Бібліотечному фахівцю

Бібліотека - забезпечує акумуляцію і загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Зарубіжний досвід

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Закрити Методисти рекомендують

Взаємодія

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечна статистика

Закрити Бібліотечний простір

Закрити Відкритий форум

Закрити Переможці конкурсів

Закрити Планування

Закрити Посміхніться

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).

Питання №5205 Svetlana 16/01/2015 × 19:52
Шановні колеги!  Проконсультуйте, будь ласка, по такому питанню:  чи маємо ми, працівники центральної районної  бібліотеки, право на отримання надбавки у граничному розмірі 50% та на грошову  індексацію заробітної плати у 2015 році? Керівник повідомив, що ні надбавку, ні грошову індексацію ми ЗОВСІМ не будемо отримувати. Причина - немає коштів. Чи правомірно це, адже Постанови КМУ № 1073  та № 89 ніхто не відміняв.   До речі, вже не один рік бібліотекарі працюють на 0,75% посадового окладу.   Дякую.
Відповідь. 1). Діючою Постановою № 1073 працівникам державних і комунальних бібліотек встановлено надбавку за особливі умови роботи у граничному розмірі (10 %, 20%, 35 % і т.п., але не більше 50%). Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці. Залишається діючою і Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22 січня 2005 р. N 84/Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-%D0%BF.

2). Виходячи з норм ст. 95 Кодексу законів про працю України та ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07. 1991 року № 1282-XII /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282-12 індексація є обов’язковою виплатою. Уразі перевищення індексом споживчих цін встановленого порогу (101%) роботодавці повинні індексувати зарплату працівникам. Бюджетні установи повинні нараховувати індексацію доходів громадян, навіть якщо в кошторисі не вистачає коштів на ці цілі.
Питання №5204 Alla 16/01/2015 × 15:38
Шановні колеги!  Підкажіть, будь ласка, на підставі якого документа треба платити за довідку про зарплату? Дякую.
Відповідь. Незалежно від форми власності підприємства та його підпорядкування всі довідки працівникам (і не працівникам) мають видаватися без стягнення плати за них, тобто безкоштовно (ст. 21 ЗУ «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, із змінами /Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80).
Питання №5203 Nika 16/01/2015 × 12:32
Підкажіть, будь ласка, згідно якого документа бібліотека має право стягувати пеню за порушення термінів користування документом. На сайті Міністерства культури сказано, що "стягування пені по суті не являється платною послугою". Дякую.
Відповідь. В першу чергу - це ст.20 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і п.3.9. «Типових правил користування бібліотеками в Україні» (затверджено Наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.05.99 N 275).

Стягнення пені – це не платна послуга, а самостійна штрафна санкція. Відповідно до п.14.1.162. Податкового кодексу України пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством строки. Додатково пропонуємо ознайомитись із ст.549 Цивільного кодексу України /Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 , ст. 230 Господарського кодексу України/Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page7 , п. 48, п.49 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 07.04.2008 N 01-8/211 «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України»/Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_211600-08/page .
Питання №5202 Katerina 15/01/2015 × 19:17
Добрий вечір! Прошу пояснити: якщо бібліотекар працює за сумісництвом, як індексувати його зарплату?
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із Листом Мінсоцполітики України від 01.08.2014 р. N 8538/0/14-14/10 щодо індексації грошових доходів /Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/5224-8538.html .
Питання №5201 Valentina 15/01/2015 × 12:43
Управління  юстиції  вимагає  реєструвати в них  наказ  про надання платних  послуг  в бібліотеці., (це робили  ми раніше років 10  тому, потім  саме ж управління юстиції  відмовило в реєстрації через  певні зміни в  їх діяльності).В Положенні про ЦБС відсутній  запис  про те, що ми- суб'єкти  господарювання,  бібліотека - не прибуткова  установа,  не орган державної влади. Керуємось  наказом  вищестоячого органу - відділу культури.  Чи може є якісь  зміни  в  нормативних документах  ?
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись з консультацією «Порядок державної реєстрації нормативно-правових актів», підготовленою Департаментом реєстрації та систематизації нормативних актів на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України /Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/9549#5 (див. розділ «Які акти підлягають державній реєстрації»). Також, відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції (затверджено Наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 № 1707/5 //Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0760-11 ) управління юстиції має право одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб. Саме управління культури має надати на перегляд управлінню юстиції пакет документів на впровадження платних послуг в ЦБС щодо їх відповідності Конституції та законодавству України.
Питання №5200 Alla 14/01/2015 × 16:19
Добрий вечір,підкажіть, які нормативні документи регламентують можливість суміщення в бібліотеці? Дякую.
Відповідь. Нормативна база: ЗУ «Про оплату праці» від 24.03.1995р. №108/95-ВР /Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 ; Постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 р. №1145 /Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v053-400-82 ; Постанова Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09. 1991р. № 1545- XII /Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1545-12 ; Постанова КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19 травня 1999 р. N 859 /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/859-99-%D0%BF ; Постанова Пленуму Верховного суду України від 24.12.1999 р. № 13/Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-99 .
Питання №5199 Alla 14/01/2015 × 15:23
Уточніть будь-ласка, як в наказі правильно зазначити інвентаризаційну комісію? Дякую.
Відповідь. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань (затверджено Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879) змінено назви інвентаризаційних комісій: замість терміна «центральна інвентаризаційна комісія» використовується термін «інвентаризаційна комісія» , замість терміна «місцева інвентаризаційна комісія» - термін «робоча інвентаризаційна комісія». Оскільки голова і склад інвентаризаційних комісій (робочих інвентаризаційних комісій) затверджується наказом керівника бюджетної установи, то під час його видання на 2015 рік слід використати нову термінологію.
Питання №5197 Inna 09/01/2015 × 11:05
Доброго дня, шановні колеги! Хотілось би уточнень з приводу запитання №5194. Це цікавить багатьох. Адже багато бібліотек створюють електронні бібліотеки, які користуються попитом. Реєструються користувачі, скачують електронні видання. А форма 6-НК передбачає лише звернення на веб-сайт. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20.2000 "Біблітечна статистика" п. 7.4 визначає , що одиницею обліку користувачів, що звертаються до бібліотеки або органу НТІ через електронні інформаційні мережі є код користувача (особи або організації), зафіксований на сервері бібліотеки...", а п. 8.2. , що "одиницею обліку звернень до електронної бібліотечно-інформаційної мережі є одне звернення на сервер бібліотеки або орган НТІ". То для форми 6-НК розділу ІІ графа 9 "кількість звернень на веб-сайт бібліотеки"користуватись п.7.4 чи п 8.2. ГОСТу?
Відповідь. На сьогоднішній день відповідно до Інструкції щодо заповнення форми звіту N 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України" (затверджено Наказом Міністерства культури і туризму України 05.12.2007 N 75 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1385-07 ) у графі 9 вказується кількість відвідувань на веб-сайт бібліотеки (див. показники лічильника). Відповідно до ГОСТу 7.20-2000 - це п.8.2.
Питання №5196 olena 06/01/2015 × 14:04
Чи буде введено в 2015 році нову форму звіту 6-нк?
Відповідь. За 2014 рік звітуємо за формою звіту N 6-НК, затверджену Наказом Міністерства культури і туризму України 05.12.2007 N 75.
Питання №5195 Olena 05/01/2015 × 00:53
Шановні бібліотечні фахівці-юристи, підкажіть будь ласка. В 2015 році є якісь зміни стосовно бібліотекарів-пенсіонерів? Чи буде ще скорочення взагалі? Дуже дякую.
Відповідь. 1) Нам невідомі законодавчі положення та адміністративні правила, які б уможливлювали дискримінацію працівників-пенсіонерів (в т.ч. бібліотекарів) в галузі праці та занять. 2). За певних обставин власник або уповноважений ним орган може (а інколи змушений) змінювати чисельність або штат працівників шляхом скорочення. І скористатись таким правом він може будь-коли, оскільки законодавство про працю не встановлює щодо цього жодних часових обмежень.
Питання №5194 Natali 31/12/2014 × 10:25
Добрый день, уважаемые коллеги! С наступающим Новым годом вас поздравляем. Здоровья, мира желаем вам. Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. На блоге нашей библиотеки организован виртуальный читальный зал (ссылки на сайты периодических изданий). Пользователь блога проходит регистрацию, счетчик фиксирует скачивание информации. Вопрос: в учет основных показателей статданных библиотеки (пользователь, посещение, книговыдача) включается виртуальный пользователь, его обращение к виртуальному читальному залу и количество скаченной информации.
Відповідь. Якщо робота з підтримки блогу ведеться співробітниками певного підрозділу бібліотеки, в робочий час, відображена в положенні про відділ (бібліотеки), посадових інструкціях та планах роботи відділу (бібліотеки), тоді можна вести мову про включення показників відвідування блогу до загальних звітних показників бібліотеки. Далі пропонуємо діяти згідно з ГОСТом 7. 20 - 2000 "Библиотечная статистика" (Режим доступу: http://gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_20.htm). Так, у пункті 7.4.1 цього стандарту зазначено: "Учет общего числа пользователей, обращающихся в библиотеку или орган НТИ через электронные информационные сети, осуществляется по количеству неодинаковых кодов лиц и организаций, зарегистрированных на сервере библиотеки или органа НТИ."
Питання №5193 ljudmila 31/12/2014 × 10:19
Вітаю з різдвяно-новорічними святами, Шановні! Щастя, Любові, Миру, Добра!
   Якщо ваша ласка, підкажіть на які документи крім Закону "Про бібліотеки...", постанови №1271, 2011р. можна спиратися, готуючи Положення про платні послуги в міських бібліотеках. Дуже дякую.
Відповідь.ДЯКУЄМО!!!

Звертаємо увагу на Закон України «Про культуру», Податковий і Бюджетний (нова редакція відбудеться 25.01.2015р.) кодекси України, проект наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури"на офіційному сайті МКУ /Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/298281 .
Питання №5192 Olga 30/12/2014 × 19:54
Доплаты не сохранятся, слава Богу! Примите поздравления, дорогие наши!
Відповідь. Вашими б устами та мед пити! Тому,бажаємо козі здоров'я, цапові розуму!
Питання №5191 Lubov 30/12/2014 × 09:25
Чи збережуться 50% доплити бібліотекарям у 2015 році?
Відповідь. На сьогоднішній день нам невідомі документи, які б відміняли дію Постанови КМУ . № 1073 від 30 вересня 2009 р. Відповідно до Постанови КМУ № 89 від 25 березня 2014 р. надбавку за особливі умови роботи встановлюється у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.
Питання №5190 bobby 29/12/2014 × 16:00
Добрий вечір! Прошу пояснити: бібліотеки дійсно позбавлені права на передплату?Дякую!
Відповідь. Ні, якщо передбачено кошти на передплату.
Питання №5189 Juli 29/12/2014 × 08:19
Уточнение к Питання №5182 Juli 24/12/2014 × 15:17 Добрый день!Библиотека у нас публичная, центральная. У нас нет обменно-резервного фонда, в данный момент передаем книги в пределах ЦБС из ЦБ в филиал. При списании книг с ЦБ цену индексируем, какую цену указывать при передаче в филиал - проиндексированную или оценочную(рыночную).Заранее спасибо. Відповідь.Просимол уточнити: Ви передаєте до бібліотек-філіалів ЦБС саме списані книги ?В данный момент не списаны, но планируем с баланса ЦБ списать, а  на баланс филиала поставить. В бухгалтерии стоимость книг по каждой библиотеке учитывается по отдельности.
Відповідь. В умовах діючої ЦБС, Ви маєте не списувати, а скласти приймання-передачі (внутрішнє переміщення). Акт складається постійно діючою комісією, утвореною розпорядчим документом установи, і затверджується керівником установи. Майно передається за первісною (відновлювальною) вартістю з урахуванням переоцінок (проіндексовані, але ніяк не ринкові). Бухгалтерія здійснює дії відповідно до Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ (затверджено Наказом Міністерства фінансів України 14.11.2013 № 947. Увага ! Редакція вищезазначеного Положення відбудеться 01.01.2015 року).
Питання №5188 Vera 28/12/2014 × 15:10
Доброго дня,шановні колеги!Прийміть наші найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим.Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у новому році Ви зробили все те, про що так давно мріяли. Вірю, що у новому році Ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань. З Новим Роком !Шановні колеги,доможіть, будь ласка, знайти  ДСТУ7448:2013"Інформація і документація.Бібліотечно-інформаційна діяльність.Терміни та визначення понять".Дякуємо за допомогу.
Відповідь. ДЯКУЄМО ! Шановна пані Vera , пропонуємо ідентифікуватись. Також, звертаємо увагу, що умови видання та розповсюдження стандартів прописано в Ст. 16 ЗУ «Про стандартизацію» (№ 2408-III, в редакції від 02.12.2012). До Ваших послуг Книжкова палата України /Режим доступу: http://www.ukrbook.net/, «Магазин стандартів» ДП «УкрНДНЦ» /Режим доступу: http://www.ukrndnc.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=27 , Науково-інформаційний центр "ЛЕОНОРМ"/Режим доступу: http://www.leonorm.com.ua/p/ukr/prodleon.htm, або замовити по МБА.
Питання №5187 Lena 26/12/2014 × 13:13
Добрий день, шановні колеги!
Які документи регламентують навантаження на сільського бібліотекаря (500 читачів, 1000 книговидача).
Дякую.
Відповідь. Вищезазначених нормативів не існує. При розрахунку навантаження необхідно керуватись Типовими нормами часу на основні процеси бібліотечної роботи, затверджені наказом МКіТ України від 29.12.2008 №1631/0/16-08 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=83 , які передбачають всі напрями діяльності (поповнення бібліотечного фонду; бібліотечну обробку та каталогізування документів; організацію БФ; надання послуг користувачам; надання довідково-бібліографічних послуг; соціокультурну діяльність, рекламу бібліотеки та бібліотечних послуг; роботу з організації праці та управління тощо). Визначення навантаження вирішує питання щодо зайнятості бібліотекарів (режим нормального робочого часу, неповний робочий час, неповний робочий тиждень).
Питання №5186 Lena 26/12/2014 × 12:55
Шановні колеги!     В звіті про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (форма 6-НК), не зрозуміло, куди відносити відвідування інтернет - центру бібліотеки?
Відповідь. Звіт за формою 6-НК (річна) не передбачає виокремлення даного показника. Тому, відповідно до п.5.3. Інструкції щодо заповнення форми звіту N 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України"(затверджено Наказом Міністерства культури і туризму України 05.12.2007 N 75),кількість відвідувань інтернет - центру бібліотеки пропонуємо включити до графи 8 звіту за формою 6 –нк .
Питання №5185 Swetlana 25/12/2014 × 19:35
Шановні колеги!  Підкажіть, будь ласка, хто в центральній районній бібліотеці  повинен вливати та вилучати каталожні картки в алфавітному та систематичному каталогах, які розміщені у відділі обслуговування: працівник абонементу,  читальної зали  чи  відділу обробки та комплектування фондів.
Відповідь. Зазвичай працівники відділу обробки та комплектування фондів. Пропонуємо перечитати посадові інструкції працівників.
StartПопередні [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує методичний відділ Національнальної парламентської бібліотеки України (НПБУ). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Який показник є зараз кращим індикатором діяльності бібліотеки?
 
кількість користувачів
кількість відвідувань
кількість книговидачі і відвідувань
кількість читачів і книговидачі
процент охоплення населення
кількість заходів на сайт бібліотеки
Результати