Бібліотечному фахівцю

Користувачі бібліотек зобов'язані дотримувати правил користування бібліотекою.
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Зарубіжний досвід

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Закрити Методисти рекомендують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Нагороди і звання

Закрити Переможці конкурсів

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Публікації
Якщо Ви знайдете непрацююче посилання, будь ласка, повідомте веб-майстра про це.

Добір даних для довідника закінчено 26 лютого 2016 року.

Інформацію про зміни та доповнення стосовно адрес, телефонів, прізвищ тощо просимо надсилати до відділу наукового аналізу та розвитку бібліотечної справи Національної парламентської бібліотеки України. Їх буде внесено в електронний реєстр бібліотек України на сайті НПБУ (http://profy.nplu.org.).

Матеріал підготувала О. Зозуля


adr-2016.pdf(??? Kb)Завантажено 2389 разівDownload

Закрити Видання

Біобібліографічний нарис АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ КОРНІЄНКО /Провідні діячі української книги Вип. 18

kornienko.doc(??? Kb)Завантажено 1602 разівDownload

V Всеукраїнська школа методиста ”Реформування публічних бібліотек: регіональні методичні служби у пошуках оптимальних шляхів” відбулася 9-13 листопада 2015 року. Організатори: Національна парламентська бібліотека України в партнерстві з Програмою Бібліоміст (IREX) / Україна

ЗМІСТ

О.В. Ткаченко. Інноваційний формат традиційної бібліотеки або як стати цікавою для громади (Досвід Кіровоградської ОУНБ ім.Д.І.Чижевського) 2-10
Т.Л. Сватула. Бібліотека року: зміни…реалії… майбутнє 11-23
О.А. Сльозка. Діяльність науково-методичного відділу Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка 24-31
С.Г. Фіцик. Трансформація основних напрямків розвитку публічних бібліотек Івано-Франківщини: орієнтація на соціальні потреби 32-44
О.М.Литвин.Бібліотечна Київщина: від традицій до їх сучасних інтерпретацій 45-54
Л.М. Назарчук. Розвиток матеріальної бази бібліотек як запорука їх реформування 54-60
О.В.  Тарлінська.  Використання евристичних методів у бібліотечному менеджменті 60-66
Ю.С. Амельченко.  Бібліотеки Одещини: реформування з погляду нових реалій сучасності 66-72
С.Т. Єрошенкова. Потреби громади — складова успіху публічної бібліотеки 72-82

school-2015.pdf(??? Kb)Завантажено 44 разівDownload

Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря

Матеріали ІІ Всеукраїнської школи методиста 2–5 листопада 2009 року


10-school-2.pdf(1 029.77 Kb)Завантажено 1437 разівDownload

«Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки» : матеріали ІІІ Всеукраїнської школи методиста, 7–11 листоп. 2011 р. / М-во культури України, ДЗ «Нац. парлам. б-ка України» ; уклад. О. Зозуля. – К., 2011. — 138 с.

У збірнику вміщено доповіді та виступи бібліотечних працівників, науковців із України та Росії – учасників ІІІ Всеукраїнської школи методиста «Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки». Розглядаються актуальні питання діяльності методичних служб бібліотек різних рівнів; теоретичні та практичні напрацювання бібліотекознавців тощо.

Видання розраховано на бібліотечних фахівців, керівників галузі, студентів. Укладач О. Зозуля

Доповіді та виступи відтворюються мовою оригіналу зі збереженням змісту, орфографії та синтаксису текстів, наданих авторами

Збірник виданий за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)

ЗМІСТ
 • Передмова
 • Аксьонова Г. Розвиток програмної та проектної діяльності бібліотеки як фактор успішного менеджменту
 • Бейліс Л. Активність бібліотекарів крізь призму бібліотечної періодики
 • Білик О. Що неможливо виміряти, те неможливо покращити, або як оцінити якість роботи бібліотеки
 • Козаченко Г. Критерії якості обслуговування користувачів: досвід книгозбірень Данського королівства
 • Кравченко С. Сільські бібліотеки України: сучасний стан та перспективи розвитку
 • Луньова І. Науково-методична діяльність і менеджмент якості: осмислення теорії, практичні цінності та особливості використання
 • Марченко Т. Методична служба Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, як фактор впливу на діяльність і розвиток публічних бібліотек регіону
 • Мастіпан О. Вивчення якості бібліотечного фонду як запорука його ефективного використання
 • Погребна О. База даних «Політика і політики» в дзеркалі періодичних видань України
 • Промська О. Популяризація та просування інноваційних послуг у публічних бібліотеках Рівненської області
 • Соколова О. Критерії оцінювання ефективності і якості роботи публічних бібліотек: теоретичні та практичні аспекти
 • Тарлинская Е. Организация библиотечного пространства = Організація бібліотечного простору
 • Харькова И. Организационное проектирование: опыт стратегического управления библиотеками ГБУК г. Москвы ЦБС «Кунцево» = Організаційне проектування: досвід стратегічно-го управління бібліотеками ДБЗК м. Москви ЦБС «Кунцево»
 • Циганкова Л. Розвиток проектної діяльності бібліотек у вирішенні соціальних потреб місцевої громади
 • Цуріна І. Роль методичної служби у забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки
 • Шейчук В. Обласні огляди-конкурси як активізація і стимулювання творчої ініціативи бібліотекарів
 • Юхневич Ю. Віртуальна професійна довідка: моніторинг, висновки
 • Ярощук В. Організація методичної діяльності ОУНБ і ЦРБ на засадах менеджменту

фотографії школи


10-school-3.pdf(1 128.96 Kb)Завантажено 1216 разівDownload

З досвіду різних країн. Погляд методиста [doc]

mission.doc(??? Kb)Завантажено 1779 разівDownload

Закрити Довідкові видання

Національна парламентська бібліотека Україні продовжує випуск започаткованої у 2000 році серії довідкових видань «Законодавство – бібліотекам України».

Тут вміщено повні тексти та витяги із законів, інших нормативних документів, що законодавчо забезпечують загальні засади діяльності бібліотек.

У довіднику представлено документи, що не ввійшли до попередніх випусків та ті, що прийняті протягом 2005 року.

Видання розраховане на керівників та працівників бібліотечної галузі.

Редакційна колегія: Т. Вилегжаніна (відповідальний редактор) І. Цуріна, С. Басенко (випусковий редактор)

Укладач С. Кравченко


500-legal-domen.doc(1 245.70 Kb)Завантажено 1675 разівDownload

Дане видання є продовженням започаткованої у 2000 році серії довідкових видань «Законодавство – бібліотекам України».

У збірнику вміщено повні тексти та витяги із законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативних документів з питань законодавчого забезпечення діяльності бібліотек.

Видання розраховане на керівників та працівників бібліотечної галузі.

Редакційна колегія: Т. Вилегжаніна (відповідальний редактор)
І. Цуріна, С. Басенко (випусковий редактор)
Укладач : С. Онищенко


500-legal-domen.pdf(1 462.86 Kb)Завантажено 1413 разівDownload

Бібліотека в правовому полі / М-во культури України, Нац. парлам.
Б59 б-ка України ; укладач Л. В. Лагута ; випуск. ред. І. О. Цуріна – Київ, 2015. – 264 с.

Видання є продовженням започаткованої у 2000 році серії довідкових видань «Законодавство – бібліотекам України».

У збірнику вміщено повні тексти та витяги із законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативних документів з питань законодавчого забезпечення діяльності бібліотек.

Видання розраховано на керівників та працівників бібліотечної галузі.

Укладач Л. В. Лагута
Випусковий редактор І. О. Цуріна


500-legal-domen-2015.pdf(2 136.72 Kb)Завантажено 554 разівDownload

ВИДАННЯ (ПЕРЕРОБЛЕНЕ І ДОПОВНЕНЕ)

Даний збірник є переробленим і доповненим виданням «Документні ресурси бібліотек», що вийшло друком у 2005 році.

Тут зібрано чинні нормативно-законодавчі документи, інструктивно-методичні матеріали, що прямо чи опосередковано стосуються бібліотечних фондів.

Видання розраховане на бібліотечних фахівців бібліотек різних типів і форм власності.

Редакційна колегія: Т. Вилегжаніна,
І. Цуріна,
С. Басенко (випусковий редактор)
Укладачі: Н. Гудимова, С. Кравченко // Київ - 2006

500-doc-resource.pdf(??? Kb)Завантажено 1572 разівDownload

У виданні зібрано нормативно-законодавчі документи, інструктивно-методичні матеріа- ли, які можуть бути корисними для бібліотек у питаннях інформатизації, автоматизації. Також вміщено повні тексти та витяги з документів, а також розробки регламентуючих матеріалів, які можуть стати у пригоді при складанні аналогічної документації безпосередньо у бібліотеці.

Видання розраховане на керівників та працівників бібліотечної галузі.
Укладач С. Кравченко
Відповідальний редактор І. Цуріна // Київ - 2007

500-library-inform.pdf(??? Kb)Завантажено 1791 разівDownload

Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи (станом на 01. 01. 2014 р.)

standard-14.doc(264.19 Kb)Завантажено 1087 разівDownload

Закрити Координаційний план

/ Нац. парлам. б-ка України. – К., 2009. – 54 с. Щорічне видання Національної парламентської бібліотеки України. Матеріал систематизовано у постійних розділах:

заходи бібліотек, орієнтовані на підвищення професійної майстерності;
заходи бібліотек по реалізації загальнодержавних, регіональних програм, відзначенню знаменних та історичних дат;
соціологічні дослідження, розвідки, моніторинги;
видавнича діяльність.


plan_09.doc(??? Kb)Завантажено 1150 разівDownload

 • Заходи бібліотек, орієнтовані на підвищення професійної майстерності
 • Заходи бібліотек по реалізації загальнодержавних, регіональних програм, відзначенню знаменних та історичних дат
 • Дослідження, розвідки, моніторинги
 • Видавнича діяльність
 • Періодичні видання
 • Монографії
 • Збірники наукових праць
 • Матеріали науково-практичних конференцій
 • Статистично-аналітичні збірники, видання, довідники, бюлетені
 • Довідники, календарі, каталоги
 • Методичні збірники, посібники
 • Методико-бібліографічні матеріали
 • Науково-допоміжні покажчики
 • Бібліографічні покажчики
 • Інформаційні видання та матеріали з досвіду роботи
 • Сценарії

plan_10.doc(??? Kb)Завантажено 1251 разівDownload

 • Заходи бібліотек, орієнтовані на підвищення професійної майстерності
 • Заходи бібліотек з реалізації загальнодержавних, регіональних програм, відзначення знаменних та історичних дат
 • Дослідження, розвідки, моніторинги
 • Видавнича діяльність
 • Періодичні видання
 • Монографії
 • Збірники наукових праць .
 • Матеріали науково-практичних конференцій
 • Статистично-аналітичні збірники, інформаційні огляди, бюлетені
 • Довідники, календарі, каталоги
 • Методичні збірники, посібники
 • Методико-бібліографічні матеріали
 • Науково-допоміжні покажчики
 • Бібліографічні покажчики
 • Інформаційні та інші видання

plan_11.doc(1 236.99 Kb)Завантажено 1302 разівDownload

 • Заходи бібліотек, орієнтовані на підвищення професійної майстерності
 • Конкурси
 • Заходи бібліотек з реалізації загальнодержавних, регіональних програм, відзначення знаменних та історичних дат
 • Дослідження, моніторинги
 • Видавнича діяльність
 • Періодичні видання
 • Монографії
 • Збірники наукових праць
 • Матеріали науково-практичних конференцій
 • Статистично-аналітичні збірники, інформаційні огляди, бюлетені
 • Довідники, календарі, каталоги
 • Методичні збірники, посібники
 • Методико-бібліографічні матеріали
 • Науково-допоміжні  покажчики
 • Бібліографічні покажчики, посібники
 • Інформаційні та інші видання
Укладач О. В. Зозуля Підписано до друку 20.03.12. Обл. вид. арк. 4,0. Тир. 40 прим. Зам. 26 Ротапринт НПБУ, Київ-1, Грушевського, 1. Тел. 278-85-12

plan_12.doc(1 151.49 Kb)Завантажено 1163 разівDownload

Зміст

 • Заходи бібліотек, орієнтовані на підвищення професійної майстерності
 • Конкурси.
 • Заходи бібліотек з реалізації загальнодержавних, регіональних програм, відзначення знаменних та історичних дат..
 • Дослідження, моніторинги
 • Видавнича діяльність
 • Періодичні видання
 • Монографії
 • Збірники наукових праць
 • Матеріали науково-практичних конференцій
 • Статистично-аналітичні збірники, інформаційні огляди, бюлетені
 • Довідники, календарі, каталоги
 • Методичні збірники, посібники
 • Методико-бібліографічні матеріали
 • Науково-допоміжні покажчики
 • Бібліографічні покажчики, посібники
 • Інформаційні та інші видання
Укладач О. В. Зозуля Підписано до друку 21.03.13. Обл. вид. арк. 3,0. Тир. 40 прим. Зам. 29 Ротапринт НПБУ, Київ-1, Грушевського, 1. Тел. 278-85-12

plan_13.doc(1 178.11 Kb)Завантажено 1081 разівDownload

ЗАХОДИ БІБЛІОТЕК, ОРІЄНТОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Конкурси

Заходи бібліотек з реалізації загальнодержавних, регіональних програм, відзначення знаменних та історичних дат

Дослідження, моніторинги

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Збірники наукових праць, монографії

Матеріали науково-практичних конференцій

Статистично-аналітичні збірники, інформаційні огляди, бюлетені

Довідники, календарі, каталоги

Методичні видання

Методико-бібліографічні матеріали

Науково-допоміжні покажчики

Бібліографічні покажчики, посібники


plan_15.doc(??? Kb)Завантажено 663 разівDownload

 • Заходи бібліотек, орієнтовані на підвищення професійної майстерності.
 • Заходи бібліотек з реалізації загальнодержавних, регіональних програм, відзначення знаменних та історичних дат
 • Конкурси
 • Дослідження, моніторинги
 • Видавнича діяльність
 • Періодичні видання
 • Збірники наукових праць
 • Матеріали науково-практичних конференцій
 • Статистично-аналітичні збірники, інформаційні огляди, бюлетені
 • Довідники, календарі, каталоги
 • Методичні видання
 • Методико-бібліографічні матеріали
 • Науково-допоміжні покажчики
 • Бібліографічні покажчики, посібники.
 • Інформаційні та інші видання
Укладач О. В. Зозуля Підписано до друку 10.03.2016 Умов. друк. арк. 2,37. Зам. 33

plan-2016.pdf(??? Kb)Завантажено 259 разівDownload

Закрити Оглядова інформація

Нові можливості віртуального комунікаційного середовища спонукають бібліотеки до активізації своєї діяльності у напрямку створення власних інформаційних продуктів за допомогою технології Веб 2.0. Сьогодні, якщо бібліотека хоче бути сучасною та орієнтованою на користувача, вона повинна звернути увагу на соціальні медіа, використовувати їх як унікальний майданчик для висловлення креативних думок і нескінченний простір для творчості.

info-blog.pdf(??? Kb)Завантажено 246 разівDownload

Україна обрала стратегічним напрямком розвитку інтеграцію в європейський економічний, політико-правовий та культурний простір. На сьогодні базовим національним інтересом та основним геополітичним пріоритетом зовнішньої політики нашої держави стає її розвиток як незалежної держави разом із збереженням національних цінностей, соціально-культурної ідентичності.

euro-info.docx(??? Kb)Завантажено 568 разівDownload

За ініціативи Міністерства культури України з метою надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг тимчасово переміщеним особам, налагодження ефективних механізмів їх комунікації із місцевими органами влади, сприяння соціальній адаптації, на базі публічних бібліотек створені "центри підтримки громади в умовах воєнної загрози: робота з внутрішньо переміщеними особами" та затверджений план організації і впровадження даної ініціативи в життя (наказ Міністерства культури України від 18.09.2014 р. № 773)

vpo-info.docx(??? Kb)Завантажено 1428 разівDownload

Національна парламентська бібліотека України (далі НПБУ) згідно з ”Планом заходів на 2012–2015 рр. щодо зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек, створення умов для збереження Державного бібліотечного фонду, запобігання скороченню чисельності бібліотек, особливо у сільській місцевості», затвердженим наказом Міністерства культури України від 27.03.2012 р. провела вивчення «Стан матеріально-технічного забезпечення публічних бібліотек України».

Кравченко С.М. головний бібліотекар НМВ НПБ України


mtb-doslid.docx(??? Kb)Завантажено 107 разівDownload

Закрити Презентації

Американська публічна бібліотека через призму інтересів громадян.

terra-libra.ppt.pdf(??? Kb)Завантажено 1111 разівDownload

Презентація представляє оформлення бібліотечного простору книгозбірень Львова. Докладна інформація про роботу цих бібліотек подана в журналі Бібліотечна планета № 4 за 2014 рік.

libra-lviv-2.pptx(16 503.70 Kb)Завантажено 538 разівDownload

(2002)

frame.htm(??? Kb)Завантажено 1956 разівDownload

Лекція-візуалізація, яка розкриває основні вимоги до складання планово-звітньої документації. Розглядаються загальні помилки та засоби їх усунення. На основі аналізу досвіду складання звітів та планів українських та зарубіжних бібліотек


pub-pl-zv-document.ppt(??? Kb)Завантажено 3441 разівDownload

презентація Цуріної І.О. для працівників бібліотек Закарпаття

publ_lib_uzhgr.ppt(??? Kb)Завантажено 2015 разівDownload

Закрити Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек

У випуску «Рекомендованої тематики семінарів працівників районних і міських бібліотек» подано програму проведення семінару «Бібліотекар як учасник процесу читання та його популяризатор» до якої включено: лекцію із загальних питань формування читацької компетентності бібліотечних фахівців; огляд матеріалів щодо результатів соціологічних досліджень читання бібліотекарів, які були проведені в Україні; консультацію щодо активізації дозвіллєвогочитання працівників книгозбірень та застосування у роботі сучасних підходів до технології організації професійного спілкування та обміну досвідом; різноманітні інформаційні матеріали та ряд додатків, які можна використати під час засідань творчої лабораторії «Бібліотекар – лідер читання».

Рекомендованою літературою та вебліографією можуть скористатися спеціалісти районних та міських ЦБС для ґрунтовного вивчення даної проблеми.

Видання розраховане на фахівців бібліотечних установ та всіх, кого цікавить дане питання.

Матеріал підготувала М. Талалаєвська

Відповідальний редактор І. Цуріна


reading.pdf(663.91 Kb)Завантажено 658 разівDownload

У запропонованому збірнику розглянуто основні питання невід’ємної частини сучасного менеджменту у бібліотеці – формування корпоративної культури. За допомогою сучасних методів і підходів аналізується сутність корпоративної культури, а також система цінностей співробітників та всієї організації, яка визначає даний вид культури. Розвиток корпоративної культури пояснюється у взаємозв’язку з видом менеджменту, середовищем, періодами часу, технологією і особистістю того, хто працює. Метою даного збірника є допомога публічній бібліотеці у виробленні стратегії формування та розвитку корпоративної культури, а також її оцінки в цілому та її підрозділів. Надані поради щодо впровадження корпоративної культури в бібліотеці.

Окрема увага приділена формуванню іміджевої політики публічної бібліотеки, яка сприятиме зміцненню її ролі в суспільстві та її позиціювання як інформаційно-культурного центру суспільства знань. У запропонованій програмі семінару представлено загальну та тематичну лекції, ряд консультацій, матеріали для анкетування бібліотекарів, практичного завдання та додатки.

Видання адресовано фахівцям бібліотек, що прагнуть нестандартно мислити, та всім, кого цікавить дане питання.

Матеріал підготовлено Ю. Юхневич
Відповідальний редактор І. Цуріна
Відповідальна за випуск Т. Вилегжаніна

Вплив кольору на людину


400-culture.doc(0.00 Kb)Завантажено 990 разівDownload

У методичних матеріалах пропонуються основні проблеми для обговорення під час проведення семінарських та практичних занять, зразки домашніх завдань; даються консультації; наводяться окремі форми і методи популяризації документів, питання для проведення анкетування різних груп користувачів; рекомендується література щодо краєзнавчої діяльності публічних бібліотек. Посібник розрахований на працівників районних, міських, сільських бібліотек.
Матеріал підготувала Н. Гудимова
Відповідальний редактор І. Цуріна

400-kraeznavstvo.doc(404.99 Kb)Завантажено 1275 разівDownload

Бібліотечне спілкування завжди усвідомлювалося професіоналами як самоцінність, один із засобів для розв’язання просвітницьких завдань, що допомагають розвитку особистості та творчій самореалізації користувачів.

Метою видання є підвищення комунікаційної компетентності бібліотечних спеціалістів, формування їхньої мотивації для вдосконалення культури спілкування, стимулювання творчого підходу до взаємодії з користувачами, колегами, представниками владних структур та ЗМІ.

Тему розкрито як у теоретичному, так і в суто практичному плані, з поданням конкретних рекомендацій, розробок тренінгів, вправ, практич-них занять і тестів. Усе це забезпечуватиме можливість не тільки провести семінар, а й розробити спеціальну програму занять для школи «Психологічний всеобуч».

Видання призначено для широкого кола бібліотечних працівників.

Матеріал підготувала О. Лахно
Відповідальна за випуск І. Цуріна


metod-intercourse.doc(??? Kb)Завантажено 1490 разівDownload

Одним з основних компонентів правової реформи, що реалізується в нашій країні, є правове виховання населення, необхідність забезпечення високого рівня правової культури та правосвідомості громадян. В цьому напрямку роботи важливе місце належить Центрам правової інформації (ЦПІ), що створені на базі публічних бібліотек різного рівня.

Метою видання є спроба представити багатопланову діяльність центрів правової інформації на базі публічних бібліотек, що забезпечують базові умови для юридичної поінформованості широких верств суспільства.

Видання призначено для бібліотекарів і бібліографів центрів правової інформації, широкого кола бібліотечних працівників. Теоретичне і практичне значення теми розкрито за допомогою конкретних аналітичних матеріалів, у яких узагальнено досвід роботи публічних бібліотек, практичних занять, а також допоміжного інформаційного матеріалу, що допоможуть в роботі по створенню ЦПІ і сприятимуть вирішенню загальної задачі - підвищення правової культури населення України.

Матеріал підготувала О. Білик
Відповідальна за випуск І. Цуріна


400-prav.docx(??? Kb)Завантажено 1106 разівDownload

Черговий випуск «Примірної тематики семінарів працівників районних і міських бібліотек» присвячений роботі нестаціонарного бібліотечного обслуговування населення.

У запропонованій програмі семінару представлено загальну лекцію з історії становлення нестаціонарного обслуговування, інформацію щодо його функціонування як в Україні, так і за кордоном, представлено різноманітні теми для обговорення під час професійної творчої дискусії, надані матеріали для проведення практичних занять.

Додатки містять зразки документів, що використовуються в нестаціонарній роботі публічних бібліотек.

Видання адресовано фахівцям бібліотек, організаторам цієї роботи.

Матеріал підготовлено Л. Лагута, Ю. Юхневич
Відповідальний редактор І. Цуріна


400-nestatsionarne-obslug.pdf(??? Kb)Завантажено 1551 разівDownload

Видання ставить за мету розкриття основних аспектів діяльності публічних бібліотек з формування, збереження та використання фонду періодичних видань. У пропонованій програмі семінару представлено доповідь, консультацію, рекомендації щодо проведення різноманітних заходів, присвячених популяризації газет і журналів. Посібник розраховано на працівників публічних бібліотек.
Матеріали підготувала Н. Гудимова
Відповідальна за випуск І. Цуріна

400-periodika.doc(337.92 Kb)Завантажено 1316 разівDownload

[doc || 17.05.07]

400-family_read.doc(??? Kb)Завантажено 1548 разівDownload

Черговий випуск «Примірної тематики семінарів працівників районних і міських бібліотек» висвітлює діяльність публічної бібліотеки як інформаційного центру громади.

У запропонованій програмі семінару представлено загальну лекцію, ряд консультацій, тематику практичних занять, домашніх завдань, активні форми взаємного обміну досвідом та додатки щодо організації інформаційної роботи.

Видання адресовано фахівцям бібліотек, всім, кого цікавить дане питання.

Матеріал підготували: О. Лахно, С. Кравченко, І. Цуріна
Відповідальний редактор: І. Цуріна


metod-pl_center.doc(??? Kb)Завантажено 1822 разівDownload

Культурне розмаїття є джерелом обміну, оновлення й творчості, а культурні відмінності є загальною спадщиною людства, яку слід визнавати й зберігати. Збереження цілісності і зміцнення багатонаціональної держави України значною мірою залежать від діяльності бібліотек, освітніх закладів.

Метою видання є спроба представити багатопланову діяльність публічних бібліотек з обслуговування різних соціально-етнічних груп, що створюють умови для задоволення їх культурних потреб, сприяють розвитку національної культури.

Тему розкрито як у теоретичному, так і суто практичному плані, з поданням конкретних матеріалів, практичних занять, допоміжного інформаційного матеріалу.

Видання призначено для широкого кола бібліотечних працівників.

Матеріал підготувала О. Білик
Відповідальна за випуск І. Цуріна


400-polyet.doc(??? Kb)Завантажено 1014 разівDownload

У випуску методичного видання «Рекомендована тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек» подано програму проведення семінару «Соціальні виклики: бібліотечне обслуговування крізь призму потреб місцевих громад». До неї включено: лекцію із загальних питань щодо історії виникнення та формування територіальних громад в Україні; консультацію щодо формування системи соціального захисту населення в бібліотечній справі: взаємовідносини, спрямовані на вирішення завдань соціокультурного розвитку; різноманітні інформаційні матеріали з урахуванням відповідного вітчизняного і зарубіжного досвіду (висвітлено практичний досвід щодо участі публічних бібліотек України в інформаційному просторі громади, а саме діяльності на їх базі Центрів правової та регіональної інформації (ЦПІ та ЦРІ), пунктів доступу громадян до офіційної інформації (ПДГ), громадських інформаційних центрів) та ряд додатків, які можна використати під час налагодження комунікативних зв’язків «бібліотека-громада» для поліпшення взаємовідносин населення місцевих громад.

Рекомендована література та вебліографія можуть бути використані спеціалістами районних та міських ЦБС для ґрунтовного вивчення цього питання.

Видання розраховано на фахівців бібліотечних установ та всіх, кого цікавлять проблеми, висвітлені у цій праці.

Матеріали підготувала О. Білик

Відповідальний редактор І. Цуріна


obsl-grom.pdf(??? Kb)Завантажено 1202 разівDownload

Пропоноване методичне видання знайомить з тенденціями розвитку сучасної української літератури, новими авторами, творами, зокрема представленими в електронних бібліотеках в Інтернеті, з формами роботи з популяризації української книги. Видання призначено для широкого кола бібліотечних працівників.

Висловлюємо глибоку вдячність керуючим партнерам агенції «MSBrand Corporation» Петру Мацкевичу і Ксенії Сладкевич за надані матеріали «Смак сучасної української літератури» та «Українська література торує свій шлях в Європу».

Дякуємо менеджеру видавництва «Зелений пес» Оксані Левицькій за наданий сценарій гри, що популяризує сучасну українську літературу для дітей та юнацтва.


Матеріал підготувала О. Шимон
Відповідальний редактор І. Цуріна

400-ukrlit.doc(652.29 Kb)Завантажено 1341 разівDownload

Вип. 3 [doc || 17.05.07]

400-EC.doc(??? Kb)Завантажено 1470 разівDownload

[doc || 17.05.07]

400-fund.doc(??? Kb)Завантажено 1931 разівDownload

Закрити Рекомендації

Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) [ 04.12.07, доповідь головного бібліографа НПБУ Є.Камінської на всеукраїнській школі методиста]

gost7-1-06.ppt(??? Kb)Завантажено 1907 разівDownload

Загальні вимоги до складання бібліографічного опису електронних ресурсів, види електронних ресурсів, зразки описів, список рекомендацийних матеріалів.

Автор: Кордюкова О.М. (Науково-бібліографічний відділ НПБУ)


biblio-opys.pdf(??? Kb)Завантажено 2538 разівDownload

Розглянуто основні показники діяльності бібліотеки  з різних складових її діяльності, ефективність надання бібліотечних послуг, прийняти управлінські рішення щодо більш раціонального використання ресурсів бібліотеки та зробити пропозиції щодо перспектив її розвитку.  Автор     Л. Лагута, головний бібліотекар науково-методичного відділу Національної парламентської бібліотеки України. 

Сьогодні є необхідність у проведенні саме експертно-діагностичного аналізу діяльності бібліотек з урахуванням їх особливостей, наявність яких передбачена ст. 20 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»: «Бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами (положеннями), мають право самостійно: визначати зміст, напрями та форми своєї  іяльності».

Необхідність такого аналізу особливо гостро постала перед сільськими бібліотеками, які першими відчули залежність свого існування від влади та думки громади про їх діяльність. Наразі від бібліотек очікують надання сучасних інформаційних, соціально-правових, освітніх, просвітницьких, дозвіллєвих послуг – залежно від потреб місцевої спільноти. Водночас внутрішня діяльність цих закладів має ґрунтуватися на суворому дотриманні бібліотечних стандартів, технологічних вимог, інструкцій та методичних рекомендацій.


diagnostic-analysis.pdf(122.86 Kb)Завантажено 608 разівDownload

Метою реформи місцевого самоврядування, яка відбувається в Україні, є забезпечення його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення. Йдеться про наділення територіальних громад більшими ресурсами та про мобілізацію їхніх внутрішніх резервів.

Одним із критеріїв визначення спроможної територіальної громади є її здатність забезпечити належний рівень надання послуг у сфері культури.

Саме цим завданням необхідно керуватися у процесі організації надання бібліотечних послуг населенню в новостворених об’єднаних територіальних громадах (ОТГ).


otg.pdf(205.04 Kb)Завантажено 1879 разівDownload

Створення баз даних документів, визначених для включення до державного реєстру національного культурного надбання, за допомогою системи автоматизації бібліотек ІРБІС (Рекомендації) [doc]

Metoddruc.doc(??? Kb)Завантажено 2241 разівDownload

Технологічні аспекти обслуговування користувачів : Т38 метод. рек. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; укладач Л. В. Лагута. – Київ, 2015. – 36 с.

У виданні розглянуто технологічні аспекти обслуговування користувачів, висвітлено зв'язок між обліковим процесом і звітністю, приблизний порядок обліку користувачів у публічній бібліотеці, питання захисту персональних даних, ведення бібліотечної статистики.

Видання призначено для працівників бібліотек ЦБС, а також самостійних бібліотек.

Після прийняття нових нормативно-правових актів очікується перевидання посібника з відповідними змінами і доповненнями. Методичні рекомендації

Київ 2015

УДК 02:023

ББК 78.3(4Укр)

Т38

Укладач Л. В. Лагута

Рецензент Н. І. Розколупа


tech-aspect.pdf(??? Kb)Завантажено 1021 разівDownload

Закрити Статистична звітність


Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати