Бібліотечному фахівцю

читальний зал – спеціально облаштоване приміщення, обладнане робочими столами для користувачів і призначене для роботи користувачів з документами б/ф
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Зарубіжний досвід

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Закрити Методисти рекомендують

Взаємодія

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотекарі України

Закрити Бібліотечна статистика

Закрити Бібліотечний простір

Закрити Відкритий форум

Закрити Переможці конкурсів

Закрити Планування

Закрити Посміхніться

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №6020 Tata 18/03/2016 × 09:13
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Должен ли заполнять Декларацию - заместитель директора вузовской библиотеки? Да или нет?
Відповідь. Констатую, що я не обізнана з посадовою інструкцією Вашого заступника директора. Тому, одностайне «так» або «ні» - це не відповідь. Якщо в посадовій інструкції передбачено виконання «організаційно-розпорядчих» та «адміністративно-господарських обов’язків» - тоді «так». Значення вищезазначених термінів знайдете у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 р. № 5 (див. п.1) /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02 .
Питання №6018 Alla 17/03/2016 × 11:23
Читач дарує бібліотеці книги: Воронін А. Слєпой для президента, Ловушка для слєпого; Алєксєєв С. Пришельци. Книги в хорошому стані, в бібліотеці є користувачі які цікавляться такою літературою. Чи варто брати такі подарунки?
Відповідь. Ви маєте самостійно прийняте рішення, щодо оприбуткування подібних видань. Додатково пропонуємо ознайомитись із списком книг, антиукраїнського змісту, заборонених до ввезення на митну територію України /Режим доступу: http://profy.nplu.org/guestbk.php?lng=uk .
Питання №6017 Tatiana 15/03/2016 × 18:40
Підскажіть, будь ласка, якщо в ОТГ є дві бібліотеки, чи обовязково потрібно, щоб одна була філією іншої - головної. Чи можливо, щоб це були різні одиниці підпорядковані відділу культури ОТГ.
Відповідь. Можливо. Кожна самостійна бібліотека буде мати власне, затверджене Радою ОТГ положення (статут) і підпорядковуватись відділу культури Вашої ОТГ.
Питання №6016 Svitlana 15/03/2016 × 12:57
Добрий день, у нас в ЦБС виникло спірне питання, скажіть будь ласка, поположенно лі таким спецалістів:
- Дизайнер (художник-конструктор)
- Інженер-програміст
- адміністратора баз данних
- Інженер з комп'ютерних систем
Положіни лі надбавки та премії?
якщо так то по якій статьі
P.S. Спасібо за відповідь...
Відповідь. ПЕРЕЛІК посад працівників державних і комунальних бібліотек, яким нараховується надбавка за особливі умови роботи, доплата за вислугу років надається у Додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-%D0%BF . Згідно зі ст. 97 КЗпП України та ст. 15 Закону «Про оплату праці» від 24.03.95 р. №108/95-ВР умови запровадження та розміри надбавок, премій, винагород та інших заохочувальних виплат підприємства встановлюються у колективному договорі. Окрім колективного договору має бути положення про преміювання.
Питання №6015 Nadya 14/03/2016 × 09:04

Добрий день, підкажіть будь ласка на підставі якого документу періодику в 2016 році потрібно ставити на баланс і відповідно списувати? Бухгалтер вимагає акт зі списання на конкретну суму за квартал, як його складати? Дякую.

