Бібліотечному фахівцю

Бібліотечна справа - складова частина інформаційної, виховної, культурно-освітньої діяльності
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Зарубіжний досвід

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Закрити Методисти рекомендують

Взаємодія

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечна статистика

Закрити Бібліотечний простір

Закрити Відкритий форум

Закрити Переможці конкурсів

Закрити Планування

Закрити Посміхніться

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).

Питання №5284 Karina 18/02/2015 × 22:10
Доброго дня! Працiвникам нашого закладу 50% надбавку у 2015 роцi зменшили (хоча у бюджет закладено максимум). Ii розмiр директор визначаэ самостiйно ЩОМICЯЦЯ, в залежностi вiд того, хто як працював. Це правомiрно ? Чи розмiр надбавки треба встановлювати один раз на рiк, при складаннi штатного розпису? Керiвництво пропонуэ внести  в колективний договiр пункт, в якому прописати дозвiл директору встановлювати самостiйно надбавку вiд 0 до 50% щомiсяця. А як же попередження за 2 мiсяцi?
Відповідь. У випадку, якщо кошторисом на 2015 рік така доплата затверджена, а також передбачена штатним розписом, керівник повинен встановлювати надбавку за особливі умови роботи відповідно цим документам та керуючись Постановою КМ України 1073 із змінами. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1073-2009-п
Питання №5283 Viktoria 18/02/2015 × 08:07
Доброго ранку, шановні колеги!
У новому "Положенні про інвентаризацію активів та забов'язань", яке набуло чинності 01.01.2015 р. у пункті 1.11 зазначається: "Інвентаризація бібліотечних фондів оформлюється груповими інвентаризаційними описами."
Чи дійсно з цього року при інвентаризації необхідно складати повний опис книжкового фонду?
Дякую.

Відповідь: Ні. Згідно положення «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» бібліотечні фонди обліковуються на субрахунку - 112 "Бібліотечні фонди" та відповідно до п.13. Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1343 від 17.12.2012; № 1163 від 25.11.2014} Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обліковуються за груповим обліком та номінальними цінами. Це також підтверджує наказ Держказначейства України N 125/70 від 02.12.97 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0612-97) Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах складається за Типовою формою N ОЗ-9 (бюджет) . Далі чітко вказано « Для обліку бібліотечних фондів відкривається одна картка. Облік провадиться тільки в вартісному вираженні загальною сумою.»

Таким чином, відповідно пункту 1.11. "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань", яке набуло чинності 01.01.2015 р. оформлення інвентаризації бібліотечних фондів оформлюється груповими інвентаризаційним описами (актами інвентаризації) із зазначенням кількості інвентаризованого бібліотечного фонду. Відповідно бухгалтерського обліку інвентаризаційні описи складаються за об’єктами основних засобів чи групами та окремо за кожною матеріально відповідальною особою.

Однотипні за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання, однакової вартості об’єкти основних засобів, що надійшли одночасно на підприємство та щодо яких ведеться груповий облік, в інвентаризаційному описі наводяться за найменуванням із зазначенням кількості цих об’єктів.

Питання №5282 Natalia 17/02/2015 × 08:58
Дуже прошу дати відповідь на таке запитання: завідуюча районною бібліотекою для дітей, заступник директора ЦБС по роботі з дітьми звільнилася з роботи в зв`язку з погіршенням стану здоров`я. На її посаду директор ЦБС, за погодженням з головою районної ради , працівника брати не буде, а посадові обов`язки і матеріальну відповідальність хоче покласти на провідного бібліотекаря РДБ. Ніякої доплати за виконання цих обов`язків працівникові нараховуватись не буде. Чи правомірні такі дії директора і як поступити в такому випадку працівниковіРДБ (освітавища спеціальна, стаж роботи 33 роки. Щиро вдячна за відповідь.
Відповідь. Відповідно до «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 "Культура та мистецтво", затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 р. N 168 (див. розділ сайту «Матеріали», лінк «Довідкові видання» – «Бібліотеки в правовому полі»: http://profy.nplu.org/download.php?lng=uk ), зав. бібліотеки – це керівник, а бібліотекар – професіонал. У цьому Довіднику, який , до речі, є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом, чітко прописані Кваліфікаційні вимоги до посади заступника директора та провідного бібліотекаря. Функціональні обов'язки закріплено посадовими інструкціями, які мають відповідати кваліфікаційним характеристикам. Роботодавець не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП). Виконання працівником обов'язків, не передбачених трудовим договором чи посадовою інструкцією, здебільшого може здійснюватися лише за його згодою. Проте, звернули увагу, що Ваша освіта і стаж роботи відповідають кваліфікаційним вимогам посади зав. бібліотеки.
Питання №5281 schyka4i 16/02/2015 × 14:33
Добрий день шановні колеги! Дякуємо за вичерпні відповіді на наші питання. Ви справді як "служба спасіння" бібліотекарів. просимо надати відповідь на таке: На 2015 рік у районному бюджеті на заробітну плату бібліотекарям виділено кошти на рівні 2014 року. Тобто з усіма повними надбавками і виплатами. Але ми дізналися, що нам будуть виплачувати надбавку не 50% відсотків, а лише 20%. На запитання де інші 30 % нам відповіді немає. Поясніть чи правомірні дії керівництва? Дякуємо!!!
Відповідь. Так, дії керівництва є правомірними. Згідно з Постановою КМ України N 89 від 25.03.2014 фіксований розмір надбавки за особливі умови роботи змінено на граничний розмір 50 відсотків посадового окладу. Про зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Питання №5280 Konstantin 16/02/2015 × 14:15
http://library.mk.ua
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка які є особливості списанні СД-Дисків, які є частиною фонду бібліотеки. (Дискам з електронними енциклопедіями понад 10 років і вони вже фізично застаріли). За загальною методикою списання треба надавати акт про сдачу макулатури.

Наперед вдячні.

Відповідь. Нагадаємо, що вилучення з бібліотечних фондів документів (в т.ч. аудіовізуальних) здійснюється у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.

Акти складаються постійно діючою комісією, призначеною наказом керівника установи, і затверджуються керівником установи (або органом виконавчої влади у сфері культури). В описах до актів надається вичерпна інформація щодо кількісних та якісних показників, що характеризують документи (інвентарний номер, найменування, рік видання, шифр, ціна, позначка про мову документа).

Порядок списання аудіовізуальних видань, книг, брошур – однаковий. Ви можете аудіовізуальні матеріали включати до акту вилучення друкованих документів (якщо причина списання – єдина), окремо зазначивши не лише загальну суму списаних документів, але й суму списання аудіовізуальних матеріалів (цього потребує облік у «Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду бібліотеки»). Також, за погодженням з бухгалтерією, Ви можете скласти окремий акт на списання саме аудіовізуальних видань. В акт можуть включатися АВД різного виду, але списуються з однієї причини.

Знищення списаних платівок, СД, компактдисків та інших аудіовізуальних матеріалів відбувається за актом в присутності членів комісії.

Питання №5279 mariya 14/02/2015 × 14:02
Доброго дня! Прошу доповнення до відповідді на питання №5162 Рекомендуємо депутатам районної ради дочикатися конкретних змін у законодавстві, щодо реформування галузі культури загалом та бібліотечної системи зокрема, але у нас в районі усе навпаки. Сільські будинки культури та клуби небули передані у відділ культура, залишились на фінансуванні органів місцевого самоврядування. Коштів на утримання закладів не має, людей звільняють та переводять на нижчу зайнятість. Є пропозиції про розцентралізацію  ЦБС та передачу бібліотек на сільські ради. При такому фінансуванні вони незможуть існувати відокремлено. Можливо на даний час, щось нове появилося у законодавстві , щодо реорганізації ЦБС (передача філій у сільські ради). У чиє підпорядкування ( фінансування) відходить центральна районна бібліотека після децентралізації ЦБС? Як відбуватиметься поповнення фондів окремих бібліотек ? Дякуємо! Просимо надіслати відповідь на marikult@gmail.com
Відповідь. Частинами шостою та сьомою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об’єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.Відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу (зі змінами від 28.12.2014 №78-VIII) фінансування бібліотек в містах районного значення, селищах та селах віднесено до районних бюджетів. Разом з тим пунктом 20 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України передбачено можливість фінансування таких закладів з бюджетів міст районного значення, селищ та сіл. Такі видатки здійснюються за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування.

Бюджетний кодекс передбачає два варіанти фінансування таких закладів: 1) з районного бюджету; 2) з бюджету селищних села, селища, міста районного значення за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету. Випадки, коли районні ради відмовляються від належного фінансування таких закладів є порушенням бюджетного законодавства.
Питання №5278 irina 13/02/2015 × 08:24
Дякую! Дійсно 2 категорія 10 розряд-хвилювалась. Підкажіть буд-ласка - якщо в штатному розписі посада завідувача передбачає 12 розряд-чи маю я право його отримувати? Підвищення кваліфікації було в 2013 році - чи маю я право на підвищення категорії зараз, чи має бути позачергова атестація? В попередньому атестаційному  листі були рекомендації заохотити за сумлінну роботу, але на той час такої можливості не було.
Відповідь. «Позачергової атестації» не існує. Наголошуємо, Ваша освіта і стаж роботи дозволяють зайняти посаду зав. бібліотеки. Якщо група за оплатою праці дозволяє призначати зав. бібліотеки 12 розряд – Ви маєте право на його отримання.
Питання №5277 Svetlana 12/02/2015 × 21:07
Працюю бібліотекарем у центральній районній бібліотеці на 0,75 ставки. За січень місяць всім працівникам нашої ЦБС за наказом начальника відділу культури і туризму  взагалі не виплатили  50% надбавки за особливі умови праці та зовсім не провели індексацію заробітної плати.     Пояснюють це тим, що немає коштів, а   індексація   взагалі в 2015 році не буде виплачуватись аж до липня місяця. Роз'ясніть, будь ласка, про індексацію заробітньої плати бібліотекарям в цьому році. Дякую.
Відповідь. Основними нормативно-правовими документами, що регулюють порядок проведення індексації заробітної плати за 2015 року є: Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII /Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80-19 (див. показник прожиткового мінімуму для працездатних осіб); Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» № 1282-XII (див. редакцію від 01.01.2015р.) /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282-12 ; Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (№ 1078 , в редакції від 13.02.2014р.) /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1078-2003-%D0%BF . Індексацію зобов’язані нараховувати та виплачувати разом із заробітною платою всі роботодавці, які використовують найману працю. Поріг індексації, як і раніше, становить 101%, тобто якщо в місяці виплати заробітної плати офіційно опублікований Міністерством фінансів України індекс споживчих цін зріс на 1 і більше відсотків, то нарахування та виплата індексації обов’язкова.

За несвоєчасне нарахування та виплату індексації заробітної плати передбачена адміністративна відповідальність ( див. ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення), кримінальна відповідальність (див. чч. 1, 2 ст. 175 Кримінального кодексу України).
Питання №5276 Natali 12/02/2015 × 14:31
до питання 5271. У штатному розписі в  кожній філій по 0,5 ст. прибиральниці.
Відповідь. 2-х посад по 0.5 як основні - не може бути, законодавством це не передбачено. Тільки одна посада має бути основною, а на інші 0,5 ставки дозволити працювати за сумісництвом. Має бути 2 різних заяви, 2 різних накази, та 2 особові справи. Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина за наймом.
Питання №5275 vbhjckfdf 12/02/2015 × 14:02
Дякую вам за допомогу
Питання №5274 Irina 12/02/2015 × 13:31
 Маю вищу спеціальну освіту, стаж роботи 10 років, у  2008 після атестації  було присвоєно 2 розряд 10 категорію. У 2013 після атестації категорію підтверджено, після цього  призначена на посаду Завідувач бібліотеки.Питання: Чи маю я право працювати завідувачем з 2 категорією, економіст  хоче призначити 12 розряд, як завідувачу, я відмовляюсь - аргументуючи, що я не провідний бібліотекар.Виникає питання - чи правомірно мене призначили на цю посаду?
Відповідь. Ваша освіта і стаж роботи відповідають кваліфікаційним вимогам посади зав. бібліотеки (див. "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 Культура та мистецтво", затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 р. N 168). Звертаємо увагу, що Ви переплутали тарифний розряд з категорією. Вочевидь Ви працювали на посаді бібліотекаря ІІ категорії і мали 10 тарифікаційний розряд.
Питання №5273 vbhjckfdf 12/02/2015 × 09:22
Доброго дня підкажіть чи художник в районні бібліотеці може керуватись постановою 1073
Відповідь. В першу чергу художник має керуватись своєю посадовою інструкцією, яка регулює його функціональні обов’язки, права, відповідальність. Посада художника зазначена в «Переліку посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність» (затверджено постановою КМ України від 22 січня 2005 р. N 84), відповідно йому виплачуються: доплата за вислугу років + надбавка за особливі умови роботи (Постанова КМУ від 30 вересня 2009р. N 1073).
Питання №5272 Katerina 12/02/2015 × 08:53
Доброго дня, шановні колеги! На який наказ або документ спираються керуючі органи бібліотеки, при перевірці бібліотек філіалів щодо типових норм часу (читачі, відвідування, документовидача). Якщо ми районна ЦБС (для сільських бібліотек філіалів). Щиро дякую за відповідь !
Відповідь. Бібліотеки України (національні, державні, обласні, міські, районні, селищні, сільські), які відносяться до сфери управління Міністерства культури України застосовують «Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи» (затверджено наказом МКТ України від 29.12. 2008 №1631/0/16-08 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=83).
Питання №5271 Natali 12/02/2015 × 07:46
Будь ласка, поясніть чи можна працювати на одному підприємстві, але в різних філіях на посаді прибиральниці по 0,5 ст. При цьому вважаємо, що кожна з 0,5 ст. обраховуються як основна, оскільки обидві філії є підрозділами однієї ЦБС.
Відповідь. Просимо уточнити:у штатному розписі зазначена 1 посада прибиральниці з неповним робочим днем (0,5 ст.) чи 2 посади (по 0,5 ст.)?
Питання №5270 Anastasiya 12/02/2015 × 07:34
Добрий ранок. Допоможіть мені, будь-ласка, вирішити моє питання. Я працюю в школі мистецтв викладачем на основній роботі та бібліотекарем додатково на 0,5 ставки. В якій інструкції чи документі вказано про графік роботи бібліотекаря (з якого по який час працювати) і місце роботи бібліотекаря, якщо наше приміщення невелике та бібліотека знаходиться в двох класах, де проходять заняття (заняття починаються з 12.30-12.45). Ким визначається час роботи (в першій половині дня чи другій) бібліотекаря та кількіть відпрацьованих робочих годин. Дуже вдячна Вам за допомогу.e
Відповідь. Зазначимо, що бібліотека має працювати у найзручніший час для користувачів. Режим роботи бібліотеки прописується в локальних правових документах: Правилах внутрішнього трудового розпорядку; Колективному договорі. Основним джерелом інформації про використання робочого часу в бюджетних установах є дані табельного обліку. Табель використання робочого часу являє собою спеціальний іменний список працівників структурного підрозділу установи чи організації, призначений для фіксації інформації про використання робочого часу працівників в розрізі структурного підрозділу, табельного номеру посади за днями місяця.
Питання №5269 hhhj 11/02/2015 × 20:38
hello
Питання №5268 vbhjckfdf 11/02/2015 × 13:01
підкажіть норматинвні документи по централізовані бібліотеці
Відповідь. ЦБС має діяти на основі Положення (Статуту), що затверджується її засновником (див. Ст. 12 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (від 27.01.1995 № 32/95-ВР, із змінами). Положення (Статут) є тим установчим документом, який використовується для створення та провадження діяльності ЦБС, містить встановлені законом правила, що регулюють її правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності .
Питання №5267 vbhjckfdf 11/02/2015 × 12:28
яке має бути надходження на одного працівника  комплектування
Відповідь. Нормативи нових надходжень залежать не від кількості працівників комплектування, а від кількості населення. Так, за рекомендаціями ІФЛА середній річний норматив нових надходжень: 250 книг на 1 000 жителів. Здійснити Планування роботи, видача нормованих завдань працівникам комплектування здійснюється за допомогою «Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» (затверджено наказом МКТ України від 29.12. 2008 №1631/0/16-08 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=83).
Питання №5266 Ilona 11/02/2015 × 10:55
http://sips.gov.ua/
Доброго дня,шановні експерти!

В публічних книгозбірнях України нині інтенсивно розвиваються електронні бібліотеки. Поповнення таких бібліотек відбувається в т.ч. шляхом отримання електронних документів від авторів за договором на право використання об’єкта авторських прав або переведення в електронну форму сучасних друкованих видань із фонду бібліотеки з дозволу авторів за договором на право використання об’єкта авторських прав.

Ст. 33 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» визначає, що договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розміру і порядку виплати авторської винагороди,а також інших умов, щодо яких завимогою однієї із сторін повинно бути досягнено згоди). Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або увигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Оскільки переважна кількість бібліотек України є неприбутковими установами, що не отримують доходу і, відповідно, не можуть виплачувати авторську винагороду в розмірі мінімальної ставки, встановленої Кабінетом Міністрів України, виникає наступне запитання:

Чи можуть бібліотеки укладати з автором договір на право безоплатного використання творів? Чи існує типова або примірна форма такого договору?             Заздалегідь дякуємо!
Відповідь. В розробленому НПБУ Авторському договорі передбачено, що саме на добровільних засадах автор передає Бібліотеці на безкоштовній основі невиключне право на використання твору.

В Інтернеті представлена велика кількість зразків авторського договору, але офіційно затвердженими є: Примірний авторський договір про передачу виключних майнових прав на використання твору образотворчого мистецтва (затверджено Наказом Міністерства культури України від 20 жовтня 2011 року N 1343/0/16-10), Примірна форма авторського договору N _______ про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору драматичного мистецтва (затверджено Наказом Міністерства культури України 27.10.2011 N 942/0/16-11).
Питання №5265 isiyar 11/02/2015 × 08:28
Допоможіть скласти опис на серійне видання "Древо познания" - всю колекцію 240 випусків
Відповідь. Вам необхідно самостійно опрацювати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", адже, як зазначав Жан-Жак Руссо: «Година роботи навчить більше, ніж день пояснень».
StartПопередні [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує методичний відділ Національнальної парламентської бібліотеки України (НПБУ). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Який показник є зараз кращим індикатором діяльності бібліотеки?
 
кількість користувачів
кількість відвідувань
кількість книговидачі і відвідувань
кількість читачів і книговидачі
процент охоплення населення
кількість заходів на сайт бібліотеки
Результати