районної ради не надано проекти рішень для проведення відповідної майнової передачі з балансу міської на баланс районної ради(ЦРБ була комунальною власністю районної ради на той час).  Рішення про передачу майна  на баланс центральної бібліотеки прийнято в березні 2016 року, що дало можливість провести відповідну процедуру в 2016 році. В бланках 6 - нк за 2015 рік  по міських бібліотеках №1 та №2  зафіксовано кількість бібліотечних фондів даних закладів на кінець року, так як процес передачі майна не було завершено в 2015 році. Оскільки  не було рішення про передачу майна та фондів в 2015 році до центральної бібліотеки,не можливим було приєднання фонду міських бібліотек до центральної бібліотеки , що й не було відображено в  6 - нк за 2015 рік. При складанні річного звіту за 2016 рік   виникли труднощі щодо відображення фондів ліквідованих бібліотек в статистичних бланках 6 - нк, адже на 01.01.2016 року ми зафіксували їх як такі,  що закріплені за міськими уже ліквідованими на сьогодні бібліотеками. В бланках 6 - нк за 2016 рік нам потрібно  відобразити вибуття фондів з неіснуючих бібліотек. Порадьте, будь - ласка як грамотно  відобразити рух фонду в бланках статистичної звітності.
Відповідь.Дякуємо за привітання!

Як Ви зазначили, рішенням 60-ї сесії Полонської міської ради було створено комісію з реорганізації. Саме ця комісія мала провести у бібліотеках повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів, документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження. При проведенні інвентаризації бібліотечних фондів мали бути оформлені групові інвентаризаційні описи. Після звірки в бухгалтерії мали скласти Акт приймання-передачі.

Міська ОТГ , яка прийняла за актом передані матеріальні цінності, повинна була організувати їх бухгалтерський та оперативний облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Це стосується і сумарного обліку БФ.
Питання №6447 natalia 03/01/2017 × 16:17
Доброго дня!  Я працюю на 75% ставки у центральній районній бібліотеці. Чи можу я розраховувати на підвищення зарплати, в зв'язку з підвищенням мінімальної?
Відповідь. З 1 січня 2017 року працівник, у тому числі у бюджетній сфері, буде отримувати заробітну плату 3200 грн на місяць. У разі роботи на умовах неповного робочого часу мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці (0,75).
Питання №6446 TAMARA 03/01/2017 × 13:56
С Новым годом, дорогие коллеги! Всем здоровья, счастья, творческого вдохновения! Подскажите, пожалуйста, как зашифровать книгу, освещающую историю Одесского мореходного училища (120 лет), если в неё включены и архивные документы, о очерки, и воспоминания, и фотографии разных лет. В ней в равной степени содержатся архивные материалы и повествовательная часть. Спасибо большое за вашу огромную помощь! С уважением. Тамара.
Відповідь. За таблицями ББК для масових бібліотек книга, що висвітлює історію Одеського морехідного училища буде мати класифікаційний індекс:

39.4р21(4УКР - 4ОДЕ – 20д)17г.

Гол. бібліотекар ВК – Коваль Т.
Питання №6443 Viktoriya 03/01/2017 × 13:24
Добрий день! Вітаю Вас з Новорічними святами! До Вас звертається керівник ММО шкільних бібліотекарів. Будь ласка, розвійте наші хвилювання щодо підвищення окладу шкільних бібліотекарів. Звернулася за посиланнями, якими Ви відповіли на питання №, але остаточної  ясності це не внесло. Дайте конкретну відповідь: "Підвищення педпрацівників буде стосуватися шкільних бібліотекарів?. На скільки?" І чого нам очікувати? Буду дуже вдячна за відповідьe
Відповідь. Підвищення стосується посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів. Оплата праці бібліотекарів навчальних закладів здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників культури, згідно із положеннями статті 17 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.№ 108/95-ВР.
Питання №6442 Ivanna 03/01/2017 × 10:03
Які роботи для бібліотекаря не є сумісництвом? Дякую.

Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із відповіддю на питання № 6288.
Питання №6441 ljudmula 03/01/2017 × 09:52
http://lrb.pp.ua
Добрий день, шановні колеги! Вітаю з Новим Роком!Скажіть, будь ласка, хто має підписувати контракт з директором ЦБС: районна рада чи відділ культури ( повноваження делеговані районною радою). Конкурс і організацію конкурсної комісії проводив відділ культури.І хто вважається органом управління згідно Закону України щодо контрактної форми роботи в сфері культури - районна рада чи відділ культури. Я - директор ЦБС, центральна районна бібліотека - комунальна власність, бібліотека - не юридична особа, підпорядковується відділу культури.  Дякую!
Відповідь. Дякуємо за привітання!

Відповідь Ви отримаєте ознайомившись із «Положенням про порядок призначення керівників закладів культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ … району» (затверджується рішенням сесії).

Зазвичай контракт підписується з новообраним директором ЦБС та головою районної ради строком на 5 (п’ять) років.
Питання №6440 Nataliya_Petrova 02/01/2017 × 15:13
Чи зараховується в якості підвищення кваліфікації для шкільного бібліотекаря стажування у бібліотеці педагогічного училища
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із ст. 6 ЗУ «Про професійний розвиток працівників» (редакція від 01.01.2013 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4312-17). Також, відповідно п.4.4. Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури (затверджено Наказом МКТ від 16.07.2007 N 44) працівник подає до атестаційної комісії документи, що засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня.
Питання №6439 Ilona 02/01/2017 × 10:05
Чи потрібно включати бібліотекаря-сумісника у графік відпусток на 2017 рік? Дякую.

Відповідь. Графік відпусток має складатися на всіх працівників, прийнятих за трудовим договором, в тому числі на сумісників та тимчасових працівників, на працівників, з якими укладено строкові трудові договори. У різі якщо трудовий договір укладено з працівником після затвердження графіка відпусток, до нього може бути внесено відповідні зміни та доповнення.
Питання №6438 Dana 30/12/2016 × 04:27
Де можна знайти офіційне визначення творчої діяльністю в бібліотеках? Дуже дякую.
Відповідь. Не лише в бібліотеках: творча діяльність - індивідуальна чи колективна творчість, результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність (див. п. 2 Розділ X Прикінцеві положення ЗУ «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, із змінами /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/page2 ).
Питання №6436 Tana 28/12/2016 × 11:51
Доброго дня! Скажіть будь-ласка, який термін використання підручників з професійної підготовки у ПТНЗ? Оновлення фонду  підручників  за останні роки було незначне, тому ми користуємося підручниками, яким по 20 і більше років. У звітності вимагають вказати причини використання таких підручників. Можливо є якесь положення відносно використання підручників у профтехосвіті? Дякую!
Відповідь. Дане питання поза межами нашої компетенції. Пропонуємо переадресувати запит до місцевого навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної освіти.
Питання №6435 Vera 27/12/2016 × 02:49
Чи має самостійна бібліотека в ОТГ заповнювати звіт 6-нк?

Відповідь. Так, має. Звіт за формами N 6-НК, N 80-а-рвк та Інструкції щодо їх заповнення поширюється на державні, публічні та інші бібліотеки незалежно від підпорядкування.
Питання №6434 Svitlana 26/12/2016 × 11:17
Доброго дня, шановні колеги. Допоможіть, будь ласка з таким питанням.Ми - центральна районна бібліотека (не ЦБС, громада не створена) , яка знаходиться у селищі міського типу (в нашому підпорядкуванні є сільські бібліотеки, яким ми надаємо методичну допомогу, координуємо їх діяльність, централізовано обробляємо літературу ). Знаходимось поза групою по оплаті праці.Структура  ЦРБ складається  з відділу обслуговування, відділу обробки та комплектування літератури, методико-бібліографічного відділу. В результаті чисельних скорочень на протязі останніх років, на сьогоднішній день, залишились працювати тільки завідуючі відділами. Керівництво  наполягає, що якщо  в  підпорядкуванні немає підлеглих, то посада автоматично не може називатись  "завідуюча відділом", а  працівник стає просто "бібліотекарем" з відповідним розрядом оплати праці. Але ж об'єм  роботи працівника не тільки не зменшився, а й збільшився, так як доводиться виконувати навантаження і фунції   всього відділу.  Чи можливо змінити назву "завідуючий відділом" на "првідний бібліотекар,провідний  редактор" з оплатою праці за 10-12 розрядом?  Також "завідуючі сільськими бібліотеками" мають стати "бібліотекарями", якщо вони працюють в одній особі? Дякую.
Відповідь. Дозволимо нагадати, що про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці (ч. 3 ст.32 КЗпП). Можливо зав. відділом варто запропонувати посаду гол. бібліотекаря? Якщо зав. сільських бібліотек переводять на посади бібліотекарів, то відповідно змінюються обсяг їх посадових обов’язків.
Питання №6433 Olena 26/12/2016 × 10:38
Дуже прошу роз’яснити різницю між суміщенням і сумісництвом. Бібліотекар може працювати за суміщенням? Дякую.
Відповідь. Бібліотекар може працювати за суміщенням і сумісництвом. Найголовнішою відмінністю суміщення від сумісництва є час виконання роботи: за сумісництвом працівник виконує роботу у вільний від основної роботи час, а за суміщенням професій (посад) – у той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи.
Питання №6432 ANNA 26/12/2016 × 10:05
Доброго дня!
Шановні колеги. Перш ніж задавати запитання, будь ласка, перевірте на орфографію(питання 6430). Вибачте!!! Нам дуже соромно за наших колег.
Відповідь. Нам також прикро.rolleyes
Питання №6431 Ekaterina 23/12/2016 × 12:56
Доброго дня! Скажіть, будьласка, чи на головного бібліографа є план по читачах, книговидачі, відвідуванності, якщо він працює з сайтом бібліотеки, яким користуються сотні тисяч віртуальних користувачів? Дякую.
Відповідь. Якщо посадова інструкція головного бібліографа розроблена відповідно до «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р. – навантаження по читачам та книговидачі має бути відсутнє.
Питання №6430 Victoriy 22/12/2016 × 21:11
Здравствуйте, хотела у вас спросить такой вопрос.
После принятия Бюджета 2017 и повышения минимальной заработанной платы до 3200 грн., мои сотрудники начали возмущаться, т.к. техперсонал и завидущей хозяйством будут на ровне с библиотекарям получать, хотя у техперсонала 1 трафный раздряд у завидущей хозяйством 7, подскажите есть ли тарифная сетка и где ее можно посмотреть ? и будет ли у всех заработная плата 3200 грн.
Спасибо за ответ, вы всегда нам помогаете
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із Наказом МКТ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 N 745 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05/page та Додатком 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF/page3 .
Питання №6429 Julie 22/12/2016 × 09:52
Скільки потрібно годин або хвилин на 1 повідомлення на блог по нормах?
Відповідь. Залежить від обсягу інформації. Пропонуємо скористатись «Типовими нормами часу на основні процеси бібліотечної роботи» (затверджено Наказом Міністерства культури і туризму України | №1631/0/16-08 від 29.12.08 /Режим доступу: http://udpu.org.ua/files/biblioteka/Zagdoc/Tupovinormushasy.pdf ).

Додатково див. відповідь на питання № 3146.
Питання №6428 lilit 21/12/2016 × 08:52
Доброго дня, шановні колеги!

Відомий колумбійський письменникГарсія Габріель Маркес раніше позіціонувався на автора Гарсіа Габріель Маркес. Зараз же ми за Державною програмою отримали книгу "Кохання під час холери" і в цьому виданні автор Маркес Габріель Гарсія. На яке прізвище  орієнту-ватись в подальшому прикладі?

Відповідь. Гарсіа Маркес, Габріель.
Питання №6427 TAMAPA 20/12/2016 × 11:26
Добрый день, уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, правильно зашифровать книгу следующего содержания: история среднего военного учебного заведения, которое существовало в Одессе в 30-40-е гг. XX века. Включены воспоминания выпускников и значительный объём архивных документов. Большое спасибо за ваш труд! С уважением. Тамара.
Відповідь. Відповідно до Вашого запиту за таблицями ББК для наукових бібліотек документи такого змісту збираються під індексом : Ц439.8г(4УКР-4ОДЕ-2Од) - Військові навчальні заклади - Історія - Одеса, місто (Україна) - 1930-1940рр.

У таблицях для масових бібліотек - 68.49(4УКР-4ОДЕ-2Од)3

Зав. відділу каталогізування - С.В.Білик

Питання №6426 Ira 19/12/2016 × 14:09
Добрий день! Скажіть будь-ласка чи буде помилкою, якщо книги при списанні до 1990 року індексувати не кожний документ, а кількість, яка вказана в акті. Дякую.
Відповідь. Так, буде помилкою. Наказом Міністерства фінансів «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13 вересня 2016 року № 818 затверджено форму Акту списання вилучених документів з бібліотечного фонду. Опис на вилучення документів з бібліотечного фонду передбачає графу «Вартість за одиницю», відповідно вказується саме проіндексована вартість.
Питання №6425 Olena 15/12/2016 × 11:45
Добрий день, скажіть будь ласка, чи належить оператору комп'ютерного набору, матеріальна допомога на оздоровлення і 4 дні до відпустки за роботу за комп'ютером?
Якщо так то можете номер закону написати, так як мені чомусь не матеріальну допомогу не 4 дні до відпустки мені не дають

Відповідь. Працівникам, які працюють не менш як половину тривалості робочого дня на електронно-обчислювальних машинах, надано право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до чотирьох календарних днів згідно з підрозділом “Інші види виробництв” розділу XXII “Загальні професії за всіма галузями господарства” Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290. Додатково можете ознайомитись із Листом Мінсоцполітики від 24.12.2013 р. № 152/13/82-13, де роз’яснюються окремі кілька питання щодо надання відпусток /Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/...

Матеріальна допомога передбачена Ст. 30 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (від 27.01.1995 № 32/95-ВР, із змінами), Колективним договором, проте допомога може бути надана лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків установи. Додатково див. відповіді на питання № 2430, 2476, 3977.

Питання №6424 Olga 15/12/2016 × 10:48
http://derachi-cbs.edu.kh.ua
Підскажить будь ласка,хто повинен складати рекомендаційні списки літератури-відділ обслуговання чи бібліограф центральної бібліотеки?
Відповідь. Складати рекомендаційні списки літератури мають працівники згідно своїх посадових інструкцій, проте , на нашу думку, варто об’єднати зусилля: обслуговування знає запити і інтереси користувачів, а бібліограф грамотно складе список з анотаціями.
StartПопередні [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати