Бібліотечному фахівцю

стелаж – конструкція (пристрій) для зберігання книжок та інших матеріальних цінностей
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Зарубіжний досвід

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Закрити Методисти рекомендують

Взаємодія

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотекарі України

Закрити Бібліотечна статистика

Закрити Бібліотечний простір

Закрити Відкритий форум

Закрити Переможці конкурсів

Закрити Планування

Закрити Посміхніться

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №6128 Valentina 03/06/2016 × 10:45
Уродженець нашої області пише історичні дослідження про Російську імперію. Яким чином у шифрі 63.3(4РОС)4 (територіально-типових діленнях) відмитити, що він є краєзнавчим письменником, чи достатньо лише предметної рубрики, що він є краєзнавчим письменником
Відповідь. Якщо Ваш земляк пише історичні дослідження, то рекомендуємо Вам поставити його як історичного краєзнавця: 63.1(4УКР-4…) – Історіографія. Історичне краєзнавство. Персоналії істориків і їх погляди.

Це у тому випадку, якщо у книзі є біографія автора. Якщо її немає то індекс і рубрику ставити не потрібно. Але якщо Ви хочете його відмітити, бо він є Вашим земляком, то тоді основний індекс буде на зміст книги, а додатковий індекс на автора, як історичного краєзнавця.

Гол. бібліотекар ВК – Різніченко С.О.
Питання №6127 Olga 02/06/2016 × 15:31
Шановні колеги! Підскажіть відносно опису статей з періодики в електронному каталозі. До Персоналії вводиться тільки література про життя і діяльність данної людини, чи і література про вивчення її творчості, сценарії, тобто вся література де згадується данне призвіще. Як правильно? Ви просили уточнити, яка АІБС використовується у нашій бібліотеці? Використоаується ІРБІС/
Відповідь. Ми так і не зрозуміли ключової фрази «До Персоналії вводиться…». Якщо в тексті статті згадується певна особистість, то на неї створюється додаткова точка доступу і інформація заноситься у відповідне поле. Ваше завдання – описати документ максимально повно та детально за допомогою більшої кількості полів (зокрема, описати географічні, хронологічні, предметні рубрики, персоналії, анотації тощо). Пропонуємо опрацювати видання: Ігнатюк, М. В. Методика заповнення полів в автоматизованій бібліотечній системі «ІРБІС»: методичні рекомендації і приклади / М. В. Ігнатюк. – Житомир:ЖОУНБ ім. О. Ольжича, 2009. – 50 с. : табл. – (Ресурси та послуги сучасної бібліотеки; вип. 5);

ИРБИС 64. Примеры библиографических записей / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова, Отд. обраб. лит. и орг. кат. ; сост. : Ефимова А.А., Петялин А.Н. – Ч. 1. – Ярославль : ЯОУНБ, 2011. – 68 с.
Питання №6126 Tetiana 01/06/2016 × 14:54
Доброго дня колеги!  Підкажіть, будь ласка, чи є обовязковою  матеріальна допомога на вирішення соціально - побутових питань? Дивлячись на Постанову № 1062 ми повинні виплачувати хочаб  один відсоток від окладу?  У нас не виплачується зовсім.  Дякую за відповідь.
Відповідь. Згідно затвердженого на відповідний рік фонду оплати праці, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується: "… за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік" / Постанова КМУ від 30 вересня 2009 р. N 1062 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1062-2009-п , Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-п .
Питання №6125 Nady 01/06/2016 × 12:55
Добрий день, 15.05.2015 р був укладений колективний договір, терміном на 2015 - 2016 рр. Скажіть будь ласка, коли істікает термін дії даного договору? Заздалегідь вдячні за відповідь.
Відповідь. Після закінчення строку дії колективний договір, угода продовжують діяти до того часу, доки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором (див. ст. 17 КЗпП, ст. 9 ЗУ «Про колективні договори і угоди»). Повідомна реєстрація продовження строку чинності колективного договору законодавством не передбачена. Водночас, якщо в результаті оформлення факту продовження строку чинності колективного договору вносяться будь-які зміни до договору, то вони мають бути зареєстровані, як зазначено у пункті 8 «Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115).

Роботу щодо укладання нового або перегляду чинного КД маєте здійснити у 2016 році.
Питання №6124 Peter 01/06/2016 × 12:10
Шановні колеги! Прошу уточнити, особа, яка іде на конкурс, щоб стати директором ЦБС має мати бібліотечну освіту?

Відповідь. П.1 ст. 21¹ ЗУ «Про культуру» (від 14.12.2010 № 2778-VI, із змінами) визначає, що: керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. В той же час, відповідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р. директор (завідувач) бібліотеки повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки.
Питання №6123 Olga 31/05/2016 × 12:13
Шановні колеги! Підскажіть відносно опису статей з періодики в електронному каталозі. До Персоналії вводиться тільки література про життя і діяльність данної людини, чи і література про вивчення її творчості, сценарії, тобто вся література де згадується данне призвіще. Як правильно?
Відповідь. Просимо уточнити, яка АІБС використовується у Вашій бібліотеці?
Питання №6122 olga 31/05/2016 × 10:40
Доброго дня. Шановні колеги!
В нашому районі більшість бібліотечних працівників  району працюють на 0,25, 075,  0,5 ставки.  Яка тривалість відпустки  може надаватися?  Згідно колективного договору, до 24 днів  основної  відпустки  раніше керівництво додавало 4 дні за ненормований робочий день.  На якій підставі ми маємо право на  додаткові дні, у зв'язку з переведенням на неповний робочий день!!!
Відповідь. Ст. 6 ЗУ «Про відпустки» (від 15.11.1996 № 504/96-ВР, із змінами) чітко визначає тривалість щорічної основної відпустки: не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам з ненормованим робочим днем (в т.ч. бібліотечним) - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою (див. ст.8).

Колективний договір може передбачати прийняття додаткових днів до відпустки диференційовано до різних категорій працівників. Додатково рекомендуємо ознайомитись з: «Рекомендаціями щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці», затверджені Наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.97 р. N 7 (із змінами) /Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0007203-97 ; статтею ученого секретаря НПБУ Н.І. Розколупи «Щорічні відпустки працівникам бібліотек: (Юридична консультація» // Бібліотечна планета. – 2011. - № 3 Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=2541 .
Питання №6121 vera 31/05/2016 × 01:41
Будь ласка, дайте відповідь, які ж складові входять до визначення ціни платної послуги в бібліотеці? І друге, хто має вираховувати ціну послуги – директор чи бухгалтер? Дякуємо.
Відповідь. 1. Розмір плати за надання платних послуг установлюється державними і комунальними закладами культури щороку у національній валюті України. Встановлення вартості платної послуги встановлюється на основі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. До вартості платної послуги мають увійти абсолютно усі витрати, пов’язані з її наданням. Серед основних складових вартості платної послуги маєте передбачити: 1) витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги; 2) нарахування на оплату праці відповідно до законодавства; 3) безпосередні витрати на оплату послуг інших організацій, товари чи послуги, які використовуються при наданні платних послуг; 4) капітальні витрати; 5)індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства. Пропонуємо опрацювати ПОРЯДОК визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності (затверджено Наказом Мінкультури, Мінфінансів, Мінекономрозвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15 ).

2. Заклади культури самостійно визначають калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості. Також, відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, бухгалтерська служба має забезпечити складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства.

3. Так, ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання платних послуг має бути розроблено та затверджено. Ви можете його розробити у відповідності до ЗУ «Про культуру», постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (із змінами), окремих статей Бюджетного і Податковим кодексів України, вищезазначеним ПОРЯДКОМ визначення вартості та надання платних послуг… і т.п. Загальноприйнятого зразка Положення не існує, але за ключовими словами в Інтернеті Ви маєте можливість знайти подібні положення.
Питання №6120 Lubov 30/05/2016 × 12:44
Доброго дня. Працюю директором ЦБС. В прикінцевих положеннях Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" сказано :"Органи управління державних та комунальних закладів культури протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані розірвати безстрокові трудові договори з керівниками державних та комунальних закладів культури і провести конкурс на заміщення посад керівників таких закладів у порядку, визначеному цим Законом.".
Прошу пояснити :
1.Згідно якої статті Кодексу законів про працю звільняється працюючий директор;
2.Чи повинен директор бути попереджений про звільнення за два місяці;
3.Чи може він на період проведення конкурсу тимчасово виконувати обов"язки директора ЦБС. Прошу дати конкретну відповідь на запитання, залучивши професійних юристів. Це питання актуальне на даний час як для директорів обласної так і районної ланок.
Відповідь. 1. Трудовий договір може бути припинено, а працівника звільнено з роботи лише з підстав і в порядку, визначених законодавством про працю. Підстави припинення трудового договору закріплено ст. 36 КЗпП України від 10.12.1971 № 322-VIII, із змінами) /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page2 .

2. Частиною третьої статті 32 КЗпП на власника покладені обов'язки попередити працівника за два місяці про наступні зміни в організації виробництва і праці, а також зміну істотних умов праці працівника. Додатково пропонуємо ознайомитись із постановою Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 .

3. Штат НМВ НПБУ не передбачає наявності професійних юристів. Апарат райдержадміністрації передбачає наявність юридичного відділу. Завдання юрвідділу передбачають надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань; організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства. Ще більш результативним буде Ваше звернення до Міністерства юстиції України /Режим доступу: http://obu.org.ua/contacts/ та Міністерства соціальної політики України /Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article%3Bjsessionid=B318F8C9E5EADA9740C1ACF6D333856B.app1?art_id=152993&cat_id=152992 щодо надання роз’яснень із питань практичного застосування пунктів 2 – 5 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України за № 955-VIII від 28.01.2016.

Додатково пропонуємо ознайомитись із відповіддю на питання № 6027.
Питання №6119 olga 30/05/2016 × 11:39
Доброго дня! Бібліотечним працівникам "за особливі умови праці",встановлена надбавка в граничному розмірі від 10 до 50 %. Скажіть, будь ласка, за що встановлена ця надбавка.
Дякую.
Відповідь. В тексті Постанови КМУ № 1073 від 30.09.2009 р. "Про підвищення заробітної плати бібліотечним працівникам" дійсно написано "надбавка за особливі умови роботи". Хоча нормативно-правовими актами поняття "особливі умови роботи" не визначено, проте згідно Постанови працівники державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84, встановлена надбавка за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу.
Питання №6118 RIZENKO 30/05/2016 × 10:41
Будь ласка, дайте відповідь, чи враховується другий автор при розстановці карток у алфавітному каталозі? Наприклад
Відповідь. Ні.

Короткий лікбез: Авторський знак – це умовна позначка прізвища автора або (за його відсутності) першого слова заголовка документа. Знак складається з першої літери прізвища автора (заголовка документа) та двозначного числа, що відповідає одній або декільком початковим літерам розшукуваного слова. Авторський знак визначається за допомогою авторських таблиць (див. Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці (двозначні) [Текст] : для рос. і укр. мов : посіб. для алф. розстановки кн. у б-ках / Л. Б. Хавкіна ; М-во культури УРСР, Голов. упр. культ.-освіт. установ, Наук.-метод. каб. бібліотекознавства. - Х. : Вид-во Кн. палати УРСР, 1954. - 47 с.). Їх використання полегшує роботу бібліотекаря, значно прискорює добір та розстановку документів та карток за абеткою, дає можливість розміщувати нові надходження на суворо визначене для них місце.
Питання №6117 Valia 30/05/2016 × 09:40
до питання 6104. Але ж  Закон України  треба  виконувати! Чи можна, якщо слідувати логіці, проігнорувати?    Як може так Міністерство культури працювати, що подаючи до ВР   на голосування проект  змін  до Законів ,не подати одночасно   пропозицію про узгодження цього питання контрактів  з КЗпП. В нас начальник вручив керівникам попередження про звільнення через 2 міс. згідно ст.32 КЗПП, а хто  конкурс не пройде, буде  звільнений  за ст. 36 КЗпП п.6 - "відмова працівника.......від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці". Хіба не правильно?
Відповідь. Будемо справедливі до Мінкультури України, адже це – виконавчий орган влади, а не законодавчий . Ініціаторами законопроекту були народні депутати України (VIII скликання)з комітету з питань культури і духовності: Подоляк І. І., Тарута С. О., Княжицький М. Л., Матіос М. В. У пункті 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 роз'яснено, що припинення трудового договору за пунктом 6 статті 36 КЗпП може бути визнане обґрунтованим, якщо зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацію чи посадою викликана такими змінами в організації виробництва і праці, як раціоналізація робочих місць, запровадження нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну форму організації праці, а також впровадженням передових методів, технологій тощо. Якщо при розгляді трудового спору буде встановлено, що істотні умови трудового договору було змінено не у зв'язку із зміною в організації виробництва і праці на підприємстві, в установі, організації, то така зміна з урахуванням конкретних обставин може бути визнана судом неправомірною з покладенням на власника обов'язку поновити працівникові попередні умови праці. . Якщо власник не запроваджує зміни в організації виробництва і праці, він не має законних підстав в односторонньому порядку змінювати істотні умови праці.
Питання №6116 Olena 27/05/2016 × 15:44
Доброго  дня! Скажіть , будь-ласка, чи маємо ми, працівники  культури, отримувати індексацію в цьому році  . Дякуємо за змістовну відповідьwindow.
Відповідь. Відповідно Ч.1 Ст. 4. ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення»: індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103 відсотка.

Бухгалтерська служба будь-якої бюджетної установи оперує Таблицею індексів інфляції. Пропонуємо переадресувати запит до Вашої бухгалтерії, яка, враховуючи Вашу заробітну плату, надасть чітку і вичерпну відповідь.
Питання №6115 Gelena 27/05/2016 × 12:36
Підкажіть, будь ласка, чи існує якесь обов'язкове співвідношення у відсотках при комплектуванні публічної міської бібліотеки новою літературою (галузева - художня)? Дякую!
Відповідь. Обов’язкового співвідношення не існує.
Питання №6114 Ivan 26/05/2016 × 17:01
Добрий день, я працюю в бібліотеки адміністратором баз даних, у мене 8 розряд, стаж роботи 5 років. Скажіть будь ласка положені  мені премії і надбавки? І хотілося б дізнатися чому у мене немає матеріальної допомоги на відпустку?
Теж цікаво чому у наших бухгалтерів є і премії і надбавки, а у мене немає
Відповідь. 1). Адміністратору БД доплата за вислугу років і надбавка за особливі умови роботи не надаються, так як вищезазначена посада відсутня у Переліку посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну, діяльність (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84/ Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-п ).

2). Адміністратор БД має право на виплату допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати), якщо це прописано в Колективному договорі і передбачено фондом оплати праці на поточний рік.

3). Ви маєте право на отримання премій, якщо: фонд оплати праці може собі це дозволити; маєте підтвердження особистого внеску в загальні результати роботи. Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються в Положенні про преміювання відповідної установи.
Питання №6113 ludmila 26/05/2016 × 16:01
Доброго дня! Чи можна вже з 1 червня 2016 року оголошувати конкурс по переведенню на контракт керівних  працівників культури (бібліотечних працівників, клубних працівників). Дякую за відповідь!
Відповідь. Якщо керівники Ваших закладів культури працювали на умовах безстрокового трудового договору, то на підставі якої статті КЗпП України Ви хочете здійснити їх переведення на контракт? Таке переведення може бути оскаржено у суді (і 100% свій позов виграє керівник закладу культури). Пропонуємо надіслати відповідний запит (переведення керівника , який працював на основі безстрокового трудового договору на контракт) до Міністерства юстиції України /Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/481 та Мінсоцполітики http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article%3Bjsessionid=B318F8C9E5EADA9740C1ACF6D333856B.app1?art_id=152993&cat_id=152992 для відповідних роз’яснень.
Питання №6112 Larysa 26/05/2016 × 15:10
http://vollibr.org.ua
Доброго дня, шановні колеги!
Підкажіть, будь ласка, як облікувати електронні читанки?
Наведіть, будь ласка, приклад бібліографічного опису цих книг.
Наразі дякуємо.
Відповідь. Е-читанка є технічним засобом і береться на облік за правилами, що застосовуються до обліку інших технічних засобів, придбаних бібліотекою. Бібліографічний опис здійснюється аналогічно бібліографічному опису ел. ресурсів (або з етикетки читанки, або з титулу екрана). Додатково пропонуємо ознайомитись із книгою: Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеках: з чого почати? / уклад.: Пашкова В.С., Ярошенко Т.О. ; Укр. бібл. асоц., НПБ України, НБ НаУКМА. - К. : Самміт-Книга, 2013. - 64 с. Електронна версія видання для безкоштовного використання розміщена в електронній бібліотеці «Кассіопея» та на порталі УБА /Режим доступу: http://ula.org.ua/fileadmin/uba_documents/publications/E-book-verstka-250113_new.pdf .
Питання №6111 Anna 26/05/2016 × 14:03

Добридень! Перше питання: підкажіть, будь ласка, чи обов'язково міняти старі шифри ББК на книгах художнього змісту на 84, наприклад: У2 на 84(4УКР).
Друге питання: у «Журналі опису інвентарних номерів» немає графи «Розписка про прийом». Чи обов'язкова розпис про прийом книг, якщо «так», то де правильно розташувати цю графу на сторінці інвентарної книги?
А також, чи припустимі скорочення в графах «Рік видання» і «Номер акта вибуття». Наприклад: 2014 на 14; акт №36 від 04.02.2016 на 36-16?
Третє питання: поповнення фонду бібліотеки здійснюється за рахунок місцевого бюджету  й за рахунок платних послуг. Книги, придбані за платні послуги (спец. рахунок) ставили на індивідуальний облік окремо. Щоб списати дану літературу, як правильно оформити акти? Чи дозволяється списання книг, придбаних з різних джерел фінансування одним актом?Заздалегідь вдячні.

Відповідь. 1. Пропонуємо переглянути каталожні картки в каталогах на предмет наявних шифрів. Дозволимо нагадати, що для користувача саме шифр у каталожній картці є орієнтиром пошуку книги на полиці. Також, якщо Ви проводите ретрокаталогізацію, то потрібно обов'язково міняти на книгах і картках старі індекси на індекси ББК - У2 на 84(4УКР).

2. Відповідно п.4.10 ІНСТРУКЦІЇ з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (затверджено наказом МКТ України від 03.04.2007 N 22 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07 ): формою ведення індивідуального обліку книг і брошур є Інвентарна книга (додаток 4). Бібліотеки, які здійснюють індивідуальний облік бібліотечного фонду за іншими формами (обліковий каталог, описи тощо), мають право зберегти існуючий порядок індивідуального обліку. Ми не зовсім зрозуміли, яким чином у Вас здійснюється індивідуальний облік бібліотечного фонду: у «Журналі опису інвентарних номерів» або в Інвентарній книзі?

Якщо у Вашій бібліотеці індивідуальний облік бібліотечного фонду здійснюється у «Журналі опису інвентарних номерів» то введення окремих граф Ви маєте затвердити відповідним методичним рішенням. Наявність граф «Дата отримання» і підпису уповноваженої особи – обов’язкові. Щоб порадити, де розмістити відповідні графи, необхідно Журнал потримати в руках, а так важко рекомендувати, де саме вводити додаткові графи. Зазначені скорочення - припустимі.

3. Вилучення документів здійснюється єдиним актом. Окремих актів на вилучення документів, придбаних за рахунок коштів спецфонду – не створюють. Враховуючи, що Інвентарна книга має графу «Примітки», Ви можете вносити певні записи-позначки, наприклад: «рсф»(за рахунок спецфонду), «РК» (рідкісна книга), «дар від чит.», «держ. прогр.», «Укр. книга» тощо.
Питання №6110 natalia 26/05/2016 × 11:40
Шановні колеги! Терміново потрібен Типовий статут ЦБС.Допоможіть знайти. На які закони і підзаконні акти спиратися при реорганізації ЦБС(обєднання сільських та шкільних бібліотек).Чи є щось нове у законодавстві станом на 01.05.2016 року. Дякую.
Відповідь. На сьогоднішній день Типового статуту ЦБС не існує. Він розробляється самостійно і враховує основні положення ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положення про ЦБС (затверджено Наказом МКіМ 20.11.2001 р. N 709) і т.п.

Маємо зазначити, що чинним законодавством не передбачено об'єднання публічних та шкільних бібліотек в одну ЦБС. Але, досвід об'єднання шкільних і публічних бібліотек існував у Рівненській області як експеримент, але він не був поширений на інші регіони України.
Питання №6109 Леся 26/05/2016 × 11:13
Шановні колеги! Розуміємо, що наше питання, дещо незвичайне, але ми готуємось до відкриття літнього читального залу біля річки. Виникає (вже третій рік поспіль) проблема з наявністю туалету, як для дітей, так і для всіх інших. Підкажіть будь-ласка, яким чином можна домогтися установки біотуалету? Дякуємо!
Відповідь. Біотуалет є тимчасовою спорудою і його розміщення здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, встановленому Мінрегіонбудом (Наказ від 21.10.2011 № 244).

Згідно з пунктами 2.1 - 2.3 Порядку підставою для розміщення тимчасових споруд (ТС) для провадження підприємницької діяльності є паспорт прив’язки ТС.

Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС. До заяви додаються:

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості; - реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація).
Питання №6108 Ludmila 26/05/2016 × 10:56
http://cbs.poltava.ua
Шановні колеги, Чи буде вірним методичне рішення для бібліотек ЦБС стосовно заповнення Паспорту творчого (масового) заходу, а саме пункту «4. Присутні на заході» і пункту «11. Список учасників», якщо присутні на заході облікуватимуться в зошиті щоденної статистики (кількісний показник) з подальшим переносом у Паспорт заходу та в щоденник роботи бібліотеки (відвідування заходу), а в списку учасників будуть записані прізвища осіб, які безпосередньо брали у заході: виступали в дискусіях, обговорювали певні питання, висловлювали свою точку зору про книги, творчість письменників тощо. Заздалегідь вдячні за відповідь.  
Відповідь. Ви можете прийняти будь-яке методичне рішення, але яке не буде суперечити п.п. 7.5, 7.5.1 міждержавного стандарту ГОСТ 7.20-2000 “Бібліотечна статистика . На нашу думку, “простий” спосіб ведення обліку присутніх на творчому заході (в т.ч. безпосередніх учасників) – ведення Листка реєстрації, присутніх на заході. Відповідно кількісних підрахунків Ви заповнюєте у Паспорті п. 4. «Присутні на заході», а в п. 11 робите посилання «див. Листок реєстрації за 00.00.2016р.». Листок реєстрації зберігається разом із Паспортом творчого (масового) заходу .

У Щоденнику роботи структурного підрозділу (аб. або ч/з і т.п.) за певний робочий день у графі відвідування, окрім загальної суми користувачів, які відвідали відповідний структурний підрозділ, додаєте кількість присутніх на заході (наприклад, 58 + 21). Також, у розділі Щоденника «Облік масової роботи» Ви вказуєте кількість присутніх на заході відповідно до даних Паспорта.
Питання №6107 Nina 25/05/2016 × 12:38
http://library.dp.ua
Добрий день, шановні колеги! Сьогодні  Дніпропетровська ЦБС для дорослих отримує в дарунок від спонсорів і читачів різноманітні настільні ігри. Будь ласка, підкажить як правильно вести їх облік при видачі відвідувачам бібліотеки.
                   З повагою завідувач організаційно-методичного відділу    Ваганова Н.В.
Відповідь. Настільні ігри не відносяться до бібліотечного фонду (див. Інструкцію з обліку з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах), відповідно мають інший субрахунок.

Кожна гра має стояти на обліку, мати власний інвентарний номер. Ви можете здійснювати видачу цих ігор за їх інвентарними номерами, але ця видача не буде мати жодного відношення до книговидачі. Маєте розробити та затвердити методичне рішення щодо видачі ігор (один із варіантів - додаткова графа у Щоденнику роботи і т.п.). Це буде додатковим якісним показником щодо розширення репертуару сервісних послуг.
Питання №6106 maksim 25/05/2016 × 12:32
Прошу уточнити, чи вважається достатньою інформація про платні послуги в інформаційній зоні (в холі) бібліотеки? Дякую.

Відповідь. Відповідно п.4 «ПОРЯДКА визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (затверджено Наказом Мінкультури України, Мінфінансів України, Мінеконом розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15 ) заклад культури зобов’язаний: оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо).
Питання №6105 valentina 24/05/2016 × 10:42
http://shastsk.at.ua
Доброго дня!Бібліотека не має статусу юридичної особи, тому встановлення плати за послуги здійснюється наказом відділу культури. Чи має такий проект наказу проходити обговорення (розміщатись на сайті чи інше і скільки часу для цього неохідно). А ще чи повинен відповідний наказ реєструватись управлінням юстиції. Дякую.
Відповідь. Оприлюднення інформації розпорядниками (в т. ч. відділом культури) закріплено у ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (від 13.01.2011 № 2939-VI, із змінами /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 ).

Нам невідомо, які саме повноваження делеговані Вашому начальнику відділу культури. Тому пропонуємо ознайомитись із Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5 і зробити певні висновки. Також, у разі затвердження платних послуг, відповідно «ПОРЯДКУ визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (затверджено Наказом Мінкультури України, Мінфінансів України, Мінекономрозвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15 ) заклад культури зобов’язаний оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо) (див. п.4).
Питання №6104 Natalia 23/05/2016 × 13:10
http://library.ck.ua/
Шановні колеги!  Чи мають право звільнити директора бібліотеки районної ланки в зв"язку з необхідністю проведення кокурсу на цю посаду? Якщо так, то згідно якої ст.КЗПП. Чи може діючий директор працювати на цій посаді під час проведення конкурсу як і інші претенденти?
Відповідь. Ні, не мають, якщо директор РБ працював на умовах безстрокового договору.
Питання №6103 Alesja 23/05/2016 × 09:25
Підкажіть як буде проходити деценралізація бібліотек, тобто з директором мають скласти контракт? (це обовязково?), а інші бібліотекарі будуть працювати як і працювали?...Якщо до бібліотеки приходить новий працівник, то також на конкурсній основі будуть приймати? Де можно дізнатися умов конкурсу? Дякую.
Відповідь. Просимо уточнити питання щодо децентралізації бібліотек: це рішення відповідних рад у зв’язку із утворенням ОТГ в районі ?

Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури прописано в ст.ст. 21 - 21⁵ ЗУ «Про культуру» (у редакції від 25.02.2016 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/page ).
Питання №6102 galina 22/05/2016 × 16:18
Доброго дня шановні колеги!У нас в громаді були 5 самостійних сільських бібліотек. Також, було передано ще дві бібліотеки з ЦБС району. Які подальші дії щодо визначення цих бібліотек? Дякуємо!
Відповідь. Органи, до сфери управління яких передано бібліотеки, з дня затвердження акта приймання-передачі зобов’язані: 1)повідомити у двотижневий строк про таку передачу органам державної статистики, державної податкової служби, фінансовим органам, Фонду державного майна для внесення відомостей до Єдиного реєстру об’єктів державної власності;

2) закріпити у двотижневий строк нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно за відповідним органом управління на праві господарського відання або оперативного управління. Як правило, місцеві ради (сільська, селищна, міська) закріплюють отримане майно рішенням сесії, яким, власне було здійснено прийняття бібліотек;

3) внести відповідні зміни до установчих документів бібліотек (розробити і затвердити нові) та провести їх державну реєстрацію відповідно до законодавства;

4) здійснити в установленому законодавством порядку оформлення та державну реєстрацію речових прав щодо об’єктів передачі, права на які підлягають такій реєстрації.
Питання №6101 Katerina 20/05/2016 × 17:41
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка який за яким індексом ББК у сільській бібліотеці зашифрувати книгу про гігієну житла? Дякую.

Відповідь. Буде мати індекс: 51.21 Комунальна гігієна. Гігієна населених місць.
Питання №6100 Larisa 19/05/2016 × 12:11
libifua@gmail.com
Які індекси застосовуються при списанні літератури в обласній бібліотеці?
Відповідь. Пропонуємо переадресувати запит до відділу формування, обробки документів будь-якої ОУНБ України /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=57 .
Питання №6099 Aleksandr 19/05/2016 × 10:36
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста где можно пройти кусы библиотекаря.
Відповідь. Для навчання на безкоштовній основі в наступному році до Інституту публічного управління та кадрової політики НАКККіМ /Режим доступу: http://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-publichnogo-upravlinnya-ta-kadrovoji-politiki ) необхідно надати відповідну заявку. На основі заявок формується календарний план на наступний рік. План затверджує Міністерство культури України. У поточному році пройти курси з підвищення кваліфікації можна лише на платній основі. Пропонуємо вже зараз надати заявку на курси (очно-заочні, дистанційні) з підвищення кваліфікації у 2017 році.

Також, існують регіональні курси з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників: у Миколаївській області (звертайтеся до Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова /Режим доступу: http://www.reglibrary.mk.ua/); у Харківській області (звертайтеся до обласного навчально–методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Департаменту культури і туризму Харківської ОДА /Режим доступу: http://onmcpk.kh.ua/bibliotechnij-napryam/)і т.п.
Питання №6098 valentina 18/05/2016 × 10:47

Як правильно відредагувати назву розділу в систематичному каталозі  -63.3(2Ук)622 - Українська РСР у Великій Вітчизняній війні (1941-1945) на Українська РСР у Другій світовій війні (1939-1945)? , бо по Доповненнях та виправленнях до ББК цей період має назву 63.3(4УКР)624 - Участь українського народу в боротьбі проти фашизму і охоплює період 1939-1945 рр.

Відповідь. Пропонуємо опрацювати МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до відзначення Дня пам’яті та примирення та 70-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, підготовлені Українським інститутом національної пам’яті (8-9 травня 2015 р.) /Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/news/metodichni-materiali-do-vidznachennya-dnya-pam-yati-ta-primirennya-ta-70-i-richnitsi-dnya-perem і прийняти відповідне методичне рішення щодо редагування вищезазначених розділів в СК, СКС, на поличних роздільниках.
Питання №6097 Marina 18/05/2016 × 01:07
Добрий вечір, підкажіть будь ласка, чи мають відшкодовувати витрати на проїзд до інших бібліотек (на семінари, лекції) ? Дякую.
Відповідь. Уряд прийняв рішення (постанова від 23.03.2016 р. № 287) відмінити постанову КМУ від 22.08.1997 р. № 922. Цим документом затверджувався Порядок відшкодування витрат на проїзд пасажирським транспортом окремим категоріям працівників бюджетних установ та організацій у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків. Відміна такої постанови не лишить бюджетників без компенсації проїзду. Адже бюджетні установи в межах коштів, передбачених на їх утримання, можуть самостійно вирішувати питання відшкодування своїм працівникам, які користуються пасажирським транспортом у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, витрат на проїзд.

В той же час зауважимо: якщо працівник в рамках виконання своїх безпосередніх обов’язків здійснює поїздки на підвідомчій території для підвищення свого фахового рівня, то такі поїздки не є службовим відрядженням.
Питання №6096 Valentina 17/05/2016 × 16:05
Доброго дня шановні колеги! Як облікувати книги і яку вказати ціну книг, що надійшли до бібліотеки як журнали "Класна література" - індекс 68236, "Скарби" - 68217, "Скарби" (молодіжна серія) - 86359. В каталозі видань вказано вартість книги і вартість доставки.
Відповідь. Якщо книги були передплачені як періодичні видання, треба внутрішнім актом, складеним комісією, що приймає на баланс, зафіксувати факт отримання за передплатою книг як періодичних видань. Відповідно до цього акту вказані книги обліковувати згідно з /Інструкцією з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах/, з присвоєнням інвентарних номерів та зазначенням їх закупівельної вартості.

Відділ формування документ них ресурсів.
Питання №6095 Marina 16/05/2016 × 21:07
Дуже прошу допомогти. Я знедавна працюю в бібліотеці. Тиждень була на лікарняному. Так трапилось (не з моєї вини), що лікарняний загублено. На роботі знали, що я на лікарняному. Як мені бути, може написати заяву за свій рахунок? Заздалегідь вдячна.
Відповідь. Ніяких заяв. Ваші дії: 1) звернутись до Вашої бухгалтерії стосовно отримання довідки про те, що за період перебування на лікарняному листок непрацездатності не оплачувався.; 2) з отриманою довідкою звернутися до медичного закладу за отриманням нового листка непрацездатності з позначкою «дублікат»; 3) допомога по тимчасовій непрацездатності на підставі дублікату листка непрацездатності призначається на загальних підставах.
Питання №6094 Natali 16/05/2016 × 12:18
Я знайшла одну відповідь на питання такого характеру (Питання №5254), але воно мене не задовольнило.
Хочу Вам перслати скан авторського свідоцтва на твір, щоб Ви змогли побачити документ de visu. Але не має привязки тут......
Який опис правильний?
Підбуцька Н. В. Літературний письмовий твір «Авторська психодіагностична методика «Опитувальник базового професіоналізму майбутніх інженерів» / Підбуцька Н. В. ; Держ. служба інтелектуальної власності України. — Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62584 ; опубл. 08.10.2015. - 1 с.
Літературний письмовий твір «Авторська психодіагностична методика «Опитувальник базового професіоналізму майбутніх інженерів» / Підбуцька Н. В. — Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62584 ; опубл. 08.10.2015. - 1 с.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62584 (Україна). Літературний письмовий твір «Авторська психодіагностична методика «Опитувальник базового професіоналізму майбутніх інженерів» / Підбуцька Н. В. ; Держ. служба інтелектуальної власності України. — № 62584 ; опубл. 08.10.2015. - 1 с.
Буду вельми вдячна Вам.
Відповідь. Дякуємо за запитання. Авторське свідоцтво – це документ, який видавався у період СРСР і засвідчував авторство винахідника на розроблений ним винахід (корисну модель). У вашому питанні йдеться про свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – це правоохоронний документ, що засвідчує авторське право на оприлюднений чи неоприлюднений твір, видається безпосередньо автору.

Відомості про реєстрацію авторського права на твір вносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір Державної служби інтелектуальної власності України. На сайті http://sips.gov.ua/ua/registers.html є посилання на згаданий реєстр, але цей сервіс на сьогодні знаходиться в стадії розробки. На відміну від нормативно-технічних документів (патенти, авторські свідоцтва часів СРСР, державні стандарти, стандарти підприємства, технічні умови тощо), різноманітні свідоцтва і посвідчення рідко підлягають бібліографічному опрацюванню. Загалом свідоцтва – це офіційні документи, що підтверджують якийсь факт або містять відомості про кого-небудь: свідоцтво про реєстрацію організації, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо. Такі документи не комплектуються до бібліотечних фондів.

Якщо є потреба обов'язково навести дані про те, що той чи інший автор зареєстрував авторське право у Державній службі інтелектуальної власності України і отримав свідоцтво, то документ можна переписати повністю, адже в даному випадку у згортанні інформації до бібліографічного опису немає потреби – інформації небагато. Наприклад, в залежності від мети, з якою подається інформація, так:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62584. Літературний письмовий твір «Авторська психодіагностична методика «Опитувальник базового професіоналізму майбутніх інженерів». Автор Підбуцька Ніна Вікторівна. Дата реєстрації 08.12.2015. Підпис: Голова Державної служби інтелектуальної власності України А. Г. Жарінова. Документ на офіційному бланку Державної служби інтелектуальної власності України.

Можливо, доцільно у зоні приміток у бібліографічному описі твору подати відомості про свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Лідія Рогальчук, науково-бібліографічний відділ.
Питання №6093 liydmila 16/05/2016 × 10:31
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, якими чинними документами регламентується надання бібліотекарю щорічної відпустки тривалістю більше, ніж 24 к.д. Буду дуже вдячна.
Відповідь. Додаткова відпустка до 7 календарних днів надається згідно із списками посад, робіт та професій, визначених Вашим колективним договором. Рекомендуємо ознайомитись із ст. 76 Кодексу законів про працю України, ст. 8 Закону України „Про відпустки” та статтею ученого секретаря НПБУ Н.І.Розколупи «Щорічні відпустки працівникам бібліотек (юридична консультація)» в журналі Бібліотечна планета. – 2011. - № 3. – С. 33-35 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=2541 .
Питання №6092 Larisa 13/05/2016 × 12:20
http://mail.ru
Запитання : Що до Братів Капранових. Ні в одному ії виданні не вказані  ії імена, а по Правилам  бібліографічного опису  нам потрібно вказати тільки першого автора в розділі -автор-, а другого  автора вказати за косою . Як поступити  з описом книг Братів Капранових ?  Википедія дає- Брати Капранови.

Відповідь. Шановні колеги! Правил бібліографічного опису, де є розділ -автор-, не існує. Бібліографічний опис складається за національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, що ідентичний ГОСТ 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

Відомості про осіб, які брали участь у створенні інтелектуального, художнього чи іншого змісту твору, що є об’єктом опису, записуються в зоні назви та відомостей про відповідальність.

За ДСТУ 7.1:2006 (мовою оригіналу): 5.2.6 Сведения об ответственности 5.2.6.1 Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и организациях, участвовавших в создании интеллектуального, художественного или иного содержания произведения, являющегося объектом описания. 5.2.6.2 Сведения об ответственности записывают в той форме, в какой они указаны в предписанном источнике информации. 5.2.6.4 Первым сведениям об ответственности предшествует знак косая черта; последующие группы сведений отделяют друг от друга точкой с запятой. Припускаємо, що питання стосується не правил бібліографічного опису, а створення бібліографічного запису в одній з систем автоматизації бібліотек (ИРБИС, «УФД-Бібліотека», «МАРК-SQL», UNILIB тощо). Такі системи часто передбачають створення бібліографічного запису з заголовком. Заголовок бібліографічного запису формується за ДСТУ ГОСТ 7.80:2007, що ідентичний ГОСТ 7.80–2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления. Відповідно до цього ДСТУ, п. 5.8, за наявності в документі прізвища, що об'єднує дві або три особи, у заголовку наводиться прізвище однієї особи, першої або згідно алфавіту.

Приклади.

У документі: Брати Капранови, у заголовку: Капранов, Дмитро. У документі: Марина та Сергій Дяченки, у заголовку: Дяченко, Марина.

Роз’яснення щодо формування заголовку бібліографічного запису на сайті Книжкової палати України: http://www.ukrbook.net/zakony/zag_bib_zap.pdf

Л. Рогальчук, науково-бібліографічний відділ
Питання №6091 Olena 13/05/2016 × 11:35
Стосовно питаня №6086
Якщо Ви шановна - бібліотекар, то по- перше - вивчіть українську мову, а по - друге вислів "десь читала" вже у нас, бібліотекарів, не актуальний, Ви працюєте у бібліотеці, де є величезні масиви інформації, як друкованої так і в Інтернет-просторі, не ганбіть професію!
Відповідь.
eek
Питання №6090 Odry 12/05/2016 × 12:22
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как комплектуются фонды публичных библиотек? Может, есть какие-либо регламентирующин укази или постановления? Спасибо
Відповідь. Законодавчою базою, якою керуються бібліотекарі у процесі комплектування, є Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (від 27.01.1995 № 32/95-ВР, із змінами), де у Розділі 5 визначається комплектування як процес, що «здійснюється шляхом отримання обов'язкового примірника документів у порядку, встановленому законом, документів, що випускаються за цільовими програмами книговидання або закуповуються відповідно до державних цільових програм, придбання документів за готівковий і безготівковий рахунки, документообміну, отримання в дарунок, депонування та з інших джерел». Крім того, основним регламентуючим документом є ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення.

З метою вирішення конкретних завдань відділом, який займається комплектуванням фонду бібліотеки, створюється Модель фонду або Профіль комплектування, розробляється Положення про комплектування фонду бібліотеки. При складанні Моделі (або Профілю) виходять перш за все з мети, що стоїть перед бібліотекою, а також інформаційних потреб її користувачів. У Положенні закріплюють принципи комплектування, завдання та зміст, форми і методи його організації. Зазначені документи мають бути затверджені наказом директора бібліотеки.

Відділ формування документ них ресурсів.
Питання №6089 Viktoriya 12/05/2016 × 07:25
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, чи потрібно передплату періодичних видань на II півріччя 2016 року робити через систему електронних закупівель. Дякую
Відповідь. Якщо сума закупівлі становить 200 тис. грн. і більше - до 01.08.2016р. така закупівля здійснюється відповідно до норм закону України « Про здійснення державних закупівель». Якщо сума закупівлі менше 200 тис. грн., потрібно керуватися рішеннями головного розпорядника коштів, наприклад, обласної чи районної державних адміністрацій. Разом із тим відповідно до Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого Наказом ДП “Зовнішторгвидав України” від 13.04.2016 N 35 /Режим доступу: http://www.ua-tenders.com/legislation/orders/248043/ , такі закупівлі застосовуються, коли очікувана вартість предмету закупівлі становить не менше 3 тис. грн.
Питання №6087 Lesya 11/05/2016 × 10:08
Доброго дня. Скажіть, будь-ласка, чи правда, що дію закону про переведення керівників закладів культури на контрактну основу тимчасово призупинено ?
Відповідь. Не призупинено. Відповідні зміни внесено до ЗУ «Про культуру», ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

Але, за інформацією Мінкультури на виконання Закону №955-VIII найближчим часом передбачається внесення змін до чинних та розроблення низки нових нормативно-правових актів (зокрема, на веб-сайті Міністерства для громадського обговорення розміщено проект нової редакції Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури).
Питання №6086 Elena 11/05/2016 × 09:11
Добрий день, я працюю бібліотекарем вже 14 років, раніше у нас була відпустка 24 дня + 4 по колективному договору що в сумі виходило 28 днів. В цьому році мені дають відпустку лише 24 дня, хоча Колективний договір не меняелся. Я десь читала що ВР України увілічела відпустку до 28 днів. Підкажіть скільки днів зараз повинен бути відпустка? Вдячна за відповідь
Відповідь. Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про відпустку» (від 15.11.1996 № 504/96-ВР, із змінами /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ) щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Додаткова відпустка за особливий характер праці може надаватися працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.
Питання №6084 Леся 10/05/2016 × 23:40
Добрий день, підкажіть будь ласка, а яким працівникам доплачують за платні послуги: всім або лише тим, хто їх надає? Дякую.
Відповідь. Бібліотека самостійно визначає кількість працівників, які залучаються до надання платної послуги, з врахуванням всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією надання кожної конкретної платної послуги користувачам.
Питання №6079 Marina 09/05/2016 × 10:28
Доброго дня, шановні колеги! Підкажіть будь ласки, чи потрібно бібліотеці обліковувати рамки для фотографій, що використовуються для оздоблення читального залу? Бухгалтерія наполягає на обліку. Дякуємо.
Відповідь. Так, потрібно. Для того, щоб визначити, на якому рахунку треба обліковувати рамки необхідно мати таку інформацію: коли і за яким КЕКВ вони були придбані та, за якою вартістю.
Питання №6072 Tamara 04/05/2016 × 12:16
Доброго дня, шановні колеги. При роботі з відбором цінних і рідкісних книг, виникло питання: чи відносити до категорії цінних та рідкісних книг видання Віри Вовк Весняне дійство, Вінок троїстичний, Жіночі маски та інші. Обласна бібліотека наполягає на віднесенні цих видань до категорії цінних книг, лише через те, що видані вони в Женеві. Працівники обласної бібліотеки мають рацію? І ще питання : книга "Реабілітовані історією" - також цінна ? Дякую за допомогу.
Відповідь. Доброго дня, шановні колеги. На Ваш запит повідомляємо, що Ви повинні діяти згідно з профілем комплектування Вашого фонду рідкісних і цінних книг або іншим регламентуючим документом з цього питання. Якщо зазначений документ відсутній, приймайте самі методичне рішення щодо визначення критеріїв цінності цих видань для Вашої бібліотеки.

Додатково пропонуємо ознайомитись з Інструкцією про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання (затверджено Наказом Міністерства культури і мистецтв України 20 листопада 2001 р. N 708 /Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01 ).

З повагою, зав. відділу рідкісних і цінних книг Лазарєва О.В.
Питання №6069 elena 22/04/2016 × 10:46
Библиотеке подарили книги. Стали записывать - у всех библиотекарей чесотка и тошнота. Что нам делать? Спасибо.
Відповідь. Пропонуємо звернутись до місцевої Держсанепідслужби.
Питання №6068 Larysa 22/04/2016 × 09:48
http://vollibr.org.ua

Доброго дня, шановні колеги!

Підкажіть, будь ласка, як правильно здійснюється бібліографічний опис псевдонімів?

Наведіть, будь ласка, декілька прикладів.

Дякуємо!

Відповідь. Шановні колеги! Псевдонім – вигадане ім'я, вибране автором чи виконавцем для позначення свого авторства. Тобто це слово, а не документ. А бібліографічний опис складається на документ, частину документу або групу документів. Можливо, у вашому питанні йдеться про документ, створений особою, що взяла собі псевдонім, а не про сам псевдонім.

1) Відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 (Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скла дання), у бібліографічному описі відомості про відповідальність записують так, як вони вказані у приписаному джерелі інформації ( 5.2.6.2). Наприклад:

До музи / Леся Українка . – Харків : Фоліо, 2013.

Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х діях / Леся Українка ; художн. В. Мітченко. — Київ : Грамота, 2012.

Казка про правду та кривду : для мол. та серед. шк. віку / Панас Мирний ; [упоряд. та передм. Олени Лещенко]. – Київ : Школа, 2009.

2) Якщо для ідентифікації документу або для зручності користувачів каталогу чи бібліографічного посібника потрібно вказати справжнє ім’я особи, причетної до створення документу, або навпаки – її псевдонім, ці відомості у бібліографічному описі зазначаються у зоні приміток. Наприклад:

– Справжнє ім’я автора Петро Йосипович Панченко . 3) Бібліографічний опис – основна частина бібліографічного запису. Бібліографічний запис може включати заголовок. Заголовок бібліографічного запису розташований, зазвичай, перед бібліографічним описом і призначений для впорядкування і пошуку бібліографічних записів.

4) Якщо складається заголовок до бібліографічного запису, то, відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 (Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання) в якості імені особи наводять (п. 55):

- прізвище;

- прізвище та ініціали;

- прізвище з особистим іменем (іменами);

- прізвище з особистим іменем та по-батькові; - псевдонім;

- особисте ім’я;

- особисте ім’я з вказанням порядкового числівника;

- особисте ім’я та по батькові;

- особисте ім’я та прізвище;

- особисте ім’я та прізвисько;

- особисте ім’я з порядковим числівником і другим ім’ям, прізвищем або прізвиськом.

5) Псевдоніми, в тому числі колективні псевдоніми, приводять в заголовку бібліографічного запису за правилами, прийнятими для справжніх імен (п. 5.10).

Прутков, Козьма

Смотри в корень! / Козьма Прутков . — Харків : Фолио, 2009.

Олді, Генрі Лайон

Обитель героїв : [роман] / Генрі Лайон Олді. – Київ : Зелений пес, 2005.

6) У випадку, коли до бібліографічного посібника зібрано твори автора, що творив під кількома псевдонімами, криптонімами, доцільно сформувати єдиний заголовок бібліографічного запису, що складається з справжнього імені.

Наприклад:

Франко, Іван Якович

Сійте більше / Невідомий // Літ.-наук. вістник. – 1906. – Т.36.

Франко, Іван Якович

Доктор Бессервіссер : нарис / Не-Теофраст // Літ.-наук. вістник. – 1898. – Т. 1.

Науково-бібліографічний відділ, гол. бібліограф Лідія Рогальчук
Питання №6067 Oksana 21/04/2016 × 09:41
http://sites.google.com/site/manklib/
Доброго дня. Надайте будь-ласка консультацію щодо вилучення  літератури з фонду публічних бібліотеки згідно постанови "Про декомунізацію", та на які розділи книжкового фонду звернути особливу увагу. Дякуємо.
Відповідь. Уважно перечитайте п.3– 3) ст.4 ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (від 09.04.2015 № 317-VIII) /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/317-19 .

Нам відомий лише один список книжкових видань антиукраїнського змісту. Цей список складено Держкомтелерадіо і заборонені до ввезення на митну територію України /Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=248312350 .
Питання №6066 Vladimir 21/04/2016 × 08:54
Сколько дней составляет тарифный отпуск у библиотекарей ВУЗ ,если они после Закона 1996 года , переходили на другие должности ,в пределах своей библиотеки. Было 28 календарных  дней , а перевели на 24 календарных дня....
Відповідь. Якщо посади змінювались, то працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік (див. ст. 6 ЗУ «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР , із змінами /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ). Звертаємо Вашу увагу на існування додаткових відпусток (див. ст. 8 ЗУ № 504/96-ВР)
Питання №6065 VALENTINA 20/04/2016 × 13:04
Добрий день, шановні колеги! Чи правомірно  не допускати до конкурсу  людину пенсійного віку? І взагалі, чи мотивоване звільнення працівників пенсійного віку на сьогодні. Дякую
Відповідь. У п. 2 статті 21-1. ЗУ «Про культуру» (від 14.12.2010 № 2778-VI, із змінами) наведено вичерпний перелік осіб, які не можуть претендувати на посаду керівника державного чи комунального закладу культури. Обмеження щодо віку відсутні. Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян пенсійного віку в Україні» № 3721 -XII від 16.12.1993 р. відмова у прийнятті на роботу та звільнення працівника з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу у зв'язку з досягненням пенсійного віку забороняється.
StartПопередні [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує методичний відділ Національнальної парламентської бібліотеки України (НПБУ). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати