Бібліотечному фахівцю

Каталогізація - сукупність процесів, що забезпечують створення і функціонування бібліотечних каталогів
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Зарубіжний досвід

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Закрити Методисти рекомендують

Взаємодія

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотекарі України

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Переможці конкурсів

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
1. Офіційна інформація - Стандарти

З метою інформування про чинні нормативні документи Національною парламентською бібліотекою України було виділено і упорядковано за певними ознаками галузеві міжнародні і державні стандарти.

Пропонуємо ознайомитися із „ Переліком стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи”/ (станом на 01.07.2016 р.)

Нормативний документ Назва документу Дата введення документа в дію

Державні стандарти України

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. – На заміну ДСТУ 1.2:2003 20.12.2015
ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів. – На заміну ДСТУ 1.5:2003 01.09.2016
ДСТУ 33.001:2013 Страховий фонд документації. Основні положення. – На заміну ДСТУ В 33.001-94 01.01.2014
ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять. 01.01.2009
ДСТУ 33.004:2006 Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні положення. 01.10.2007
ДСТУ 33.116:2010 Страховий фонд документації. Електронні копії документів. Загальні вимоги. 01.07.2012
ДСТУ 33.211:2016 Страховий фонд документації. Культурні цінності. Порядок створення, формування, ведення та використання. – Вперше 01.07.2017
ДСТУ 33.601:2005 Страховий фонд документації. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги. – Вперше 01.10.2006
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. 01.07.2007
ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. - На заміну ДСТУ 2293-99 01.05.2015
ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. 01.01.1995
ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. 01.01.1995
ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963:1985) Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. - На заміну ДСТУ 2395-94. 01.07.2001
ДСТУ 2398-94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення. 01.01.1995
ДСТУ 2482-94 Системи оброблення інформації. Комп'ютерні технології навчання. Терміни та визначення. 01.01.1995
ДСТУ 2627-94 Системи оброблення інформації. Видавничі комп'ютеризовані системи. Оброблення та друкування документів. Терміни та визначення. 01.07.1995
ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. 01.07.1995
ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. 01.07.2005
ДСТУ 2937-94 Кінофотоматеріали. Терміни та визначення. 01.01.1996
ДСТУ 2939-94 Системи оброблення інформації. Комп'ютерна графіка. Терміни та визначення. 01.01.1996
ДСТУ 3003:2006 Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення понять. 01.07.2007
ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. 01.01.1996 -01.07.2017
ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. – На заміну ДСТУ 3008-95 01.07.2017
ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. – На заміну ДСТУ 3017-95 01.07.2016
ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. 01.01.1996 - 01.07.2017
ДСТУ 3144-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення. 01.01.1996
ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги. 01.01.1996
ДСТУ 3148-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну документами на постачання продукції. Загальні вимоги. 01.01.1996
ДСТУ 3279-95 Стандартизація послуг. Основні положення. 01.01.1997
ДСТУ 3294-95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять. 01.01.1997
ДСТУ 3302-96 Система стандартів з баз даних. Структурна система словників інформаційних ресурсів. 01.01.1997
ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення. 01.01.1997
ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення. 01.01.1998
ДСТУ 3578-97 Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. 01.01.1998
ДСТУ 3579-97 Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексографічними даними на магнітних носіях. 01.01.1998
    ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). На заміну ДСТУ 3582-97. 01.01.2014
ДСТУ 3719-1-98 (ISO 8613-1:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ODA) та обмінний формат. Ч. 1. Вступ і загальні принципи. 01.07.1999
ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги. 01.07.2000
 ДСТУ 3772-2013 Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги. На заміну ДСТУ 3772-98 01.07.2014
ДСТУ 3814:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, NEQ). На заміну ДСТУ 3814-98 01.01.2014
ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення. 01.07.2000
ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр – зразок. Вимоги до побудови. 01.07.2000
ДСТУ 3873-1-99 (ГОСТ 30653-99) (ISO/IEC 10166-1:1991) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Файлування та відбирання документів (DFR). Частина 1. Означення абстрактної послуги та процедури. 01.01.2001
ДСТУ 3874-99 (ГОСТ 30655-99) (ISO 8777:1993) Інформація та документація. Команди для інтерактивного текстового пошуку. 01.01.2001
ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять. На заміну ДСТУ 3899-99 та ДСТУ 2429-94 01.01.2014
ДСТУ 3900.101:2014 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. – На заміну ДСТУ 3900-99 01.04.2015
ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення. 01.07.2000
ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять. 01.07.2010
ДСТУ 3986-2000 (ISO 8879:1986) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML). 01.07.2001
ДСТУ 4031-2001 (ISO 5964:1985) Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення. 01.01.2002
ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986) Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення. 01.01.2002
ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. 01.09.2003
 ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп’ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD). 01.07.2005
ДСТУ 4309:2004 Інформація та документація. Оформлення перекладів  (ISO 2384:1977, MOD). 01.07.2005
ДСТУ 4331:2004 Правила описування архівних документів (ISAD(G):1999, NEQ). 01.07.2005
ДСТУ 4419:2005 Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять. 01.07.2006
ДСТУ 4423-1:2005 Інформація та документація. Керування документацій-ними процесами.Ч.1. Основні положення (15489-1:2001, MOD). 01.04.2007
ДСТУ 4423-2:2005 Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч.2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD). 01.10.2007
 ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.10.2006
ДСТУ 4489:2005 Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів. 01.10.2006
ДСТУ 4515:2006 Інформація і документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань (ISO 3297:1998, NEQ). 01.10.2007
ДСТУ 4826:2007 Інформація та документація. Видання інформаційні. Загальні вимоги  (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ). 01.01.2009
ДСТУ 4861:2007  Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості. 01.01.2009
ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. 01.01.2009
ДСТУ 5058:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. 01.01.2010
ДСТУ 5099:2008 Аудіовізуальні технології. Терміни та визначення. 01.01.2010
ДСТУ 6095:2009 СІБВС. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88 – 2003, MOD). 01.07.2009
ДСТУ 6096:2009 СІБВС. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила введення та індексування (ГОСТ 7.90-2007, MOD). 01.07 2009
ДСТУ 7093:2009 СІБВС. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD). 01.04.2010
ДСТУ 7152:2010 Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах та збірниках. 01.10.2010
ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості. – Уведено вперше 01.07.2010
 ДСТУ 7233:2011 Дизайн і ергономіка. Основні положення. 01.08.2011
ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту. 01.08.2011
ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація. 01.08.2011
ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація. 01.08.2011
ДСТУ 7342:2013 Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях. 01.01.2014
ДСТУ 7343:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань (ISO 10957:2009, NEQ) 01.01.2014
ДСТУ 7361:2013 Відеодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.01.2014
ДСТУ 7448:2013 Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять 01.07. 2014
ДСТУ 8299:2015 Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях. – Вперше 01.07.2017
ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Вперше 01.07.2016
ДСТУ 8344:2015 Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять. – Вперше (зі скасуванням ДСТУ 3018-95) 01.07.2017
ДСТУ 8602:2015 Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення. – Вперше 01.07.2017

Національні стандарти, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ) методом перевидання

ДСТУ ГОСТ 1.1:2005 Міждержавна система стандартизації. Терміни і визначення (ГОСТ 1.1-2002, IDT). 01.07.2006
ДСТУ ГОСТ 1.2:2016(ГОСТ 1.2-2015, IDT) Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття, поновлювання та скасування .— На заміну ДСТУ ГОСТ 1.2:2013  01.10.2016
ДСТУ ГОСТ 1.3:2013 Міждержавна система стандартизації. Правила та методи прийняття міжнародних та регіональних стандартів як міждержавних стандартів (ГОСТ 1.3-2008, IDT). - На заміну ДСТУ ГОСТ 1.3:2005. 01.09.2014
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ГОСТ 7.22:2004 СІБВС. Промислові каталоги. Загальні вимоги (ГОСТ 7.22-2003, IDT). 01.01.2005
 ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО5426-83, ИСО 5426-2-96) СІБВС. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 СІБВС. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 СІБВС. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-98, IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) СІБВС. Індексування документів. Загальні вимоги систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.66:2009 (ИСО 5963-85) СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию (ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85) IDT). 01.12.2009
ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) СІБВС. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 СІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT). 01.04.2008
ДСТУ ГОСТ 7.84:2008 СІБВС. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT). 01.01.2009
ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94) СІБВС. Міжнародний стандартний номер технічного звіту (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 СІБВС. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003, IDT). – Вперше 01.10.2008
ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76), IDT). 01.12.2009
ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми (ГОСТ 13.1.002-2003, IDT). 01.10.2007
ДСТУ ГОСТ 25807-2003 Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги (ГОСТ 25807-2000, IDT). 01.07.2004
ДСТУ ГОСТ 31078:2004 Захист інформації. Випробування програмних засобів  на наявність комп’ютерних вірусів. Типова настанова (ГОСТ 31078-2002, IDT.). 01.07.2005
ДСТУ ГОСТ 31279:2005 Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять (ГОСТ 31279-2004, IDT). 01.07.2006
ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем усередині приміщень (ГОСТ ИСО 8995-2002, IDT). 01.07.2004

Міждержавні стандарти України, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації з стандартизації ISO

ДСТУ ISO 639-1: 2009 Коди для подання назв мов. Частина 1. 01.01.2012
ДСТУ ISO 860-99 Термінологічна робота. Гармонізування понять та термінів. 01.01.2001
  ДСТУ ISO 1087-1:2007 Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та використання (ISO 1087-1:2000, IDT). 01.07.2008
ДСТУ ISO 3166-1:2009 Коди назв країн світу (ISO 3166-1:2006, IDT). – На заміну ДСТУ ISO 3166-1:2000 01.03.2010
ДСТУ ISO 3901:2005 Інформація та документація. Міжнародний стандартний код запису (ISRC) (ISO 3901:2001, IDT). 01.10.2005
ДСТУ ISO 4087:2007 Мікрографія. Мікрофільмування газетних видань на мікрофільми 35 мм для архівних потреб (ISO 4087:2005, IDT). 01.07.2009
ДСТУ ISO 5127:2007 Інформація і документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT). 01.10.2009
ДСТУ ISO 7154:2010 Інформація та документація. Принципи комплектування бібліографічної картотеки (ISO 7154:1983, IDT). 01.01.2012
ДСТУ ISO 7220:2005 Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів (ISO 7220:1996, IDT). 01.01.2008
ДСТУ ISO 8459-1:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч.1. Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459-1:1988, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8459-2:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 2. Опрацьовування замовлень (ISO 8459-2:1992, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8459-3:2005 Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 3. Пошук інформації на замовлення (ISO 8459-3:1994, IDT). 01.01.2008
ДСТУ ISO 8459-4:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 4. Обіг документів на замовлення (ISO 8459-4:1998, IDT). 01.07.2007
 ДСТУ ISO 8459-5:2005 Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ISO 8459-5:2002, IDT). 01.07.2007
ДСТУ ISO 8601:2010 Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT). 01.01.2012
ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT). На заміну ДСТУ ISO 9004-2001. 01.05.2013
ДСТУ ISO 9241-1:2003 (ISO 9241-1:1997, IDT) Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення (ISO 9241-1:1997, IDT). 01.10.2004
ДСТУ ISO 10002:2007 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях. 01.01.2008
 ДСТУ ISO10161-1:2010 Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 1. Специфікація протоколу. 01.07.2012
ДСТУ ISO 10161-2:2010 Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 2. Проформа свідчення про відповідність протокольної реалізації (PICS). 01.01.2012
ДСТУ ISO 12083:2010 Інформація та документація. Підготування та розмічання електронних рукописів (ISO 12083:1994, IDT). 01.07.2012
ДСТУ ISO 12651:2007 Електронне зображення. Словник термінів. (ISO 12651:1999, IDT). 01.07.2009
ДСТУ ISO 17933:2010 Інформація та документація. Загальний обмін електронними документами (GEDI). 01.01.2012
ДСТУ ISO 20252:2008 Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування (ISO 20252:2006, IDT). 01.07.2010
ДСТУ ISO 30300:2015 Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів (ISO 30300:2011, IDT). – Вперше 01.01.2017
ДСТУ ISO 30301:2015 Інформація та документація. Системи керування документами. Вимоги (ISO 30301:2011, IDT). – Вперше 01.01.2016
ДСТУ ISO/ІЕС 2382-4:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 4. Організація даних (ISO/ІЕС 2382-4:1999, IDT). 01.08.2007
ДСТУ ISO/ІЕС 2382-5:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 5. Подання даних. 01.08.2008
ДСТУ ISO/ІЕС 2382-9:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 9. Обмін даними. 01.08.2008
ДСТУ ISO/ІЕС 2382-15:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 15. Мови програмування. 01.08.2007
 ДСТУ ISO/IEC 2382-17:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 17. Бази даних. 01.08.2007
ДСТУ ISO/IEC 2382-32-2003 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 32. Електронна пошта. 01.07.2005
ДСТУ ISO/IEC 9075-1:2008 Інформаційні технології. Мови баз даних SQL. Частина 1. Середовище. 01.01.2010
ДСТУ ISO/IEC 13236-2003 Інформаційні технології. Якість послуг. Основні положення (ISO/IEC 13236:1998, IDT) 01.10.2004
ДСТУ ISO/IEC 15816-2008 Інформаційні технології. Методи захисту. Об'єкти захисту інформації для керування доступом 01.01.2010
ДСТУ ISO/IEC/IEEE 16326:2015 Розроблення систем та програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Керування проектами (ISO/IEC/IEEE 16326:2009, IDT ). — Вперше 01.01.2017
ДСТУ ISO/IEC/IEEE23026:2015 Розробка програмного забезпечення. Рекомендована практика для Інтернету. Розробка веб-сайтів і життєвий цикл веб-сайтів (ISO/IEC/IEEE 23026:2015, IDT). – Вперше   01.01.2016
ДСТУ ISO/IEC TR 10032:2012 Інформаційні технології. Еталонна модель керування даними (ISO/IEC TR 10032:2003, IDT) (зі скасуванням ДСТУ 3330-96 (ГОСТ 34.321-96)) 01.03.2013
ДСТУ-Н ПМГ 48:2007 Порядок обміну документами в електронному форматі (ПМГ 48-2002, IDT). 01.10.2007

Галузеві стандарти України

ГСТУ 29.4-2001 Обкладинки та палітурки. Типи. 01.01.2002
ГСТУ 55.001-98 Документи з паперовими носіями. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.01.1999
ГСТУ 55.002-2002 Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.09.2002
ГСТУ 55.003-2003 Кінодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги. 01.09.2003
ГСТУ 75.11.6-01-98 Інформаційні технології. Система електронного документообігу. Надання юридичної сили електронним документам. 17.09.1998

Стандарти організацій України

СОУ 22.2-02477019-02:2005 Видання аркушеві. Технічні умови (зі зміною № 1). 01.10.2005
СОУ 22.2-02477019-03:2005 Газети. Технічні умови (зі зміною № 1). 01.10.2005
СОУ 22.2-02477019-06:2006 Журнали. Технічні умови (зі зміною № 1). 01.02.2007
СОУ 22.2-02477019-07:2012 Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги. 03.01.2013
СОУ 22.2-02477019-14:2009 Видання книжкові. Технічні умови. 01.11.2009
СОУ 22.2-02477019-15:2010 Поліграфія. Обкладинки та палітурки. Типи. - На заміну ГСТУ 29.4-2001. 01.11.2010
СОУ 22.2-02477019-16:2010 Календарі друковані. Технічні умови. - На зміну ТУ 29.005-95. 01.11.2010
СОУ 92.5-22892594-001:2004  Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування. 01.01.2005
КД 29.06-2001 Оформлення та поліграфічне виконання друкованих засобів масової інформації. 01.04.2001

Державні класифікатори

ДК 003:2010 Класифікатор професій (КП). 01.11.2010
ДК 004-2008 Український класифікатор нормативних  документів  (ICS:2004, МОD). 01.04.2009
ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД). 01.06.1999
ДК 015-97 Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД). 01.04.1998
ДК 022:2008 Рубрикатор науково-технічної інформації. 01.07.2009

Республіканські стандарти колишньої УРСР

РСТ УССР 1829-78 Стелажі бібліотечні. Загальні технічні вимоги. 01.07.79
РСТ УССР 1459-88 Работы переплетные. Общие технические условия. чинний

Міждержавні стандарти

ГОСТ 4.482-87 СПКП. Издания книжные и журнальные. Издательско- полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей 01.07.1988-01.01.2017
ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общин требования и правила. 01.01.1997
ГОСТ 7.20-2000 СИБИД. Библиотечная статистика. 01.09.2002
ГОСТ 7.29-80 СИБИД. Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах. 01.01.1982
ГОСТ 7.30-80 СИБИД. Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах. 01.01.1982
ГОСТ 7.31-89 СИБИД. Единая государственная система межбиблиотечного абонемента. Общие требования. 01.01.1990
ГОСТ 7.38-82 СИБИД. Доклад о наиболее важных отечественных и зарубежных достижениях в области науки, техники и производства. 01.01.1983
ГОСТ 7.55-99 СИБИД. Основные положения. 01.07.2001
ГОСТ 7.60-90 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения. 01.01.1991
ГОСТ 7.61-90 СИБИД. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие требования 01.01.1991 -01.01.2017
ГОСТ 7.62-90 СИБИД. Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования. 01.01.1991
ГОСТ 7.65-92 СИБИД. Кинодокументы, фотодокументы и документы на микроформатах Общие требования к архивному хранению. 01.01.1993- 01.01.2017
  ГОСТ 7.70-96 СИБИД. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик. 01.07.2000
ГОСТ 7.77-98 СИБИД. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения. 01.01.2000
ГОСТ 7.78-99 СИБИД. Издания. Вспомогательные указатели. 01.01.2001
ГОСТ 13.0.001-84 Репрография. Основные положения. 01.07.1985
ГОСТ 13.0.002-84 Репрография. Термины и определения. 01.07.1985
ГОСТ 13.0.003-2000 Репрография. Микрография. Репрографические копии оригиналов. Типы. Условные обозначения. 01.01.2002
ГОСТ 13.1.001-85 Репрография. Микрография. Основные положения. 01.07.1986
ГОСТ 13.1.101-93 Репрография. Микрография. Микрофильм документа на правах подлинника. Порядок изготовления, учета, хранения и применения. 01.01.1997
ГОСТ 13.1.104-93 Репрография. Микрография. Микрофильмы рулонные. Основные размеры и размещение микроизображений. 01.01.1997
ГОСТ 13.1.105-91 Репрография. Микрография. Микрофиши. Типы. 01.07.1991
ГОСТ 13.1.110-89 Репрография. Микрография. Микрофильмы газет рулонные. Общие требования и нормы. 01.01.1990
ГОСТ 13.1.116-90 Репрография. Микрография периодических изданий. Общие требования и нормы. 01.07.1991
ГОСТ 13.1.117-95 Репрография. Миография. Микрофильмы на диазопленке. Общие технические требования и методы контроля. 01.01.1998
ГОСТ 14289-88 Средства вычислительной техники. Клавиатуры. Расположение клавиш  и символов, функции управляющих клавиш. 01.07.1989
ГОСТ 16876-71 Правила транслитерации букв Кирилловского алфавита буквами латинского алфавита. 07.01.1973
ГОСТ 19605-74 Организация труда. Основные понятия. Термины и определения. 01.08.1974
ГОСТ 29124-91 Клавиатура ввода данных. Общие технические требования. 01.10.1993

Дата створення: 22/08/2008 × 16:35
Дата оновлення: 09/08/2016 × 12:19
Категорія: 1. Офіційна інформація
Сторінка переглянута 22002 разів

Роздрукувати статтю Роздрукувати статтю

Коментарі до цієї статті


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати