Бібліотечному фахівцю

читальний зал – спеціально облаштоване приміщення, обладнане робочими столами для користувачів і призначене для роботи користувачів з документами б/ф
Розділи сайту

Закрити 1. Офіційна інформація

Закрити 2. Бібліотеки України

Закрити 3. Національні бібліотеки

Закрити 4. Сторінка дослідника

Закрити 5. Методисти рекомендують

Закрити 6. Статистична аналітика

Закрити 7. Бібліотечна планета

Закрити 8. Бібліолоція

Закрити 9. Бібліографи презентують

Мастрід

Закрити Інновації/проекти

Закрити Бібліотечний простір

Закрити ЕСМаР

Закрити Лауреати конкурсу

Закрити Нагороди і звання

Нове на сайті
Інформація від майстра
Відвідувачі

   відвідувачі

   відвідувачів online


Page Rank Check
Запитання-відповіді


В цьому розділі можна поставити фахові питання. Шановні колеги, просимо попередньо переглянути вже розміщені матеріали.
P.S.: Питання "де знайти в електронному вигляді, в інтернеті, в бібліотеці" вважаються тролінгом і видаляються.
P.P.S.: Увага! З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).
3P.S.: Питання також можна направляти на адресу method@nplu.org
4P.S: Питання, що стосуються роботи ЕСМаР, надсилайте на ecmap@nplu.org

Питання №6678 Natalia 07/06/2017 × 09:49
Добрый день!  Подскажите, пожалуйста, какими  нормативными  документами регламентируется  прием - передача  библиотечного фонда в библиотеках  учебных заведений.
Відповідь. Просимо уточнити, Ви маєте на увазі внутрішній прийом-передачу бібліотечного фонду чи передачу БФ між різними установами?
Питання №6677 Irina 02/06/2017 × 14:34
Хто встановлює для бібліотеки ліміт каси? Дякую.

Відповідь. Бібліотека встановлює ліміт самостійно на підставі касових оборотів за три будь-які місяці поспіль з останніх 12, що передують терміну всановлення (перегляду) ліміту. Питання в компетенції бухгалтерської служби.
Питання №6676 Valia 31/05/2017 × 12:16
Шановні колеги! працюємо у російській програмі ІРБІС. Чи можливе таке, що її можуть заблокувати так як заблокували російські соцмережі, пошту та пошукові системи?
Відповідь. На сьогоднішній день ми не можемо надати стверджуючу та безапеляційну відповідь.
Питання №6675 AnnaVictorovna 31/05/2017 × 10:14
Доброго дня, підкажіть будь ласка. Взяли на посаду "інженер - програміст", людини у якої не закінчене  вища освіта, вчитися на 3 курсі за спеціальністю, підкажіть будь ласка який йому треба ставити розряд?
Відповідь. Тарифний розряд інженера-програміста можете визначити у Схемі тарифних розрядів посад професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій культури , Таблиця 2 у Додатку 3 до наказу Міністерства культури і туризму України 18.10.2005 N 745 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05/page3 .

У той же час, звертаємо увагу на кваліфікаційні вимоги до посади інженера-програмісті, які визначено у Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336 /Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN11827.html ).
Питання №6674 Vera 30/05/2017 × 18:39
Я є молодим керівником бібліотеки. Прошу підказати, до якої групи наказів я маю віднести наказ про створення робочої групи з розробки стратегічного розвитку бібліотеки (РБ, має статус юрособи)? Дякую.
Відповідь. До наказів з основної діяльності. Додатково звертаємо Вашу увагу на Типову інструкцію з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1242 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF ) та ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядної документації. Вимоги до оформлення документів"/Режим доступу: http://hrliga.com/docs/DSTU_4163-2003.htm .
Питання №6673 Daryna 29/05/2017 × 18:56
Чи має право міська бібліотека ввести до штату посаду організатора екскурсій (на 0,5 ст.)? Заздалегідь вдячні за обґрунтовану відповідь.
Відповідь. 1. При розгляді питання введення до штату бібліотеки нової не бібліотечної посади слід використовувати: Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327;

Додаток 3 «Схема тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників культури», Таблиця 1 до наказу Міністерства культури і туризму України 18.10.2005 N 745 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05/page3 ) для визначення тарифного розряду;

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" (затверджено Наказом Мінсопраці від 29.12.2004 N 336 /Режим доступу: http://www.uazakon.com/big/text15/pg1.htm ) для визначення кваліфікаційних вимог та складання посадової інструкції.

2. Звертаємо увагу, що на організатора екскурсій не поширюються надбавки і доплати, які є у бібліотечних працівників.
Питання №6672 Olena 26/05/2017 × 17:53
Просимо допомогти у такому питанні: у нас в районі діє 2 ОТГ одна сільська, інша – селищна. В сільській ОТГ 4 бібліотеки (колишні філії ЦБС), де працюють на 0,7 та 0,5 ставки. В селищній ОТГ перейшли кращі бібліотеки, в одній є Інтернет, комп’ютери. Як нам бути із опрацюванням бібліотечного фонду, враховуючи, що вже потрібно класифікувати за УДК? Як можна заключити договір, щоб класифікацією нових надходжень здійснювала для обох ОТГ головна селищна бібліотека? Заздалегідь вдячні.

Відповідь. Звертаємо вашу увагу на ЗУ «Про співробітництво територіальних громад» (від 17.06.2014 № 1508-VII /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 ). Зазначений Закон надає широкі можливості органам місцевого самоврядування спільно вирішувати актуальні питання місцевого значення. У вашому випадку співробітництво може здійснюватись відповідно до договорів про співробітництво. Співробітництво може передбачати делегування виконання окремих завдань. У такому випадку у Договорі зазначається перелік завдань (каталогізування БФ); обсяг коштів місцевих бюджетів, що передаються місцевому бюджету органу місцевого самоврядування суб’єкта співробітництва на виконання делегованих завдань; строк, на який делегуються завдання; форму і порядок звітування про стан виконання та фінансування делегованих завдань; порядок припинення договору та розв’язання спорів під час його виконання тощо.

Також, може бути утворено спільну установу (організацію), що буде опікуватись питаннями обробки бібліотечного фонду. Утворення та реєстрація спільної комунальної установи здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Додатково звертаємо увагу на наказ Мінрегіону «Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад» (від 27 серпня 2014 року N 233 /Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-primirnih-form-dogovoriv-pro-spivrobitnic-doc206023.html ).
Питання №6671 Inna 26/05/2017 × 15:15
Доброго дня! Підскажіть будь ласка, коли можна взяти щорічну відпустку, як що робочий період з 19.04.2017 по 18.04.2018, і на який термін. Дякую.
Відповідь. Пропонуємо опрацювати Ст. 9, Ст. 10 ЗУ «Про відпустки» (редакція від 11.06.2016 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ).
Питання №6670 olena 24/05/2017 × 14:55
Шановні колеги! Відповідь на питання №6667 стала у пригоді.Дякуємо. Є ще одне питання. Хто:директор чи відділ культури,- пише наказ на  відпустку заступника директора по роботі з дітьми ( просто заступника у штаті не має). У яких документах є відповідь на це питання?Дякуємо.
Відповідь.Пропонуємо перечитати Статут (Положення) бібліотеки та посадову інструкцію директора бібліотеки. У вищезазначених документах прописано повноваження керівника.
Питання №6669 Alla 23/05/2017 × 12:57
Прошу уточнити, хто має надавати наказ про безоплатну передачу майна бібліотеки – директор, нач. управління культури? Дякую.

Відповідь. Залежно від того, хто є власником – держава або органи місцевого самоврядування. Через визначені ними уповноважені суб’єкти управління закріплюють за суб’єктом господарювання (бюджетною установою) відповідне майно (об’єкти управління), здійснюють контроль за використанням і збереженням майна, мають право вилучати майно. Власники також приймають рішення, хто набуватиме право власності та інші речові права, зокрема, безоплатного отримання майна за наявності законних підстав для цього у порядку правонаступництва (в разі реорганізації, ліквідації).
Питання №6668 Olga 22/05/2017 × 14:40
Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи можливо прийняти рішення щодо включення до списку про   нараховування доплати за вислугу років інструктору районного центру культури та дозвілля, якщо цієї посади немає в переліку посад які мають право на виплату доплати за вислугу років, але цієї посади також немає в переліку посад які не мають право на виплату доплати за вислугу років. Згідно Постанови КМУ від 09.12.2015 р. №1026. Дякую!
Відповідь. Доплата здійснюється лише тим працівникам, посади яких зазначені у додатку до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек (затверджено Постановою КМУ від 22 січня 2005 р. N 84). Враховуючи, що посада інструктора у переліку посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність відсутня, то й доплата не здійснюється.

Можливо існують інші нормативно-правові акти, що уможливлюють здійснення вищезазначеної доплати інспектору ЦКіД.
Питання №6667 olena 22/05/2017 × 11:59
Шановні колеги! Я виконую обов’язки директора ЦБС. Наш бібліотекар став переможцем конкурсу , з ним будуть підписувати контракт на директора. За якими мунктами 36 статті я маю її звільнити з бібліотекаряДякую.
Відповідь. Рекомендуємо п.1 ст. 36 – угода сторін (КЗпП).
Питання №6666 Tatiana 22/05/2017 × 10:51
Шановні колеги, дякуємо вам за відповідь на наше питання (№ 6660), але, може ви знаєте,  яка подальша доля ваших методичних розробок щодо відбору рідкісних та цінних книг до Державного реєстру національного культурного надбання?
Відповідь. Як тільки отримаємо відповідну інформацію від МКУ,то одразу повідомимо всіх зацікавлених осіб.
Питання №6665 Oksana 21/05/2017 × 16:32
Поясніть, хто має розробляти правила внутрішнього розпорядку в бібліотеці ОТГ? (бібліотека сільська, працює 1 бібліотекар). Дякую
Відповідь. Правила внутрішнього трудового розпорядку розробляють роботодавець та виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник, представник трудового колективу) на підставі КЗпП, Типових правил (від від 20.07.1984 № 213 і лише у тій частині, що не суперечить законодавству України /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0213400-84 ).
Питання №6664 olga 20/05/2017 × 09:15
Доброго дня! Чи є безкоштовні Автоматизовані бібліотечні інформаційні системи. Дякую, відповідь надішліть на ел. адресу. 
Відповідь. Пропонуємо скористатись інформацією «Безкоштовні АБІС – вільне відкрите програмне забезпечення», представлену на сайті НБУ імені В.І.Вернадського /Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1336 .
Питання №6663 Olena 19/05/2017 × 15:42
Чи можна працевлаштуватись на роботу в бібліотеку студенту денної форми навчання? Дякую.
Відповідь. Так, можна. Право студентів, які навчаються у ВНЗ, на трудову діяльність у вільний від навчання час передбачено ч. 14 п.1 ст. 51 ЗУ «Про освіту» (від 23.05.1991 № 1060-XII, із змінами /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 ).

Оформлення трудових відносин із студентом денного (очного) відділення вишу здійснюється за нормами трудового законодавства на загальних підставах.

Додатково звертаємо увагу на Лист Мінсоцполітики від 25 липня 2014 року № 301/13/116-14 /Режим доступу: http://zakon.kadrovik01.com.ua/regulations/1521/8453/8455/468266/.
Питання №6662 Vita 18/05/2017 × 18:28
Готуємо пропозиції до бюджету і хочемо зазначити кошти на передплату електронних версій окремих газет і журналів. Підкажіть, як нам це зазначити? Дуже дякуємо .

Відповідь. Звертаємо Вашу увагу на Інструкцію щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, із змінами). Так, п.п.3 п.п. 2.2.1 Інструкції визначає, що за КЕКВ 2210 проводяться видатки на придбання або передплату періодичних, довідкових, інформаційних видань, в тому числі електронних.
Питання №6661 Yulia 17/05/2017 × 10:00
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи потрібно працівнику бібліотеки ВНЗ проходити атестацію після дистанційного курсу " Електронна бібліографія" Харківської дистанційної академії, прослухану в березні 2017 р.?
Відповідь. Категорії працівників, які не підлягають атестації визначено у п.1.4 – п. 1.8 Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури (затверджено Наказом МКУ 16.07.2007 N 44 , із змінами /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07 ).
Питання №6660 Tatiana 17/05/2017 × 09:35
http://zntu.edu.ua
Добрий день, шановні колеги. Згідно Наказу № 437 вашій бібліотеці доручено розробити методичні рекомендації з відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань  до Державного реєстру національного культурного надбання. Будь ласка, надайте відповідь: чи закінчено вже розробку вищезазначених рекомендацій, чи даний документ знаходиться ще в стані розробки?
Відповідь. Відповідно до Наказу МКУ за № 437 від 14.06.2016 р. фахівці НБУ ім. Ярослава Мудрого підготували відповідні методичні рекомендації щодо відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання та передали їх до Міністерства культури України.
Питання №6659 Olga 16/05/2017 × 15:55
Відповідь на запитання №6658 надішліть на ел. адресу. Дякую!
Відповідь. Див. відповідь на питання № 6658.
Питання №6658 olga 16/05/2017 × 05:31
Доброго дня! Я закінчила культосвітнє училище у 1985 році (бібліотечна справа)  бібліотекар середньої кваліфікаці,  чи є моя освіта за овісньо-кваліфікаційним рівнем незакінчена вища, або базова вища, згідно закону Про освіту. Дякую
Відповідь. Пропонуємо ознайомитись із Розділом XV Прикінцеві та перехідні положення ЗУ «Про вищу освіту» (Редакція від 16.04.2017 /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page5 ).
Питання №6657 Oksana 15/05/2017 × 11:02
Поясніть, будь ласка, правила розстановки розділів української, російської та зарубіжної літератури згідно з новими таблицями ББК– на якому місці має бути розділ 84(2Рос) – після 84(4Укр) чи 84(4Пор), чи взагалі стояти на першому місці перед українською, відповідно до територіального ділення (2)? Дякуємо за відповідь.
Відповідь. Дозволимо нагади, що КМУ прийнято Постанову «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» (від 22 березня 2017 р. № 177 /Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249842722 ). Відповідно Постанови в Україні припиняється використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та запроваджується для класифікації документів в установах та організаціях Універсальна десяткова класифікація як міжнародна класифікаційна система.
Питання №6656 Nataly 15/05/2017 × 07:54
Добрий день! Підкажіть будь - ласка щодо Акту списання вилучених документів з бібліотечного фонду( наказ Міністерства фінансів України 13.09.16 №818)заповнення таблиці "Розрахунок результатів списання". Які дані ми вносимо в розділ "Витрати по списанню", а також які дані входять до розділу"Цінності , отримані від ліквідації.
Відповідь. Розрахунок результатів списання та відмітки про відображення у регістрах бухгалтерського обліку знаходиться в компетенції бухгалтерської служби, а не бібліотечного фахівця.
Питання №6655 oksana 12/05/2017 × 14:39
Доброго дня. Підкажіть будь - ласка, як діяти . В нашій громаді діяв відділ освіти та культури, який нещодавно розєднали рішенням сесії громади і утворили два відділи:  відділ освіти та  відділ культури. новий начальник відділу культури заявила, що  з нами директорами комунальних закладів культури, які ввійшли  в цей відділ мають бути розірвані контракти, бо вона сформує новий штат. однак , особисто , шо стосується мене як керівника бібліотеки , то в мене контракт при передачі з районної ради в міську громаду переукладено з міським головою  на той термін на який він був укладений раніше, тобто до 2018 року.  чи правомірні дії начальника в даному питанні, адже засновником бібліотеки відповідно до статуту є міська рада, а відділ здійснює галузеве управління теж відповідно до статуту. Бібліотека  не ліквідована та не реорганізована, вакансії на посаду керівника немає.дякую вам за пораду!!!
Відповідь. Ви праві.

1. Звертаємо Вашу увагу на підпункт 10, частини 4, ст. 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР, із змінами /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page3 ), де зазначено, що саме сільський, селищний, міський голова призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Також, пропонуємо перечитати розділ власного контракту, де йде мова про права органу управління закладом культури.

2. Умови розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу закріплено у ст..ст 40, 41 КЗпП України /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page2 .
Питання №6654 maryna 12/05/2017 × 12:42
Доброго дня! Плануємо придбати АІБС в бібліотеку. Чи маємо право в ввести в штат бібліотеки адміністратора системи? Яким чином? дякую за відповідь.
Відповідь. Власник або уповноважений ним орган має право у будь-який час внести зміни до штатного розпису, зокрема у разі введення нової посади. Будь-які зміни, що стосуються штатного розпису, здійснюються лише на підставі наказу (належать до наказів із загальної діяльності). Також, введення нової посади можливе при наявності відповідних коштів у фонді з оплати праці.
Питання №6653 Ludmila 11/05/2017 × 10:48
Скажіть будь ласка, чи є Рекомендації по складанню Положення Публічної бібліотеки ОТГ. Якщо є, то де їх знайти.
Районна дитяча бібліотека має бути окремою бібліотекою в ОТГ чи структурним відділом Публічної бібліотеки?
Відповідь. Районна дитяча бібліотека може бути як самостійною бібліотекою так і структурним підрозділом Публічної бібліотеки(філією у складі ПБ, відділом ПБ і т.п.).
Питання №6652 Nadiya 10/05/2017 × 19:59
Доброго дня колеги! Скажіть будь ласка чи має право брати участь у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника закладу культури колега, якщо колектив цього закладу проти цієї кандидатури! Дякую
Відповідь. Відповідно ст.21 ¹ ЗУ «Про культуру» (редакція від 01.01.2017р. /режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2778-17): керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. Причини, за якими особа не може бути призначена на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, зазначені у п.2. ст. 21 ¹ вищезазначеного Закону України.
Питання №6651 Colorstory 07/05/2017 × 22:20
http://www.colorstory.be/
Bravo pour ce site! je vous consulte souvent.
Питання №6650 Galina 04/05/2017 × 11:34
Доброго дня! Я працюю в шкільній бібліотеці Тернопільської області. З місяця лютого шкільних бібліотекарів перевели з освітнього бюджету на районний. На основі чого нас перевели і чи мали вони таке право? До кого нам звернутися?
Відповідь. Ми не зовсім зрозуміли Ваш запит. Будь-яка ЗОШ фінансується з місцевого бюджету (сільського, районного, міського). Затверджує бюджет ЗОШ її засновник (сільська, міська ради) або місцева держадміністрація (якщо їй делеговані дані повноваження).
Питання №6649 Nadija 28/04/2017 × 10:34
Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи потрібно надати протокол зборів та список присутніх  від громадської організауції, яка пропанує кандидатури для включення до складу  конкурсної комісії, якщо да то на якій підставі, дякую! Відповід надішліть на ел.адресу.
Відповідь. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії визначено у ст. 21-3 ЗУ «Про культуру» (від 14.12.2010 № 2778-VI, із змінами /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 ). Також, МК України затвердило «ПОЛОЖЕННЯ про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України» (Наказ від 31.05.2016 № 380, Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0809-16 ). У вищезазначених документах ми не знайшли роз’яснень щодо протоколів загальних зборів у громадських організаціях. У той же час органи місцевого самоврядування мають право розробити і затвердити місцеве Положення (Порядок) про призначення керівників закладів культури, що перебувають у їх власності. Пропонуємо ознайомитись з відповідним Положенням (Порядком), щоб переконатися у наявності відповідних пунктів щодо протоколу зборів та списку присутніх членів громадської організації на зборах.

Дозволимо нагадати, що громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Орган управління забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.
Питання №6648 Irina 27/04/2017 × 21:33
Яким чином розподіляються власні надходження бібліотеки, якщо її надходження перевищують відповідні витрати, затверджені рішенням про місцевий бюджет? Дякую.

Відповідь. Це питання регламентовано пунктом 9 статті 51 Бюджетного кодексу України. У разі перевищення обсягів власних надходжень бюджетних установ відповідних витрат, які затверджені рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів спрямовує надпланові обсяги, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв. Якщо такої заборгованості немає, то 50 % коштів спрямовується на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, решта 50 % коштів спрямовується на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету.
Питання №6647 Tetiana 22/04/2017 × 08:16

Доброго дня шановні колеги! Потрібна Ваша допомога. Відділ культури РДА включає в себе структурні підрозділи:ЦБС.ДМШ.РБК,музей, які є юридичними особами, але без права підпису фінансових документів в державній Казначейській службі Україїни. Структурні підрозділи обслуговує централізована бухгалтерія. Право підпису є у начальника відділу культури. Під час планової перевірки відділу культури районною архівною службою виникло суперечне питання: архів наполягає на те, щоб у кожному структрному підрозділі була створена окрема експертна комісія по списанню документації. ПИТАННЯ: Чи маємо ми право створити єдину експертну комісію при відділі культури, включивши до неї представників з кожного структурного підрозділу? Чекаємо на відповідь. Дякуємо.

Відповідь. ЦБС, ДМШ і РБК відповідно до статутів, може, й наділені статусом юридичних осіб, але фактично такими не являються (керівники не мають права підпису). Може бути, що вони не мають і інших ознак юридичних осіб (наприклад, окремий баланс). Що стосується вимог районної архівної служби: відповідно до наказу Мінюсту від 19.06.2013 № 1227/5 експертні комісії створюються в юридичних особах.
Питання №6646 Marinа 21/04/2017 × 19:46
Бібліотеку передано до ОТГ, площа бібліотеки 31 кв м. Можна об’єднати ч/з з абонементом і вести один Щоденник роботи?

Відповідь. Так, можна. Звертаємо увагу, що в Положенні про бібліотеку зміни мають бути також відображено.
Питання №6645 Svitlana 20/04/2017 × 18:40
Чи буде виставлено повний текст журналу "Бібліотечна планета" (№1, 2017)? Якщо так, то коли?
Відповідь.Питання узгоджується.
Питання №6644 Inna 18/04/2017 × 21:54
Прибиральниця працює в бібліотеці 3-4 години, чи має вона право на доплати?
Відповідь. Так, має. Підпунктом "ґ" підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" передбачена виплата працівникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу. Доплата в розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу (тарифної ставки) працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, нараховується понад розмір їх заробітної плати.
Питання №6643 Olena 18/04/2017 × 09:40
Допоможіть будь ласка, визначити індекс за таблицями УДК натакі документи: І.Андрусяк І.М. Сорокопуди, або Як Ліза і Стефа втек-ли з дому: дитяча повість: для мол. шк. віку/ Іван Андрусяк; іл. О.Бугренкової. - К.: Час майстрів,  2015. - 96с.:іл.  2.Шьоне К. Хочеш бути моїм другом?: для дошк.віку/ Керстин Шьоне, Ніна Гунтесрайер;пер. з нім. - Харків: Віват, 2016. - 32с.6Іл.-(Віват). Дякую.
Відповідь. Дозволимо нагадати, що відповідальною за методичне забезпечення впровадження Універсальної десяткової класифікації є державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова”.
Питання №6642 olena 14/04/2017 × 11:41
http://www.lib-krm.org
Добрий день! Уточнюємо питання: "Будь ласка, повідомте, чи існують методичні вказівки щодо техніки ведення обліку та обслуговування користувачів колективного абонементу та групового формуляру як форми нестаціонарного бібліотечного обслуговування? " Дякуємо за відповідь.
Відповідь. Якщо Ви мали на увазі облік, звітність у діяльності нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування, то пропонуємо на нашому сайті ознайомитись із виданням «Організація нестаціонарного бібліотечного обслуговування населення: історія і сучасність» /Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/400-nestatsionarne-obslug.pdf .
Питання №6641 Galina 11/04/2017 × 13:49
Можно ли пользоваться при списании книг этим изданием: «Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ» (Затверджено Наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. № 142/181) или она уже не действительна и нужно использовать только Наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання /Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16 . ?
Відповідь. «Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ» (10.08.2001 N 142/181 ) - втратила чинність у 2011 році. Тому, звертаємо увагу на «ПОРЯДОК списання об'єктів державної власності» (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-2007-%D0%BF ). ПОРЯДОК складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 /Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16 .
Питання №6640 Tatiana 11/04/2017 × 11:46
http://library-kripa@ukr.net
Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста, в решении данного вопроса. Мы - библиотечный отдел ВУЗа IV степени аккредитации.  Скажите, пожалуйста, как на сегодняшний день необходимо оценивать подаренную библиотеке литературу? На основании каких нормативних документов библиотека может создавать свою оценочную комиссию,  кто должен (может) входить в состав этой комиссии и обязательно ли должен входить представитель бухгалтерии??? Спасибо за помощь!!!
Відповідь. Як і раніше, оцінити безоплатно отримані активи може комісія установи, яка здійснює їх приймання. Комісія формується за наказом керівника установи (ВУЗу). При цьому обов’язковою умовою є залучення до її складу працівника бухгалтерської служби .

Відповідно до Національного положення (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби" (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, із змінами //Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10 ) первісною вартістю основних засобів (у т.ч. документів для БФ), отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), є їх справедлива вартість на дату отримання. У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості основних засобів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства. Комісія може скористатись Інтернет-магазинами і переглянувши відповідні прайс-листи, каталоги книжкової продукції визначити справедливу вартість подарованих видань.

Свого часу методика оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості розкрита у статті :Перепелицина Г. Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості // http://profy.nplu.org/file/lp-42.pdf
Питання №6639 Toma 11/04/2017 × 10:48
Доброго дня! Я шкільний бібліотекар ІІ категорії. Чи маю я право писати посібник методичних рекомендацій, чи для цього необхідно мати вищу категорію. Дякую.
Відповідь. Пропонуємо дане питання узгодити із методистом Вашого управління (відділу) освіти держадміністрації.
Питання №6638 ivanna 11/04/2017 × 09:31
Доброго дня, шановні колеги! Передусім, щиросердечно вітаю з наступними Великодніми святами і бажаю всім Божого благословіння та миру!
У мене запитання стосовно додаткової відпустки за особливий характер праці: чи має право бібліотекар у сільській місцевості на таку відпустку, якщо йому встановлено два вихідних дні - неділя, понеділок? Дякую!
Відповідь. Дякуємо за привітання! 1.Бібліотечним працівникам, як працівникам з ненормованим робочим днем, надається додаткова щорічна відпустка тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Додатково пропонуємо ознайомитись із Листом Мінсоцполітики України від 27.01.2011 р. N 14/13/116-11 /Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/2025-116.html .
Питання №6637 olena 10/04/2017 × 08:51
http://www.lib-krm.org
Добрий день! Будь ласка, повідомте, чи існують методичні вказівки щодо техніки ведення обліку та обслуговування користувачів колективного абонементу та групового формуляру? Дякуємо за відповідь.
Відповідь. Просимо уточнити: Ви мали на увазі обслуговування населення нестаціонарними формами бібліотечного обслуговування чи можливість застосування сімейного абонементу?
Питання №6636 Tatyana 08/04/2017 × 17:40
Будьласка, надайте роз'яснення поняття "Надбавка, за особливi умнови працi", та що в це входить?
Відповідь. У тексті Постанови КМУ № 1073 від 30.09.2009 р. "Про підвищення заробітної плати бібліотечним працівникам" дійсно написано "надбавка за особливі умови роботи". Хоча нормативно-правовими актами поняття "особливі умови роботи" не визначено, проте згідно вищезазначеної Постанови працівники державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84, встановлена надбавка за особливі умови роботи в граничному розмірі 50 % посадового окладу.
Питання №6635 Tatiana 06/04/2017 × 20:41
Доброго дня! Наша бібліотека - центральна бібліотека ОТГ, маємо 6 філій. Колектив  -10 бібліотекарів, профспілки немає. Яким чином, з ким і як правильно  нам заключити колдоговір?
Відповідь. Звертаємо увагу на Ст.3 ЗУ «Про колективні договори і угоди» (від 01.07.1993 № 3356-XII, із змінами) /Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12 , де зазначено: колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони. Звертаємо увагу і на ст.11 КЗпП України (редакція від 07.01.2017): колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.
Питання №6634 Liliya 06/04/2017 × 16:01
Доброго дня!
Будь ласка, напишіть, упродовж якого часу повинен бібліотекар проводити роботу з користувачем, котрий заборгував книги бібліотеці? Дякую за відповідь.
Відповідь. Пропонуємо переглянути розділ 4.2. Підготовка до видачі документів Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи (затверджено Наказом МКТ України від 29.12.2008 №1631/0/16-8 /Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/500-legal-domen.pdf .
Питання №6633 Vita 05/04/2017 × 08:44
Де шкільний бібліотекар може отримати свідоцтво, яке ліцензійоване про підвищення кваліфікації? Дякую.
Відповідь. В Інституті публічного управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, який є правонаступником Інституту підвищення кваліфікації працівників культури, створеного 1970 р. /Режим доступу: http://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-publichnogo-upravlinnya-ta-kadrovoji-politiki . Інститут має ліцензійне право на підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад і спеціалістів за галузями знань; керівників державних підприємств, установ і організацій та керівників і спеціалістів культурно-мистецької сфери та здійснює науково-методичне забезпечення системи післядипломної освіти фахівців галузі культури та мистецтва, науково-дослідну роботу з проблем розвитку галузі та післядипломної освіти; культурно-освітню та просвітницьку діяльність.

Плануючи свою роботу на календарний рік, Інститут орієнтується на виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів установ, підприємств і організацій галузі культури державної та комунальної форм власності.
Питання №6632 Polina 04/04/2017 × 18:55
Чи може бібліотекар працювати неповний робочий час, чи це може бути лише за бажанням керівника.
Відповідь. Неповний робочий час може бути оформлено як з ініціативи працівника, так і з ініціативи роботодавця.

Якщо неповний робочий час установлюється з ініціативи працівника, то він подає роботодавцю відповідну заяву. Якщо заперечення у роботодавця відсутні, він на підставі цієї заяви видає наказ про встановлення неповного робочого часу .
Питання №6631 NATALI 04/04/2017 × 09:01
Доброго дня!
Скажіть, будь-ласка, з переходом бібліотек на УДК , чи потрібно в центральній районній бібліотеці переводити систематичну картотеку статей, краєзнавчий каталог на УДК?
Відповідь. Рішення маєте прийняти самостійно (перевести або відкрити новий ряд або …).
Питання №6630 Olena 03/04/2017 × 13:59
Коли відбудеться цей захід (день, час та місце проведення),"Використання нормативної та регламентуючої документації в роботі бібліотек. Нові стандарти з бібліотечної справи – наук.-прак.  семінар, ННМБУ"?
Відповідь. Пропонуємо переадресувати запит до ННМБУ: Тел. +38 (044) 234-51-97; e-mail: medlib@library.gov.ua
Питання №6629 Anatoliy 02/04/2017 × 15:54
Доброго дня! Чи повинен бібліотекар, депутат сільської ради, (термін каденції закінчився 28 серпня 2016 року) подавати е-декларацію відповідно до прийнятого законопроекту  №6172? Дякую.
Відповідь. Дане питання у компетенції НАЗК.
StartПопередні [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 next pagesНаступніEnd

Актуальна інформація

Вітаємо шановних відвідувачів на сайті, який супроводжує науково-методичний відділ Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Наш відділ є науково-методичним та інформаційно-консультативним центром для публічних бібліотек України, а також співпрацює з бібліотеками різних типів і форм власності.

Пам'ятайте, що наповнення цього сайту - наша спільна робота. Якщо Ви маєте матеріали, що можуть зацікавити бібліотечну спільноту, або бажаєте підняти актуальну тему - чекаємо Ваших пропозицій на адресу method@nplu.org.

Шановні колеги! Якщо у вас змінилися реквізити (адреса, e-mail, URL, телефон тощо) надішліть повідомлення для відповідних коректив на сторінці сайту „Бібліотеки України”.


Вітаємо
For Librarians
Библиотекарю
ПошукГолосування
Які фактори найбільше впливають на рівень мотивації високоефективної роботи?
 
матеріальні (заробітна плата, надбавки,доплати, премії тощо)
моральні (грамоти, відзнаки, подяки тощо)
психологічні (сприятливий психологічний клімат, стосунки з колегами тощо)
організаційні (умови праці, графік роботи, розширення сфери діяльності тощо)
Результати