Відповідь. Просимо уточнити, за яким КЕКВ була придбана періодика? Зазвичай, періодичні видання, придбані за КЕКВ 3110, оприбутковуються на баланс у складі бібліотечного фонду на субрахунку 112 з урахуванням усіх нюансів обліку бібліотечних фондів у складі необоротних активів (визначення строку корисного використання, нарахування зносу). Також, відповідно до п. 5.5 ІНСТРУКЦІЇ з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (затверджено Наказом МКТ України від 03.04.2007 р. № 22 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07 ): журнальні та газетні видання підлягають обліку в Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду. Записи до цієї книги про надходження газетних видань заносяться на підставі річного підсумкового акта приймання-здавання видань (без зазначення ціни). Записи про надходження журнальних видань заносяться щомісяця (без зазначення ціни).
Питання №6014 irina 12/03/2016 × 18:01
http://pilyava.tivrovrada.gov.ua/
Згідно внесених змін до законодавства у сфері культури до 24 серпня потрібно розірвати безстроковий трудовий договір з керівниками сільських закладів культури (клуб і бібліотека)?
Якщо в нас населення громади менше 1 тис. населення - конкурс можна не проводити, а яким чином відібрати претендента якщо їх кілька?
Чи може теперішній керівник претендувати на посаду не маючи вищої освіти і 3 роки стажу?
Якщо у особи буде 2 роки 10 місяців стажу у сфері культури та тільки влітку 2016 року стане абітурієнтом вищого навчального закладу - це дасть їй право претендувати на зайняття посади керівника закладу культури?
Відповідь. Враховуючи, що Прикінцеві положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» суперечать нормам як національного законодавства (Кодексу законів про працю України, рішенню Конституційного Суду України від 9 липня 1998 року № 12-рп/98, роз’ясненням Конституційного Суду України від 1 серпня 2013 р. № 22-14-17/1749, постанові Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. «Про практику розгляду судами трудових спорів»), так і нормам міжнародного права (Конвенції МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, Конвенції МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики, Рекомендації МОП № 166 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, Директиві Ради 1999/70/ЄС від 28 червня 1999 року, Директиві Ради 1991/383/ЄЕС від 25 червня 1991 року) рекомендуємо звертатися до Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України щодо надання роз’яснень із питань практичного застосування пунктів 2 – 5 розділу ІІ Прикінцевих положень вказаного Закону.
Питання №6013 Elena 12/03/2016 × 16:08
Шановні колеги! Просимо поради,  ми проживаємо в Донецькій області, в цьому році нам необхідно пройти курси підвищення кваліфікаціі. Нам надають тільки місто Вінниця .Добратися до якого нам проблематично  Підскажіть, будь ласка в якому місті  ми ще можемо пройти курси? Чи можливо пройти їх дистанційно?Дякуємо за відповідь.
Відповідь. Пропонуємо зв’язатись із кафедрою інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Інституту публічного управління та кадрової політики НАКККіМ (м.Київ) за тел.: (044) 280-34-04
Питання №6012 Valia 12/03/2016 × 13:59
Шановні колеги!  Робочий день починаю з відкриття рубрики "бібліотечному фахівцю" Вашого сайту - більш вичерпних і оперативних відповідей на всі питання бібл. галузі  немає ніде! Ви- молодці, дякуємо! Порадьте  як юристи: начальник відділу культури  повинен спочатку звільнити  мене, директора  ЦБС, а потім  прийняти на посаду  з підписанням    контракту. В Законі   сказано "припинити трудові  відносини" - це ж те саме, що звільнити. Чи  може він зробити запис  в наказі  не  "звільнити", а  "перевести на посаду тимчасово виконуючого обов'язки" для того, щоб потім, після укладення контракту,  зберегти  робочий рік (відпрацьований період) для надання чергової відпустки   і  при звільненні не виплачувати розрахункових (компенсації за невикористані  відпустки)?
Відповідь. Оскільки Прикінцеві положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» не відповідають нормам Кодексу законів про працю України, рекомендуємо звертатися до Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України щодо надання роз’яснень із питань практичного застосування пунктів 2 – 5 розділу ІІ Прикінцевих положень вказаного Закону.
Питання №6011 Karina 12/03/2016 × 09:44
Доброго дня!
Порекомендуйте, будь ласка, найоптимальніший варіант розподілу виданих видань за змістом (частина 2 Щоденнику роботи) для сільської бібліотеки. Це може бути розподіл відповідно до  розділів ББК, чи можна використати інший принцип? Наприклад, виокремити літературу зі шкільної програми, художню, чи з якоїсь іншої, специфічної теми...
Дякую!
Відповідь. В обов’язковому порядку передбачено облік за кількістю виданих документів, за видами і за мовами. Необхідність обліку виданих документів за змістом кожна ЦБС (або самостійна бібліотека) визначає самостійно. Додатковий облік видачі може здійснюватись за розділами (-ом) БФ, за темою, жанром тощо. Дозволимо нагадати, що робота по вивченню складу та використання бібліотечного фонду повинна здійснюватися відповідно до: поставленої мети; отриманих результатів; реалізації дій, направлених на покращення певної ситуації і відображатися у перспективному плані роботи.
Питання №6010 makeeva 11/03/2016 × 12:45
Добрый день, коллеги! Скажите, пожалуйста, как на сегоднишний день необходимо оценивать подаренную библиотеке литературу? Если КРУ недостаточно оценочной библиотечной комиссии? Они требууют приглашать посторонних!
Відповідь. В першу чергу, на початку року видається наказ керівника про створення постійнодіючої комісії для здійснення списання та оприбуткування матеріальних цінностей. Серед членів комісії мають бути представники: апарату управління бібліотеки, бухгалтерської служби та досвідчені працівники. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III, із змінами /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 ) не зобов’язує бібліотеку залучати професійних оцінювачів для встановлення вартості безоплатно отриманих матеріальних цінностей. Необхідність проведення оцінки суб’єктами оціночної діяльності відповідно до ст. 7 ЗУ №2658 стосується лише переоцінки основних засобів. Відтак оцінити безоплатно отримані активи має комісія бібліотеки, яка здійснює їх приймання.
Питання №6009 tanya 11/03/2016 × 09:31
Доброго дня, можливо допоможете, не можемо знайти відповіді.Центральна районна бібілотека надає в оренду частину приміщення. На якій підставі нараховується орендарю плата за природний газ, включаючи зарплату операторів котельні бібліотеки?
Відповідь. Вартість комунальних послуг, спожитих орендарем, не включається до орендної плати, а має сплачуватися орендарем окремо. Порядок розрахунків за спожиті комунальні послуги орендар та орендодавець в обов’язковому порядку закріплюють в окремому договорі — Договорі про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю. Примірну форму такого Договору затверджено наказом Фонду держмайна від 23.08.2000 р. № 1774.
Питання №6007 Marina 07/03/2016 × 23:22
Шановні колеги! Просимо роз'яснити: в ОТГ бібліотеками буде опікуватися його староста чи районний відділ культури і туризму? Дякую.

Відповідь. Виходячи з функцій органів місцевого самоврядування ОТГ, у структурі їхніх виконавчих органів буде відділ культури. Саме ця структурна одиниця реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері культури (в т.ч. бібліотек ОТГ).
Питання №6006 Lara 03/03/2016 × 16:08
Шановні колеги! Просимо порадити як бути з сучасною російською літературою, яку бібліотекам дарують користувачі, або пропонують взамін загубленої .Лунають зауваження від користувачів бібліотеки, що в країні війна, а бібліотеки й надалі пропагують літературу мовою окупанта й таким чином підтримують рос. виробника. Але є читачі.які прагнуть читати рос. детективи .Як це узгоджується із законом про декомунізацію?
Відповідь. Уважно перечитайте ст. 4 п.3 ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (від 09.04.2015 № 317-VIII, із змінами /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/317-19 ).
Питання №6005 Olga 03/03/2016 × 08:38
Шановні колеги!Дайте ,будь ласка,відповідь на спірне спитання: хто повинен звітувати про надані ЦБС платні послуги перед податковою інспекцією ( форма ЗВР-1) - сама ЦБС чи централізована бухгалтерія. Вся потрібна документація по проведенню платних послуг була оформлена і зареєстрована нами самостійно.
Відповідь. Якщо в посадовій інструкції працівнику ЦБС делеговані вищезазначені повноваження – може звітувати працівник ЦБС. В той же час, пропонуємо ознайомитись із Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи (затверджено Постановою КМ України від 26 січня 2011 р. N 59 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/59-2011-%D0%BF ).
Питання №6004 Karina 02/03/2016 × 16:29
Доброго дня!
Питання по 2 частині Щоденника і відповідно розділу ІІІ Форми 6-НК.
У Щоденнику Ви рекомендуєте облік книговидачі вести згідно Інструкції з обліку документів № 22. Це зрозуміло.

Як правильно відобразити  ці данні  у Форму 6-НК, оскільки там є лише такий розподіл:
2 ст. - книги (зрозуміло, що з брошурами)
3 ст.- періодичні видання ( газети і журнали)
4 ст.- аудіовізуальні матеріали
5 ст. - електронні видання.
І виходить,  аркушеві видання, буклети, карткові видання, плакати, поштові картки не треба включати до статистичного звіту, оскільки стовпчик 1 - це сума 2+3+4+5?
Та ж  картина і з рухом фонду. Наприклад, є надходження чи вибуття, а стовпчика - немає? Чи включати їх до книг або періодики?
Дякую!
Відповідь. Так, Ви маєте включити всі друковані документи до розділу ІІІ 2 ст. - книги . Звіт за формою 6-нк передбачає повноту та достовірність даних. Виняток становлять дані обмінно-резервного фонду, що не вносяться у звіт за формою N 6-НК.
Питання №6003 Snegana 02/03/2016 × 16:16
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, чи потрібно сільському бібліотекарю, везти на річний звіт крім документації ще й формуляри читачів. Дякую.
Відповідь. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них. Використання персональних даних володільцем здійснюється у разі створення ним умов для захисту цих даних. Якщо суб'єкт персональних даних (користувач бібліотеки) надав згоду на перевезення формуляру із його персональними даними, то ймовірно можливо. В той же час, поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Додатково пропонуємо перечитати ст. 21 ЗУ «Про захист персональних даних» (від 01.06.2010 № 2297-VI, із змінами /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/page ).
Питання №6002 Tanja 02/03/2016 × 13:55
Шановні колеги! Просимо роз'яснити з якою періодичністю слід здійснювати списання БФ? Скільки актів на рік можна списати  (нам відомо, що один акт не перевищує суму 5 000 грн.) ?
Відповідь. Під час списання майна бібліотеки (в т.ч. БФ), яка перебуває в комунальній власності, слід керуватися регіональними документами, котрі затверджують органи місцевого самоврядування, керуючись повноваженнями з управління комунальним майном. Саме вони визначають і періодичність списання (щомісяця, щоквартально, раз на півроку, один раз на рік). Питання періодичності списання майна допоможе з’ясувати Ваша бухслужба.
Питання №6001 Galina 02/03/2016 × 10:46
Доброго дня, шановні колеги!
       Підкажіть, будь ласка ,як правильно визначати авторський знак авторів не з європейським прізвищем. Наприклад: Лобсанг Рампа, Брамана Чаттерджи та ін.
        Порадьте, будь ласка, як правильно закласифікувати книжки автора Лобсанг Рампа : "Доктор из Лхасы", "Пещеры Древних" та ін. Дуже дякую.
Відповідь. Пропонуємо опрацювати видання: Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці (двозначні) [Текст] : для рос. і укр. мов : посіб. для алф. розстановки кн. у б-ках / Л. Б. Хавкіна ; М-во культури УРСР, Голов. упр. культ.-освіт. установ, Наук.-метод. каб. бібліотекознавства. - Х. : Вид-во Кн. палати УРСР, 1954. - 47 с. та ознайомитись із відповідями на питання №№ 5947, 5932, 5917, 5903.
Питання №6000 valentina 02/03/2016 × 10:12
Чи достатньо змінити лише на роздільнику в систематичному каталозі формулювання Велика Вітчизняна війна на формулювання Друга Світова війна?
Відповідь. В усій системі каталогів і картотек бібліотеки, а також на поличкових роздільниках БФ (у відкритому доступі, у книгосховищах).
Питання №5999 Victoria 02/03/2016 × 09:16
Здравствуйте! Подскажите:сколько лет хранится щоденник роботи бібліотеки? Сколько лет хранятся читательские формуляры? Входят ли книги, представленные на выставках в статистику щоденника роботи бібліотеки?
Відповідь. У публічних бібліотеках перелік обов’язкових облікових документів та термін їх зберігання визначаються Номенклатурою справ бібліотеки (або ЦБС). Якщо номенклатура справ відсутня, а це не припустимо, пропонуємо використати Розділ 7.6. Організація роботи відомчої бібліотеки, довідково-інформаційного фонду ”Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів” (затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, із змінами) /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12 .
Питання №5998 ivanna 01/03/2016 × 18:50
Доброго вечора, шановні колеги! У мене виникли запитання стосовно колективного договору:
1) Відповідно до ст.8 Закону України "Про відпустки"  працівникам бібліотек надається додаткова оплачувана відпустка за особливий характер праці чи ненормований робочий день?
2) У колективному договорі термін такої відпустки може бути 7 календарних днів чи менша?
3) Така відпустка надається всім одинаково, не зважаючи на стаж роботи і посаду (наприклад секретарю-діловоду чи завідувачу господарським відділом теж надається 7 календарних днів ( у Переліку посад і професій ... у галузі культури немає зазначених посад))?
Дякую за відповідь.
Відповідь.1). Пропонуємо ознайомитись із статтею ученого секретаря НПБУ Н.І. Розколупи Щорічні відпустки працівникам бібліотек: Юридична консультація // Бібліотечна планета. – 2011. - № 3. – С.33-35 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=2541.

2). Тривалість відпустки може бути у межах її семиденної тривалості, тобто від 1 до 7 днів включно. 3). Може надаватися не однаково. Список професій, посад працівників з ненормованим робочим днем із зазначенням конкретної тривалості відпустки у межах її семиденної тривалості, тобто від 1 до 7 днів включно, затверджується в бібліотеці як додаток до колективного договору.

Також, звертаємо увагу на Лист Мінсоцполітики від 08.11.2013 р. N 480/18/116-13 /Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/4360-480.html .
Питання №5997 Tetiana 01/03/2016 × 14:51

Добрий день шановні колеги!  Підкажіть , будь ласка, як правильно нормувати робочий час, на кожного працівника відділу ( відділ обслуговування , три  працівника ) окремо, чи на відділ бібліотеки разом ? Норми часу вказувати в річному плані  біля кожного процесу роботи чи в кінці плану ? Скільки відсотків планувати на невиробничі затрати та лікарняні листи?  Дякую.

Відповідь. 1). Визначення навантаження вирішує питання щодо зайнятості бібліотекарів (режим нормального робочого часу, неповний робочий час, неповний робочий тиждень). Тому, індивідуальний план роботи працівника відділу є тим основним документом, який визначає організацію його праці протягом року. На основі індивідуальних планів зав. відділу обслуговування складає план роботи відділу на поточний рік,контролює його виконання, здійснює облік роботи. Обсяг роботи планується з урахуванням річного фонду робочого дня співробітників відділу й норм на бібліотечну роботу. 2). У ЦБС (або самостійній бібліотеці) мають бути єдині підходи щодо окремих аспектів складання та оформлення плану. Відповідно цих вимог Ви і складаєте план роботи відділу. 3). Єдиних відсотків не існує. Аналізуючи використання фонду робочого часу за минулі роки Ви маєте визначити їх самостійно. Так, в окремих бібліотеках: показники кількості днів тимчасової непрацездатності – від 2 до 5% (лікарняні); невиробничі витрати (господарська робота) - 5 - 7%; на самоосвіту та підвищення кваліфікації - від 3 до 7 %; резерв робочого часу (в першу чергу, це стосується керівників структурних підрозділів) – 2-3%.
Питання №5996 Nadiya 01/03/2016 × 14:22
Підскажіть, будь-ласка, назви яких українських міст скорочуються під час бібліографічного опису.Дякую.
Відповідь. Відповідно до ДСТУ 3582:2013 «Скорочення слів і словосполучень українською мовою», в бібліографічному описі назви міст не скорочуються. Додатково див. відповіді на питання № 5397, 5245.
Питання №5995 Victoria 01/03/2016 × 10:19
Уважаемые коллеги! Работник канцелярии требует от библиотеки, которая является структурным подразделением учебного заведения, копии планов работы, отчеты, сведения о подписке. Насколько это правомерно?
Відповідь. Правомірно, якщо працівнику канцелярії делеговані дані повноваження.
Питання №5994 Olena 01/03/2016 × 09:30
Доброго дня. Чи розповсюджується «Положення про проведення атестації працівників підприємств,установ, організацій та закладів галузі культури» на бібліотеки вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Якщо так, хто має бути головою та членами комісії і з чийого подання має відбуватись атестація? Чи міський відділ культури приймає участь в атестації працівників бібліотеки? Вся інформація в інтернеті щодо атестації згідно цього положення стосується тільки закладів освіти I-II рівнів акредитації
Відповідь.У цілому розповсюджується. У вищезазначеному Положенні зазначено,що атестації підлягають працівники підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури відповідно до Переліку посад працівників, які підлягають атестації. Пропонуємо ознайомитись із Додатком 1 (розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи») до вищезазначеного Положення /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07. У першу чергу атестацію проходять керівники Вашої бібліотеки. Але, дія Положення не поширюється на працівників керівного складу державних підприємств, атестація яких здійснюється відповідно до Порядку проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року N 1571. Після проведення атестації керівного складу бібліотеки, директор бібліотеки діє відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури.
Питання №5992 VALENTINA 29/02/2016 × 16:01
Добрий день, шановні колеги! Поясніть , якщо  директор ЦБС не є головним розпорядником коштів, чи з ним   теж правомірно заключати контракт. Щиро  дякую 
Відповідь. Так, мають заключити контракт. П.3 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» (від 28.01.2016 № 955-VIII) /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/955-19 визначено: "Керівники державних та комунальних бібліотек, керівники централізованих бібліотечних систем призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу.

Зазначимо, що ця норма не поширюється на професійних творчих працівників комунальних закладів культури у територіальних громадах з населенням до 5 тисяч жителів.
Питання №5991 Vsctoria 29/02/2016 × 14:07
Уважаемые коллеги!Подскажите как правильно зашифровать античную литературу по УДК.82-343 Мифи, легенди, казки или 81.01 Стародавній період. Архаїчний період.
Відповідь. Пропонуємо звернути увагу на зворот титульної сторінки, де в лівому верхньому кутку має бути зазначений шифр УДК. На майбутнє рекомендуємо звертатися до електронних каталогів наукових бібліотек, наприклад, Львівської національної наукової бібліотеки ім. В.Стефаника (Режим доступу: http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=file&file_name=find-d), Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ "КПІ" (Режим доступу: http://library.ntu-kpi.kiev.ua:8991/F/), наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" (Режим доступу: http://www.library.ukma.kiev.ua/)і т.п., а також до Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" /Режим доступу: http://www.ukrbook.net/osnov_polozh.html .
Питання №5990 oksana 26/02/2016 × 18:40
доброго вечора вам. звертаюсь до вас з проханням розяснити ситуацію.в нашому районі як і в багатьох інших іде процес створення отг. рішенням сесії районної ради ЦРБ передано на баланс міської ради отг. рішенням наступної сесії міської ради отг прийнято в новій редакції статут центральної біблотеки міської отг куди ввійшли на правах філій ще 15 бібліотек (сільські бібліотеки - філії) та бібліотека для дітей. однак ще раніше міською радою прийнято статут про створення центру культури та дозвілля міської ради отг за юридичною адресою діючого будинку культури міської отг та центральної бібліотеки міської отг(знаходиться в приміщенні будинку культури). в статуті того центру немає вже бібліотеки а тільки бібліотечний відділ та сектор по роботі з дітьми на найближчу сесію міської ради отг заплановано винести рішення про ліквідацію установ культури щойно зареєстрованих (в звязку з зміною засновника) мотивуючи це необхідністю економії коштів без згоди мінкульту. я в мережі знаходила подібні статути центрів але в жодному з них не бачила участі бібліотеки. чи матиме таке рішення вплив на порядок нарахування коштів за вислугу років бібліотекарям якщо вони працюватимуть не в бібліотеці а в центрі культури та дозвілля. чи здійснюватиметься нарахування по групі оплати праці і взагалі як захистити наш заклад який цілеспрямовано знищують без будь - якого обговорення.
Відповідь. Запит викладено дуже заплутано. Без ознайомлення із документами (рішення сесій, установчі документи тощо) відповідь надати складно. У даній ситуації звертаємо Вашу увагу на ст. 15 ЗУ Про бібліотеки і бібліотечну справу та ст. 17, ст. 22 ЗУ Про культуру (від 14.12.2010 № 2778-VI, із змінами).
Питання №5989 Tanja 26/02/2016 × 15:46
Шановні колеги! Звертаємось до Вас за роз’яснення з приводу списання БФ.Просимо  роз’яснити яким чином можна здійснювати списання книжкового фонду згідно ухвали №1595  7-мої сесії 6-го скликання Львівської міської ради, в якій сказано, цитуємо дослівно пункт 2.3.1.: «На списання повністю амортизованих основних фондів(засобів)суб’єктів господарювання , первісна вартість яких становить до 5 тис. грн . -з дозволу керівника суб’єкта господарювання». Не зрозуміло на протязі якого періоду можна списати фонди вартість яких становить 5 тис. грн. Яким чином оформити акт,на скільки примірників і на яку суму,тощо. Будемо надзвичайно вдячні за консультацію. З повагою ЦБС для дорослих М.Львова
Відповідь. Акцент робиться на загальну суму - до 5000 грн. Показник кількості примірників другорядний. В акті загальна кількість примірників не має перевищувати суму 5000 грн. Нам не відомо з якою періодичністю у Вас відбувається списання ( щоквартально, один раз на рік). Головне, що ОДИН акт не має перевищувати суму 5000 грн.
Питання №5988 Karina 26/02/2016 × 14:23
Доброго дня!
Дайте, будь ласка, тлумечення понять "кімната юного читача" та "куток юного читача". Чи є якісь документи, що регламентують їх діяльність? На якій підставі, їх можна вважати структурними підрозділами, якщо можна? Наприклад, у сільській бібліотеці з одним працівником?
Дякую!
Відповідь. "Кімната юного читача" та "куток юного читача" – не є структурними підрозділами бібліотеки, тому і не потребують ведення окремих Щоденників роботи. Документів, що регламентують діяльність "Кімнати юного читача" та "куточка юного читача" не існує (і вони не потрібні), так як вони забезпечують комфортні умови для цієї категорії користувачів бібліотеки.

Лист буде надіслано окремо.
Питання №5987 nadia 26/02/2016 × 09:12
Підскажіть, будь ласка, як обліковуються книги видані мовами нацменшин: у Книзі сумарного обліку БФ, у щоденній статистиці? Книги видані польською, вірменською мовами облікровуються  як книги на іноземній мові чи книги на мовах нацменшин. У нас у місті прожива ють поляки , вірмени, та інші представники нацменшин: є їх товаритсва.
Відповідь. Мови національних меншин - мова меншини, що об'єднана спільним етнічним походженням. Значна кількість публічних бібліотек України відіграє значну роль у формуванні етнічно-духовного простору кожної із національних меншин,сприяє опануванню рідною мовою національним меншинам у місцях їхнього компактного проживання.

Облік документів у Книзі сумарного обліку БФ здійснюється відповідно до «Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» (затверджено Наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 N 22 /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07 ). Щоденна статистика передбачає додаткові графи у Щоденниках роботи бібліотеки, які відповідають вимогам Розділу III. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ щорічного звіту за формою 6- НК (річна).
Питання №5986 Ludmila 25/02/2016 × 20:47
http://www.school-library.com.ua/
Доброго дня, я завідувач бібліотеки ЗОШ у Львівській області. Підкажіть будь ласка, чи повинні доплачувати шкільним бібліотекарям за завідування та роботу з підручниками? Дякую.
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із п.58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти(затверджено Наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102 за погодженням з Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Мінфіном).
Питання №5985 Vikysia 25/02/2016 × 14:22
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, є сільська бібліотека, яку закривають (вже не працює) її фонд належить до РЦБС, шкільна бібліотека того ж села хоче, щоб книги не пропадали, забрати їх в шкільну бібліотеку. Чи можлива передача по акту чи в оренду (в тимчасове користування) фактично з відділу культури в відділ освіти? Та яка процедура?  В тому ж селі є ще районна дитяча бібліотека. Дякую!
Відповідь. Проблем не існує, якщо балансоутримувачем сільської бібліотеки і школи (в т.ч. шкільна бібліотека) є райрада. Керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідним рішенням районна рада має надати згоду на передачу майна з балансу селищної бібліотеки до шкільної бібліотеки. Передача здійснюється на підставі акту прийома-передачі.
Питання №5984 nadia 25/02/2016 × 09:47
Як обліковуються книги видані мовами нацменшин
Відповідь. Уточніть, мова йде про облік у щоденній статистиці, у Книзі сумарного обліку БФ?
Питання №5983 Tatiana 24/02/2016 × 21:55
Підскажіть, будь ласка,  чи обов`язково при передачі фонду з ЦБС до бібілотеки ОТГ до актіу прийому - передачі додавати список всього наявного фонду - 8000 примірників?
Відповідь. Ні. Передавальний акт тісно пов'язаний з бухгалтерським обліком. Бухгалтерія веде лише груповий облік. Відповідно у передавальному акті зазначається загальна кількість примірників БФ та його сумарна вартість.

Також, звертаємо увагу на те, що ЦБС має передати і інші облікові документи по Вашому бібліотечному фонду: Книгу сумарного обліку Вашої бібліотеки, Інвентарні книги, описи, картки із картотеки реєстрації періодичних видань, Акти вилучення та оприбуткування БФ Вашої бібліотеки (якщо вони зберігались у ЦБС)тощо.
Питання №5982 Maria 24/02/2016 × 10:16
Доброго дня! прошу Вашої допомоги у вирішенні такого питання: я працюю у бібліотеці коледжу, наш директор видав наказ про те, щоб зробити позапланову інвентаризацію, але за 1 місяць!!!, якщо ми до даного терміну не зробимо нам дадуть догани. Фонд бібліотеки більше ніж 60 000 книг. Чи правомірні дії директора? Якими документами можна оперувати, щоб  продовжити термін інвентаризації? Дякую
Відповідь. П.7 ПОЛОЖЕННЯ про інвентаризацію активів та зобов’язань (затверджено Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879) чітко визначає перелік причин для обов’язкового проведення інвентаризації. У Наказі директора має бути зазначена одна із цих причин. Також, п.10 Положення визначає: інвентаризація бібліотечних фондів за рішенням керівника підприємства за встановленим ним графіком може проводиться протягом року. Інвентаризація книжкових пам’яток проводиться щороку.
Питання №5981 olga 23/02/2016 × 15:47
Добрий день! Чи може ліквідуватися районна бібліотека для дітей без згоди міністерства культури?
Відповідь. Згідно ст. 15 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що є у державній та комунальній власності, визначається відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури» – тобто із Міністерством культури України. Отже, будь-яке перетворення, реорганізація чи ліквідація будь - якої із бібліотек (чи то в місті, чи в сільській місцевості) має здійснюватися лише за погодженням із Міністерством культури України. Подання про проведення реорганізації чи ліквідації бібліотек повинні надходити на адресу Мінкультури від органів місцевого самоврядування (засновників) до компетенції яких належить діяльність цих бібліотек. Подання повинно містити обґрунтування щодо доцільності прийняття такого рішення /Джерело: сайт Міністерства культури України, лінк "Інтернет-питання": http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/251749 2) .
Питання №5980 olena 23/02/2016 × 09:53
http://www.lib-krm.org
Доброго дня, шановні колеги! Повідомте, будь ласка, чи існує примірне Положення про раду при директорі? Дякуємо за відповідь.
Відповідь. Типового положення про Раду при директорові, яке можна було б взяти за основу, немає. Процес його розробки є індивідуальний для кожної ЦБС (або самостійної бібліотеки). При цьому слід дотримуватись чинного законодавства (ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,” Положення про бібліотеку”, "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" тощо). Положення, як правило, розробляється керівником з урахуванням можливостей , потужності, специфіки діяльності ЦБС (самостійної бібліотеки). Пропонуємо ознайомитись із черговим профвиданням «Бібліотечний менеджмент як головний чинник управління» (2014 рік) із серії “Бібліо-клас” науково-методичного відділу Закарпатської ОУНБ ім. Ф.Потушняка /Режим доступу: http://www.biblioteka.uz.ua/public/biblio_class/biblio_class.php .
Питання №5979 Oksana 22/02/2016 × 22:20
До питання 5975.
1. А кому здавати 6 -НК?  У складі ЦБС звітували відділу культури райдержадмістрації,  обладміністрації, обласній бібліотеці.
 2. Які відносини бібліотеки ОТГ з обласною науковою бібліотекою і  обласною дитячею ?
3.Якщо бібліотека ОТГ, то чи буде вона отримувати книги за державними програмами, якщо так то від кого.
Відповідь. 1. Після затвердження звіт за формою 6-нк подається відділу культури і туризму районної державної адміністрації, який зведену інформацію по району (місту) передає до обласної держадміністрації.

2. Відносини дружні. Наприклад, договір між ОУНБ та відділом культури громади про співпрацю щодо неформального та формального професійного навчання бібліотечних працівників (відповідно до ЗУ «Про професійний розвиток працівників») тощо.

3. Так, всі бібліотеки ОТГ мають отримувати книги за держпрограми. Можливо не буде зайвим проінформувати новообраного нач. відділу культури ОТГ щодо Розділу VII. Розповсюдження видань, випущених за програмою ПОРЯДКА реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» (затверджено Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 28.11.2012 № 313, із змінами /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2087-12 ).
Питання №5978 olga 22/02/2016 × 10:05
Скажіть,будь-ласка,як і на сільки  часу можна використовувати відпустку за свій рахунок? В сільській раді говорять,що не більше чим на 14 днів.
Відповідь. Пропонуємо уважно ознайомитись із ст. ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР /Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/page2 .
Питання №5977 Marina 21/02/2016 × 07:17
Шановні колеги, просимо пояснити ситуацію: бібліотека списала старі стелажі і окремі конструкції здала на металобрухт. Чи має право бібліотека на ці кошти?
Відповідь. Відповідно до п.4 ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI кошти, отримані від реалізації металобрухту, належать до четвертої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ і зараховуються до доходу спеціального фонду кошторису в повному обсязі. Витрачати їх можна в першу чергу на ремонт, модернізацію або придбання нових необоротних активів і матеріальних цінностей, покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання та транспортування відходів і брухту на приймальні пункти, а також на господарські потреби бібліотеки, уключаючи оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Питання №5976 Karina 20/02/2016 × 22:16
До питання 5964. По два Щоденника нiби нiхто i не заставляе вести, але вони велись завжди! I п'ять, i десять, i бiльше рокiв тому. Iх, просто, нiхто не вiдмiняв. I, думаю, так не тiльки у нашому районi, i областi.Що стосуеться форми 6-НК, то в Iнструкцii до неi не сказано, що книговидачу дiтям до 15 рокiв заповнюють тiльки бiблiотеки для дiтей, тому 05 рядок III роздiлу заповнюють всi нашi бiблiотеки. Тому i ведуть облiк роботи з цiэю вiковою категорiэю окремо. Це не правильно?  Та ще для того, щоб здати  звiт до обласноi бiблiотеки для дiтей. I ще. Чи не могли б ви розробити окремi рекомендацii для районних ЦБС та сiльських бiблiотек щодо органiзацii iх дiяльностi? Бажано, з пакетом необхiдних документiв? Розумiю, що порядок, нiби, для всiх один, але все ж сiльська бiблiотека з одним працiвником, i районна, а тим бiльш обласна - речi дуже рiзнi. 
Відповідь. Звичка діяти за відпрацьованим шаблоном призводить до сумного результату, а саме до професійної деформації . Тому, спробуємо розглянути питання з практичної доцільності: 1). «Вели по два Щоденника… Iх, просто, нiхто не вiдмiняв» - не тільки не відміняв, але ніхто окремо і не затверджував.

2) Якщо мова йде про публічну (загальнодоступну) бібліотеку, Ви вправі вести облік книговидачі дітям до 15 років, але не в окремому Щоденнику роботи, адже відповідно п. 6.4 «ІНСТРУКЦІЇ щодо заповнення форми звіту N 6-НК…»: графи заповнюються на основі підсумків роботи відповідних структурних підрозділів бібліотеки, у т.ч. бібліотечних пунктів та міжбібліотечного абонемента…». Наприклад, №-ська сільська бібліотека має площу 60 кв м, у штаті один працівник, не має ч/з, обслуговуються різні верстви населення – скільки Щоденників роботи має заповнювати бібліотечний працівник? Зрозуміло, що один. В цьому Щоденнику вона має право ввести додаткові графи обліку видачі дітям до 15 років. Якщо це ЦБС, то керівництво має прийняти відповідне методичне рішення щодо правил обліку видачі документів дітям до 15 років у загальнодоступних ПБ. Мають бути чітко визначені правила обліку (в якій частині Щоденника, які графи заповнюються тощо), єдині для усіх загальнодоступних бібліотек-філій (окрім бібліотек-філій для дітей і юнацтва).

3) Просимо уточнити, а на підставі яких НПА ЦБС має звітувати перед обласною бiблiотекою для дітей ? І чи звітує ОБ для дітей перед ОУНБ, щодо видачі документів дорослому населенню (батькам, вчителям тощо)?
Питання №5975 Tatiana 20/02/2016 × 19:01
Доброго  дня, шановні! З січня я працюю завідувачем сільської бібліотеки об`єднаної територіальної громади. Якому органу,  чи установі, крім відділу культури громади повина звітувати бібліотека про свою діяльність?
Відповідь. Крім відділу культури ОТГ, маєте звітувати і перед громадою. Дозволимо нагадати щодо статистичної звітності, а саме: Наказ МКТ України «Про затвердження форм звітності N 6-НК» (від 05.12.2007 N 75) та Наказ МК України «Про впровадження Електронного моніторингу базової мережі публічних бібліотек» (від 02.10.2015 № 780).
Питання №5974 aabbcc 20/02/2016 × 16:21
Скажіть, будь-ласка! У нас працює в селі бібліотекар на 1 ставку, кількість насешлення в селі 800 осіб. Фонд бібліотеки невеликий, інтернету немає. Так як вислуги років бібліотекар ще немає, крім окладу отримує ще 100% премію. В сусідньому селі теж є бібліотека, кількість населення 3000 тисячі населення, фонд бібліотеки набагато більший, є інтернет і там працює бібліотекар, яка теж працює на 1ставку, але премію ніхто не платить. Чи має право бібліотекар, у якого менший обєм роботи на таку зарплату ? І взагалі, по якому принципу бібліотекарям у сільській місцевості надається ставка і розмір зарплати ???-
Відповідь. Посадові оклади бібліотекарів (і міста, і села, і СМТ тощо) установлюються відповідно до наказів Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. № 745 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05 ) та «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 р. № 745» від 11.10.2007 № 67 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1203-07/page3 . Розмір премій, доплат, надбавок бібліотекарю визначає засновник бібліотеки.
Питання №5973 Леся 20/02/2016 × 06:18
Добрий ранок! Скажіть, будь ласка,на що мають витрачатися кошти субвенцій в ОТГ? Ці кошти можна використовувати на бібліотеку? Дякую.
Відповідь. Дійсно, у Державному бюджеті на 2016 рік передбачено субвенцію 1 млрд. грн. на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Ці кошти розподілятимуться в залежності від площі сільської території та сільських жителів - чим більша кількість сільських жителів та площа сільської території тим більший обсяг субвенції для об’єднаної територіальної громади.

Субвенція надається для створення, модернізації інфраструктури об’єднаної територіальної громади. Ці кошти можуть витрачатись на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми власності.
Питання №5972 Леся 20/02/2016 × 05:39
Підкажіть, хто має затверджувати Положення про бібліотеку ОТГ?
Відповідь. Затверджує сесія об’єднаної територіальної громади.
Питання №5971 20/02/2016 × 05:16
УВАГА !

Функція "поставити запитання" (гостьова книга) на сайті http://profy.nplu.org на даний момент для браузера chrome відключена. Ви можете використати інший браузер або поставити питання через електронну пошту: method@nplu.org . Функція буде відновлена після оновлення платформи найближчим часом.
Питання №5970 Karina 19/02/2016 × 08:44
До питання № 5963, п. 1.
Чи можна не передавати книжковий фонд сільським радам, а укласти угоду між ЦБС та сільськимим радами про його використання бібліотекою.
Відповідь. Свого часу у Вас відбулась ліквідація (або реорганізація) ЦБС. Дане рішення приймала райрада, яка, відповідно до законодавства, створила ліквідаційну комісію (або Комісію із реорганізації). Комісія передає майно. Бібліотечний фонд - необоротні матеріальні активи, які в обов’язковому порядку передаються правонаступникам по акту приймання-передачі. Свого часу, Ви могли укласти угоди із сільрадами щодо обробки, каталогізування БФ, але БФ (як майно) мав би знаходитись на балансі сільрад.
Питання №5969 Любовь 19/02/2016 × 05:30
Прошу уточнити, а хто розробляє Положення про бібліотеку в ОТГ?
Відповідь. Розробка проектів статутів (положень) бібліотек у нових редакціях здійснює орган управління культурою в ОТГ.
Питання №5968 Karina 18/02/2016 × 18:57
До питання 5963. Тобто, якщо у самостiйнiй сiльськiй бiблiотецi працюe одна людина, то це не може бути бiблiотекар? Це, неодмiнно, мае бути або директор, або завiдувач i , вiдповiдно, всiх "одиноких" бiблiотекарiв треба перевести на вищу посаду? Якщо треба, то як це правильно зробити?
Відповідь. Якщо у самостiйнiй сiльськiй бiблiотецi працюe одна людина і це бібліотекар, то він має виконувати функції саме бібліотекаря. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис сільських та селищних бібліотек, які не входять до складу централізованих бібліотечних систем, затверджуються сільськими, селищними головами або керівниками відповідних структурних підрозділів виконавчих комітетів сільських, селищних рад, до сфери управління яких віднесено відповідну бібліотеку. В той же час, звертаємо увагу на Положення про сільську бібліотеку (або Статут). В Положенні прописуються умови управління бібліотекою. Якщо в Положенні зазначено, що управління бібліотекою здійснюється сільською радою та завідуючою бібліотекою, то у штатному розписі має бути передбачено посаду саме зав. бібліотеки.
StartПопередні [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує методичний відділ Національнальної парламентської бібліотеки України (НПБУ). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати